Pobierz wybrane pliki

Publikacje obowiązkowe

 • PDF 06.09.2023 Gotowe Strategie SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 01.09.2023 Gotowe Strategie SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 01.09.2023 Gotowe Strategie SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 31.08.2023 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 16.08.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 31.07.2023 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 24.07.2023 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 13.07.2023 SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZAN Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 13.07.2023 EGB SKARBIEC BIS POWIĄZANY FIZ Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 13.07.2023 EGB SKARBIEC POWIĄZANY FIZ Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 13.07.2023 EGB PODSTAWOWY NIESTANDARYZOWY SEKURYTYZACYJNY Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 13.07.2023 CC94 FIZAN Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 04.07.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 03.07.2023 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 30.06.2023 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 30.06.2023 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 26.06.2023 Gotowe Strategie SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 31.05.2023 Skarbiec PPK SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 31.05.2023 Skarbiec PPK SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 31.05.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 31.05.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 31.05.2023 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 31.05.2023 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 31.05.2023 Skarbiec Top Funudszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 31.05.2023 Gotowe Strategie SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 31.05.2023 Gotowe Strategie SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 31.05.2023 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 31.05.2023 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 31.05.2023 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 23.05.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 23.05.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 22.05.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 16.05.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 09.05.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zasadach prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa subfunduszy wydzielonych w ramach mFundusze Dobrze Lokujące SFIO pobierz
 • PDF 28.04.2023 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 28.04.2023 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 28.04.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.04.2023 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.04.2023 Skarbiec PPK SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.04.2023 Skarbiec Top Funudszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.04.2023 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 27.04.2023 Skarbiec PSO z Premią Ogłoszenie o zmianie regulaminu PSO pobierz
 • PDF 17.04.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 17.04.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 11.04.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 11.04.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 06.04.2023 City Living Polska FIZAN ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów pobierz
 • PDF 06.04.2023 Sezam XVI FIZAN ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów pobierz
 • PDF 01.04.2023 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.04.2023 Skarbiec Top Funudszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 31.03.2023 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 31.03.2023 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 24.03.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 24.03.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 23.03.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 23.03.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 21.03.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 10.03.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 10.03.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec Top Funudszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 31.01.2023 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 17.01.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 17.01.2023 CC94 FIZAN Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 17.01.2023 EGB PODSTAWOWY NIESTANDARYZOWY SEKURYTYZACYJNY Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 17.01.2023 SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZAN Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 17.01.2023 EGB SKARBIEC POWIĄZANY FIZ Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 17.01.2023 EGB SKARBIEC BIS POWIĄZANY FIZ Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 17.01.2023 Skarbiec FIO Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty pobierz
 • PDF 05.01.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 05.01.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO sprostowanie ogłoszenia dotyczącego zmian w statucie pobierz
 • PDF 03.01.2023 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 03.01.2023 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 02.01.2023 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz pobierz
 • PDF 02.01.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 02.01.2023 Skarbiec PPK SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 02.01.2023 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 02.01.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 01.01.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij