Jak inwestować w akcje? Wady i zalety

05.06.2023

Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy decydują się lokować swoje środki właśnie w tych instrumentach finansowych, licząc na wzrost ich wartości lub regularnie wypłacane dywidendy. Warto jednak zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku inwestowania w inne instrumenty finansowe, tak i w kontekście nabywania i sprzedawania akcji możemy mówić o zaletach i wadach takiego działania. W niniejszym artykule wyjaśniamy między innymi: jak wygląda inwestycja w akcje i czym one tak naprawdę są, a także jakie można wskazać najważniejsze plusy i minusy inwestowania w te papiery wartościowe.

Co to są akcje?

Zanim zaczniemy rozważać to, w jakie akcje inwestować, warto wcześniej sobie zdefiniować to pojęcie. Czym są akcje? Ten termin oznacza papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne lub spółki komandytowo-akcyjne. Inwestor, który nabywa akcje, staje się akcjonariuszem, czyli współwłaścicielem spółki emitującej akcje. Liczba zakupionych akcji względem wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę stanowi odzwierciedlenie proprocjonalnego udziału danej osoby w konkretnej spółce. Co istotne, ten rodzaj papierów wartościowych może zapewniać właścicielowi zarówno prawa o charakterze majątkowym, jak i organizacyjnym.

Jakie prawa może uzyskać inwestor po zostaniu akcjonariuszem? Wśród praw o charakterze majątkowym możemy wyróżnić:

 • prawo do dywidendy,
 • prawo do udziału w podziale majątku,
 • prawo poboru, czyli przywilej zapewniający dotychczasowym akcjonariuszom pierwszeństwo objęcia nowych akcji spółki proporcjonalnie do liczby akcji, które już posiadają
 • prawo uprzywilejowania, co do wysokości dywidendy

Do praw o charakterze organizacyjnym zalicza się natomiast:

 • prawo głosu,
 • prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,
 • prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia,
 • prawo dostępu do informacji na walnym zgromadzeniu.

Kiedy wiesz już, czym są akcje oraz jakie prawa może zapewnić Ci ich zakup, przyszedł czas, aby omówić, jak inwestować na giełdzie w te papiery wartościowe.

Jak można zacząć inwestować w akcje?

Wielu niedoświadczonych inwestorów zastanawia się nad tym, jak zacząć inwestować w akcje. Okazuje się, że można wyróżnić dwie podstawowe ścieżki prowadzące do realizacji tego celu: samodzielne inwestowanie w akcje oraz uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym, który realizuje takie inwestycje. O czym należy wiedzieć w przypadku obu tych sposobów lokowania pieniędzy w akcje?

Samodzielne inwestowanie w akcje

Jak zacząć kupować akcje na własną rękę? W tym celu należy najpierw założyć konto maklerskie, dzięki któremu handel akcjami oraz ich przechowywanie staną się możliwe. Co istotne, rachunek maklerski umożliwia nie tylko inwestowanie w akcje, ale także inne instrumenty finansowe, które w swojej ofercie posiada dom maklerski. Można go założyć w domu maklerskim lub w biurze maklerskim banku (w przypadku prowadzenia przez bank takiej działalności), w którym dany inwestor posiada już konto osobiste lub firmowe. Kolejnym krokiem jest zasilenie konta maklerskiego – wpłacone środki finansowe posłużą później do inwestycji w akcje. Takiej wpłaty można dokonać w wygodnej formie przelewu z rachunku bankowego. Kiedy konto zostanie zasilone, a środki na nim będą zaksięgowane, można zacząć realizować pierwsze transakcje dotyczące papierów wartościowych.

Inwestycja w akcje przez fundusz inwestycyjny – na czym to polega?

Samodzielne inwestowanie w akcje nie jest jedynym sposobem na to, jak zacząć przygodę z lokowaniem pieniędzy w te papiery wartościowe. Inną opcją jest inwestowanie w fundusz inwestycyjny. Jak stać się uczestnikiem takiego funduszu? W zależności od rodzaju funduszu należy nabyć:

 • jednostki uczestnictwa – w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych,
 • certyfikaty inwestycyjne – w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Decydując się na skorzystanie z możliwości, jaką jest inwestowanie w akcje poprzez uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym, zapewniasz sobie wsparcie doświadczonych specjalistów z towarzystwa funduszy inwestycyjnych. To ich rolą jest zarządzanie funduszami oraz lokowanie środków inwestorów w poszczególne aktywa. Jeśli chcesz skupić się przede wszystkim na inwestowaniu w akcje, możesz wybrać jeden z tzw. funduszy inwestycyjnych akcyjnych. Do ich podstawowych rodzajów zalicza się m.in.:

 • fundusze małych i średnich spółek,
 • fundusze indeksowe,
 • fundusze polskich akcji,
 • fundusze rynków zagranicznych.

Dlaczego fundusze inwestycyjne są dla wielu inwestorów bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem niż samodzielne inwestowanie?

 • W przypadku funduszy inwestycyjnych decyzję o tym, w jakie akcje inwestować, podejmują wykwalifikowani eksperci z dużym doświadczeniem.
 • Zarządzający funduszami inwestycyjnymi mają do dyspozycji sumę wpłat wielu uczestników funduszu, co zapewnia znacznie większy potencjał inwestycyjny niż w przypadku inwestowania w pojedynkę.
 • Inwestowanie w akcje poprzez uczestnictwo w dopasowanym do swoich celów i potrzeb funduszu inwestycyjnym pozwala zadbać o kwestię odpowiedniej dywersyfikacji portfela, o co jest dużo trudniej w momencie, gdy inwestujesz samodzielnie.

Zalety i wady inwestowania w akcje

Jak dobrze inwestować w akcje? Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z plusów i minusów tego, w czym chcemy ulokować część naszych oszczędności. Jak to wygląda w przypadku akcji? Wśród najistotniejszych zalet inwestowania w akcje można wyróżnić m.in. możliwość:

 • uzyskania potencjalnej atrakcyjnej stopy zwrotu, która jest wyższa niż oprocentowanie lokat bankowych,
 • dywersyfikacji portfela inwestycyjnego,
 • zarobienia na wzroście kursu akcji,
 • partycypowania w zyskach spółki, której akcje się posiada.

Inwestycja w akcje nie jest oczywiście przedsięwzięciem pozbawionym wad. Osoby zainteresowane inwestowaniem w akcje powinni pamiętać przede wszystkim o stosunkowo wysokim ryzyku utraty zainwestowanego kapitału. W przypadku samodzielnych inwestorów dochodzi do tego również czasochłonność inwestowania w akcje – wymaga ono bieżącego orientowania się w sytuacji na giełdzie oraz dużego doświadczenia i wiedzy na temat samych spółek. Dobrym sposobem na poradzenie sobie z problemem braku czasu jest inwestycja w fundusze akcyjne, gdzie za decyzje o tym, w jakie akcje inwestować, odpowiadają renomowani specjaliści z towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Podsumowanie

Inwestowanie w akcje jest bardzo interesującą perspektywą dla wielu osób, których celem są potencjalne atrakcyjne stopy zwrotu, nieosiągalne w przypadku lokat bankowych. Jeśli interesuje Cię inwestycja w akcje, to możesz zrealizować ją na dwa sposoby: samodzielnie, po założeniu rachunku maklerskiego, lub poprzez zostanie uczestnikiem funduszu inwestycyjnego. W tym drugim przypadku o tym, w jakie akcje inwestować, decydują specjaliści zarządzający tym funduszem. Dlatego bardzo ważne jest, aby wybierając ten drugi sposób inwestowania w akcje, skorzystać z usług oferowanych przez renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Taką renomą na polskim rynku cieszy się Skarbiec TFI, od ponad 25 lat z sukcesami pomaga klientom w inwestowaniu. Oferujemy różnego rodzaju fundusze inwestycyjne w każdej klasie aktywów, w tym także fundusze akcyjne. Dzięki temu każdy inwestor bez trudu znajdzie rozwiązanie dopasowane do swoich celów oraz oczekiwań względem inwestycji. Z naszych profesjonalnych usług korzystają zarówno klienci instytucjonalni, jak i indywidualni. Warto dodać, że w ofercie Skarbiec TFI znajdują się także różnorodne produkty emerytalne oraz usługa Asset Management.

Zapraszamy do kontaktu.

Zaciekawił Cię ten artykuł? Zachęcamy do lektury innych wpisów publikowanych na naszej stronie internetowej, w których omawiamy takie kwestie jak m.in.:

Powiązane aktualności
12.06.2023, 11:30
Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na…
18.05.2023, 08:26
Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do…
12.05.2023, 08:43
Co to są obligacje? To pytanie zadaje sobie wiele osób na początku swojej drogi inwestorskiej. Stanowią one…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij