Skarbiec III Filar

Skarbiec III Filar to aktywnie zarządzany subfundusz o konserwatywnej strategii, inwestujący głównie na polskim rynku papierów wartościowych. Kapitał lokowany jest w akcjach najwyżej notowanych polskich spółek o stabilnej sytuacji finansowej i korzystnych perspektywach wzrostu oraz w obligacjach, przede wszystkim skarbowych. Subfundusz Skarbiec 3 Filar w pewnym zakresie inwestuje również poza granicami Polski, co pozwala na ograniczenie ryzyka walutowego. Charakterystycznymi cechami tego produktu inwestycyjnego są także zdywersyfikowany portfel, a także średnie ryzyko inwestycyjne.

Stabilny wzrost wartości Twoich oszczędności

Skarbiec III Filar

na czym opiera się jego polityka inwestycyjna?

Skarbiec Trzeci Filar to subfundusz stabilnego wzrostu o udziale akcji do 50% z możliwą alokacją na rynki zagraniczne, przede wszystkim na rynki rozwinięte. Wykorzystuje także pomysły innych funduszy z oferty Skarbiec TFI, w tym np. Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Akcja czy Skarbiec MIS. Część dłużna subfunduszu korzysta z najlepszych pomysłów subfunduszu Skarbiec Obligacja.

Subfundusz Skarbiec III Filar charakteryzuje się aktywnym podejściem do zarządzania i elastycznością w reagowaniu na sytuację rynkową. Jednocześnie maksymalnie połowę składu portfela subfunduszu mogą stanowić akcje, przede wszystkim największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarządzający skupiają się na selektywnym wyborze ograniczonej liczby spółek o najwyższym oczekiwanym potencjale wzrostu, gdzie krajowe blue chips, „misie” (małe i średnie spółki) oraz ekspozycja zagraniczna stanowią w przybliżeniu po 1/3 części udziałowej. Aby zrównoważyć ryzyko inwestycyjne, część środków lokowana jest w papierach dłużnych.

Dla kogo Skarbiec III Filar jest optymalnym rozwiązaniem?

Jako Skarbiec TFI oferujemy klientom bardzo różne fundusze inwestycyjne. Skarbiec Trzeci Filar to dobra propozycja dla inwestorów, którzy zainteresowani są subfunduszem stabilnego wzrostu i akceptują ryzyko inwestycyjne na poziomie 5 z 7, a także adekwatną do ryzyka zmienność. Ten Skarbiec FIO to również korzystne rozwiązanie dla osób chcących inwestować w akcje polskich spółek, a także w komponent dłużny, który może zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że na fundusz inwestycyjny Skarbiec III Filar powinni decydować się ci, którzy szukają aktywnie zarządzanego subfunduszu, mającego co najmniej trzyletni okres inwestycyjny. Nie jest więc to dobre rozwiązanie np. dla inwestorów planujących wycofanie swoich środków w ciągu roku od rozpoczęcia inwestycji.

Aspektem przemawiającym za subfunduszem Skarbiec III Filar proponowanym przez nasze towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI jest również jego renoma. Przede wszystkim mowa w tym przypadku o funduszu z ponad dwudziestoletnią tradycją.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu wszystkich inwestorów zainteresowanych funduszem inwestycyjnym Skarbiec III Filar.

#
Głównie polskie papiery wartościowe – obligacje i akcje.

#
Elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych.

#
Zróżnicowany portfel i umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Wyniki historyczne

152.32 PLN
-50.92 (-25.05%)
2022-12-07

Stopy zwrotu

na 07.12.2022

Okres Relatywne
Dzień 0.45%
Miesiąc 5.46%
3 miesiące 6.18%
Pół roku 0.46%
Rok -25.05%
3 lata -12.51%
5 lat -10.62%
10 lat 10.45%
Okres Pełne okresy
W tym roku -23.92%
2021-6.28%
202020.77%
20198.77%
2018-5.97%
201711.06%
20164.69%
Od początku 204.64%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec III Filar
Relatywne:
Dzień: 0.45%, Miesiąc: 5.46%, 3 miesiące: 6.18%, Pół roku: 0.46%, Rok: -25.05%, 3 lata: -12.51%, 5 lat: -10.62%, 10 lat: 10.45%
0.45% 5.46% 6.18% 0.46% -25.05% -12.51% -10.62% 10.45%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec III Filar
Pełne okresy:
W tym roku: -23.92%, 2021: -6.28%, 2020: 20.77%, 2019: 8.77%, 2018: -5.97%, 2017: 11.06%, 2016: 4.69%, Od początku: 204.64%
-23.92% -6.28%20.77%8.77%-5.97%11.06%4.69% 204.64%
Początek działalności Kategoria A – 21.07.1999, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 70% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index + 30% WIG
Informacje o zarządzającym Łukasz Siwek (od 03.2022), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu 126 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%,
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,95%, Kategoria PPE – 0,55%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 11 1140 1010 0000 2820 3600 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2022-11-30

Papiery dłużne

71%

Akcje

26%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

4%

Dane z dnia 2022-11-30

Polska

100%

Dane z dnia 2022-11-30

Finanse

49%

Dobra dyskrecjonalne

23%

IT

12%

Telekomunikacja

10%

Przemysł

3%

Dobra podstawowe

3%

Łukasz Siwek Zarządzający

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku fizyka techniczna. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 2011 roku na stanowisku Analityka Finansowego oraz Maklera w Navigator Capital S.A. oraz Navigator Capital Domu Maklerskim. Następnie, w latach 2012 – 2013 jako Analityk Papierów Wartościowych w Millennium Domu Maklerskim. W 2014 roku na stanowisku Analityka Obligacji Korporacyjnych w NWAI Brokerage House. Od 2015 roku do lutego 2022 roku pracował w MetLife TFI. Początkowo w roli Analityka Akcji, zaś od kwietnia 2016 jako Zarządzający Portfelami Akcji. Od marca zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami Akcji.

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 07.12.2022 Skarbiec III Filar komentarz do wyników pobierz
  • PDF 07.12.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 06.12.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 10.11.2022 Skarbiec III Filar karta funduszu pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec III Filar kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec III Filar kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec III Filar kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec III Filar kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij