Skarbiec Rynków Surowcowych

Zyskaj dostęp do inwestycji na niedostępnych dla osób prywatnych rynkach surowców. Ekspozycja osiągana jest poprzez ETF-y replikujące zachowanie indeksów rynków surowcowych.

Inwestuj w rynki towarowe

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Rynków Surowcowych

Subfundusz prowadzi strategię inwestowania w rynek surowców za pomocą ETF-ów (Exchange-traded funds) – funduszy, które inwestują w sposób pasywny, podążając za wynikami szerokich indeksów rynków surowcowych. W miarę potrzeb, portfel może być uzupełniany akcjami, w szczególności spółek wydobywających lub przetwarzających surowce. Pozycje walutowe są co do zasady zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.
#
Inwestycje w rynki towarowe. Ekspozycja na wszystkie grupy surowców.

#
Płynny portfel oparty o ETF-y.

#
Dla klientów pragnących zdywersyfikować swój portfel, poszukujących nowych okazji inwestycyjnych.

Wyniki historyczne

59.34 PLN
+13.03 (28.14%)
2022-08-12

Stopy zwrotu

na 12.08.2022

Okres Relatywne
Dzień 0.27%
Miesiąc 7.83%
3 miesiące -0.98%
Pół roku 13.63%
Rok 28.14%
3 lata 41.56%
5 lat 14.73%
10 lat -41.47%
Okres Pełne okresy
W tym roku 22.38%
202127.94%
2020-14.5%
2019-4.38%
2018-14.87%
2017-2.33%
20168.46%
Od początku -40.66%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Rynków Surowcowych
Relatywne:
Dzień: 0.27%, Miesiąc: 7.83%, 3 miesiące: -0.98%, Pół roku: 13.63%, Rok: 28.14%, 3 lata: 41.56%, 5 lat: 14.73%, 10 lat: -41.47%
0.27% 7.83% -0.98% 13.63% 28.14% 41.56% 14.73% -41.47%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Rynków Surowcowych
Pełne okresy:
W tym roku: 22.38%, 2021: 27.94%, 2020: -14.5%, 2019: -4.38%, 2018: -14.87%, 2017: -2.33%, 2016: 8.46%, Od początku: -40.66%
22.38% 27.94%-14.5%-4.38%-14.87%-2.33%8.46% -40.66%
Początek działalności Kategoria A – 03.01.2008, Kategoria B – 14.07.2017, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% Reuters/Jefferies CRB Index, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Adam Czorniej (od 10.2021)
Wielkość funduszu 408 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 10000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria B – 5,5%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria B – 0,05%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 26 1140 1010 0000 5206 4600 1002, Kategoria B – 08 1140 1010 0000 5206 4600 1035
Dane z dnia 2022-07-29

Surowce Energetyczne

38%

Surowce Rolne

24%

Metale Szlachetne

20%

Metale Przemysłowe

18%

Adam Czorniej Zarządzający funduszami

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 15 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Pekao Investment Banking. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ipopema Securities, Raiffeisen Bank oraz Vestor Dom Maklerski zajmując się obsługą podmiotów instytucjonalnych w zakresie transakcji na rynkach akcji i obligacji. Uczestniczył w wielu projektach pozyskiwania finansowania typu IPO, SPO, ABB, emisji obligacji korporacyjnych. W Skarbiec TFI odpowiada za zarządzaniem pozycją walutową i płynnością funduszy. Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych oraz maklerem nadzorującym. Po godzinach pasjonat kolarstwa.

  • PDF 09.08.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 09.08.2022 Skarbiec Rynków Surowcowych karta funduszu pobierz
  • PDF 05.08.2022 Skarbiec Rynków Surowcowych komentarz do wyników pobierz
  • PDF 04.08.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 04.08.2022 Skarbiec Rynków Surowcowych kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 27.07.2022 Skarbiec Rynków Surowcowych kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 27.07.2022 Skarbiec Rynków Surowcowych kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 18.07.2022 Skarbiec Rynków Surowcowych kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 17.06.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
6 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij