Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Subfundusz umożliwiający inwestowanie w polskie spółki, oceniane jako najlepiej rokujące pod kątem wzrostu. Rekomendowany inwestorom zainteresowanym długoterminowym oszczędzaniem, oczekującym wysokiego zysku z inwestycji
i akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne.

Nasz najczęściej nagradzany fundusz

Polityka inwestycyjna

Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek jest portfelem skoncentrowanym, obejmującym ok. 30-40 spółek, przede wszystkim wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80. Nasi eksperci dokonują selektywnego wyboru ograniczonej liczby spółek, które w największym stopniu korzystają
z ożywienia gospodarczego, działających w sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy. Przy budowie portfela szczególną uwagę poświęcamy spółkom innowacyjnym
o globalnym zasięgu sprzedaży, liderom w swoich sektorach, z ekspozycją na rosnącą siłę nabywczą polskiego konsumenta oraz na podmioty, które mogą być celem przejęć. Preferowane są spółki prywatne, ze względu na często bardziej efektywnie zarządzanie, jak również dłuższy staż menedżerów zarządzających.

Realizowana strategia inwestycyjna charakteryzuje się istotnymi odchyleniami od benchmarku. Wyróżnikiem funduszu jest także wysoka waga przypisywana płynności walorów nabywanych do portfela. Jest to niezwykle ważne
w momentach, gdy następuje osłabienie sentymentu lub pojawiają się nagłe korekty bądź okazje rynkowe.

Skarbiec Małych i Średnich Spółek z wynikiem 23% w 2019 roku oraz 54% w 2020 roku był najlepszym funduszem w swojej grupie.

Zdobywca ALFY 2018, 2019 i 2020 roku w kategorii najlepszy fundusz akcji małych i średnich spółek.
W 2021 roku Skarbiec Małych i Średnich Spółek został zdobywcą złotego portfela w kategorii najlepszy fundusz akcji polskich.

#
Akcje starannie wyselekcjonowanych polskich małych i średnich spółek.

#
Inwestycje w segment najlepiej przygotowany do skorzystania ze wzrostu PKB.

#
Polityka inwestycyjna oparta na selekcji i analizie fundamentalnej.

Wyniki historyczne

136.22 PLN
-44.86 (-24.77%)
2022-05-13

Stopy zwrotu

na 13.05.2022

Okres Relatywne
Dzień 3.44%
Miesiąc -10.93%
3 miesiące -20.81%
Pół roku -29.01%
Rok -24.77%
3 lata 45.99%
5 lat 46.76%
10 lat 175.64%
Okres Pełne okresy
W tym roku -25.16%
202114.21%
202053.82%
201922.99%
2018-13.73%
201721.15%
201615.7%
Od początku 36.22%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Relatywne:
Dzień: 3.44%, Miesiąc: -10.93%, 3 miesiące: -20.81%, Pół roku: -29.01%, Rok: -24.77%, 3 lata: 45.99%, 5 lat: 46.76%, 10 lat: 175.64%
3.44% -10.93% -20.81% -29.01% -24.77% 45.99% 46.76% 175.64%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Pełne okresy:
W tym roku: -25.16%, 2021: 14.21%, 2020: 53.82%, 2019: 22.99%, 2018: -13.73%, 2017: 21.15%, 2016: 15.7%, Od początku: 36.22%
-25.16% 14.21%53.82%22.99%-13.73%21.15%15.7% 36.22%
Początek działalności Kategoria A – 20.06.2007, Kategoria PPE – 04.04.2018, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 10% 3-miesięczny WIBID + 90% mWIG40, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Łukasz Siwek (od 03.2022)
Wielkość funduszu 173 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria PPE – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria PPE – 0,6%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 32 1140 1010 0000 5185 0800 1002, Kategoria PPE – Zgodnie z umową PPE

Dane z dnia 2022-04-30

Akcje

93%

Gotówki i inne

7%

Dane z dnia 2022-04-30

Polska

100%

Dane z dnia 2022-04-30

IT

26%

Finanse

18%

Dobra dyskrecjonalne

14%

Ochrona zdrowia

11%

Surowce & Wydobycie

9%

Telekomunikacja

8%

Przemysł

7%

Użyteczność publiczna

5%

Energetyka & Paliwa

2%

Łukasz Siwek Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na kierunku fizyka techniczna. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w 2011 roku na stanowisku Analityka Finansowego oraz Maklera w Navigator Capital S.A. oraz Navigator Capital Domu Maklerskim. Następnie, w latach 2012 – 2013 jako Analityk Papierów Wartościowych w Millennium Domu Maklerskim. W 2014 roku na stanowisku Analityka Obligacji Korporacyjnych w NWAI Brokerage House. Od 2015 roku do lutego 2022 roku pracował w MetLife TFI. Początkowo w roli Analityka Akcji, zaś od kwietnia 2016 jako Zarządzający Portfelami Akcji. Od marca zatrudniony w Skarbiec TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami Akcji.

  • PDF 10.05.2022 Skarbiec Małych i Średnich Spółek karta funduszu pobierz
  • PDF 09.05.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 06.05.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 06.05.2022 Skarbiec Małych i Średnich Spółek komentarz do wyników pobierz
  • PDF 12.04.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 18.02.2022 Skarbiec Małych i Średnich Spółek kategoria PPE kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 18.02.2022 Skarbiec Małych i Średnich Spółek kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 22.11.2021 Skarbiec Małych i Średnich Spółek kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 15.10.2021 Skarbiec Małych i Średnich Spółek kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
6 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij