Skarbiec PPK SFIO 2065

Subfundusz utworzony jako fundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK. Polityka inwestycyjna Subfunduszu uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się do jego zdefiniowanej daty. Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest rok 2065 rok.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec PPK SFIO 2065

Jako Fundusz Zdefiniowanej Daty w rozumieniu Ustawy
o PPK, Subfundusz dąży do ograniczania ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się do daty 1 stycznia 2065 roku. Dzieje się to przez zwiększanie części dłużnej
i zmniejszanie części udziałowej.

W latach 2021 – 2044, część udziałowa będzie stanowiła nie mniej niż 60% i nie więcej niż 80% aktywów Subfunduszu. Od roku 2065, co najmniej 85% wartości Aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.

#
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów urodzonych w latach 2003-2007, którzy oszczędzają z przeznaczeniem środków na cele emerytalne.

Wyniki historyczne

11.89 PLN
+2.47 (26.22%)
2024-02-21

Stopy zwrotu

na 21.02.2024

Okres Relatywne
Dzień -0.34%
Miesiąc 4.57%
3 miesiące 7.02%
Pół roku 13.02%
Rok 26.22%
3 lata 18.9%
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 2.32%
202329.25%
2022-11.6%
2021
2020
2019
2018
Od początku 18.9%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec PPK SFIO 2065
Relatywne:
Dzień: -0.34%, Miesiąc: 4.57%, 3 miesiące: 7.02%, Pół roku: 13.02%, Rok: 26.22%, 3 lata: 18.9%, 5 lat: -, 10 lat: –
-0.34% 4.57% 7.02% 13.02% 26.22% 18.9%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec PPK SFIO 2065
Pełne okresy:
W tym roku: 2.32%, 2023: 29.25%, 2022: -11.6%, 2021: -, 2020: -, 2019: -, 2018: -, Od początku: 18.9%
2.32% 29.25%-11.6% 18.9%
Początek działalności 01.01.2021
Informacje o zarządzającym Krzysztof Cesarz (od 01.2022), Agnieszka Cieszkowska (10.2021), Michał Stawicki (06.2022)
Opłata stała za zarządzanie 0%
Opłata zmienna za zarządzanie Maksymalnie 0,1% w skali roku. Do końca 2021 roku, opłata nie będzie naliczana.

Krzysztof Cesarz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Agnieszka Cieszkowska Zarządzająca Funduszami

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość w SGH oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH. Stypendystka programu Erasmus w Jönköping International Business School w Szwecji. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 654, zdała egzaminy CFA. Z rynkiem finansowym związana jest od niemal dwudziestu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Societe Generale, Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., a w latach 2018-2020 zajmowała się zarządzaniem inwestycjami i płynnością w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Michał Stawicki Zarządzający Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

  • PDF 08.02.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 17.01.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2065 historyczne wyniki pobierz
  • PDF 04.08.2023 Skarbiec PPK SFIO informacja okresowa dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
  • PDF 31.05.2023 Skarbiec PPK SFIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2065 prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2065 dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij