Skarbiec Spółek Wzrostowych

Subfundusz inwestuje w akcje rozwojowych spółek mogących osiągać ponadprzeciętne dynamiki wzrostu biznesu. Portfel składa się z akcji najbardziej dynamicznych spółek polskich i zagranicznych.
Jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.

Pierwszy Fundusz Tematyczny w Polsce

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Spółek Wzrostowych

Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych czerpie zysk
z inwestycji w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej i skalowalny model biznesowy, pozwalającej konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje tych spółek, które osiągają ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale.

W 2021 roku Skarbiec Spółek Wzrostowych został zdobywcą złotego portfela w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych.

#
Aktywnie zarządzany fundusz oparty na selektywnym doborze spółek w oparciu o analizę fundamentalną.

#
Fundusz stawia na akcje liderów
w swoich branżach i firmy osiągające wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale.

#
Dla inwestora świadomego braku gwarancji zysku i mającego co najmniej 3-4 letni okres inwestycyjny.

Wyniki historyczne

133.55 PLN
-81.93 (-38.02%)
2022-05-13

Stopy zwrotu

na 13.05.2022

Okres Relatywne
Dzień 10.67%
Miesiąc -31.26%
3 miesiące -40.38%
Pół roku -61.18%
Rok -38.02%
3 lata 10.3%
5 lat 47.42%
10 lat 180.33%
Okres Pełne okresy
W tym roku -52.77%
2021-1.06%
2020122.15%
201933.91%
2018-5.7%
201738.27%
20163.12%
Od początku 164.56%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Relatywne:
Dzień: 10.67%, Miesiąc: -31.26%, 3 miesiące: -40.38%, Pół roku: -61.18%, Rok: -38.02%, 3 lata: 10.3%, 5 lat: 47.42%, 10 lat: 180.33%
10.67% -31.26% -40.38% -61.18% -38.02% 10.3% 47.42% 180.33%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Pełne okresy:
W tym roku: -52.77%, 2021: -1.06%, 2020: 122.15%, 2019: 33.91%, 2018: -5.7%, 2017: 38.27%, 2016: 3.12%, Od początku: 164.56%
-52.77% -1.06%122.15%33.91%-5.7%38.27%3.12% 164.56%
Początek działalności Kategoria A – 11.05.2011, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% MSCI World Growth Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 10.2015), Michał Cichosz (od 12.2018), Tomasz Piotrowski (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Wielkość funduszu 913 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria PPE – 0,6%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 54 1140 1010 0000 5182 6700 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2022-04-30

Akcje

94%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

6%

Dane z dnia 2022-04-30

USA

100%

Dane z dnia 2022-04-30

IT

92%

Finanse

4%

Dobra dyskrecjonalne

4%

Bartosz Szymański Zarządzający

W Skarbiec TFI od 2011 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI.

Tomasz Piotrowski Zarządzający

Ze Skarbiec TFI związany od 2018 r. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) – początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami/Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI.

Michał Cichosz Zarządzający

Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca

Karierę zawodową rozpoczynała w 2011 roku w Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 r. na stanowisku Młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem.

 • PDF 10.05.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych karta funduszu pobierz
 • PDF 09.05.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 06.05.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 06.05.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych komentarz do wyników pobierz
 • PDF 12.04.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 18.02.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 18.02.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 22.11.2021 Skarbiec Spółek Wzrostowych kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 15.10.2021 Skarbiec Spółek Wzrostowych kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 01.10.2021 Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO ogłoszenie o zmianie statutu pobierz
 • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
7 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij