Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Subfundusz umożliwiający inwestowanie w polskie spółki, oceniane jako najlepiej rokujące pod kątem wzrostu. Rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem, oczekującym wysokiego zysku z inwestycji
i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.

Nasz najczęściej nagradzany fundusz

Polityka inwestycyjna

Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest portfelem skoncentrowanym, obejmującym ok. 30-40 spółek, przede wszystkim wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Nasi eksperci dokonują selektywnego wyboru ograniczonej liczby spółek, które w największym stopniu korzystają
z ożywienia gospodarczego, działających w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Przy budowie portfela szczególną uwagę poświęcamy spółkom innowacyjnym
o globalnym zasięgu sprzedaży, liderom w swoich sektorach, z ekspozycją na rosnącą siłę nabywczą polskiego konsumenta oraz na podmioty, które mogą być celem przejęć. Preferowane są spółki prywatne, ze względu na często bardziej efektywnie zarządzanie, jak również dłuższy staż menedżerów zarządzających.

Realizowana strategia inwestycyjna charakteryzuje się istotnymi odchyleniami od benchmarku. Wyróżnikiem funduszu jest także wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela. Jest to niezwykle ważne
w momentach, gdy następuje osłabienie sentymentu lub pojawiają się nagłe korekty bądź okazje rynkowe.

Skarbiec Małych i Średnich Spółek z wynikiem 23% w 2019 roku oraz 54% w 2020 roku był najlepszym funduszem w swojej grupie.

Zdobywca ALFY 2018, 2019 i 2020 roku w kategorii najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek.
W 2021 roku Skarbiec Małych i Średnich Spółek został zdobywcą złotego portfela w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich.

#
Akcje starannie wyselekcjonowanych polskich małych i średnich spółek.

#
Inwestycje w segment najlepiej przygotowany do skorzystania ze wzrostu PKB.

#
Polityka inwestycyjna oparta na selekcji i analizie fundamentalnej.

Wyniki historyczne

178.62 PLN
+26.05 (17.07%)
2021-11-26

Stopy zwrotu

na 26.11.2021

Okres Relatywne
Dzień -2.44%
Miesiąc -7.93%
3 miesiące -9.55%
Pół roku -5.38%
Rok 17.07%
3 lata 109.38%
5 lat 124.34%
10 lat 293.96%
Okres Pełne okresy
W tym roku 12.08%
202053.82%
201922.99%
2018-13.73%
201721.15%
201615.7%
20154.11%
Od początku 78.62%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Relatywne:
Dzień: -2.44%, Miesiąc: -7.93%, 3 miesiące: -9.55%, Pół roku: -5.38%, Rok: 17.07%, 3 lata: 109.38%, 5 lat: 124.34%, 10 lat: 293.96%
-2.44% -7.93% -9.55% -5.38% 17.07% 109.38% 124.34% 293.96%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Pełne okresy:
W tym roku: 12.08%, 2020: 53.82%, 2019: 22.99%, 2018: -13.73%, 2017: 21.15%, 2016: 15.7%, 2015: 4.11%, Od początku: 78.62%
12.08% 53.82%22.99%-13.73%21.15%15.7%4.11% 78.62%
Początek działalności Kategoria A – 20.06.2007, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 10% 3-miesięczny WIBID + 90% mWIG40, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Michał Stalmach (od 10.2017)
Wielkość funduszu 402 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,5%, Kategoria PPE – 0,6%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 32 1140 1010 0000 5185 0800 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Dane z dnia 2021-10-29

Akcje

98%

Gotówki i inne

2%

Dane z dnia 2021-10-29

Polska

100%

Dane z dnia 2021-10-29

IT

26%

Dobra dyskrecjonalne

20%

Przemysł

15%

Ochrona zdrowia

11%

Finanse

9%

Dobra podstawowe

5%

Telekomunikacja

4%

Użyteczność publiczna

4%

Surowce & Wydobycie

2%

Pozostałe

3%

Michał Stalamch Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.

  • PDF 22.11.2021 Skarbiec Małych i Średnich Spółek kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 15.11.2021 Skarbiec Małych i Średnich Spółek karta funduszu pobierz
  • PDF 09.11.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 08.11.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 08.11.2021 Skarbiec Małych i Średnich Spółek komentarz do wyników pobierz
  • PDF 29.10.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 15.10.2021 Skarbiec Małych i Średnich Spółek kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Małych i Średnich Spółek kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Małych i Średnich Spółek kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
6 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij