Skarbiec Akcja

To najprostszy sposób na inwestycję w starannie dobrany portfel spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W ramach tego subfunduszu lokujemy aktywa w akcje przedsiębiorstw, które cechuje wysoka rentowność działalności i obiecujące perspektywy wzrostu.

Wykorzystaj pełen potencjał Giełdy Papierów Wartościowych

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Akcja

Subfundusz Skarbiec Akcja inwestuje tylko w najbardziej obiecujące spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wybrane zarówno z WIG20, jak i spośród mniejszych emitentów. Zarządzający buduje portfel złożony
z niewielkiej (jak na tego typu fundusze) liczby spółek – zazwyczaj jest to około 30 podmiotów. Zasady doboru spółek do portfela to przede wszystkim: analiza bottom-up, preferencja spółek prywatnych, dotychczasowe osiągnięcia zarządu oraz unikanie spółek z problemami. W dłuższym okresie akcje podążają za wynikami i wyceną fundamentalną, dlatego zarządzający funduszem aktywnie poszukują spółek
z ponadprzeciętnie rosnącymi zyskami lub takich, których potencjał rozwoju nie jest jeszcze szeroko rozpoznany.
Aby zmaksymalizować potencjał zysku, portfel inwestycyjny może być poszerzany o akcje spółek zagranicznych z rynków rozwiniętych (do 20%), wpisujących się w globalne trendy, na które ekspozycji nie dałoby się zbudować w kraju.


Dzięki takiemu doborowi lokat subfundusz zyskuje elastyczność, a zarządzający ma bardzo dokładną wiedzę na temat sytuacji w każdej ze spółek. Subfundusz utrzymuje alokację na poziomie zbliżonym do 95%, nie podlegającą większym wahaniom. Charakteryzują go umiarkowane odchylenia od benchmarku. Priorytetem jest utrzymanie wysokiego poziomu płynności.

Fundusz ten rekomendowany jest inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego rynku akcji, oczekującym wyższego zysku z inwestycji
(w porównaniu np. z funduszami zrównoważonymi), którzy akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.

#
Fundusz dedykowany polskiemu rynkowi akcji.

#
Inwestuje w akcje najlepszych polskich spółek – zarówno z WIG20 jak i mniejszych spółek.

#
Polityka inwestycyjna oparta na selekcji i analizie fundamentalnej.

Wyniki historyczne

268.06 PLN
-81.42 (-23.3%)
2022-08-12

Stopy zwrotu

na 12.08.2022

Okres Relatywne
Dzień 0.29%
Miesiąc 7.36%
3 miesiące 8.38%
Pół roku -17.07%
Rok -23.3%
3 lata -0.79%
5 lat -19.95%
10 lat 6.9%
Okres Pełne okresy
W tym roku -21.29%
202114.2%
202014.51%
2019-11.33%
2018-16.46%
201725.41%
201610.92%
Od początku 168.06%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Akcja
Relatywne:
Dzień: 0.29%, Miesiąc: 7.36%, 3 miesiące: 8.38%, Pół roku: -17.07%, Rok: -23.3%, 3 lata: -0.79%, 5 lat: -19.95%, 10 lat: 6.9%
0.29% 7.36% 8.38% -17.07% -23.3% -0.79% -19.95% 6.9%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Akcja
Pełne okresy:
W tym roku: -21.29%, 2021: 14.2%, 2020: 14.51%, 2019: -11.33%, 2018: -16.46%, 2017: 25.41%, 2016: 10.92%, Od początku: 168.06%
-21.29% 14.2%14.51%-11.33%-16.46%25.41%10.92% 168.06%
Początek działalności Kategoria A – 09.10.1997, Kategoria PPE – 18.07.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 90% WIG20 + 10% 3-miesięczny WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz
Informacje o zarządzającym Krzysztof Cesarz (od 01.2022)
Wielkość funduszu 165 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%, Kategoria C – 5,5%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria PPE – 0,6%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 47 1140 1010 0000 2817 2100 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2022-07-29

Akcje

97%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

3%

Dane z dnia 2022-07-29

Polska

100%

Dane z dnia 2022-07-29

Dobra dyskrecjonalne

25%

IT

16%

Surowce & Wydobycie

14%

Finanse

14%

Energetyka & Paliwa

9%

Telekomunikacja

8%

Dobra podstawowe

6%

Ochrona zdrowia

4%

Przemysł

3%

Krzysztof Cesarz Zarządzający

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

  • PDF 09.08.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 09.08.2022 Skarbiec Akcja karta funduszu pobierz
  • PDF 04.08.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 02.08.2022 Skarbiec Akcja komentarz do wyników pobierz
  • PDF 30.06.2022 Skarbiec Akcja kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 30.06.2022 Skarbiec Akcja kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 30.06.2022 Skarbiec Akcja kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 30.06.2022 Skarbiec Akcja kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 17.06.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
6 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij