Pobierz wybrane pliki

Publikacje obowiązkowe

 • PDF 19.10.2021 PAVONE FIZAN Ogłoszenie o dniu wykupu certyfikatów inwestycyjnych pobierz
 • PDF 14.10.2021 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 14.10.2021 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 12.10.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 07.10.2021 City Living Polska FIZAN ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.10.2021 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.10.2021 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.10.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 30.09.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 30.09.2021 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 30.09.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 15.09.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 31.08.2021 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 31.08.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 30.08.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 16.08.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 13.08.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 06.08.2021 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 06.08.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 30.07.2021 City Living Polska FIZAN ogłoszenie o nie skróceniu terminu na złożenie żądania wykupienia pobierz
 • PDF 28.07.2021 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.07.2021 Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.07.2021 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.07.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.07.2021 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 26.07.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 20.07.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.07.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 05.07.2021 Skarbiec Zielonej Energii, Zdrowia i Demografii FIZAN ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.07.2021 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 01.07.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 29.06.2021 CC94 FIZAN ogłoszenie o otwarciu likwidacji pobierz
 • PDF 24.06.2021 CC94 FIZAN ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 18.06.2021 PAVONE FIZAN ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 09.06.2021 PAVONE FIZAN ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 09.06.2021 Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN ogłoszenie o otwarciu likwidacji pobierz
 • PDF 08.06.2021 Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 02.06.2021 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 02.06.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 31.05.2021 Skarbiec Global Funds Polska SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 31.05.2021 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 31.05.2021 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO i Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 31.05.2021 Skarbiec PPK SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 31.05.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 21.05.2021 Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 21.05.2021 Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 17.05.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 05.05.2021 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 05.05.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 29.04.2021 City Living Polska FIZAN ogłoszenie o nie skróceniu terminu na złożenie żądania wykupienia pobierz
 • PDF 29.04.2021 SEZAM XVI FIZAN ogłoszenie o zmianie statut pobierz
 • PDF 09.04.2021 Skarbiec Dochodowych Nieruchomości FIZAN ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów pobierz
 • PDF 09.04.2021 Sezam XVI FIZAN ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów pobierz
 • PDF 09.04.2021 SEZAM DOCHODOWYCH NIERUCHOMOŚCI FIZAN ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów pobierz
 • PDF 09.04.2021 PAVONE FIZAN ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów pobierz
 • PDF 09.04.2021 EGB PODSTAWOWY NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów pobierz
 • PDF 09.04.2021 EGB-SKARBIEC BIS POWIĄZANY FIZ ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów pobierz
 • PDF 09.04.2021 EGB-SKARBIEC POWIĄZANY FIZ ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów pobierz
 • PDF 09.04.2021 City Living Polska FIZAN ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów pobierz
 • PDF 09.04.2021 CC94 FIZAN ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów pobierz
 • PDF 07.04.2021 Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 06.04.2021 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 06.04.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 06.04.2021 Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 02.04.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 02.04.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.04.2021 City Living Polska FIZAN ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 01.04.2021 Skarbiec PPK SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 01.04.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 16.03.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 10.03.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 10.03.2021 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 10.03.2021 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 10.03.2021 Skarbiec PPK SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 10.03.2021 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO i Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 05.03.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 05.03.2021 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 03.03.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ sprostowanie ogłoszenia o zmianie statutu pobierz
 • PDF 03.03.2021 PAVONE FIZAN ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 02.03.2021 Skarbiec Absolute Return Globalnych Obligacji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 02.03.2021 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 02.03.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 22.02.2021 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 22.02.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 22.02.2021 Skarbiec PPK SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 22.02.2021 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 17.02.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 04.02.2021 PAVONE FIZAN ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 03.02.2021 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.02.2021 CC94 FIZAN ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.02.2021 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 01.02.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 29.01.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 27.01.2021 City Living Polska FIZAN ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 25.01.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 20.01.2021 Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ ogłoszenie o wykupie pobierz
 • PDF 14.01.2021 Skarbiec PPK SFIO Informacja o zmianie regulaminu Pracowniczego Planu Kapitałowego pobierz
 • PDF 05.01.2021 Skarbiec Absolute Return Akcji FIZ ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.01.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.01.2021 Skarbiec FIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 01.01.2021 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.01.2021 Skarbiec Global Funds SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 01.01.2021 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 01.01.2021 mFundusze Dobrze Lokujące SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.01.2021 Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.01.2021 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 01.01.2021 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO i Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO ogłoszenie o zmianie prospektu pobierz
 • PDF 01.01.2021 Skarbiec PPK SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij