Skarbiec Spółek Wzrostowych

Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych inwestuje w akcje rozwojowych spółek mogących osiągać ponadprzeciętne dynamiki wzrostu biznesu. Portfel składa się z akcji najbardziej dynamicznych spółek polskich i zagranicznych, które mogą osiągnąć wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale. Skarbiec Spółek Wzrostowych to subfundusz z parasola Skarbiec FIO i jest rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.

Pierwszy Fundusz Tematyczny w Polsce

Skarbiec Spółek Wzrostowych

jak prezentuje się polityka inwestycyjna tego funduszu?

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI proponuje tematyczny subfundusz wydzielony w ramach funduszu inwestycyjnego otwartego, czyli subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych. Czerpie on zysk z inwestycji w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. Co znajduje się w centrum zainteresowania tego funduszu inwestycyjnego? Uwaga jest skupiona na walorach firm charakteryzujących się konkretnym rodzajem przewagi konkurencyjnej, która umożliwia sukcesywny wzrost udziałów w rynku, a także na akcjach spółek potrafiących osiągać ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale. Wiąże się to z tym, że przeważającą część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.

Cechą charakterystyczną tego funduszu inwestycyjnego akcyjnego jest to, że minimum 66% jego aktywów lokuje się w udziałowych papierach wartościowych. Przede wszystkim inwestuje się w akcje spółek wzrostowych, które odznaczają się konkretnymi przymiotami:

● funkcjonują w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu,
● posiadają przewagi konkurencyjne,
● cechują się wysokim poziomem innowacyjności.

Eksperci zarządzający subfunduszem z ramienia naszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w przemyślany sposób dobierają walory spółek. Najczęściej prowadzą do poszukiwania wśród przedsiębiorstw, które aktywnie działają w różnego rodzaju sektorach tzw. nowej ekonomii. Ostatecznie w portfelu znajdują się walory kilkudziesięciu wyselekcjonowanych spółek – zazwyczaj od dwudziestu pięciu do czterdziestu.

Skarbiec Spółek Wzrostowych – dla jakich inwestorów to dobre rozwiązanie?

Jako Skarbiec TFI proponujemy klientom fundusze inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka. Skarbiec Spółek Wzrostowych to produkt inwestycyjny przeznaczony dla osób, które szukają aktywnie zarządzanego funduszu bazującego na selektywnym doborze spółek wzrostowych. Decydują się na niego inwestorzy, którzy chcą skorzystać na potencjale spółek z sektora nowej ekonomii, kreujących nowe trendy w biznesie. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Dobrze przygotowany inwestor, który chce postawić na fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych, powinien być przygotowany na najwyższą zmienność wypracowanych stopach zwrotu, czyli 6 na 7 w skali ryzyka KID. Warto wszakże podkreślić, że w 2021 roku ten fundusz zdobył Złoty Portfel w kategorii najlepszy fundusz akcji zagranicznych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane funduszem Skarbiec Spółek Wzrostowych.

#
Aktywnie zarządzany fundusz oparty na selektywnym doborze spółek w oparciu o analizę fundamentalną.

#
Fundusz stawia na akcje liderów
w swoich branżach i firmy osiągające wysokie zwroty na zainwestowanym kapitale.

#
Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

161.79 PLN
+46.68 (40.55%)
2024-04-18

Stopy zwrotu

na 18.04.2024

Okres Relatywne
Dzień -0.71%
Miesiąc -7.63%
3 miesiące 7.12%
Pół roku 28.09%
Rok 40.55%
3 lata -39.53%
5 lat 35.58%
10 lat 150.1%
Okres Pełne okresy
W tym roku 8.85%
202348.79%
2022-64.67%
2021-1.06%
2020122.15%
201933.91%
2018-5.7%
Od początku 220.5%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Relatywne:
Dzień: -0.71%, Miesiąc: -7.63%, 3 miesiące: 7.12%, Pół roku: 28.09%, Rok: 40.55%, 3 lata: -39.53%, 5 lat: 35.58%, 10 lat: 150.1%
-0.71% -7.63% 7.12% 28.09% 40.55% -39.53% 35.58% 150.1%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Pełne okresy:
W tym roku: 8.85%, 2023: 48.79%, 2022: -64.67%, 2021: -1.06%, 2020: 122.15%, 2019: 33.91%, 2018: -5.7%, Od początku: 220.5%
8.85% 48.79%-64.67%-1.06%122.15%33.91%-5.7% 220.5%
Początek działalności Kategoria A – 11.05.2011, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% MSCI World Growth Index (USD).
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 10.2015), Michał Cichosz (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Wielkość funduszu na 03.2024 1106 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria PPE – 0,6%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 54 1140 1010 0000 5182 6700 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-03-28

Akcje

99%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

1%

Dane z dnia 2024-03-28

USA

100%

Dane z dnia 2024-03-28

IT

87%

Dobra dyskrecjonalne

6%

Przemysł

7%

Dane z dnia 2024-03-28

PLN

101%

USD

-1%

Bartosz Szymański Zarządzający

W Skarbiec TFI od 2011 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI.

Michał Cichosz Zarządzający

Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca

Absolwentka Finansów i Bankowości – specjalność analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W 2010 roku wygrała CFA Research Challenge w Polsce. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 roku jako Analityk w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego w Skarbiec TFI SA. Od 2014 roku w Departamencie Zarządzania Aktywami również w Skarbiec TFI SA początkowo była Analitykiem odpowiedzialnym za prace badawcze, przygotowywanie wycen i rekomendacji inwestycyjnych dotyczących spółek działających w sektorze konsumenckim, luksusowym, ecommerce i przemysłowym. Była również odpowiedzialna za rekomendacje inwestycyjne na ETF. Od 2016 roku jest Zarządzającym Portfelem zaangażowanym w zarządzanie funduszami akcji zagranicznych.

 • PDF 18.04.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 15.04.2024 Skarbiec Spółek Wzrostowych karta funduszu pobierz
 • PDF 08.04.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 05.04.2024 Skarbiec Spółek Wzrostowych komentarz do wyników pobierz
 • PDF 05.04.2024 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
 • PDF 17.01.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
 • PDF 11.01.2024 Skarbiec Spółek Wzrostowych historyczne wyniki pobierz
 • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF Skarbiec Spółek Wzrostowych prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF Skarbiec Spółek Wzrostowych dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 10.11.2022 Skarbiec Spółek Wzrostowych dodatkowy komentarz w listopadzie pobierz
6 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij