Pobierz wybrane pliki

Skarbiec Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych

Skarbiec TFI SA powstało w 1997 roku, jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Jesteśmy licencjonowaną instytucją finansową, zarządzamy funduszami inwestycyjnymi i portfelami przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego.

Naszym celem jest pomnażanie kapitału

Nasza oferta

Oferujemy fundusze dostosowane do różnorodnych potrzeb inwestorów zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego. Obecnie zarządzamy funduszami i subfunduszami, w których zgromadzono aktywa o wartości 7 mld złotych. Zostaliśmy wielokrotnie wyróżnieni prestiżowymi nagrodami, w tym za innowacyjność oraz rentowność zarządzanych funduszy.

Klienci

Obecnie pracujemy dla 67 tysięcy aktywnych Klientów. Obsługujemy ponad 1300 Klientów instytucjonalnych, taki jak firmy, samorządy oraz instytucje finansowe.

Zespół

Nasz Zespół składa się z 12 profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem funduszami.

Doświadczenie

Jesteśmy obecni na rynku instytucji finansowych już ponad 23 lata, co czyni nas jednym z najbardziej doświadczonych towarzystw inwestycyjnych w kraju.

Innowacje

Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek kilkanaście innowacji produktowych – w tym pierwszy fundusz parasolowy, pierwszy fundusz inwestycyjny zamknięty czy pierwszy fundusz rynku pieniężnego.

Nagrody

Od 2000 roku otrzymaliśmy 40 nagród i wyróżnień za zarządzanie funduszami.

Nasze osiągnięcia
poprzedni
następny
Piotr Szulec Prezes Zarządu

Pan Piotr Szulec jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończył kierunek Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył studia podyplomowe „Podyplomowe Studium Inwestycji w zakresie inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firmy”. Od 1997 r. związany jest z rynkiem kapitałowym. Piotr Szulec posiada wieloletnie doświadczenie pracy w różnych podmiotach rynku finansowego na stanowiskach eksperckich, menedżerskich i dyrektorskich tj. Urząd Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Fortis Bank Polska SA, Xelion Doradcy Finansowi, Partnerzy Inwestycyjni, czy AXA TFI SA. W ostatnich latach był wieloletnim pracownikiem grupy kapitałowej Pioneer Pekao Investment Management S.A., w tym Pioneer TFI S.A. (obecnie Pekao TFI S.A.), a ostatnio był zatrudniony w BNP Paribas TFI S.A. na stanowisku Eksperta ds. inwestycji oraz pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w spółce Respect Energy Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o. (dawniej CEZ Towarowy Dom Maklerski Sp. z o.o.). Piotr Szulec był uczestnikiem wielu szkoleń specjalistycznych z zakresu rynku kapitałowego, finansów i rachunkowości m.in. ukończył studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych zorganizowane przez IRB, czy „Nowoczesne Zarządzanie Finansowe” zorganizowany przez IFG Francuski Instytut Zarządzania.

Rafał Zięba Członek Zarządu

Pan Rafał Zięba jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończył kierunek prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Od 1999 r. wykonuje zawód adwokata. W latach 2001 – 2018 był kolejno partnerem zarządzającym w następujących kancelariach: Stachowicz Zięba i Partnerzy, Zięba i Wspólnicy, a następnie Kochański Zięba & Partners. Pan Rafał Zięba posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa przy przeprowadzaniu transakcji, współpracy z klientami korporacyjnymi, w tym z funduszami typu REIT, funduszami nieruchomościowymi, funduszami private equity i deweloperami. W ramach pracy zawodowej Pan Rafał Zięba nadzoruje i świadczy kompleksowe wsparcie przy nabywaniu i sprzedaży przedsiębiorstw, nieruchomości i całych portfeli aktywów. Pan Rafał Zięba jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 w zakresie prawa nieruchomości, specjalizuje się także w sporach sądowych w sprawach gospodarczych, międzynarodowym prawie podatkowym oraz prawie własności intelektualnej. Obecnie Pan Rafał Zięba jest partnerem zarządzającym w kancelarii prawnej Zięba & Partners oraz starszym partnerem w kancelarii B2RLaw Jankowski Stroiński Zięba & Partners. Dodatkowo, Pan Rafał Zięba pełni funkcję członka Zarządu w spółce Johnson Matthey Battery Materials Poland. W okresie grudzień 2013 – czerwiec 2014 był członkiem Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Krzysztof Czerkas Członek Zarządu

Krzysztof Czerkas jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Magistra, a następnie Doktora Nauk Ekonomicznych. Ukończył także studia podyplomowe w Copenhagen Business School. Przed dołączeniem do zespołu Skarbca przez 20 lat Krzysztof Czerkas był pracownikiem sektora bankowego a przez 3,5 roku (2009-2012) był członkiem zarządu Banku mHipoteczny S.A (BRE Bank Hipoteczny /Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A.), gdzie nadzorował ocenę ryzyka a wcześniej akwizycję finansowanych przez Bank 600 projektów w obszarze deweloperki mieszkaniowej oraz projektów komercyjnych (m.in. biura, galerie handlowe, zespoły lokali użytkowych). W latach 2008-2012 pełnił także nadzór nad portfelem kredytów na nieruchomości komercyjne w wysokości 4 mld zł. Ponadto, jako prezes zarządu Upper Finance Restructuring Sp. z o.o. (firmy zajmującej się doradztwem w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz doradztwem w finasowaniu korporacji i projektów inwestycyjnych) współpracował z deweloperami i inwestorami zaangażowanymi w projekty mieszkaniowe. Prowadził też działalność doradczą w zakresie zakupów i sprzedaży nieruchomości komercyjnych a także w zakresie restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym.

 • PDF 31.12.2021 Ocena Rady Nadzorczej Skarbiec TFI w sprawie stosowania przez Towarzystwo Zasad Ładu Korporacyjnego pobierz
 • PDF 30.08.2021 Sprawozdanie z realizacji „Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym” pobierz
 • PDF 08.07.2021 Polityka zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A. w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym pobierz
 • PDF 08.04.2021 Procedura rozpatrywania reklamacji TFI pobierz
 • PDF 24.09.2020 Kodeks etyki pobierz
 • PDF 24.09.2020 Informacja o możliwości wykorzystania platformy ODR pobierz
 • PDF 24.09.2020 Polityka wynagrodzeń pobierz
 • PDF 24.09.2020 Wyniki oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych pobierz
 • PDF 24.09.2020 Informacja na temat stosowania “Zasad ładu korporacyjnego” przez Skarbiec TFI pobierz
 • PDF 24.09.2020 Polityka informacyjna Skarbiec TFI pobierz
Dane rejestrowe

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. Dokumentacja Spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, REGON 012711648 kapitał zakładowy: 6 050 505,00 zł, wpłacony w całości.

 • PDF 18.12.2020 Wezwanie nr 5 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz
 • PDF 27.11.2020 Wezwanie nr 4 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz
 • PDF 09.11.2020 Wezwanie nr 3 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz
 • PDF 09.11.2020 Wezwanie nr 2 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz
 • PDF 09.11.2020 Wezwanie nr 1 akcjonariuszy spółki Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji pobierz

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, w godzinach 09.00-17.00. Zapraszamy do kontaktu!

Fundusze inwestycyjne

Skarbiec TFI S.A.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Infolinia: 22 588 18 43

Biuro zarządu Skarbiec TFI

tel. 22 521 31 99
faks 22 521 30 80

Kontakt dla mediów

tel. 22 521 31 99

Biuro Obsługi Klienta

kontakt@skarbiec.pl

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij