Pobierz wybrane pliki

Publikacje obowiązkowe

 • PDF 21.03.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 10.03.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 10.03.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec Top Funudszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec Top Funudszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.02.2023 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 31.01.2023 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 17.01.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 17.01.2023 CC94 FIZAN Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 17.01.2023 EGB PODSTAWOWY NIESTANDARYZOWY SEKURYTYZACYJNY Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 17.01.2023 SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZAN Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 17.01.2023 EGB SKARBIEC POWIĄZANY FIZ Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 17.01.2023 EGB SKARBIEC BIS POWIĄZANY FIZ Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 17.01.2023 Skarbiec FIO Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty pobierz
 • PDF 05.01.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 05.01.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO sprostowanie ogłoszenia dotyczącego zmian w statucie pobierz
 • PDF 03.01.2023 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 03.01.2023 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 02.01.2023 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz pobierz
 • PDF 02.01.2023 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 02.01.2023 Skarbiec PPK SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 02.01.2023 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 02.01.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 01.01.2023 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij