Skarbiec III Filar

Aktywnie zarządzany subfundusz o konserwatywnej strategii, inwestujący głównie na polskim rynku papierów wartościowych. Kapitał lokowany jest
w akcjach najwyżej notowanych polskich spółek
o stabilnej sytuacji finansowej skarbowych
i korzystnych perspektywach wzrostu oraz
w obligacjach, przede wszystkim skarbowych.Stabilny wzrost wartości Twoich oszczędności

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec III Filar

Skarbiec III Filar to subfundusz stabilnego wzrostu o udziale akcji do 50% z możliwą alokacją na rynki zagraniczne, przede wszystkim na rynki rozwinięte. Wykorzystuje także pomysły
innych funduszy z oferty Skarbiec TFI, w tym np. Skarbiec Spółek Wzrostowych, Skarbiec Akcja czy Skarbiec MIS. Część dłużna subfunduszu korzysta z najlepszych pomysłów subfunduszu Skarbiec Obligacja.

Subfundusz charakteryzuje się aktywnym podejściem do zarządzania i elastycznością w reagowaniu na sytuację rynkową. Do 50% składu portfela subfunduszu mogą stanowić akcje, przede wszystkim największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zarządzający skupiają się na selektywnym wyborze ograniczonej liczby spółek o najwyższym oczekiwanym potencjale wzrostu, gdzie krajowe blue chips, „misie” oraz ekspozycja zagraniczna stanowią w przybliżeniu po 1/3 części udziałowej. Aby zrównoważyć ryzyko inwestycyjne, część środków lokowana jest w papierach dłużnych.

#
Głównie polskie papiery wartościowe – obligacje i akcje.

#
Elastyczna polityka inwestycyjna umożliwiająca dostosowanie do warunków rynkowych.

#
Zróżnicowany portfel i umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Wyniki historyczne

201.34 PLN
-12.5 (-5.85%)
2021-11-26

Stopy zwrotu

na 26.11.2021

Okres Relatywne
Dzień -0%
Miesiąc -3.8%
3 miesiące -7.97%
Pół roku -5.33%
Rok -5.85%
3 lata 22.75%
5 lat 31.8%
10 lat 69.15%
Okres Pełne okresy
W tym roku -5.76%
202020.77%
20198.77%
2018-5.97%
201711.06%
20164.69%
2015-3.71%
Od początku 302.68%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec III Filar
Relatywne:
Dzień: -0%, Miesiąc: -3.8%, 3 miesiące: -7.97%, Pół roku: -5.33%, Rok: -5.85%, 3 lata: 22.75%, 5 lat: 31.8%, 10 lat: 69.15%
-0% -3.8% -7.97% -5.33% -5.85% 22.75% 31.8% 69.15%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec III Filar
Pełne okresy:
W tym roku: -5.76%, 2020: 20.77%, 2019: 8.77%, 2018: -5.97%, 2017: 11.06%, 2016: 4.69%, 2015: -3.71%, Od początku: 302.68%
-5.76% 20.77%8.77%-5.97%11.06%4.69%-3.71% 302.68%
Początek działalności Kategoria A – 21.07.1999, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 70% FTSE Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Michał Stalmach (od 10.2017), Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu 270 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%,
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0,55%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 11 1140 1010 0000 2820 3600 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2021-10-29

Papiery dłużne

58%

Akcje (alokacja do WAN na poziomie 49%)

37%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

6%

Dane z dnia 2021-10-29

Polska

65%

USA

32%

Holandia

3%

Dane z dnia 2021-10-29

IT

42%

Dobra dyskrecjonalne

18%

Ochrona zdrowia

13%

Telekomunikacja

7%

Finanse

5%

Przemysł

5%

Dobra podstawowe

4%

Użyteczność publiczna

3%

Surowce & Wydobycie

2%

Michał Stalmach Zarządzający

Licencjonowany makler papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Od trzech lat jest częścią Zespołu Skarbiec TFI jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar, a także Skarbiec Akcja. W 2019 i w 2020 roku zarządzany przez niego subfundusz został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.

Mateusz Roda Młodszy Zarządzający

Doradca inwestycyjny oraz makler papierów wartościowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 roku pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 22.11.2021 Skarbiec III Filar kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 15.11.2021 Skarbiec III Filar karta funduszu pobierz
  • PDF 09.11.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 08.11.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 08.11.2021 Skarbiec III Filar komentarz do wyników pobierz
  • PDF 29.10.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 15.10.2021 Skarbiec III Filar kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec III Filar kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec III Filar kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij