Skarbiec III Filar

Aktywnie zarządzany subfundusz o konserwatywnej strategii, inwestujący głównie na polskim rynku papierów wartościowych. Kapitał lokowany jest
w akcjach najwyżej notowanych polskich spółek
o stabilnej sytuacji finansowej skarbowych
i korzystnych perspektywach wzrostu oraz
w obligacjach, przede wszystkim skarbowych.Stabilny wzrost wartości Twoich oszczędności

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec III Filar

Skarbiec III Filar to subfundusz stabilnego wzrostu o udziale akcji do 50% z możliwą alokacją na rynki zagraniczne, przede wszystkim na rynki rozwinięte. Wykorzystuje także pomysły
innych funduszy z oferty Skarbiec TFI, w tym np. Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Akcja czy Skarbiec MIS. Część dłużna subfunduszu korzysta z najlepszych pomysłów subfunduszu Skarbiec Obligacja.

Subfundusz charakteryzuje się aktywnym podejściem do zarządzania i elastycznością w reagowaniu na sytuację rynkową. Do 50% składu portfela subfunduszu mogą stanowić akcje, przede wszystkim największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarządzający skupiają się na selektywnym wyborze ograniczonej liczby spółek o najwyższym oczekiwanym potencjale wzrostu, gdzie krajowe blue chips, „misie” oraz ekspozycja zagraniczna stanowią w przybliżeniu po 1/3 części udziałowej. Aby zrównoważyć ryzyko inwestycyjne, część środków lokowana jest w papierach dłużnych.

#
Głównie polskie papiery wartościowe – obligacje i akcje.

#
Elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych.

#
Zróżnicowany portfel i umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Wyniki historyczne

147.60 PLN
-61.34 (-29.36%)
2022-05-13

Stopy zwrotu

na 13.05.2022

Okres Relatywne
Dzień 2.56%
Miesiąc -12.85%
3 miesiące -21.94%
Pół roku -28.71%
Rok -29.36%
3 lata -11.57%
5 lat -12.42%
10 lat 21.19%
Okres Pełne okresy
W tym roku -26.28%
2021-6.28%
202020.77%
20198.77%
2018-5.97%
201711.06%
20164.69%
Od początku 195.2%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec III Filar
Relatywne:
Dzień: 2.56%, Miesiąc: -12.85%, 3 miesiące: -21.94%, Pół roku: -28.71%, Rok: -29.36%, 3 lata: -11.57%, 5 lat: -12.42%, 10 lat: 21.19%
2.56% -12.85% -21.94% -28.71% -29.36% -11.57% -12.42% 21.19%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec III Filar
Pełne okresy:
W tym roku: -26.28%, 2021: -6.28%, 2020: 20.77%, 2019: 8.77%, 2018: -5.97%, 2017: 11.06%, 2016: 4.69%, Od początku: 195.2%
-26.28% -6.28%20.77%8.77%-5.97%11.06%4.69% 195.2%
Początek działalności Kategoria A – 21.07.1999, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 70% FTSE Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Łukasz Siwek (od 03.2022), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu 149 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%,
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria PPE – 0,55%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 11 1140 1010 0000 2820 3600 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2022-04-30

Papiery dłużne

57%

Akcje

39%

Kwity depozytowe

0%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

4%

Dane z dnia 2022-04-30

Polska

66%

USA

27%

Francja

3%

Wielka Brytania

3%

Dane z dnia 2022-04-30

IT

30%

Finanse

19%

Surowce & Wydobycie

13%

Dobra dyskrecjonalne

12%

Przemysł

10%

Telekomunikacja

6%

Dobra podstawowe

6%

Ochrona zdrowia

5%

Łukasz Siwek Zarządzający

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku fizyka techniczna. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 2011 roku na stanowisku Analityka Finansowego oraz Maklera w Navigator Capital S.A. oraz Navigator Capital Domu Maklerskim. Następnie, w latach 2012 – 2013 jako Analityk Papierów Wartościowych w Millennium Domu Maklerskim. W 2014 roku na stanowisku Analityka Obligacji Korporacyjnych w NWAI Brokerage House. Od 2015 roku do lutego 2022 roku pracował w MetLife TFI. Początkowo w roli Analityka Akcji, zaś od kwietnia 2016 jako Zarządzający Portfelami Akcji. Od marca zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami Akcji.

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 10.05.2022 Skarbiec III Filar karta funduszu pobierz
  • PDF 09.05.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 06.05.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 06.05.2022 Skarbiec III Filar komentarz do wyników pobierz
  • PDF 12.04.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 18.02.2022 Skarbiec III Filar kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 18.02.2022 Skarbiec III Filar kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 10.01.2022 Skarbiec III Filar kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 10.01.2022 Skarbiec III Filar kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij