Skarbiec III Filar

Aktywnie zarządzany subfundusz o konserwatywnej strategii, inwestujący głównie na polskim rynku papierów wartościowych. Kapitał lokowany jest
w akcjach najwyżej notowanych polskich spółek
o stabilnej sytuacji finansowej skarbowych
i korzystnych perspektywach wzrostu oraz
w obligacjach, przede wszystkim skarbowych.Stabilny wzrost wartości Twoich oszczędności

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec III Filar

Skarbiec III Filar to subfundusz stabilnego wzrostu o udziale akcji do 50% z możliwą alokacją na rynki zagraniczne, przede wszystkim na rynki rozwinięte. Wykorzystuje także pomysły
innych funduszy z oferty Skarbiec TFI, w tym np. Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Akcja czy Skarbiec MIS. Część dłużna subfunduszu korzysta z najlepszych pomysłów subfunduszu Skarbiec Obligacja.

Subfundusz charakteryzuje się aktywnym podejściem do zarządzania i elastycznością w reagowaniu na sytuację rynkową. Do 50% składu portfela subfunduszu mogą stanowić akcje, przede wszystkim największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarządzający skupiają się na selektywnym wyborze ograniczonej liczby spółek o najwyższym oczekiwanym potencjale wzrostu, gdzie krajowe blue chips, „misie” oraz ekspozycja zagraniczna stanowią w przybliżeniu po 1/3 części udziałowej. Aby zrównoważyć ryzyko inwestycyjne, część środków lokowana jest w papierach dłużnych.

#
Głównie polskie papiery wartościowe – obligacje i akcje.

#
Elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych.

#
Zróżnicowany portfel i umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Wyniki historyczne

217.79 PLN
+11.49 (5.57%)
2021-09-23

Stopy zwrotu

na 23.09.2021

Okres Relatywne
Dzień 0.04%
Miesiąc -0.34%
3 miesiące 2.66%
Pół roku 3.53%
Rok 5.57%
3 lata 23.86%
5 lat 43.5%
10 lat 82.66%
Okres Pełne okresy
W tym roku 1.94%
202020.77%
20198.77%
2018-5.97%
201711.06%
20164.69%
2015-3.71%
Od początku 335.58%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec III Filar
Relatywne:
Dzień: 0.04%, Miesiąc: -0.34%, 3 miesiące: 2.66%, Pół roku: 3.53%, Rok: 5.57%, 3 lata: 23.86%, 5 lat: 43.5%, 10 lat: 82.66%
0.04% -0.34% 2.66% 3.53% 5.57% 23.86% 43.5% 82.66%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec III Filar
Pełne okresy:
W tym roku: 1.94%, 2020: 20.77%, 2019: 8.77%, 2018: -5.97%, 2017: 11.06%, 2016: 4.69%, 2015: -3.71%, Od początku: 335.58%
1.94% 20.77%8.77%-5.97%11.06%4.69%-3.71% 335.58%
Początek działalności Kategoria A – 21.07.1999, Kategoria PPE – 04.04.2018
Benchmark 70% FTSE Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Michał Stalmach (od 10.2017), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu 267 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0,55%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 11 1140 1010 0000 2820 3600 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2021-08-31

Akcje

45%

Papiery dłużne

41%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

14%

Dane z dnia 2021-08-31

Polska

72%

USA

28%

Dane z dnia 2021-08-31

IT

43%

Dobra dyskrecjonalne

17%

Ochrona zdrowia

13%

Przemysł

7%

Telekomunikacja

7%

Finanse

3%

Dobra podstawowe

3%

Surowce & Wydobycie

3%

Użyteczność publiczna

3%

Michał Stalmach Zarządzający

Licencjonowany makler papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Od trzech lat jest częścią Zespołu Skarbiec TFI jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar, a także Skarbiec Akcja. W 2019 i w 2020 roku zarządzany przez niego subfundusz został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.

Mateusz Roda Młodszy Zarządzający

Doradca inwestycyjny oraz makler papierów wartościowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 roku pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 08.09.2021 Skarbiec III Filar karta funduszu pobierz
  • PDF 08.09.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 08.09.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 07.09.2021 Skarbiec III Filar komentarz do wyników pobierz
  • PDF 13.08.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec III Filar kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec III Filar kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij