Skarbiec Akcja

To najprostszy sposób na inwestycję w starannie dobrany portfel spółek z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W ramach tego subfunduszu lokujemy aktywa w akcje przedsiębiorstw, które cechuje wysoka rentowność działalności i obiecujące perspektywy wzrostu.

Wykorzystaj pełen potencjał Giełdy Papierów Wartościowych

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Akcja

Subfundusz Skarbiec Akcja inwestuje tylko w najbardziej obiecujące spółki z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, wybrane zarówno z WIG20, jak i spośród mniejszych emitentów. Zarządzający buduje portfel złożony
z niewielkiej (jak na tego typu fundusze) liczby spółek – zazwyczaj jest to około 30 podmiotów. Zasady doboru spółek do portfela to przede wszystkim: analiza bottom-up, preferencja spółek prywatnych, dotychczasowe osiągnięcia zarządu oraz unikanie spółek z problemami. W dłuższym okresie akcje podążają za wynikami i wyceną fundamentalną, dlatego zarządzający funduszem aktywnie poszukują spółek
z ponadprzeciętnie rosnącymi zyskami lub takich, których potencjał rozwoju nie jest jeszcze szeroko rozpoznany.
Aby zmaksymalizować potencjał zysku, portfel inwestycyjny może być poszerzany o akcje spółek zagranicznych z rynków rozwiniętych (do 20%), wpisujących się w globalne trendy, na które ekspozycji nie dałoby się zbudować w kraju.


Dzięki takiemu doborowi lokat subfundusz zyskuje elastyczność, a zarządzający ma bardzo dokładną wiedzę na temat sytuacji w każdej ze spółek. Subfundusz utrzymuje alokację na poziomie zbliżonym do 95%, nie podlegającą większym wahaniom. Charakteryzują go umiarkowane odchylenia od benchmarku. Priorytetem jest utrzymanie wysokiego poziomu płynności.

Fundusz ten rekomendowany jest inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem przy wykorzystaniu potencjału wzrostowego rynku akcji, oczekującym wyższego zysku z inwestycji
(w porównaniu np. z funduszami zrównoważonymi), którzy akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.

#
Fundusz dedykowany polskiemu rynkowi akcji.

#
Inwestuje w akcje najlepszych polskich spółek – zarówno z WIG20 jak i mniejszych spółek.

#
Polityka inwestycyjna oparta na selekcji i analizie fundamentalnej.

Wyniki historyczne

312.64 PLN
+94.35 (43.22%)
2021-04-15

Stopy zwrotu

na 15.04.2021

Okres Relatywne
Dzień 0.29%
Miesiąc 3.48%
3 miesiące 4.55%
Pół roku 20.04%
Rok 43.22%
3 lata -5.43%
5 lat 24.5%
10 lat 1.42%
Okres Pełne okresy
W tym roku 4.83%
202014.51%
2019-11.33%
2018-16.46%
201725.41%
201610.92%
2015-8.19%
Od początku 212.64%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Akcja
Relatywne:
Dzień: 0.29%, Miesiąc: 3.48%, 3 miesiące: 4.55%, Pół roku: 20.04%, Rok: 43.22%, 3 lata: -5.43%, 5 lat: 24.5%, 10 lat: 1.42%
0.29% 3.48% 4.55% 20.04% 43.22% -5.43% 24.5% 1.42%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Akcja
Pełne okresy:
W tym roku: 4.83%, 2020: 14.51%, 2019: -11.33%, 2018: -16.46%, 2017: 25.41%, 2016: 10.92%, 2015: -8.19%, Od początku: 212.64%
4.83% 14.51%-11.33%-16.46%25.41%10.92%-8.19% 212.64%
Początek działalności Kategoria A – 09.10.1997, Kategoria PPE – 18.07.2018
Benchmark 90% WIG20 + 10% 3-miesięczny WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz
Informacje o zarządzającym Michał Stalmach (od 10.2019)
Wielkość funduszu 210 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0,6%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 47 1140 1010 0000 2817 2100 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE
Dane z dnia 2021-03-31

Akcje

99%

Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

1%

Dane z dnia 2021-03-31

Polska

100%

Dane z dnia 2021-03-31

Finanse

18%

IT

15%

Dobra dyskrecjonalne

14%

Energetyka & Paliwa

11%

Surowce & Wydobycie

10%

Telekomunikacja

8%

Ochrona zdrowia

7%

Przemysł

6%

Dobra podstawowe

6%

Użyteczność publiczna

5%

Michał Stalmach Zarządzający

Licencjonowany makler papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Od trzech lat jest częścią Zespołu Skarbiec TFI jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar, a także Skarbiec Waga i Skarbiec Akcja. W 2019 i w 2020 roku zarządzany przez niego subfundusz został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.

  • PDF 13.04.2021 Skarbiec Akcja karta funduszu pobierz
  • PDF 13.04.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 09.04.2021 Skarbiec Akcja komentarz do wyników pobierz
  • PDF 09.04.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 02.04.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Akcja kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Akcja kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 17.04.2020 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij