Skarbiec PPK SFIO 2035

Subfundusz utworzony jako fundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK. Polityka inwestycyjna Subfunduszu uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się do jego zdefiniowanej daty. Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest rok 2035 rok.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec PPK SFIO 2035

Jako Fundusz Zdefiniowanej Daty w rozumieniu Ustawy
o PPK, Subfundusz dąży do ograniczania ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się do daty 1 stycznia 2035 roku. Dzieje się to przez zwiększanie części dłużnej
i zmniejszanie części udziałowej.

W latach 2020 – 2024, część udziałowa będzie stanowiła nie mniej niż 40% i nie więcej niż 70% aktywów Subfunduszu. Od roku 2035, co najmniej 85% wartości Aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.

#
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów urodzonych w latach 1973-1977, którzy oszczędzają z przeznaczeniem środków na cele emerytalne.

Wyniki historyczne

16.85 PLN
+1.98 (13.32%)
2024-07-18

Stopy zwrotu

na 18.07.2024

Okres Relatywne
Dzień 0.36%
Miesiąc 0.06%
3 miesiące 4.33%
Pół roku 9.77%
Rok 13.32%
3 lata 19.42%
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 7.74%
202327.78%
2022-12.2%
20219.16%
202025.07%
2019
2018
Od początku 68.5%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec PPK SFIO 2035
Relatywne:
Dzień: 0.36%, Miesiąc: 0.06%, 3 miesiące: 4.33%, Pół roku: 9.77%, Rok: 13.32%, 3 lata: 19.42%, 5 lat: -, 10 lat: –
0.36% 0.06% 4.33% 9.77% 13.32% 19.42%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec PPK SFIO 2035
Pełne okresy:
W tym roku: 7.74%, 2023: 27.78%, 2022: -12.2%, 2021: 9.16%, 2020: 25.07%, 2019: -, 2018: -, Od początku: 68.5%
7.74% 27.78%-12.2%9.16%25.07% 68.5%
Początek działalności 17.12.2019
Informacje o zarządzającym Krzysztof Cesarz (od 01.2022), Michał Stawicki (06.2022), Wiktor Daniłow (od 07.2024), Mateusz Roda (od 07.2024)
Opłata stała za zarządzanie 0,4%
Opłata zmienna za zarządzanie Maksymalnie 0,1% w skali roku. Do końca 2021 roku, opłata nie będzie naliczana.

Krzysztof Cesarz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Wiktor Daniłow Zarządzający Funduszami

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). W latach 2005-2022 związany z Pekao TFI (wcześniej Pioneer Pekao Investment Management) na stanowiskach Equity Trader, Fixed Income & Equity Trader oraz Associate Portfolio Manager. W latach 2022 – 2024 w Noble Funds na stanowisku Trader/Zarządzający AM. W Skarbiec TFI od lipca 2024 roku na stanowisku zarządzającego.

Michał Stawicki Zarządzający Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

Mateusz Roda Zarządzający Funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 09.07.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 29.05.2024 Skarbiec PPK SFIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 30.04.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2035 historyczne wyniki pobierz
  • PDF 04.08.2023 Skarbiec PPK SFIO informacja okresowa dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2035 prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2035 dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij