Certyfikaty ISO oraz licencje Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Skarbiec TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych, który spełnia wymogi regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa oraz podejmuje dodatkowe działania podnoszące bezpieczeństwo informacji naszych Klientów i Partnerów Biznesowych.

Jesteśmy dumnymi posiadaczami certyfikatów ISO zatwierdzonych przez Alcumus ISOQAR

w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych oraz portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanie nimi oraz reprezentowanie w stosunkach z osobami trzecimi

Posiadamy licencje Polskiego Komitetu Normalizacyjnego


techniki informatycznej, techniki bezpieczeństwa oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, numer normy: PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06P

bezpieczeństwa i odporności oraz systemów zarządzania ciągłością działania, numer normy: PN-EN ISO 22301:2020-04P

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij