Skarbiec Rynków Surowcowych

Zyskaj dostęp do inwestycji na niedostępnych dla osób prywatnych rynkach surowców. Ekspozycja osiągana jest poprzez ETF-y replikujące zachowanie indeksów rynków surowcowych.

Inwestuj w rynki towarowe

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Rynków Surowcowych

Subfundusz prowadzi strategię inwestowania w rynek surowców za pomocą ETF-ów (Exchange-traded funds) – funduszy, które inwestują w sposób pasywny, podążając za wynikami szerokich indeksów rynków surowcowych. W miarę potrzeb, portfel może być uzupełniany akcjami, w szczególności spółek wydobywających lub przetwarzających surowce. Pozycje walutowe są co do zasady zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.
#
Inwestycje w rynki towarowe. Ekspozycja na wszystkie grupy surowców.

#
Płynny portfel oparty o ETF-y.

#
Dla klientów pragnących zdywersyfikować swój portfel, poszukujących nowych okazji inwestycyjnych.

Wyniki historyczne

47.09 PLN
+10.44 (28.49%)
2021-11-26

Stopy zwrotu

na 26.11.2021

Okres Relatywne
Dzień -4.39%
Miesiąc -5.63%
3 miesiące 2.46%
Pół roku 5.3%
Rok 28.49%
3 lata -4.04%
5 lat -13.37%
10 lat -54.17%
Okres Pełne okresy
W tym roku 24.25%
2020-14.5%
2019-4.38%
2018-14.87%
2017-2.33%
20168.46%
2015-28.48%
Od początku -52.91%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Rynków Surowcowych
Relatywne:
Dzień: -4.39%, Miesiąc: -5.63%, 3 miesiące: 2.46%, Pół roku: 5.3%, Rok: 28.49%, 3 lata: -4.04%, 5 lat: -13.37%, 10 lat: -54.17%
-4.39% -5.63% 2.46% 5.3% 28.49% -4.04% -13.37% -54.17%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Rynków Surowcowych
Pełne okresy:
W tym roku: 24.25%, 2020: -14.5%, 2019: -4.38%, 2018: -14.87%, 2017: -2.33%, 2016: 8.46%, 2015: -28.48%, Od początku: -52.91%
24.25% -14.5%-4.38%-14.87%-2.33%8.46%-28.48% -52.91%
Początek działalności Kategoria A – 03.01.2008, Kategoria B – 14.07.2017, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% Reuters/Jefferies CRB Index, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Grzegorz Zatryb (od 10.2021), Adam Czornej (od 10.2021)
Wielkość funduszu 113 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria B – 10000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria B – 5,5%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,5%, Kategoria B – 0,05%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć Kategoria A – 26 1140 1010 0000 5206 4600 1002, Kategoria B – 08 1140 1010 0000 5206 4600 1035
Dane z dnia 2021-10-29

Surowce Energetyczne

37%

Surowce Rolne

16%

Metale Szlachetne

19%

Metale Przemysłowe

29%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Zarządzający Funduszami

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Adam Czorniej Zarządzający funduszami

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 15 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Pekao Investment Banking. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ipopema Securities, Raiffeisen Bank oraz Vestor Dom Maklerski zajmując się obsługą podmiotów instytucjonalnych w zakresie transakcji na rynkach akcji i obligacji. Uczestniczył w wielu projektach pozyskiwania finansowania typu IPO, SPO, ABB, emisji obligacji korporacyjnych. W Skarbiec TFI odpowiada za zarządzaniem pozycją walutową i płynnością funduszy. Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych oraz maklerem nadzorującym. Po godzinach pasjonat kolarstwa.

  • PDF 22.11.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 15.11.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych karta funduszu pobierz
  • PDF 09.11.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 08.11.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 05.11.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych komentarz do wyników pobierz
  • PDF 29.10.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 15.10.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Rynków Surowcowych kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij