Skarbiec Rynków Surowcowych

Zyskaj dostęp do inwestycji na niedostępnych dla osób prywatnych rynkach surowców. Ekspozycja osiągana jest poprzez ETF-y replikujące zachowanie indeksów rynków surowcowych.

Inwestuj w rynki towarowe

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Rynków Surowcowych

Subfundusz prowadzi strategię inwestowania w rynek surowców za pomocą ETF-ów (Exchange-traded funds) – funduszy, które inwestują w sposób pasywny, podążając za wynikami szerokich indeksów rynków surowcowych. W miarę potrzeb, portfel może być uzupełniany akcjami, w szczególności spółek wydobywających lub przetwarzających surowce. Pozycje walutowe są co do zasady zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.
#
Inwestycje w rynki towarowe. Ekspozycja na wszystkie grupy surowców.

#
Płynny portfel oparty o ETF-y.

#
Dla klientów pragnących zdywersyfikować swój portfel, poszukujących nowych okazji inwestycyjnych.

Wyniki historyczne

43.26 PLN
+12.3 (39.73%)
2021-04-15

Stopy zwrotu

na 15.04.2021

Okres Relatywne
Dzień 0.82%
Miesiąc 0.39%
3 miesiące 8.37%
Pół roku 26.16%
Rok 39.73%
3 lata -21.53%
5 lat -15.67%
10 lat -65.11%
Okres Pełne okresy
W tym roku 14.14%
2020-14.5%
2019-4.38%
2018-14.87%
2017-2.33%
20168.46%
2015-28.48%
Od początku -56.74%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Rynków Surowcowych
Relatywne:
Dzień: 0.82%, Miesiąc: 0.39%, 3 miesiące: 8.37%, Pół roku: 26.16%, Rok: 39.73%, 3 lata: -21.53%, 5 lat: -15.67%, 10 lat: -65.11%
0.82% 0.39% 8.37% 26.16% 39.73% -21.53% -15.67% -65.11%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Rynków Surowcowych
Pełne okresy:
W tym roku: 14.14%, 2020: -14.5%, 2019: -4.38%, 2018: -14.87%, 2017: -2.33%, 2016: 8.46%, 2015: -28.48%, Od początku: -56.74%
14.14% -14.5%-4.38%-14.87%-2.33%8.46%-28.48% -56.74%
Początek działalności Kategoria A – 03.01.2008, Kategoria B – 14.07.2017
Benchmark 100% Reuters/Jefferies CRB Index, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Kamil Sobolewski (od 03.2019)
Wielkość funduszu 77 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 10000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria B – 5,5%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,5%, Kategoria B – 0,05%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 26 1140 1010 0000 5206 4600 1002, Kategoria B – 08 1140 1010 0000 5206 4600 1035
Dane z dnia 2021-03-31

Surowce Energetyczne

37%

Surowce Rolne

17%

Metale Szlachetne

19%

Metale Przemysłowe

28%

Kamil Sobolewski Strateg i zarządzający funduszami

Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

  • PDF 13.04.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych karta funduszu pobierz
  • PDF 13.04.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 10.04.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych komentarz do wyników pobierz
  • PDF 09.04.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 02.04.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 17.04.2020 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij