Skarbiec Spółek Wzrostowych

Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych inwestuje w akcje rozwojowych spółek mogących osiągać ponadprzeciętne dynamiki wzrostu biznesu. Portfel składa się z akcji najbardziej dynamicznych spółek polskich i zagranicznych, które mogą osiągnąć wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale. Skarbiec Spółek Wzrostowych to subfundusz z parasola Skarbiec FIO i jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.

Pierwszy Fundusz Tematyczny w Polsce

Skarbiec Spółek Wzrostowych

jak prezentuje się polityka inwestycyjna tego funduszu?

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI proponuje tematyczny subfundusz wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego otwartego, czyli subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych. Czerpie on zysk z inwestycji w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. Co znajduje się w centrum zainteresowania tego funduszu inwestycyjnego? Uwaga jest skupiona na walorach firm charakteryzujących się konkretnym rodzajem przewagi konkurencyjnej, która umożliwia sukcesywny wzrost udziałów w rynku, a także na akcjach spółek potrafiących osiągać ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. Wiąże się to z tym, że przeważającą część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.

Cechą charakterystyczną tego funduszu inwestycyjnego akcyjnego jest to, że minimum 66% jego aktywów lokuje się w udziałowych papierach wartościowych. Przede wszystkim inwestuje się w akcje spółek wzrostowych, które odznaczają się konkretnymi przymiotami:

● funkcjonują w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu,
● posiadają przewagi konkurencyjne,
● cechują się wysokim poziomem innowacyjności.

Eksperci zarządzający subfunduszem z ramienia naszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w przemyślany sposób dobierają walory spółek. Najczęściej prowadzą do poszukiwania wśród przedsiębiorstw, które aktywnie działają w różnego rodzaju sektorach tzw. nowej ekonomii. Ostatecznie w portfelu znajdują się walory kilkudziesięciu wyselekcjonowanych spółek – zazwyczaj od dwudziestu pięciu do czterdziestu.

Skarbiec Spółek Wzrostowych – dla jakich inwestorów to dobre rozwiązanie?

Jako Skarbiec TFI proponujemy klientom fundusze inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka. Skarbiec Spółek Wzrostowych to produkt inwestycyjny przeznaczony dla osób, które szukają aktywnie zarządzanego funduszu bazującego na selektywnym doborze spółek wzrostowych. Decydują się na niego inwestorzy, którzy chcą skorzystać na potencjale spółek z sektora nowej ekonomii, kreujących nowe trendy w biznesie. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Dobrze przygotowany inwestor, który chce postawić na fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych, powinien być przygotowany na najwyższą zmienność wypracowanych stopach zwrotu, czyli 6 na 7 w skali ryzyka KIID. Warto wszakże podkreślić, że w 2021 roku ten fundusz zdobył Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane funduszem Skarbiec Spółek Wzrostowych.

#
Aktywnie zarządzany fundusz oparty na selektywnym doborze spółek w oparciu o analizę fundamentalną.

#
Fundusz stawia na akcje liderów
w swoich branżach i firmy osiągające wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale.

#
Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

114.67 PLN
-74.38 (-39.34%)
2023-01-27

Stopy zwrotu

na 27.01.2023

Okres Relatywne
Dzień 3.01%
Miesiąc 18.68%
3 miesiące -4.71%
Pół roku -12.04%
Rok -39.34%
3 lata -17.2%
5 lat 1.9%
10 lat 96.96%
Okres Pełne okresy
W tym roku 14.8%
2022-64.67%
2021-1.06%
2020122.15%
201933.91%
2018-5.7%
201738.27%
Od początku 127.16%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Relatywne:
Dzień: 3.01%, Miesiąc: 18.68%, 3 miesiące: -4.71%, Pół roku: -12.04%, Rok: -39.34%, 3 lata: -17.2%, 5 lat: 1.9%, 10 lat: 96.96%
3.01% 18.68% -4.71% -12.04% -39.34% -17.2% 1.9% 96.96%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Pełne okresy:
W tym roku: 14.8%, 2022: -64.67%, 2021: -1.06%, 2020: 122.15%, 2019: 33.91%, 2018: -5.7%, 2017: 38.27%, Od początku: 127.16%
14.8% -64.67%-1.06%122.15%33.91%-5.7%38.27% 127.16%
Początek działalności Kategoria A – 11.05.2011, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% MSCI World Growth Index (USD).
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 10.2015), Michał Cichosz (od 12.2018), Tomasz Piotrowski (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Wielkość funduszu 642 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria PPE – 0,6%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 54 1140 1010 0000 5182 6700 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2022-12-30

Akcje

96%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

4%

Dane z dnia 2022-12-30

USA

95%

Holnadia

5%

Dane z dnia 2022-12-30

IT

76%

Dobra dyskrecjonalne

16%

Energetyka & Paliwa

4%

Telekomunikacja

3%

Bartosz Szymański Zarządzający

W Skarbiec TFI od 2011 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI.

Tomasz Piotrowski Zarządzający

Ze Skarbiec TFI związany od 2018 r. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) – początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami/Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI.

Michał Cichosz Zarządzający

Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca

Karierę zawodową rozpoczynała w 2011 roku w Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 r. na stanowisku Młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem.

 • PDF 11.01.2023 Skarbiec Spółek Wzrostowych karta funduszu pobierz
 • PDF 10.01.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 09.01.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 09.01.2023 Skarbiec Spółek Wzrostowych komentarz do wyników pobierz
 • PDF 05.01.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 10.11.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych dodatkowy komentarz w listopadzie pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
6 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij