Skarbiec Obligacja

Subfundusz Skarbiec Obligacja to fundusz obligacji skarbowych o długiej historii na polskim rynku, sięgającej 1999 roku. Koncentruje się on na inwestowaniu w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Charakterystycznymi cechami tego subfunduszu są umiarkowany poziom bezpieczeństwa oraz duża płynność inwestycji. Z tego powodu rekomendujemy go klientom, którzy akceptują wyłącznie niskie ryzyko inwestycyjne.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Obligacja.

Wybierz stabilność, którą oferują obligacje Skarbu Państwa

Polityka inwestycyjna

jak działa subfundusz Skarbiec Obligacja?

Celem inwestycyjnym stawianym przed subfunduszem Skarbiec Obligacja jest długoterminowy i stabilny wzrost aktywów. Jakie działania są podejmowane w kierunku realizacji tego celu? Subfundusz Skarbiec Obligacja działa w obszarze instrumentów dłużnych, które emituje lub poręcza Skarb Państwa. Specjaliści zarządzający subfunduszem w aktywny sposób poszukują okazji inwestycyjnych i lokują zebrane środki w szerokim spektrum instrumentów stopu procentowej. Warto dodać, że portfel inwestycyjny subfunduszu jest w niedużym stopniu poszerzany o lokaty zagraniczne, pod warunkiem, że mogą one zapewnić wyższe dochody w porównaniu do lokat złotowych. Co ważne, subfundusz Skarbiec Obligacja zabezpiecza pozycje walutowe przed ryzykiem kursowym.

Bardzo dobre wyniki, które osiąga ten subfundusz proponowany przez Skarbiec TFI, wynikają głównie z nabywania obligacji Skarbu Państwa o stosunkowo dłuższych terminach zapadalności. Ważnym aspektem jest również aktywne podejście w zarządzaniu duracją obligacji w portfelu. Subfundusz został doceniony m.in. przez nadanie wysokiego ratingu Analiz Online oraz Alfę i Złoty Portfel za rok 2017. Skarbiec Obligacja był także rekomendowany przez Analizy Online jako jeden z najlepszych funduszy do budowy portfela.

Komu polecamy subfundusz Skarbiec Obligacja?

Skarbiec TFI to cenione towarzystwo funduszy inwestycyjnych tworzone przez specjalistów, którzy mają duże doświadczenie i wiedzę na temat tego, jak inwestować pieniądze. Oferujemy różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, w tym np. fundusze akcyjne oraz obligacyjne. Proponujemy subfundusz Skarbiec Obligacja, który bez względu na to jak w danym momencie kształtują się notowania, cieszy się zainteresowaniem wśród klientów. Polecamy go inwestorom chcących poprzez ekspozycję na rynek obligacji Skarbu Państwa mieć szansę na osiągnięcie stabilnych, długoterminowych zysków. Warto, aby na subfundusz Skarbiec Obligacja zwróciły uwagę osoby z horyzontem inwestycyjnym dwóch lat, którym zależy na płynności i niskim poziomie bezpieczeństwa wynikającym z inwestycji w papiery skarbowe oraz na posiadaniu w portfelu składnika z czystą ekspozycją na tę klasę aktywów.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Obligacja.

#
Fundusz instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

#
Wysokie bezpieczeństwo i płynność inwestycji (poziom ryzyka 2 na 7).

#
Aktywne zarządzanie duracją portfela. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

302.56 PLN
2023-03-20

Stopy zwrotu

na 20.03.2023

Okres Relatywne
Dzień 0.04%
Miesiąc 2.1%
3 miesiące 4.29%
Pół roku 5.47%
Rok -0.06%
3 lata -9.02%
5 lat -4.16%
10 lat 11.63%
Okres Pełne okresy
W tym roku 3.62%
2022-6.97%
2021-10.24%
20206.01%
20192.92%
20182.32%
20175.66%
Od początku 202.56%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Obligacja
Relatywne:
Dzień: 0.04%, Miesiąc: 2.1%, 3 miesiące: 4.29%, Pół roku: 5.47%, Rok: -0.06%, 3 lata: -9.02%, 5 lat: -4.16%, 10 lat: 11.63%
0.04% 2.1% 4.29% 5.47% -0.06% -9.02% -4.16% 11.63%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Obligacja
Pełne okresy:
W tym roku: 3.62%, 2022: -6.97%, 2021: -10.24%, 2020: 6.01%, 2019: 2.92%, 2018: 2.32%, 2017: 5.66%, Od początku: 202.56%
3.62% -6.97%-10.24%6.01%2.92%2.32%5.66% 202.56%
Początek działalności Kategoria A – 14.04.1999, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index
Informacje o zarządzającym Mateusz Roda (od 08.2019)
Wielkość funduszu 255 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,60%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć Kategoria A – 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-02-28

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

92%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

8%

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

 • PDF 21.03.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 13.03.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 09.03.2023 Skarbiec Obligacja karta funduszu pobierz
 • PDF 08.03.2023 Skarbiec Obligacja komentarz do wyników pobierz
 • PDF 07.03.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 08.02.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 07.02.2023 Skarbiec Obligacja prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 02.02.2023 Skarbiec Obligacja historyczne wyniki pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Obligacja dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 26.10.2022 Skarbiec Obligacja kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 26.10.2022 Skarbiec Obligacja kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 20.10.2022 Skarbiec Obligacja kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 20.10.2022 Skarbiec Obligacja kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 20.10.2022 Skarbiec Obligacja kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij