Skarbiec III Filar

Aktywnie zarządzany subfundusz o konserwatywnej strategii, inwestujący głównie na polskim rynku papierów wartościowych. Kapitał lokowany jest
w akcjach najwyżej notowanych polskich spółek
o stabilnej sytuacji finansowej skarbowych
i korzystnych perspektywach wzrostu oraz
w obligacjach, przede wszystkim skarbowych.Stabilny wzrost wartości Twoich oszczędności

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec III Filar

Skarbiec III Filar to subfundusz stabilnego wzrostu o udziale akcji do 50% z możliwą alokacją na rynki zagraniczne, przede wszystkim na rynki rozwinięte. Wykorzystuje także pomysły
innych funduszy z oferty Skarbiec TFI, w tym np. Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Akcja czy Skarbiec MIS. Część dłużna subfunduszu korzysta z najlepszych pomysłów subfunduszu Skarbiec Obligacja.

Subfundusz charakteryzuje się aktywnym podejściem do zarządzania i elastycznością w reagowaniu na sytuację rynkową. Do 50% składu portfela subfunduszu mogą stanowić akcje, przede wszystkim największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarządzający skupiają się na selektywnym wyborze ograniczonej liczby spółek o najwyższym oczekiwanym potencjale wzrostu, gdzie krajowe blue chips, „misie” oraz ekspozycja zagraniczna stanowią w przybliżeniu po 1/3 części udziałowej. Aby zrównoważyć ryzyko inwestycyjne, część środków lokowana jest w papierach dłużnych.

#
Głównie polskie papiery wartościowe – obligacje i akcje.

#
Elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych.

#
Zróżnicowany portfel i umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Wyniki historyczne

211.75 PLN
+8.48 (4.17%)
2021-06-16

Stopy zwrotu

na 16.06.2021

Okres Relatywne
Dzień -0.26%
Miesiąc 0.47%
3 miesiące 1.2%
Pół roku 0.55%
Rok 4.17%
3 lata 19.77%
5 lat 47.17%
10 lat 61.51%
Okres Pełne okresy
W tym roku -0.88%
202020.77%
20198.77%
2018-5.97%
201711.06%
20164.69%
2015-3.71%
Od początku 323.5%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec III Filar
Relatywne:
Dzień: -0.26%, Miesiąc: 0.47%, 3 miesiące: 1.2%, Pół roku: 0.55%, Rok: 4.17%, 3 lata: 19.77%, 5 lat: 47.17%, 10 lat: 61.51%
-0.26% 0.47% 1.2% 0.55% 4.17% 19.77% 47.17% 61.51%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec III Filar
Pełne okresy:
W tym roku: -0.88%, 2020: 20.77%, 2019: 8.77%, 2018: -5.97%, 2017: 11.06%, 2016: 4.69%, 2015: -3.71%, Od początku: 323.5%
-0.88% 20.77%8.77%-5.97%11.06%4.69%-3.71% 323.5%
Początek działalności Kategoria A – 21.07.1999, Kategoria PPE – 04.04.2018
Benchmark 70% FTSE Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Michał Stalmach (od 10.2017), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu 245 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 11 1140 1010 0000 2820 3600 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2021-05-31

Akcje

47%

Papiery dłużne

45%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

8%

Dane z dnia 2021-05-31

Polska

77%

USA

23%

Dane z dnia 2021-05-31

IT

37%

Ochrona zdrowia

15%

Dobra dyskrecjonalne

14%

Telekomunikacja

9%

Przemysł

7%

Surowce & Wydobycie

6%

Dobra podstawowe

4%

Finanse

4%

Użyteczność publiczna

3%

Michał Stalmach Zarządzający

Licencjonowany makler papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Od trzech lat jest częścią Zespołu Skarbiec TFI jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar, a także Skarbiec Akcja. W 2019 i w 2020 roku zarządzany przez niego subfundusz został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.

Mateusz Roda Młodszy Zarządzający

Doradca inwestycyjny oraz makler papierów wartościowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 roku pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 11.06.2021 Skarbiec III Filar karta funduszu pobierz
  • PDF 10.06.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 08.06.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 08.06.2021 Skarbiec III Filar komentarz do wyników pobierz
  • PDF 31.05.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec III Filar kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec III Filar kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij