Od 1 stycznia 2024 roku, zmienił się sposób, w jaki osoba fizyczna będzie rozliczać podatek od zysków kapitałowych z inwestycji w fundusze

03.01.2024

Od 1 stycznia 2024 roku, zmienił się sposób, w jaki osoba fizyczna będzie rozliczać podatek od zysków kapitałowych z inwestycji w fundusze.

Każdy Klient posiadający środki w funduszach inwestycyjnych samodzielnie musi rozliczyć się z podatku od zysków kapitałowych. Oznacza to, że każdy inwestor prywatnie musi obliczyć i zapłacić ewentualny podatek do swojego urzędu skarbowego.

Dzięki temu rozwiązaniu, każdy będzie miał możliwość obniżenia kwoty podatku do zapłaty poprzez łączenie ewentualnych zysków i strat z różnego rodzaju inwestycji w fundusze inwestycyjne.

Według nowych zasad, Skarbiec TFI przestaje być już płatnikiem podatku od zysków kapitałowych. Ten obowiązek prawidłowego rozliczenia tego podatku przechodzi na każdego inwestora indywidualnie.

Pamiętaj w przypadku osiągnięcia zysku w momencie sprzedaży jednostek uczestnictwa (odkupienie) lub przeniesienia do innego funduszu otwartego (konwersja) musisz zapłacić podatek.

W przypadku, w którym dokonujesz zamiany jednostek uczestnictwa z jednego subfunduszu do drugiego w ramach tego samego funduszu parasolowego, nie musisz płacić podatku ponieważ środki znajdują się cały czas w tym samym funduszu parasolowym.

Więcej informacji znajdą Państwo w materiale informacyjnym Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami pt. „Zmiany w rozliczaniu dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych od 2024 r.”

Zmiany_PIT_2024_IZFiA

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij