Zalety i wady inwestowania w fundusze

31.03.2023

Szukasz odpowiedniego sposobu na zagospodarowanie części swoich oszczędności? Liczne zalety inwestowania w fundusze sprawiają, że bardzo wiele osób postanawia podążyć właśnie tą drogą inwestycyjną. Wiedza o płynących z niej różnorodnych korzyściach oraz plusach funduszy musi być jednak uzupełniona informacjami o słabszych stronach tego rozwiązania. W niniejszym artykule wyjaśniamy m.in.: czym są fundusze inwestycyjne, jakie są wady i zalety inwestowania w fundusze oraz czy ostatecznie warto w nie inwestować.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Aby omówić temat: inwestowanie w fundusze inwestycyjne – plusy i minusy, warto wcześniej przypomnieć, co to jest fundusz inwestycyjny. Zgodnie z polskim prawem, pojęcie funduszu inwestycyjnego oznacza osobę prawną, której wyłączny przedmiot działalności stanowi lokowanie środków inwestorów w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. Jest to forma zbiorowego inwestowania – w celu zostania inwestorami zainteresowani nabywają, w zależności od rodzaju funduszu, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne.

Jakie możemy wyróżnić podstawowe typy funduszy inwestycyjnych? Wśród nich znajdują się:

  • fundusze inwestycyjne otwarte (FIO),
  • fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ),
  • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO).

Kto tworzy fundusze inwestycyjne? Zgodnie z ustawą jedynym podmiotem mającym możliwość tworzenia funduszy inwestycyjnych jest towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI). Nadzór nad działalnością tworzonych funduszy inwestycyjnych ma natomiast organ państwowy w postaci Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne ma swoje plusy i minusy. Fakt, że ta forma inwestowania ma swoich wielu entuzjastów nie tylko wśród początkujących, ale także doświadczonych inwestorów sprawia, że warto bliżej się jej przyjrzeć. Jakie są najważniejsze zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne?

Wygoda inwestowania

Za jedną z najistotniejszych zalet inwestowania w fundusze inwestycyjne uważa się komfort osoby lokującej w ten sposób swoje pieniądze. Dzięki temu, że fundusze są zarządzane przez specjalistów z towarzystw funduszy inwestycyjnych, nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy i dużego doświadczenia ani poświęcać wiele czasu na analizowanie tego, w co zainwestować swoje środki. Fakt, że inwestor może się ograniczyć do wyboru preferowanego rozwiązania i wpłaty środków, zachęca szerokie grono osób do tej formy inwestowania.

Dobry sposób na inwestowanie niewielkich kwot

Analizując to, jakie są zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na to, że nie trzeba dysponować dużym kapitałem, żeby zacząć działać w tym kierunku. W wielu przypadkach wystarczy już kilkaset złotych miesięcznie, aby móc systematycznie inwestować w fundusz i mieć szansę na czerpanie z tego korzyści. Oczywiście istnieją fundusze, w których ten próg wejścia jest znacznie wyższy, jednak początkujący inwestor ma nadal duży wybór i nie musi się zrażać brakiem większej sumy, jaką byłby w stanie przeznaczyć na inwestycje.

Funduszami zarządzają doświadczeni specjaliści

Inwestowanie w pojedynkę wymaga od dokładnej analizy, a także wiedzy i doświadczenia, przez co dla wielu osób okazuje się dużym wyzwaniem, którego nie mają ochoty lub czasu podejmować. Jedną z najważniejszych zalet funduszy inwestycyjnych jest to, że są one formą zbiorowego inwestowania zarządzaną przez wykwalifikowanych ekspertów z towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ich zadaniem jest obracanie zgromadzonymi przez fundusz środkami w sposób zgodny z jego polityką inwestycyjną wyrażoną w statucie. Pilnują oni odpowiedniego udziału poszczególnych aktywów w portfelu oraz podejmują decyzje o tym, w co zainwestować. Działania realizowane przez specjalistów TFI mają służyć temu, aby zapewnić korzyści uczestnikom funduszu.

Dywersyfikacja portfela

Ważną zaletą inwestycji w fundusze jest możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Łatwiej ją osiągnąć niż w przypadku samodzielnego inwestowania. Polega ona na tym, że w jednym portfelu inwestycyjnym znajdują się różne instrumenty finansowe. Dzięki temu słabsza sytuacja jednej ze spółek, w której aktywa inwestuje fundusz, nie przekłada się w takim stopniu na kapitał inwestorów. Oznacza to, że odpowiednia dywersyfikacja portfela przyczynia się do skuteczniejszego rozproszenia ryzyka inwestycyjnego.

Większe możliwości inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne dają swoim uczestnikom możliwość zebrania dużego kapitału, który pozwoli im na uczestnictwo w operacjach kapitałowych, dostępnych do tej pory dla inwestorów instytucjonalnych. Na uwagę zasługuje również to, że koszty związane z funduszem są dzielone na duże grono inwestorów, a dodatkowo fundusze mają możliwość negocjowania warunków, na jakich kupują dane instrumenty finansowe.

Możliwość dostosowania poziomu ryzyka oraz horyzontu inwestycyjnego do swoich preferencji

Kiedy omawiamy zalety inwestowania fundusze, musimy zwrócić uwagę także na duży przekrój możliwości inwestycyjnych. Na rynku dostępne są fundusze z różnych klas aktywów, dzięki czemu każdy inwestor może znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla siebie. Jeśli inwestorowi zależy na potencjalnej wysokiej stopie zwrotu (ale wiąże się to z wyższym poziomem ryzyka inwestycyjnego), to może zacząć inwestować np. w fundusz akcji, natomiast gdy jest gotowy wyłącznie na niższe ryzyko inwestycyjne, to może zostać uczestnikiem funduszu inwestującego przede wszystkim w obligacje. Zanim powierzy on pieniądze funduszowi, powinien zwrócić uwagę na kwestię horyzontu inwestycyjnego, czyli jak długo chce inwestować swoje środki. Pozwoli to inwestorowi przekonać się, czy dany fundusz jest dla niego odpowiedni, czy też inne rozwiązania rynkowe będą bardziej dopasowane do jego indywidualnych potrzeb.

Fundusze są uregulowane prawnie

Bardzo ważną zaletą funduszy z perspektywy inwestora indywidualnego jest to, że tego rodzaju podmioty funkcjonują w oparciu o regulacje prawne. Zwiększa to wiarygodność instytucji funduszu oraz jej bezpieczeństwo. Jak wspominaliśmy wcześniej utworzyć fundusz może jedynie towarzystwo funduszy inwestycyjnych, a każdy fundusz podlega kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Istotnym czynnikiem uwiarygadniającym fundusze jest również to, że posiadają osobowość prawną, a co za tym idzie osobny majątek od towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Niesie to za sobą bardzo dużą korzyść – jeśli TFI zbankrutuje, to środki funduszu nie trafiają do masy upadłościowej towarzystwa. Co istotne, finanse zebrane przez inwestorów są przechowywane na rachunku depozytariusza, którego rolę może pełnić bank.

Wady inwestowania w fundusze inwestycyjne

Kiedy znamy już najistotniejsze zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne, możemy przejść do omówienia ich minusów. Jakie są główne wady inwestowania w fundusze inwestycyjne? W ich gronie wymienia się najczęściej m.in.:

  • konieczność ponoszenia opłat – inwestorzy mają obowiązek uiszczać opłaty za zarządzanie funduszem przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  • mniejszą płynność w porównaniu do niektórych innych rozwiązań inwestycyjnych,
  • brak bezpośredniego wpływu na inwestycje podejmowane przez fundusz.

Co istotne, omawiając wady i zalety inwestowania w fundusze, należy zaznaczyć również to, że nie gwarantują one zysku. Dotyczy to jednak każdego sposobu inwestowania, ponieważ ono samo z siebie zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem straty środków przeznaczonych na inwestycję.

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Kiedy wiemy już, jakie są zalety i wady inwestowania w fundusze inwestycyjne, możemy spróbować odpowiedzieć sobie na kluczowe pytanie. Fundusze inwestycyjne – czy warto się nimi zainteresować? Bilans plusów i minusów tej formy zbiorowego inwestowania skłania do wniosku, że jest to ciekawe rozwiązanie, które opłaca się rozważyć zarówno, gdy jest się początkującym inwestorem, jak i w momencie gdy mamy większe doświadczenie w tym obszarze.

Podsumowanie

Szukając sposobów na inwestowanie własnych pieniędzy, można wybierać spośród wielu różnych opcji. Część osób decyduje się grać na giełdzie, podczas gdy inne wolą niskie ryzyko i stawiają na lokatę w banku. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne ma swoje wady i zalety, jednak korzystny stosunek plusów do minusów sprawia, że warto się nimi zainteresować. Czym najbardziej fundusze inwestycyjne zachęcają potencjalnych inwestorów? Są wygodnym i prostym rozwiązaniem inwestycyjnym, które nie wymaga od uczestników dużej wiedzy ani wielu godzin poświęconych na analizę, ponieważ za zarządzanie funduszem odpowiada specjalista z towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo szeroki wybór funduszy inwestycyjnych daje inwestorom duże możliwości w zakresie m.in. lokowania swoich środków w różne aktywa, regularnego inwestowania niewielkich kwot czy dostosowywania poziomu ryzyka inwestycyjnego do swoich preferencji.

Jako Skarbiec TFI jesteśmy renomowanym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które od ponad 25 lat z sukcesami buduje swoją markę i rozpoznawalność na rynku. Proponujemy różnego rodzaju fundusze inwestycyjne w każdej klasie aktywów. W efekcie wszyscy inwestorzy mogą znaleźć u nas produkt inwestycyjny spełniający ich wymagania. Profesjonalnie obsługujemy nie tylko klientów indywidualnych, ale także instytucjonalnych. Na uwagę zasługuje również to, że w naszej ofercie dostępne są różne produkty emerytalne oraz usługa Asset Management.

Zapraszamy do kontaktu.

Zainteresował Cię temat funduszy inwestycyjnych? Na naszej stronie internetowej regularnie dostępne są również inne ciekawe artykuły, gdzie omawiamy m.in.:

Powiązane aktualności
12.06.2023, 11:30
Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na…
05.06.2023, 07:46
Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy…
18.05.2023, 08:26
Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij