Pobierz wybrane pliki

Publikacje obowiązkowe

 • PDF 19.07.2024 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 19.07.2024 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 19.07.2024 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 19.07.2024 Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 18.07.2024 Sezam XXV FIZAN ogłoszenie przedłużenia likwidacji pobierz
 • PDF 11.07.2024 Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.06.2024 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.06.2024 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.06.2024 Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.06.2024 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.06.2024 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 20.06.2024 Sezam XXV FIZAN sprostowanie ogłoszenia o likwidacji pobierz
 • PDF 07.06.2024 Sezam XXV FIZAN ogłoszenie o likwidacji pobierz
 • PDF 06.06.2024 Sezam XXV FIZAN ogłoszenie o wystąpieniu przesłanek likwidacji pobierz
 • PDF 03.06.2024 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 29.05.2024 Skarbiec PPK SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 29.05.2024 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 29.05.2024 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 29.05.2024 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 24.05.2024 Sezam XXV FIZAN ogłoszenie o wyznaczeniu dodatkowe dnia wykupu CI pobierz
 • PDF 20.05.2024 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 15.05.2024 Sezam XXV FIZAN ogłoszenie o wyznaczeniu dodatkowe dnia wykupu CI pobierz
 • PDF 13.05.2024 Sezam XXV FIZAN ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 11.05.2024 Gotowe Strategie SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 30.04.2024 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 30.04.2024 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 25.04.2024 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy pobierz
 • PDF 19.04.2024 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 19.04.2024 Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 19.04.2024 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 18.04.2024 Skarbiec PPK SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 18.04.2024 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 18.04.2024 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 18.04.2024 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 15.04.2024 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 11.04.2024 Gotowe Strategie SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 08.04.2024 Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 08.04.2024 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 08.04.2024 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 08.04.2024 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 29.03.2024 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 18.03.2024 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 29.02.2024 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 15.02.2024 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 31.01.2024 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 31.01.2024 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 15.01.2024 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 08.01.2024 EGB PODSTAWOWY NIESTANDARYZOWY SEKURYTYZACYJNY Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 08.01.2024 EGB SKARBIEC BIS POWIĄZANY FIZ Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 08.01.2024 EGB SKARBIEC POWIĄZANY FIZ Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 08.01.2024 CC94 FIZAN Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 08.01.2024 SKARBIEC DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZAN Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszu pobierz
 • PDF 02.01.2024 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 02.01.2024 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 02.01.2024 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 02.01.2024 Gotowe Strategie SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 02.01.2024 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 01.01.2024 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij