Pobierz wybrane pliki

Skarbiec Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych

Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

Naszym celem jest pomnażanie kapitału

Nasza oferta

Oferujemy fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Obecnie zarządzamy funduszami i subfunduszami, w których zgromadzono aktywa o wartości 7 mld złotych. Zostaliśmy wielokrotnie wyróżnieni prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy.

Klienci

Obecnie pracujemy dla 67 tysięcy aktywnych Klientów. Obsługujemy ponad 1300 Klientów instytucjonalnych, taki jak firmy, samorządy oraz instytucje finansowe.

Zespół

Nasz Zespół składa się z 12 profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem funduszami.

Doświadczenie

Jesteśmy obecni na rynku instytucji finansowych już ponad 23 lata, co czyni nas jednym z najbardziej doświadczonych towarzystw inwestycyjnych w kraju.

Innowacje

Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek kilkanaście innowacji produktowych – w tym pierwszy fundusz parasolowy, pierwszy fundusz inwestycyjny zamknięty czy pierwszy fundusz rynku pieniężnego.

Nagrody

Od 2000 roku otrzymaliśmy 40 nagród i wyróżnień za zarządzanie funduszami.

Nasze osiągnięcia
poprzedni
następny
Anna Milewska Prezes Zarządu

Ekonomistka, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i podyplomowych studiów Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Posiada ponad trzydziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się we wdrażaniu projektów i zarządzaniu zmianą w przedsiębiorstwach oraz prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych firm. Szlify zawodowe w sektorze finansowym zdobywała w bankowości, z którą związała się na wiele lat. Pracowała m.in. na kierowniczych stanowiskach w Banku Współpracy Europejskiej S.A. odpowiadając za obszar ryzyka kredytowego i sprzedaży.
Jako członek Rady Nadzorczej, a następnie Wiceprezes Banku Ochrony Środowiska S.A. nadzorowała rozwój obszaru detalicznego
i korporacyjnego Banku i prowadziła restrukturyzację portfela kredytowego BOŚ. W trakcie wieloletniej kariery zawodowej pracowała także w zarządzie TVP S.A. nadzorując przychody spółki, marketing i biuro handlu. Jest aktywnym uczestnikiem polskiego życia gospodarczego. Jako współwłaściciel jednej z kancelarii gospodarczych skutecznie wspierała przedsiębiorców poszukujących efektywnego finansowania bieżącej działalności biznesowej.

Jarosław Jamka Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie uzyskał stopień magistra a następnie doktora nauk o zarządzaniu. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych. Zawodowo związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. Karierę rozpoczął w domu maklerskim Certus jako makler papierów wartościowych. Następnie pracował w banku BPH, a w latach 1996-1997 jako zarządzający portfelami instrumentów finansowych w BDM SA. W okresie 1997-2010 związany z grupą ING w Polsce. Od 1996 do 1999 pracował w ING BSK Asset Management S.A. i ING BSK TFI S.A., gdzie także zajmował stanowiska doradcy inwestycyjny/zarządzający portfelami i funduszami. W latach 1999-2006 jako dyrektor inwestycyjny i członek zarządu zarządzał funduszem emerytalnym ING Nationale – Nederlanden Polska. W latach 2006 – 2010 zajmował w ING stanowisko CFO Polska (w linii biznesowej ubezpieczenia i emerytury). W latach 2010- 2013 związany ze spółką Money Makers S.A. (obecnie Alior TFI), gdzie był jednym z założycieli spółki, zasiadał w zarządzie i zarządzał portfelami inwestycyjnymi. W latach 2013-2014 związany z grupą Leasingteam (na stanowisku CFO). Od 2014 do 2018 zatrudniony w Ipopema TFI jako dyrektor inwestycyjny i wiceprezes zarządu. W latach 2018-2020 zatrudniony w Quercus TFI jako zastępca dyrektora inwestycyjnego i wiceprezes zarządu. Od listopada 2020 zajmuje stanowisko członka zarządu w Skarbiec TFI.

Krzysztof Czerkas Członek Zarządu

Krzysztof Czerkas jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Magistra, a następnie Doktora Nauk Ekonomicznych. Ukończył także studia podyplomowe w Copenhagen Business School. Przed dołączeniem do zespołu Skarbca przez 20 lat Krzysztof Czerkas był pracownikiem sektora bankowego a przez 3,5 roku (2009-2012) był członkiem zarządu Banku mHipoteczny S.A (BRE Bank Hipoteczny /Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A.), gdzie nadzorował ocenę ryzyka a wcześniej akwizycję finansowanych przez Bank 600 projektów w obszarze deweloperki mieszkaniowej oraz projektów komercyjnych (m.in. biura, galerie handlowe, zespoły lokali użytkowych). W latach 2008-2012 pełnił także nadzór nad portfelem kredytów na nieruchomości komercyjne w wysokości 4 mld zł. Ponadto, jako prezes zarządu Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. (firmy zajmującej się doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwem w finasowaniu korporacji i projektów inwestycyjnych) współpracował z deweloperami i inwestorami zaangażowanymi w projekty mieszkaniowe. Prowadził też działalność doradczą w zakresie zakupów i sprzedaży nieruchomości komercyjnych a także w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

Rafał Zięba Członek Zarządu

Pan Rafał Zięba jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Od 1999 r. wykonuje zawód adwokata. W latach 2001 – 2018 był kolejno partnerem zarządzającym w następujących kancelariach: Stachowicz Zięba i Partnerzy, Zięba i Wspólnicy, a następnie Kochański Zięba & Partners. Pan Rafał Zięba posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa przy przeprowadzaniu transakcji, współpracy z klientami korporacyjnymi, w tym z funduszami typu REIT, funduszami nieruchomościowymi, funduszami private equity i deweloperami. W ramach pracy zawodowej Pan Rafał Zięba nadzoruje i świadczy kompleksowe wsparcie przy nabywaniu i sprzedaży przedsiębiorstw, nieruchomości i całych portfeli aktywów. Pan Rafał Zięba jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 w zakresie prawa nieruchomości, specjalizuje się także w sporach sądowych w sprawach gospodarczych, międzynarodowym prawie podatkowym oraz prawie własności intelektualnej. Obecnie Pan Rafał Zięba jest partnerem zarządzającym w kancelarii prawnej Zięba & Partners oraz starszym partnerem w kancelarii B2RLaw Jankowski Stroiński Zięba & Partners. Dodatkowo, Pan Rafał Zięba pełni funkcję członka Zarządu w spółce Johnson Matthey Battery Materials Poland. W okresie grudzień 2013 – czerwiec 2014 był członkiem Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

 • PDF 30.08.2021 Sprawozdanie z realizacji „Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym” pobierz
 • PDF 08.07.2021 Polityka zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym pobierz
 • PDF 08.04.2021 Procedura rozpatrywania reklamacji TFI pobierz
 • PDF 24.09.2020 Kodeks etyki pobierz
 • PDF 24.09.2020 Informacja o możliwości wykorzystania platformy ODR pobierz
 • PDF 24.09.2020 Polityka wynagrodzeń pobierz
 • PDF 24.09.2020 Wyniki oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych pobierz
 • PDF 24.09.2020 Informacja na temat stosowania “Zasad ładu korporacyjnego” przez Skarbiec TFI pobierz
 • PDF 24.09.2020 Polityka informacyjna Skarbiec TFI pobierz
Dane rejestrowe

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, REGON 012711648 kapitał zakładowy: 6 050 505,00 zł, wpłacony w całości.

 • PDF 18.12.2020 Wezwanie nr 5 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz
 • PDF 27.11.2020 Wezwanie nr 4 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz
 • PDF 09.11.2020 Wezwanie nr 3 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz
 • PDF 09.11.2020 Wezwanie nr 2 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz
 • PDF 09.11.2020 Wezwanie nr 1 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 09.00-17.00. Zapraszamy do kontaktu!

Fundusze inwestycyjne

Skarbiec TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Infolinia: 22 588 18 43

Biuro zarządu Skarbiec TFI

tel. 22 521 31 99
faks 22 521 30 80

Kontakt dla mediów

tel. 22 521 31 99

Biuro Obsługi Klienta

kontakt@skarbiec.pl

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij