Inwestowanie długoterminowe – czy warto i w co inwestować?

12.06.2023

Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na wybór tego podejścia, musisz uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wymaga ono chęci długotrwałego zobowiązania się do utrzymywania swoich aktywów. Ta wizja z początku może wydawać się nieco przytłaczająca, ale dobrze zaplanowane i przemyślane inwestycje długoterminowe oferują zainteresowanym wiele atrakcyjnych perspektyw inwestycyjnych. W niniejszym artykule wyjaśnimy między innymi: czym jest inwestowanie długoterminowe, jak można zacząć to robić, w co inwestować długoterminowo oraz jakie są najistotniejsze zalety takiego podejścia.

Na czym polegają inwestycje długoterminowe?

Osoby pragnące świadomie zarządzać swoimi oszczędnościami poprzez ich inwestowanie mają do wyboru wiele różnych strategii inwestycyjnych. Jednym z podejść, jakie mogą obrać, jest inwestowanie długoterminowe, które opiera się na utrzymywaniu swoich aktywów finansowych przez dłuższy okres. Horyzont inwestycyjny w przypadku długoterminowego inwestowania jest dłuższy niż jeden rok, a w większości przypadków wiąże się z pozostawaniem w danej inwestycji przez przynajmniej kilka lat. Ten wydłużony czas lokowania pieniędzy w danych aktywach ma kluczowe znaczenie przy budowie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego przez osoby, które chcą obrać taką strategię działania.

O czym powinieneś pamiętać, gdy rozważasz inwestowanie długoterminowe na GPW lub inne sposoby lokowania pieniędzy z uwzględnieniem dłuższego okresu inwestycyjnego?

 • Podstawową kwestią, od której należy zacząć, jest sprecyzowanie własnych celów finansowych. W dużym stopniu wpływają one na to, jak powinna wyglądać przyjęta strategia inwestycyjna. Przykładowo chęć zaoszczędzenia większej kwoty na budowę domu będzie skutkować przyjęciem strategii opartej o inwestycje w instrumenty dłużne z mniejszym udziałem akcji, podczas gdy portfel inwestycyjny charakteryzujący się większą alokacją kapitału w akcje będzie bardziej odpowiedni dla inwestora zainteresowanego potencjalnie wyższą stopą zwrotu.
 • Inwestowanie długoterminowe wiąże się często ze zdywersyfikowanymi portfelami inwestycyjnymi. Dlaczego to tak istotne? Ulokowanie kapitału w różnych instrumentach finansowych pozwoli osiągnąć efekt w postaci pokrycia ewentualnych strat generowanych przez jedną część aktywów w portfelu, zyskami wypracowanymi przez inne.
 • Bardzo ważne dla procesu, jakim jest inwestowanie długoterminowe na giełdzie, są cierpliwość i wytrwałość. Zakładając długi horyzont inwestycyjny, należy uodpornić się na wpływ emocji, które mogą niekiedy skłonić do pochopnej decyzji o wycofaniu się z inwestycji i odejścia od przyjętej strategii.
 • Praktyka pokazuje, że inwestycje długoterminowe w realiach giełdowych często obarczone są mniejszym ryzykiem od tych krótkoterminowych. Nie oznacza to jednak, że taka sytuacja zajdzie w każdym przypadku – ryzyka związanego z inwestycjami nie da się zupełnie wyeliminować.

Jakie można wyróżnić podejścia do długoterminowej strategii inwestycyjnej?

Inwestowanie długoterminowe nie jest jednorodnym podejściem i można je realizować na różne sposoby. Część inwestorów decyduje się na podejście pasywne, które skupia się na poszukiwaniu niedrogich funduszy indeksowych o potencjalnej stopie zwrotu zbliżonej do danego indeksu. Jednym z rozwiązań interesujących długoterminowych pasywnych inwestorów są fundusze ETF.

Dla wielu inwestorów atrakcyjniejszym podejściem do inwestowanie jest długoterminowe inwestowanie aktywne. Wykorzystuje ono m.in. analizę fundamentalną i ma zwykle na celu wytypowanie spółek zdolnych do wypracowania bardziej atrakcyjnej stopy zwrotu niż w przypadku spółek rozważanych w podejściu pasywnym. Częstym wyborem wśród osób zastanawiających się, w co inwestować długoterminowo i aktywnie, są np. fundusze inwestycyjne akcyjne.

Warto wspomnieć także o tym, że niektórzy rozważają inwestowanie długoterminowe w akcje, obierając podejście dywidendowe. Zgodnie z nim, jednym z kryteriów selekcji spółek do długoterminowego portfela inwestycyjnego jest ich polityka dywidendowa. Wpływa na nią szereg czynników, wśród których można wyróżnić m.in. zdolność firmy do generowania gotówki (będącej podstawą finansowania przyszłych dywidend) czy strategię spółki dotyczącej dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

Akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne – w co inwestować długoterminowo?

Osoby zainteresowane inwestowaniem w dłuższym horyzoncie czasowym, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, powinny dogłębnie przeanalizować to, w czym chcą ulokować swoje zgromadzone środki finansowe. W co można zainwestować długoterminowo? Opcji jest wiele, a wśród najpopularniejszych z nich można wyróżnić m.in.:

 • inwestowanie długoterminowe w akcje,
 • długoterminowe inwestowanie w obligacje,
 • inwestowanie długoterminowe w fundusze inwestycyjne,
 • długoterminowe inwestowanie w fundusze pasywne ETF,
 • inwestowanie długoterminowe w produkty emerytalne, takie jak np, IKE czy IKZE, będące dobrym sposobem na to, jak oszczędzać na emeryturę,
 • inne inwestycje długoterminowe, obejmujące inwestowanie np. w nieruchomości, metale i kamienie szlachetne, przedmioty kolekcjonerskie czy dzieła sztuki.

Na szczególną uwagę, przy omawianiu tego, w co inwestować długoterminowo, zasługują fundusze inwestycyjne. Umożliwiają one długoterminowe inwestowanie zarówno w akcje i obligacje, jak i jednostki uczestnictwa innych funduszy. Co warto podkreślić, również w ramach rozwiązań emerytalnych, takich jak IKE czy IKZE, środki mogą być inwestowane w fundusze inwestycyjne, które zostały starannie wyselekcjonowane przez doświadczonych specjalistów.

Inwestowanie długoterminowe – dlaczego warto je rozważyć?

Kiedy wiesz już, na czym polega długoterminowa strategia inwestycyjna oraz w co inwestować długoterminowo, warto zastanowić się nad tym, dlaczego ten sposób zarządzania swoimi oszczędnościami może być opłacalny. Jakie są najistotniejsze plusy inwestowania długoterminowego?

 • Długoterminowe inwestowanie daje szansę na to, aby nawet nieoptymalny wybór momentu rozpoczęcia inwestycji, nie przeszkodził w osiągnięciu ewentualnego zysku.
 • Inwestowanie długoterminowe poprzez fundusze inwestycyjne pozwala na osiągnięcie dywersyfikacji portfela, często nie tylko pod względem sektorowym, ale i geograficznym, co pozwala ograniczyć potencjalne ryzyko inwestycyjne.
 • W niektórych przypadkach inwestowanie długoterminowe w akcje daje szansę na uzyskanie dodatkowych środków finansowych w postaci wypłaty dywidendy.
 • Ważną zaletą inwestowania długoterminowego jest możliwość skorzystania ze zjawiska procentu składanego, mogącego przyczynić się do szybszego wzrostu wypracowywanego majątku.
 • Wiele osób ceni inwestowanie długoterminowe za to, że daje ono szansę na potencjalną optymalizację podatkową. Jest ona związana z odroczeniem podatku od zysków kapitałowych – opłaca się go dopiero w momencie sprzedaży np. akcji lub innych papierów wartościowych.
 • Osoby zastanawiające się, czy warto inwestować w obligacje długoterminowe, często ostatecznie przekonują się do tego pomysłu, ponieważ daje on możliwość walki z negatywnym wpływem inflacji na oszczędności. Co istotne, średnio zysk z inwestycji długoterminowych jest bardziej atrakcyjny niż ten, który wynika z oprocentowania lokaty bankowej w skali roku.
 • Istotnym plusem inwestowania długoterminowego są także mniejsza czasochłonność oraz brak stresu wynikającego z krótkoterminowej zmienności np. rynku akcji.

Pamiętaj, że planując inwestowanie długoterminowe, musisz wziąć pod uwagę zarówno swoje cele inwestycyjne, jak i skłonność do ryzyka, a następnie dostosować pod tym kątem swój portfel inwestycyjny.

Czy długoterminowe inwestowanie wiąże się z ryzykiem straty lub braku zysku?

Wiele osób rozważających, czy warto inwestować w obligacje długoterminowe lub w ogóle planować inwestowanie długoterminowe zastanawia się nad prawdopodobieństwem osiągnięcia pewnego zysku. Należy w tym miejscu przypomnieć, że każdy rodzaj inwestowania, niezależnie od obranej strategii, wiąże się z ryzykiem utraty środków. Jest to naturalna cecha inwestowania i trzeba się z nią liczyć, jednak ryzyko inwestycyjne można ograniczać. Jednym ze sposobów na realizację tego celu jest skorzystanie z pomocy wykwalifikowanych ekspertów, którzy zarządzają funduszami inwestycyjnymi w towarzystwie funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI, zamiast decydowania się na samodzielne inwestowanie długoterminowe w akcje czy obligacje. Ryzyko inwestycyjne nadal będzie istnieć i różnić się w zależności od rodzaju wybranego funduszu, ale inwestor zagwarantuje sobie w ten sposób wsparcie nienagannie przygotowanych merytorycznie specjalistów, wyróżniających się imponującym doświadczeniem w branży.

Podsumowanie

Czy inwestowanie długoterminowe jest dobrym pomysłem? W wielu przypadkach tak, szczególnie, jeśli inwestor dobrze zaplanował strategię działania i stworzył portfel inwestycyjny dopasowany do swoich celów oraz preferencji. Osoby zainteresowane takim podejściem do inwestowania mogą sprawdzić się na wielu polach. Długoterminowo inwestować można m.in. w akcje, obligacje, nieruchomości, kruszce czy fundusze inwestycyjne. Ostatnia z tych opcji jest szczególnie interesująca, ponieważ daje inwestorowi szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych oraz zapewnia mu wsparcie doświadczonych specjalistów. Chcąc w pełni skorzystać z zalet oferowanych przez fundusze inwestycyjne, najlepiej zdecydować się na usługi świadczone przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które może pochwalić się dobrą renomą na rynku.

Doskonałym przykładem takiego towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest Skarbiec TFI, który może pochwalić się ponad 25 latami doświadczenia oraz wieloma zadowolonymi klientami. W naszej ofercie dostępne są różnego rodzaju fundusze inwestycyjne w każdej klasie aktywów. Pozwala to inwestorowi znaleźć fundusz inwestycyjny dopasowany do obranych celów inwestycyjnych. Jako Skarbiec TFI zapewniamy profesjonalną obsługę nie tylko klientom indywidualnym, ale także instytucjonalnym. Oferujemy także różnorodne produkty emerytalne oraz usługę Asset Management.

Zapraszamy do kontaktu.

Uważasz, że ten artykuł był wartościowy? Zachęcamy do zapoznania się z innymi wpisami publikowanymi na naszej stronie internetowej, w których poruszamy takie kwestie jak m.in.:

Powiązane aktualności
05.06.2023, 07:46
Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy…
18.05.2023, 08:26
Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do…
12.05.2023, 08:43
Co to są obligacje? To pytanie zadaje sobie wiele osób na początku swojej drogi inwestorskiej. Stanowią one…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij