Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Skarbiec Małych i Średnich Spółek to subfundusz umożliwiający inwestowanie w polskie spółki, oceniane jako najlepiej rokujące pod kątem wzrostu. Komu rekomendujemy ten fundusz inwestycyjny akcyjny? To atrakcyjne rozwiązanie dla inwestorów zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem, którzy oczekują potencjalnie wysokiego zysku z inwestycji i akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne. Nie jest to natomiast najlepsza opcja dla inwestorów planujących wycofanie swoich środków w okresie najbliższych dwóch lub trzech lat.

Nasz najczęściej nagradzany fundusz

Polityka inwestycyjna

jak działa Skarbiec Małych i Średnich Spółek?

Skarbiec TFI to renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które proponuje różnorodne produkty inwestycyjne. Jednym z nich jest subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek. Co charakteryzuje ten produkt inwestycyjny? Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich spółek jest portfelem skoncentrowanym, obejmującym ok. 30-40 spółek, przede wszystkim wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Nasi eksperci dokonują selektywnego wyboru ograniczonej liczby spółek, które w największym stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego. Dobierane przez nich spółki działają w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Eksperci Skarbca TFI przy budowie portfela biorą pod uwagę 4 filary:

● spółki innowacyjne o globalnym zasięgu sprzedaży,
● liderzy w swoich sektorach,
● ekspozycja na rosnącą siłę nabywczą polskiego konsumenta,
● podmioty, mogące być celem przejęć.

Preferowane są spółki prywatne, ze względu na często bardziej efektywnie zarządzanie, jak również dłuższy staż menedżerów zarządzających.

Polityka inwestycyjna w przypadku subfunduszu Skarbiec Małych i Średnich Spółek bazuje na analizie fundamentalnej. Realizowana strategia inwestycyjna charakteryzuje się istotnymi odchyleniami od benchmarku. Wyróżnikiem funduszu jest także wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela. Jest to niezwykle ważne w momentach, gdy następuje osłabienie sentymentu lub pojawiają się nagłe korekty bądź okazje rynkowe.

Skarbiec Małych i Średnich Spółek – dlaczego warto wybrać ten fundusz inwestycyjny akcyjny?

Porównując różne fundusze inwestycyjne akcyjne, można zauważyć, że Skarbiec Małych i Średnich Spółek pozytywnie wyróżnia się na tle swojej grupy. Świadczą o tym zarówno jego notowania, jak i liczne branżowe nagrody. Skarbiec Małych i Średnich Spółek zdobywał trzy razy z rzędu nagrody ALFA 2018, 2019 i 2020 roku w kategorii najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek. W 2021 roku Skarbiec Małych i Średnich Spółek został natomiast zdobywcą Złotego Portfela w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich inwestorów zainteresowanych subfunduszem Skarbiec Małych i Średnich Spółek.

#
Portfel najlepszych polskich małych i średnich spółek uzupełniony o akcje spółek z indeksu WIG20. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

#
Inwestycje w segment najlepiej przygotowany do skorzystania ze wzrostu PKB.

#
Polityka inwestycyjna oparta na selekcji i analizie fundamentalnej.

Wyniki historyczne

255.67 PLN
+81.72 (46.98%)
2024-06-20

Stopy zwrotu

na 20.06.2024

Okres Relatywne
Dzień 0.02%
Miesiąc -2.28%
3 miesiące 12.37%
Pół roku 20.83%
Rok 46.98%
3 lata 36.42%
5 lat 174%
10 lat 268.88%
Okres Pełne okresy
W tym roku 22.26%
202341.57%
2022-18.84%
202114.21%
202053.82%
201922.99%
2018-13.73%
Od początku 155.67%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Relatywne:
Dzień: 0.02%, Miesiąc: -2.28%, 3 miesiące: 12.37%, Pół roku: 20.83%, Rok: 46.98%, 3 lata: 36.42%, 5 lat: 174%, 10 lat: 268.88%
0.02% -2.28% 12.37% 20.83% 46.98% 36.42% 174% 268.88%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Pełne okresy:
W tym roku: 22.26%, 2023: 41.57%, 2022: -18.84%, 2021: 14.21%, 2020: 53.82%, 2019: 22.99%, 2018: -13.73%, Od początku: 155.67%
22.26% 41.57%-18.84%14.21%53.82%22.99%-13.73% 155.67%
Początek działalności Kategoria A – 20.06.2007, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% mWIG40 TR
Informacje o zarządzającym Łukasz Siwek (od 03.2022)
Wielkość funduszu na 05.2024 431 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria PPE – 0,6%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 32 1140 1010 0000 5185 0800 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-05-31

Ekspozycja (uwzględnia wartość referencyjna wykorzystywanych instrumentów pochodnych) na rynek akcyjny z uwzględnieniem instrumentów pochodnych: 101,75%

Akcje

97%

Prawa do akcji

0%

Gotówki i inne

3%

Dane z dnia 2024-05-31

Polska

100%

Dane z dnia 2024-05-31

Finanse

25%

Przemysł

18%

Dobra dyskrecjonalne

16%

IT

10%

Ochrona zdrowia

8%

Gaming

8%

Dobra podstawowe

7%

Telekomunikacja

4%

Energetyka & Paliwa

2%

Surowce & Wydobycie

2%

Łukasz Siwek Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku fizyka techniczna. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 2011 roku na stanowisku Analityka Finansowego oraz Maklera w Navigator Capital S.A. oraz Navigator Capital Domu Maklerskim. Następnie, w latach 2012 – 2013 jako Analityk Papierów Wartościowych w Millennium Domu Maklerskim. W 2014 roku na stanowisku Analityka Obligacji Korporacyjnych w NWAI Brokerage House. Od 2015 roku do lutego 2022 roku pracował w MetLife TFI. Początkowo w roli Analityka Akcji, zaś od kwietnia 2016 jako Zarządzający Portfelami Akcji. Od marca zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami Akcji.

  • PDF 13.06.2024 Skarbiec Małych i Średnich Spółek karta funduszu pobierz
  • PDF 06.06.2024 Skarbiec Małych i Średnich Spółek komentarz do wyników pobierz
  • PDF 06.06.2024 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
  • PDF 05.06.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 29.05.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 30.04.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 11.01.2024 Skarbiec Małych i Średnich Spółek historyczne wyniki pobierz
  • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF Skarbiec Małych i Średnich Spółek prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec Małych i Średnich Spółek dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij