Skarbiec Obligacja

Subfundusz Skarbiec Obligacja to fundusz dłużny o wieloletniej historii na polskim rynku, sięgającej 1999 roku. Koncentruje się on na inwestowaniu w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, których podstawową cechą jest niskie ryzyko kredytowe oraz wysoka płynność. Warto zaznaczyć, że do 25% aktywów netto może lokować w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i banki. Fundusz posiada więc wysoką ekspozycję na ryzyko stopy procentowej, zdywersyfikowaną o umiarkowane ryzyko kredytowe.
Z tego powodu rekomendujemy go klientom, którzy akceptują co najmniej umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Obligacja.

Wybierz subfundusz, który daje istotną ekspozycje na obligacje skarbowe polskie, uzupełnioną o starannie wyselekcjonowane obligacje korporacyjne oraz zagraniczne obligacje skarbowe.

Polityka inwestycyjna

jak działa subfundusz Skarbiec Obligacja?

Celem inwestycyjnym stawianym przed subfunduszem Skarbiec Obligacja jest długoterminowy i stabilny wzrost aktywów. Jakie działania są podejmowane w kierunku realizacji tego celu? Subfundusz Skarbiec Obligacja działa w obszarze instrumentów dłużnych, które emituje lub poręcza Skarb Państwa a także obligacji korporacyjnych i zagranicznych obligacji skarbowych. Specjaliści zarządzający subfunduszem w aktywny sposób poszukują okazji inwestycyjnych i lokują zebrane środki w szerokim spektrum instrumentów stopu procentowej. Warto dodać, że portfel inwestycyjny subfunduszu może być poszerzany o lokaty zagraniczne, pod warunkiem, że mogą one zapewnić wyższe dochody w porównaniu do lokat złotowych. Co ważne, subfundusz Skarbiec Obligacja zabezpiecza pozycje walutowe przed ryzykiem kursowym.

Bardzo dobre wyniki, które osiąga ten subfundusz proponowany przez Skarbiec TFI, wynikają głównie z nabywania obligacji Skarbu Państwa o stosunkowo dłuższych terminach zapadalności. Ważnym aspektem jest również aktywne podejście w zarządzaniu duracją w portfelu. Subfundusz został doceniony m.in. przez nadanie wysokiego ratingu Analiz Online oraz Alfę i Złoty Portfel za rok 2017. Skarbiec Obligacja był także rekomendowany przez Analizy Online jako jeden z najlepszych funduszy do budowy portfela.

Komu polecamy subfundusz Skarbiec Obligacja?

Polecamy go inwestorom poszukującym inwestycji o potencjalnej stopie zwrotu wyższej od stopy zwrotu z polskich obligacji skarbowych, jednocześnie akceptujących ewentualnie wyższą zmienność i umiarkowany poziom ryzyka.

Warto, aby na subfundusz Skarbiec Obligacja zwróciły uwagę osoby z horyzontem inwestycyjnym co najmniej dwóch lat, którym zależy na płynności i bezpieczeństwie wynikającym z inwestycji w papiery skarbowe, z równoczesnym apetytem na wyższe stopy zwrotu poprzez umiarkowane otwarcie sie na ryzyko kredytowe.

Zapraszamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Obligacja.

#
Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

#
Umiarkowane bezpieczeństwo i płynność inwestycji (poziom ryzyka 2 na 7).

#
Możliwe inwestycje także w zagraniczne obligacje skarbowe oraz obligacje korporacyjne.

Wyniki historyczne

321.51 PLN
+15.02 (4.9%)
2024-06-19

Stopy zwrotu

na 19.06.2024

Okres Relatywne
Dzień 0.02%
Miesiąc 0.08%
3 miesiące -0.1%
Pół roku -0.8%
Rok 4.9%
3 lata -4.88%
5 lat -1.93%
10 lat 13.4%
Okres Pełne okresy
W tym roku -0.28%
202310.41%
2022-6.97%
2021-10.24%
20206.01%
20192.92%
20182.32%
Od początku 221.51%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Obligacja
Relatywne:
Dzień: 0.02%, Miesiąc: 0.08%, 3 miesiące: -0.1%, Pół roku: -0.8%, Rok: 4.9%, 3 lata: -4.88%, 5 lat: -1.93%, 10 lat: 13.4%
0.02% 0.08% -0.1% -0.8% 4.9% -4.88% -1.93% 13.4%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Obligacja
Pełne okresy:
W tym roku: -0.28%, 2023: 10.41%, 2022: -6.97%, 2021: -10.24%, 2020: 6.01%, 2019: 2.92%, 2018: 2.32%, Od początku: 221.51%
-0.28% 10.41%-6.97%-10.24%6.01%2.92%2.32% 221.51%
Początek działalności Kategoria A – 14.04.1999, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index
Informacje o zarządzającym Michał Stawicki (od 04.2024), Mateusz Roda (od 08.2019), Agnieszka Cieszkowska (01.2024)
Wielkość funduszu na 05.2024 230 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,60%, Kategoria PPE – 0,35%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć Kategoria A – 96 1140 1010 0000 2820 4400 1002, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-05-31

Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 5,75%

Duracja na koniec miesiąca: 5,36

Obligacje stałokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

72%

Obligacje zmiennokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

24%

Obligacje UE lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska

1%

Obligacje Złotowe Pozostałe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

1%

Dane z dnia 2024-05-31

PLN

100%

USD

0%

EUR

0%

Michał Stawicki Zarządzajacy Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

Mateusz Roda Zarządzający funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

Agnieszka Cieszkowska Zarządzająca funduszami

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość w SGH oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH. Stypendystka programu Erasmus w Jönköping International Business School w Szwecji. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 654, zdała egzaminy CFA. Z rynkiem finansowym związana jest od niemal dwudziestu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Societe Generale, Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., a w latach 2018-2020 zajmowała się zarządzaniem inwestycjami i płynnością w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

  • PDF 13.06.2024 Skarbiec Obligacja karta funduszu pobierz
  • PDF 10.06.2024 Skarbiec Obligacja komentarz do wyników pobierz
  • PDF 06.06.2024 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
  • PDF 05.06.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 29.05.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 30.04.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 11.01.2024 Skarbiec Obligacja historyczne wyniki pobierz
  • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF Skarbiec Obligacja prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec Obligacja dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij