Skarbiec Spółek Wzrostowych

Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych inwestuje w akcje rozwojowych spółek mogących osiągać ponadprzeciętne dynamiki wzrostu biznesu. Portfel składa się z akcji najbardziej dynamicznych spółek polskich i zagranicznych, które mogą osiągnąć wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale. Skarbiec Spółek Wzrostowych to subfundusz z parasola Skarbiec FIO i jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.

Pierwszy Fundusz Tematyczny w Polsce

Skarbiec Spółek Wzrostowych

jak prezentuje się polityka inwestycyjna tego funduszu?

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI proponuje tematyczny subfundusz wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego otwartego, czyli subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych. Czerpie on zysk z inwestycji w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. Co znajduje się w centrum zainteresowania tego funduszu inwestycyjnego? Uwaga jest skupiona na walorach firm charakteryzujących się konkretnym rodzajem przewagi konkurencyjnej, która umożliwia sukcesywny wzrost udziałów w rynku, a także na akcjach spółek potrafiących osiągać ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. Wiąże się to z tym, że przeważającą część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.

Cechą charakterystyczną tego funduszu inwestycyjnego akcyjnego jest to, że minimum 66% jego aktywów lokuje się w udziałowych papierach wartościowych. Przede wszystkim inwestuje się w akcje spółek wzrostowych, które odznaczają się konkretnymi przymiotami:

● funkcjonują w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu,
● posiadają przewagi konkurencyjne,
● cechują się wysokim poziomem innowacyjności.

Eksperci zarządzający subfunduszem z ramienia naszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w przemyślany sposób dobierają walory spółek. Najczęściej prowadzą do poszukiwania wśród przedsiębiorstw, które aktywnie działają w różnego rodzaju sektorach tzw. nowej ekonomii. Ostatecznie w portfelu znajdują się walory kilkudziesięciu wyselekcjonowanych spółek – zazwyczaj od dwudziestu pięciu do czterdziestu.

Skarbiec Spółek Wzrostowych – dla jakich inwestorów to dobre rozwiązanie?

Jako Skarbiec TFI proponujemy klientom fundusze inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka. Skarbiec Spółek Wzrostowych to produkt inwestycyjny przeznaczony dla osób, które szukają aktywnie zarządzanego funduszu bazującego na selektywnym doborze spółek wzrostowych. Decydują się na niego inwestorzy, którzy chcą skorzystać na potencjale spółek z sektora nowej ekonomii, kreujących nowe trendy w biznesie. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Dobrze przygotowany inwestor, który chce postawić na fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych, powinien być przygotowany na najwyższą zmienność wypracowanych stopach zwrotu, czyli 6 na 7 w skali ryzyka KIID. Warto wszakże podkreślić, że w 2021 roku ten fundusz zdobył Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane funduszem Skarbiec Spółek Wzrostowych.

#
Aktywnie zarządzany fundusz oparty na selektywnym doborze spółek w oparciu o analizę fundamentalną.

#
Fundusz stawia na akcje liderów
w swoich branżach i firmy osiągające wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale.

#
Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

132.18 PLN
+4.19 (3.27%)
2023-06-01

Stopy zwrotu

na 01.06.2023

Okres Relatywne
Dzień 0.91%
Miesiąc 22.51%
3 miesiące 17.13%
Pół roku 21.76%
Rok 3.27%
3 lata -25.85%
5 lat 8.4%
10 lat 108.62%
Okres Pełne okresy
W tym roku 32.33%
2022-64.67%
2021-1.06%
2020122.15%
201933.91%
2018-5.7%
201738.27%
Od początku 161.85%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Relatywne:
Dzień: 0.91%, Miesiąc: 22.51%, 3 miesiące: 17.13%, Pół roku: 21.76%, Rok: 3.27%, 3 lata: -25.85%, 5 lat: 8.4%, 10 lat: 108.62%
0.91% 22.51% 17.13% 21.76% 3.27% -25.85% 8.4% 108.62%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Pełne okresy:
W tym roku: 32.33%, 2022: -64.67%, 2021: -1.06%, 2020: 122.15%, 2019: 33.91%, 2018: -5.7%, 2017: 38.27%, Od początku: 161.85%
32.33% -64.67%-1.06%122.15%33.91%-5.7%38.27% 161.85%
Początek działalności Kategoria A – 11.05.2011, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% MSCI World Growth Index (USD).
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 10.2015), Michał Cichosz (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Wielkość funduszu 717 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria PPE – 0,6%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 54 1140 1010 0000 5182 6700 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-04-28

Akcje

96%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

4%

Dane z dnia 2023-04-28

USA

100%

Dane z dnia 2023-04-28

IT

82%

Dobra dyskrecjonalne

13%

Telekomunikacja

5%

Dane z dnia 2023-04-28

PLN

100%

USD

0%

EUR

0%

Bartosz Szymański Zarządzający

W Skarbiec TFI od 2011 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI.

Michał Cichosz Zarządzający

Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca

Absolwentka Finansów i Bankowości – specjalność analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W 2010 roku wygrała CFA Research Challenge w Polsce. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 roku jako Analityk w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego w Skarbiec TFI SA. Od 2014 roku w Departamencie Zarządzania Aktywami również w Skarbiec TFI SA początkowo była Analitykiem odpowiedzialnym za prace badawcze, przygotowywanie wycen i rekomendacji inwestycyjnych dotyczących spółek działających w sektorze konsumenckim, luksusowym, ecommerce i przemysłowym. Była również odpowiedzialna za rekomendacje inwestycyjne na ETF. Od 2016 roku jest Zarządzającym Portfelem zaangażowanym w zarządzanie funduszami akcji zagranicznych.

 • PDF 31.05.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 12.05.2023 Skarbiec Spółek Wzrostowych karta funduszu pobierz
 • PDF 10.05.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 09.05.2023 Skarbiec Spółek Wzrostowych komentarz do wyników pobierz
 • PDF 08.05.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 28.04.2023 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
 • PDF 21.04.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 07.02.2023 Skarbiec Spółek Wzrostowych prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 02.02.2023 Skarbiec Spółek Wzrostowych historyczne wyniki pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 10.11.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych dodatkowy komentarz w listopadzie pobierz

Komentarz do wyniku w kwietniu 2023 roku

Fundusz osiągnął w kwietniu stopę zwrotu na poziomie -8.1% wobec benchmarku, który w minionym miesiącu osiągnął +1,5%. Fundusz na koniec miesiąca miał alokację zbliżoną do 100%.

Oczy wszystkich inwestorów będących zaangażowanych w segmencie Software as a Service (SaaS)/Infrastructure as a Serivce (Iaas)/Platform as a Service (PaaS) były skierowane w ostatnim tygodniu kwietnia na trzech tuzów działających w segmencie chmurowym (Amazon, Microsoft oraz Google). Inwestorzy z niecierpliwością czekali na komunikat ze strony zarządów spółek dotyczący wyników za 1Q2023 oraz komentarz, co do oczekiwań na kolejne kwartały w kontekście wymiaru optymalizacji zużycia zasobów chmurowych przez swoich klientów. O ile wyniki kwartalne segmentu chmurowego były pozytywnym zaskoczeniem w przypadku każdego z trzech głównych graczy, o tyle prognozy mówiące o oczekiwanym wymiarze optymalizacji zużycia w kolejnych kwartałach nie były już tak jednolite. Największym pozytywnym zaskoczeniem był komentarz zarządu Microsoft, którego prognoza dotycząca dynamiki przychodów rozwiązania chmurowego (Microsoft Azure) w 2Q była o kilka pkt wyższa od oczekiwań buy-side’u (+26-27% vs. niskie 20%), wskazując jednocześnie na poprawę w konsumpcji/zwiększenie obłożenia pracą w przypadku części klientów. Niestety dwa dni później inwestorzy usłyszeli odmienną retorykę od zarządu Amazona, który nie widzi końca optymalizacji po stronie klientów a kwietniowa dynamika przychodów AWS (Amazon Web Service) jest ca. 500 bps poniżej dynamiki z 1Q. Tak negatywny komentarz dotyczący spadku dynamiki przychodów AWS w 2Q rzucił negatywne światło na pozostałe spółki działające w segmencie chmurowym przeceniając je niejednokrotnie o 10% plus na kolejnej sesji giełdowej. Z punktu widzenia Funduszu, ponad połowa spółek działająca w segmencie innowacyjnego oprogramowania nie podała jeszcze wyników za 1Q, więc traktowanie ich w ten sam sposób, co Amazon jest oznaka nieuzasadnionego owczego pędu.

Chcielibyśmy również przypomnieć, że nasza strategia inwestowania i patrzenia case-by-case jest naszym zdaniem najbardziej zasadna w przypadku funduszy tematycznych. Dokonywane zmiany na portfelu były, są i będą funkcją oceny wyników oraz prognoz pojedynczych spółek, ponieważ w naszej ocenie nawet w ramach podobnych segmentów można dostrzec spore różnice w momentum biznesowym.

Istotną część portfela Funduszu stanowią spółki amerykańskie działające przede wszystkim w szeroko rozumianym sektorze technologicznym związanym z rynkiem oprogramowania, zwłaszcza oferowanego w formule Software as a Service (SaaS). Zmieniający się nieodwracalnie świat w wielu obszarach, utwierdza nas w przekonaniu o słuszności dużo wcześniej obranego kierunku inwestycyjnego.

Pozycjonowanie i strategia

Trend digitalizacji przedsiębiorstw, przenoszenia oprogramowania i mocy obliczeniowej do tzw. chmury jest we wczesnej fazie rozwoju, a potencjał wzrostu jego wartości na najbliżej 5-7 lat jest ponad 3-krotny. Droga i możliwości, przed którymi stoją innowacyjne firmy można porównać do np. 2009 roku i ścieżki rozwoju branży e-commerce na świecie. Oczywiście, liderzy rozwiązań w wybranych segmentach prawdopodobnie zyskają jeszcze więcej a my będziemy się starać wybierać do portfeli właśnie tych najlepszych, którzy będą w stanie rozwijać swoje biznesy w tempie dwucyfrowym niezależnie od cyklu gospodarczego.

Konsekwentnie wierzymy w filozofię i strategię, która naszym zdaniem jest w stanie zapewnić znaczący sukces zarówno w krótkim jak i długim terminie. Postawić na liderów wzrostu, innowacji i efektywności ROIC. Na tych, którzy są najsilniejszymi okazami będącymi ciągle o krok przed innymi w przysłowiowym oceanie inwestycji. W nowo rozwijających się i zdobywających siłę sektorach oraz branżach, które strukturalnie będą spychać i pożerać te słabsze i starsze. Robimy to konsekwentnie inwestując w liderów biznesowych wygrywających w branżach i niszach, które same są skazane na sukces.
6 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij