Indywidualne Konto Emerytalne

Zwiększ swoją emeryturę. Zacznij oszczędzać na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. Skorzystaj z okazji i nie płać podatku Belki od zysku wypracowanego przez Twoje oszczędności. Gromadź dodatkowe pieniądze na Twoje plany! Skorzystaj z obniżonych opłat za zarządzanie funduszami Skarbiec FIO.

Dodatkowe pieniądze na Twoje plany!

Co to jest IKE?

III filar w systemie emerytalnym

IKE-Skarbiec to prosty sposób na dodatkowy kapitał na przyszłość. Systematycznie wpłacane środki inwestowane są w wybrane przez Ciebie fundusze inwestycyjne. Całość wpłaconych pieniędzy pracuje na Twoją emeryturę. IKE pozwala w pełni wykorzystać potencjał Twojego kapitału – środki gromadzone w ramach IKE-Skarbiec zwolnione są z opłaty manipulacyjnej, a zysk nie podlega 19% podatkowi.

Maksymalny limit roczny wpłat na IKE w 2022 roku to: 17 766 zł.

Oszczędzanie na IKE daje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku płacenia 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Środki w IKE to własność prywatna, podlegająca dziedziczeniu.

Jak Systematyczne Oszczędzanie Niweluje Ryzyko

System emerytalny w Polsce – obowiązkowy i dobrowolny

 • PDF 29.03.2022 Ulotka 4 strony IKE Skarbiec Emerytura pobierz
 • PDF 09.02.2022 Oferta IKE oraz IKZE Skarbiec Emerytura pobierz
 • PDF 22.11.2021 Formularz IKE Skarbiec Emerytura pobierz
 • PDF 22.11.2021 Oświadczenie IKE Skarbiec Emerytura pobierz
 • PDF 22.11.2021 Regulamin IKE Skarbiec Emerytura pobierz

3 Kroki do założenia IKE

KROK 1 Kliknij i Załóż IKE.

 • Zrób to szybko i wygodnie przez internet. Bez zbędnej papierologii. Po prostu kliknij Załóż IKE.

KROK 2 Zaloguj się lub załóż konto.

 • Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem Skarbiec TFI, w pierwszej kolejności załóż konto klikając przycisk „Zarejestruj się”. Po jego założeniu wybierz IKE i postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Jeśli jesteś już klientem Skarbiec TFI i korzystasz z tej platformy, po zalogowaniu się wybierz IKE i postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

KROK 3 Dokonaj pierwszej wpłaty

 • Wpłać minimum 500 zł na rachunek, który otrzymasz po otwarciu IKE, jednak nie więcej, niż przewidziany na dany rok limit wpłat.

3 Kroki do założenia IKE z Transferem

KROK 1 Kliknij i Załóż IKE.

 • Posiadasz już IKE prowadzone przez inną instytucję finansową i planujesz przeniesienie zgromadzonych oszczędności do Skarbiec TFI. A może jesteś posiadaczem PPP u poprzedniego Pracodawcy, bądź Pracodawca będzie je likwidował, to też możesz przenieść zgromadzone środki do IKE w Skarbiec TFI Zrób to szybko i wygodnie przez internet. Bez zbędnej papierologii. Po prostu kliknij Załóż IKE.

KROK 2 Zaloguj się lub załóż konto.

 • Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem Skarbiec TFI, w pierwszej kolejności załóż konto korzystając z opcji Zarejestruj się. Jeśli jesteś już klientem Skarbiec TFI i korzystasz z tej platformy wystarczy, że się zalogujesz. Po zalogowaniu kliknij zakładkę Produkty w górnej części ekranu. Następnie kliknij przycisk KUP w polu IKE Skarbiec Emerytura. W okienku Sposób zawarcia umowy wybierz koniecznie (!!!) Umowa IKE z wypłatą transferową. Następnie postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Po zakończeniu całej procedury na podane przez Ciebie konto email zostaną przesłane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy na prowadzenie IKZE w Skarbiec TFI.

KROK 3 Transfer oszczędności i pierwsza wpłata.

 • W korespondencji otrzymanej po założeniu konta IKE w Skarbiec TFI otrzymasz potwierdzenie jego otwarcia oraz informację o numerze rachunku bankowego do wpłat. Wydrukuj te informacje i zwróć się z nimi do instytucji finansowej, gdzie wcześniej było otwarte IKE i złóż zlecenie transferu aktywów zgodnie z procedurami obowiązującymi w tej instytucji. W przypadku przeniesienia środków z PPE zgłoś się do Pracodawcy, gdzie było prowadzone PPE, z wydrukowanym potwierdzeniem zawarcia umowy IKE wraz numerem rachunku bankowego do wpłat, a on w Twoim imieniu skontaktuje się z instytucją finansową i dopełni reszty formalności. Dopiero po przeniesieniu zgromadzonych wcześniej oszczędności na nowo otwarte konto IKE w Skarbiec TFI możesz dokonywać wpłat samodzielnie!

IKE – Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne – czyli jak oszczędzać nie płacąc tzw. „podatku Belki”?

Zwolnienie z obowiązku płacenia 19% podatku od zysków kapitałowych

Oszczędzanie na IKE daje możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku płacenia 19% podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Maksymalny limit roczny wpłat na IKE

Maksymalny limit roczny wpłat na IKE w 2022 roku to: 17 766 zł.

Dowolność wpłat

Na IKE możesz wpłacić jednorazowo całą kwotę limitu obowiązującego w danym roku lub w dowolnych ratach.

Ty decydujesz

Samodzielnie wybierasz fundusze do inwestycji w ramach IKE i masz możliwość ich zmiany w każdej chwili.

Preferencyjne warunki wypłaty

Wypłacasz po 60 roku życia w dowolny sposób – jednorazowo lub w dowolnej liczbie rat, bez żadnych opłat. ”Podatek Belki” nie zostanie naliczony, pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Zwrot, czyli wycofanie środków z IKE na żądanie w każdej chwili, przed spełnieniem przez Oszczędzającego ustawowych warunków uprawniających do wypłaty.

Wcześniejsze wycofanie środków z IKE części, lub całości oszczędności wiąże się z pobraniem podatku Belki od zysku, jak przy innych formach oszczędzania. Inwestycja w 100% płynna!

Środki w IKE to własność prywatna, podlegająca dziedziczeniu

 • Można wskazać osoby, które po śmierci Oszczędzającego staną się uprawnione do tych środków.
 • Osoby dziedziczące oszczędności nie płacą podatku od spadków i darowizn.
 • Otrzymujący spadek mogą z nich skorzystać: w gotówce bez żadnych opłat (podatek Belki nie jest pobierany), przenosząc w formie wypłaty transferowej środki na swój rachunek IKE lub PPE – to dzieje się to bez żadnych opłat!
W jaki sposób są inwestowane środki w ramach IKE?
 • Masz do dyspozycji 16 funduszy z parasola Skarbiec FIO.
  Możesz wybrać aż do 5 interesujących Cię funduszy. Wpłacasz oszczędności na jedno konto, a my przekazujemy do wybranych przez Ciebie rozwiązań według proponowanego przez Ciebie podziału procentowego.
  Jeśli nie czujesz się na siłach, by dokonać samodzielnego wyboru, to możesz korzystać z gotowych i sprawdzonych rozwiązań. Wpłacasz oszczędności na jedno konto, a my dzielimy je w odpowiednich proporcjach między funduszami wchodzącymi w skład portfela.
  #
#

Portfel konserwatywny

Portfel oparty o dłużne fundusze
inwestycyjne z parasola Skarbiec FIO.
Dedykowany osobom, które chcą
oszczędzać w oparciu o możliwie
niskie ryzyko inwestycyjne.

Składowe portfela to:
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 35%
Skarbiec Konserwatywny Plus kat. D – 30%
Skarbiec Obligacja kat. D – 35%

Portfel zrównoważony

Portfel oparty o fundusz dłużny, fundusz mieszany oraz fundusz akcyjny
znajdujące się w parasolu Skarbiec FIO.
Dedykowany osobom, które chcą
oszczędzać w oparciu o możliwie
umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Składowe portfela to:
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 25%
Skarbiec III Filar kat. D – 50%
Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D – 25%

#
#

Portfel akcji polskich

Portfel oparty o fundusz akcji polskich
i akcji polskich małych i średnich spółek
znajdujące się w parasolu Skarbiec FIO.
Dedykowany osobom, które chcą
oszczędzać w oparciu o możliwie
wysokie ryzyko inwestycyjne.

Składowe portfela to:
Skarbiec Akcja kat. D – 60%
Skarbiec Małych i Średnich Spółek kat. D – 40%

Portfel akcji zagranicznych

Portfel oparty o fundusze inwestujące w spółki mające swoje siedziby po za granicami naszego kraju. Fundusze
znajdują się w parasolu Skarbiec FIO.
Dedykowany osobom, które chcą
oszczędzać w oparciu o możliwie
wysokie ryzyko inwestycyjne.

Składowe portfela to:
Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D – 25%
Skarbiec Nowej Generacji kat. D – 25%
Skarbiec Value kat. D – 25%
Skarbiec Top Brands kat. D – 25%

#
#

Portfel cyklu życia

Skład portfela i ryzyko będzie automatycznie dopasowywać się do aktualnego wieku Oszczędzającego

Do 40 roku życia
Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D – 25%
Skarbiec Małych i Średnich Spółek kat. D – 25%
Skarbiec Nowej Generacji kat. D – 25%
Skarbiec Value kat. D – 25%

Pomiędzy 40 a 50 rokiem życia
Skarbiec III Filar kat. D – 50%
Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D – 25%
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 25%

Pomiędzy 50 a 55 rokiem życia
Skarbiec III Filar kat. D – 50%
Skarbiec Konserwatywny Plus kat. D – 25%
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 25%

Pomiędzy 55 a 60 rokiem życia
Skarbiec Konserwatywny kat. D – 20%
Skarbiec Konserwatywny Plus kat. D – 20%
Skarbiec Obligacja kat. D – 30%
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 30%

Po 60 roku życia
Skarbiec Konserwatywny kat. D – 100%

W każdej chwili bez żadnych opłat możesz zmienić swą decyzję i wybrać inny portfel czy inny fundusz!
Często zadawane pytania

Jak działa IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne to sprawdzona i solidna forma inwestycji Twoich oszczędności na poczet przyszłej emerytury. Zespół naszych doradców inwestuje wpłacone środki w starannie dobrane i sprawdzone fundusze. Co ważne, wypracowany zysk nie jest objęty 19% podatkiem od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) – Twój kapitał będzie rósł systematycznie i pracował na Twoją spokojną przyszłość.

Kto może otworzyć IKE?

IKE może założyć każda osoba już od 16 roku życia, niezależnie od tego, czy odprowadza składki emerytalne w ramach I filaru. Jest to więc doskonałe rozwiązanie dla osób wykonujących wolne zawody lub pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne – Indywidualne Konto Emerytalne to dodatkowa forma zabezpieczenia środków finansowych na przyszłość.

Jaki jest tegoroczny limit wpłat na IKE?

W 2022 r. możesz wpłacić na swoje Indywidualne konto Emerytalne maksymalnie 17 766 zł.

Czy środki wpłacone na IKE są zwolnione z podatku?

Zyski wypracowane dzięki inwestycjom w fundusze w ramach IKE nie podlegają 19% opodatkowaniu (tzw. podatek Belki).

Co się stanie ze zgromadzonymi środkami w wypadku mojej śmierci?

Podpisując umowę o prowadzenie IKE będziesz miał możliwość wskazania osób, które odziedziczą kapitał zgromadzony na Twoim indywidualnym koncie. Jeżeli nie określisz spadkobierców, środki te będą dziedziczone przez członków najbliższej rodziny. Osoby te mogą wypłacić zgromadzoną sumę lub przetransferować ją na własne konta emerytalne. Jakakolwiek będzie ich decyzja – nie muszą martwić się o podatek dochodowy od zysków kapitałowych i podatek spadkowy, gdyż środki z IKE nie są objęte tym opodatkowaniem.

Jak wybrać fundusze do oszczędzania z IKE?

Portfel inwestycyjny możesz dostosować do własnych planów oszczędnościowych. Nasz zespół doradców z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pomoże Ci dostosować ofertę do Twoich potrzeb tak, aby jak najefektywniej inwestować gromadzone przez Ciebie środki.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij