Skarbiec PPK SFIO 2025

Subfundusz utworzony jako fundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK. Polityka inwestycyjna Subfunduszu uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się do jego zdefiniowanej daty. Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest rok 2025.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec PPK SFIO 2025

Jako Fundusz Zdefiniowanej Daty w rozumieniu Ustawy o PPK, Subfundusz dąży do ograniczania ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się do daty 1 stycznia 2025 roku. Dzieje się to przez zwiększanie części dłużnej
i zmniejszanie części udziałowej.

W latach 2020 – 2024, część udziałowa będzie stanowiła nie mniej niż 10% i nie więcej niż 30% aktywów Subfunduszu. Od roku 2025, co najmniej 85% wartości Aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.

#
Subfundusz przeznaczony jest dla osób oszczędzających w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, urodzonych przed 1968 rokiem.

Wyniki historyczne

11.54 PLN
+0.07 (0.61%)
2022-01-13

Stopy zwrotu

na 13.01.2022

Okres Relatywne
Dzień -0.09%
Miesiąc 0.35%
3 miesiące -2.62%
Pół roku -2.45%
Rok 0.61%
3 lata
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 0.61%
20210.44%
202012.51%
2019
2018
2017
2016
Od początku 15.4%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec PPK SFIO 2025
Relatywne:
Dzień: -0.09%, Miesiąc: 0.35%, 3 miesiące: -2.62%, Pół roku: -2.45%, Rok: 0.61%, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –
-0.09% 0.35% -2.62% -2.45% 0.61%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec PPK SFIO 2025
Pełne okresy:
W tym roku: 0.61%, 2021: 0.44%, 2020: 12.51%, 2019: -, 2018: -, 2017: -, 2016: -, Od początku: 15.4%
0.61% 0.44%12.51% 15.4%
Początek działalności 17.12.2019
Informacje o zarządzającym Michał Stalmach (od 12.2019), Michał Ficenes (od 12.2019), Agnieszka Cieszkowska (10.2021)
Opłata stała za zarządzanie 0,4%
Opłata zmienna za zarządzanie Maksymalnie 0,1% w skali roku. Do końca 2021 roku, opłata nie będzie naliczana.

Michał Stalamch Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.

Michał Ficenes Zarządzający Funduszami

Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w finansach. Absolwent UW na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych oraz certyfikaty Certified International Investment Analyst (CIIA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Karierę zawodową na rynkach kapitałowych rozpoczął w Citibank International PLC jako Analityk ds. Operacji Finansowych. W Skarbiec TFI od 2014 roku, gdzie obejmował stanowiska Analityka ds. Ryzyka inwestycyjnego, Analityka Akcji odpowiedzialnego za globalne sektory ochrony zdrowia i strategie absolute return oraz Młodszego Zarządzającego. Obecnie Zarządzający.

Agnieszka Cieszkowska Zarządzająca Funduszami

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość w SGH oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH. Stypendystka programu Erasmus w Jönköping International Business School w Szwecji. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 654, zdała egzaminy CFA. Z rynkiem finansowym związana jest od niemal dwudziestu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Societe Generale, Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., a w latach 2018-2020 zajmowała się zarządzaniem inwestycjami i płynnością w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

  • PDF 12.01.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 03.12.2021 Skarbiec PPK SFIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec PPK 2025 SFIO kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 10.03.2021 Skarbiec PPK SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij