Skarbiec Rynków Surowcowych

Zyskaj dostęp do inwestycji na niedostępnych dla osób prywatnych rynkach surowców. Ekspozycja osiągana jest poprzez ETF-y replikujące zachowanie indeksów rynków surowcowych.

Inwestuj w rynki towarowe

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Rynków Surowcowych

Subfundusz prowadzi strategię inwestowania w rynek surowców za pomocą ETF-ów (Exchange-traded funds) – funduszy, które inwestują w sposób pasywny, podążając za wynikami szerokich indeksów rynków surowcowych. W miarę potrzeb, portfel może być uzupełniany akcjami, w szczególności spółek wydobywających lub przetwarzających surowce. Pozycje walutowe są co do zasady zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.
#
Inwestycje w rynki towarowe. Ekspozycja na wszystkie grupy surowców.

#
Płynny portfel oparty o ETF-y.

#
Dla klientów pragnących zdywersyfikować swój portfel, poszukujących nowych okazji inwestycyjnych.

Wyniki historyczne

46.10 PLN
+13.23 (40.25%)
2021-06-16

Stopy zwrotu

na 16.06.2021

Okres Relatywne
Dzień 0.41%
Miesiąc 2.22%
3 miesiące 7.18%
Pół roku 21.93%
Rok 40.25%
3 lata -15.15%
5 lat -17.03%
10 lat -59.52%
Okres Pełne okresy
W tym roku 21.64%
2020-14.5%
2019-4.38%
2018-14.87%
2017-2.33%
20168.46%
2015-28.48%
Od początku -53.9%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Rynków Surowcowych
Relatywne:
Dzień: 0.41%, Miesiąc: 2.22%, 3 miesiące: 7.18%, Pół roku: 21.93%, Rok: 40.25%, 3 lata: -15.15%, 5 lat: -17.03%, 10 lat: -59.52%
0.41% 2.22% 7.18% 21.93% 40.25% -15.15% -17.03% -59.52%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Rynków Surowcowych
Pełne okresy:
W tym roku: 21.64%, 2020: -14.5%, 2019: -4.38%, 2018: -14.87%, 2017: -2.33%, 2016: 8.46%, 2015: -28.48%, Od początku: -53.9%
21.64% -14.5%-4.38%-14.87%-2.33%8.46%-28.48% -53.9%
Początek działalności Kategoria A – 03.01.2008, Kategoria B – 14.07.2017
Benchmark 100% Reuters/Jefferies CRB Index, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Kamil Sobolewski (od 03.2019)
Wielkość funduszu 100 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 10000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria B – 5,5%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,5%, Kategoria B – 0,05%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 26 1140 1010 0000 5206 4600 1002, Kategoria B – 08 1140 1010 0000 5206 4600 1035
Dane z dnia 2021-05-31

Surowce Energetyczne

37%

Surowce Rolne

17%

Metale Szlachetne

19%

Metale Przemysłowe

28%

Kamil Sobolewski Strateg i zarządzający funduszami

Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

  • PDF 11.06.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych karta funduszu pobierz
  • PDF 10.06.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 08.06.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 08.06.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych komentarz do wyników pobierz
  • PDF 31.05.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij