Skarbiec Akcja

W ofercie Skarbiec TFI znajduje się subfundusz dla osób zainteresowanych inwestowaniem środków w akcje spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Subfundusz Skarbiec Akcja skupia się na lokowaniu aktywów w akcje przedsiębiorstw, wyróżniających się wysoką rentownością działalności oraz obiecującymi perspektywami wzrostu. Ze względu na to, że co najmniej 50% wartości aktywów lokowane jest w akcje, subfundusz Skarbiec Akcja rekomendujemy inwestorom zainteresowanym wyższym potencjalnym zyskiem z inwestycji, przy świadomości i akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego.

Wykorzystaj pełen potencjał Giełdy Papierów Wartościowych

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Akcja?

Subfundusz Skarbiec Akcja jest subfunduszem wydzielonym w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, dedykowanym polskiemu rynkowi akcji. Środki od uczestników funduszu są inwestowane w najbardziej obiecujące spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wśród nich znajdują się zarówno wybrane spółki z WIG20, jak i wyselekcjonowane spółki spośród mniejszych emitentów. Kluczowy w przypadku subfunduszu Skarbiec Akcja jest również wysoki poziom płynności, na utrzymanie którego kładziony jest duży nacisk.

Charakterystyczną cechą subfunduszu Skarbiec Akcja jest to, że jego portfel złożony jest z niewielkiej liczby spółek w porównaniu do wielu innych tego typu funduszy. Zasady doboru spółek do portfela to przede wszystkim: analiza bottom-up, preferencja spółek prywatnych, dotychczasowe osiągnięcia zarządu oraz unikanie spółek z problemami. W dłuższym okresie akcje podążają za wynikami i wyceną fundamentalną, dlatego zarządzający funduszem aktywnie poszukują spółek z ponadprzeciętnie rosnącymi zyskami lub takich, których potencjał rozwoju nie jest jeszcze szeroko rozpoznany.

Dzięki takiemu doborowi lokat subfundusz Skarbiec Akcja zyskuje elastyczność, a zarządzający ma bardzo dokładną wiedzę na temat sytuacji w każdej ze spółek. Subfundusz utrzymuje alokację na poziomie zbliżonym do 95%, niepodlegającą większym wahaniom. Charakteryzują go umiarkowane odchylenia od benchmarku. Priorytetem jest utrzymanie wysokiego poziomu płynności.

Komu rekomendujemy subfundusz Skarbiec Akcja?

Skarbiec TFI to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które oferuje fundusze inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka. Subfundusz Skarbiec Akcja rekomendujemy inwestorom, którzy chcą czerpać zyski z inwestycji w wyselekcjonowane polskie spółki notowane na GPW oraz są świadomi ryzyka 5 na 7 w skali KID. To interesujący produkt inwestycyjny dla osób, które szukają funduszu bazującego na selektywnym oraz fundamentalnym doborze akcji. Subfundusz Skarbiec Akcja może być nieodpowiedni dla inwestorów, których okres inwestycyjny wynosi mniej niż 5 lat.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Akcja.

#
Fundusz dedykowany polskiemu rynkowi akcji. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

#
Inwestuje w akcje najlepszych polskich spółek – zarówno z WIG20 jak i mniejszych spółek.

#
Polityka inwestycyjna oparta na selekcji i analizie fundamentalnej.

Wyniki historyczne

369.26 PLN
+98.12 (36.19%)
2023-12-07

Stopy zwrotu

na 07.12.2023

Okres Relatywne
Dzień -0.83%
Miesiąc 5.95%
3 miesiące 10.9%
Pół roku 10.58%
Rok 36.19%
3 lata 27.26%
5 lat 23%
10 lat 19.49%
Okres Pełne okresy
W tym roku 32.29%
2022-18.04%
202114.2%
202014.51%
2019-11.33%
2018-16.46%
201725.41%
Od początku 269.26%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Akcja
Relatywne:
Dzień: -0.83%, Miesiąc: 5.95%, 3 miesiące: 10.9%, Pół roku: 10.58%, Rok: 36.19%, 3 lata: 27.26%, 5 lat: 23%, 10 lat: 19.49%
-0.83% 5.95% 10.9% 10.58% 36.19% 27.26% 23% 19.49%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Akcja
Pełne okresy:
W tym roku: 32.29%, 2022: -18.04%, 2021: 14.2%, 2020: 14.51%, 2019: -11.33%, 2018: -16.46%, 2017: 25.41%, Od początku: 269.26%
32.29% -18.04%14.2%14.51%-11.33%-16.46%25.41% 269.26%
Początek działalności Kategoria A – 09.10.1997, Kategoria PPE – 18.07.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% WIG20 TR
Informacje o zarządzającym Krzysztof Cesarz (od 01.2022)
Wielkość funduszu na 10.2023 204 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%, Kategoria C – 5,5%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria PPE – 0,6%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 47 1140 1010 0000 2817 2100 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-10-31


Ekspozycja (uwzględnia wartość referencyjna wykorzystywanych instrumentów pochodnych) na rynek akcyjny z uwzględnieniem instrumentów pochodnych 99,31%

Akcje

99%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

1%

Dane z dnia 2023-10-31

Polska

95%

Holandia

5%

Dane z dnia 2023-10-31

Finanse

25%

Dobra dyskrecjonalne

24%

Przemysł

11%

Telekomunikacja

10%

Energetyka & Paliwa

9%

Gaming

6%

Dobra podstawowe

5%

IT

5%

Ochrona zdrowia

4%

Surowce & Wydobycie

3%

Dane z dnia 2023-10-31

PLN

99%

EUR

1%

Krzysztof Cesarz Zarządzający

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

  • PDF 05.12.2023 Skarbiec Akcja komentarz do wyników pobierz
  • PDF 14.11.2023 Skarbiec Akcja karta funduszu pobierz
  • PDF 13.11.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 08.11.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 17.10.2023 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 04.10.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF Skarbiec Akcja prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF 02.02.2023 Skarbiec Akcja historyczne wyniki pobierz
  • PDF Skarbiec Akcja dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij