Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Zwiększ swoją emeryturę. Zacznij oszczędzać na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Zmniejsz swoje zobowiązania z tytułu podatku PIT. Gromadź dodatkowe pieniądze na Twoje plany! Zaoszczędzony podatek PIT do Twojej dyspozycji! Skorzystaj z obniżonych opłat za zarządzanie funduszami Skarbiec FIO.

Dodatkowe pieniądze na Twoje plany!

3 Kroki do założenia IKZE

KROK 1 Kliknij i Załóż IKZE.

 • Zrób to szybko i wygodnie przez internet. Bez zbędnej papierologii. Po prostu kliknij Załóż IKZE.

KROK 2 Zaloguj się lub załóż konto.

 • Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem Skarbiec TFI, w pierwszej kolejności załóż konto klikając przycisk „Zarejestruj się”. Po jego założeniu wybierz IKE i postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Jeśli jesteś już klientem Skarbiec TFI i korzystasz z tej platformy, po zalogowaniu się wybierz IKZE i postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

KROK 3 Dokonaj pierwszej wpłaty

 • Wpłać minimum 500 zł na rachunek, który otrzymasz po otwarciu IKZE, jednak nie więcej, niż przewidziany na dany rok limit wpłat.

Co to jest IKZE?

III filar w systemie emerytalnym

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to jedna z form dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach tzw. III filaru emerytalnego.

Maksymalny limit roczny wpłat do IKZE w 2023 roku to: 8 322 zł, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można wykorzystać zwiększony limit wpłat aż do 12 483 zł.

Środki wpłacone do IKZE odliczasz od podstawy opodatkowania dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Środki w IKZE to własność prywatna, podlegająca dziedziczeniu.

 • PDF 18.10.2022 Oferta IKE oraz IKZE Skarbiec Emerytura pobierz
 • PDF 13.09.2022 Regulamin IKZE Skarbiec Emerytura pobierz
 • PDF 13.09.2022 Oświadczenie IKZE Skarbiec Emerytura pobierz
 • PDF 13.09.2022 Formularz IKZE Skarbiec Emerytura pobierz
 • PDF 29.03.2022 Ulotka 4 strony IKZE Skarbiec Emerytura pobierz

IKZE

Odkładanie na emeryturę

IKE

Jak Dzięki Długoterminowemu Oszczędzaniu Zmniejszyć Podatki

3 Kroki do założenia IKZE z Transferem

KROK 1 Kliknij i Załóż IKZE.

 • Posiadasz już IKZE prowadzone przez inną instytucję finansową i planujesz przeniesienie zgromadzonych oszczędności do Skarbiec TFI. Zrób to szybko i wygodnie przez internet. Bez zbędnej papierologii. Po prostu kliknij Załóż IKZE.

KROK 2 Zaloguj się lub załóż konto.

 • Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem Skarbiec TFI, w pierwszej kolejności załóż konto korzystając z opcji Zarejestruj się. Jeśli jesteś już klientem Skarbiec TFI i korzystasz z tej platformy wystarczy, że się zalogujesz. Po zalogowaniu kliknij zakładkę Produkty w górnej części ekranu. Następnie kliknij przycisk KUP w polu IKZE Skarbiec Emerytura. W okienku Sposób zawarcia umowy wybierz koniecznie (!!!) Umowa IKZE z wypłatą transferową. Następnie postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Po zakończeniu całej procedury na podane prze Ciebie konto email zostaną przesłane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy na prowadzenie IKZE w Skarbiec TFI.

KROK 3 Transfer oszczędności i pierwsza wpłata.

 • W korespondencji otrzymanej po założeniu konta IKZE w Skarbiec TFI otrzymasz potwierdzenie jego otwarcia oraz informację o numerze rachunku bankowego do wpłat. Wydrukuj te informacje i zwróć się z nimi do instytucji finansowej, gdzie wcześniej było otwarte IKZE i złóż zlecenie transferu aktywów zgodnie z procedurami obowiązującymi w tej instytucji. Dopiero po przeniesieniu zgromadzonych wcześniej oszczędności na nowo otwarte konto IKZE w Skarbiec TFI możesz dokonywać wpłat samodzielnie!

IKE czy IKZE w Skarbiec TFI, a może i jedno i drugie?

Sprawdź, co będzie dla Ciebie najlepsze!

 IKEIKZE
Korzyści podatkoweMożliwość skorzystania ze zwolnienia
z obowiązku płacenia 19% podatku
od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).
Odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania dochodów podatkiem PIT a także możliwość skorzystania ze zwolnienia
z obowiązku płacenia 19% podatku
od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).
Roczny limit wpłat w 2023 roku20 805,00 zł8 322 zł, a w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można wykorzystać zwiększony limit wpłat aż do 12 483 zł.
Sposób dokonywania wpłatJednorazowo lub w dowolnych ratach.Jednorazowo lub w dowolnych ratach.
Minimalna wartość pierwszej wpłaty500  zł500  zł
Minimalna wartość kolejnej wpłaty100 zł100 zł
Koszty zawarcia umowy, prowadzenia, prowizja od wpłatBrak w przypadku samodzielnego otwarcia w STI24.Brak w przypadku samodzielnego otwarcia w STI24.
Czy można umowę zawrzeć zdalnie?Tak, wszystkie czynności realizowane są za pośrednictwem internetu, bez konieczności fizycznego podpisywania dokumentów.Tak, wszystkie czynności realizowane są za pośrednictwem internetu, bez konieczności fizycznego podpisywania dokumentów.
Czy zgromadzone oszczędności podlegają dziedziczeniu?Tak, zgromadzone środki to własność prywatna, więc spadkobiercy mają do nich identyczna prawa jak do innych składników majątkowych osoby zmarłej.Tak, zgromadzone środki to własność prywatna, więc spadkobiercy mają do nich identyczna prawa jak do innych składników majątkowych osoby zmarłej.
Czy można wskazać osobę uposażoną?Tak, można wskazać jedną lub więcej osób uposażonych. Taka osoba otrzymuje oszczędności zmarłego jedynie na podstawie aktu zgonu, bez postępowania spadkowego.Tak, można wskazać jedną lub więcej osób uposażonych. Taka osoba otrzymuje oszczędności zmarłego jedynie na podstawie aktu zgonu, bez postępowania spadkowego.
Zwrot, czyli wypłata na żądanie, przed spełnieniem przez Oszczędzającego warunków ustawowych.Można to zrobić w każdej chwili, jednak wcześniejsza wypłata części lub całości oszczędności wiąże się z pobraniem podatku Belki od zysku, jak przy innych formach oszczędzania. Możliwość wypłaty części lub całości zgromadzonych oszczędności, podobnie jak w przypadku konta oszczędnościowego.Można to zrobić w każdej chwili, jednak wtedy trzeba to zrobić zawsze  dla całej zebranej kwoty, a zwrócone na rachunek środki zwiększą postawę opodatkowania podatkiem PIT w danym roku podatkowym.
Warunki ustawowe upoważniające do wypłaty  na preferencyjnych warunkachOsiągnięcie 60 roku życia lub po otrzymaniu wcześniejszych uprawnień emerytalnych ale nie wcześniej niż po 55 roku życia, pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE przez okres co najmniej pięciu dowolnych lat kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. Wtedy  podatek Belki nie zostanie naliczony, a wypłata może być jednorazowa lub w dowolnych ratach. Brak innych opłat.Osiągnięcie  65 roku życia w dowolny sposób  –   pod warunkiem dokonywania  wpłat przez co najmniej okres pięciu dowolnych lat kalendarzowych. Wypłata może być jednorazowo lub w dowolnych ratach. Od wypłacanej kwoty jest pobierana opłata w wysokości 10% uiszczana na rzecz Skarbu Państwa. To jedyna opłata w tej sytuacji. Nie jest też pobierany podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki.
Czy można zawrzeć kilka umów?Nie. Każda osoba może posiadać tylko jedną umowę IKE.Nie. Każda osoba może posiadać tylko jedną umowę IKZE.
Czy mam wpływ na to, jak zarządzane są oszczędności ?Tak. Do wyboru są gotowe strategie opracowane przez specjalistów w TFI oraz istnieje możliwość samodzielnego wybrania aż 5 funduszy z oferty Skarbiec TFI.Tak. Do wyboru są gotowe strategie opracowane przez specjalistów w TFI oraz istnieje możliwość samodzielnego wybrania aż 5 funduszy z oferty Skarbiec TFI.

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE – jak połączyć oszczędzanie z możliwością zmniejszenia podatku PIT?

Możliwości odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania dochodów

Środki wpłacone do IKZE odliczasz od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym, zmniejszając tym samym wysokość podatku do zapłaty.

Limity roczne wpłat do IKZE

Maksymalny limit roczny wpłat do IKZE w 2023 roku to: 8 322 zł, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można wykorzystać limit wpłat zwiększony aż do 12 483 zł.

Dowolność wpłat

Na IKZE możesz wpłacić jednorazowo całą kwotę limitu obowiązującego w danym roku, lub w dowolnych ratach.

Ty decydujesz

Samodzielnie wybierasz fundusze do inwestycji w ramach IKZE i masz możliwość ich zmiany w każdej chwili.

Preferencyjne warunki wypłaty

Prawo do wypłaty na preferencyjnych warunkach uzyskujesz w wieku 65 lat. Wypłatę z IKZE dokonasz w dowolny sposób – jednorazowo lub w dowolnej liczbie rat. Jeśli dokonywałeś wpłat na IKZE przez 5 dowolnych lat, wypłacane z IKZE środki obciążone będą 10%-owym zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. To jedyna opłata w tej sytuacji.

Zwrot, czyli wycofanie środków z IKZE na żądanie w każdej chwili, przed spełnieniem przez Oszczędzającego ustawowych warunków uprawniających do wypłaty

Zgromadzone w IKZE oszczędności możesz wypłacić wcześniej, jednak wtedy trzeba to zrobić dla całej zebranej kwoty, a zwrócone na Twój rachunek środki musisz uwzględnić jako dochód z innych źródeł (wskazując go w PIT-0) w rocznym zeznaniu podatkowym.

Środki w IKZE to własność prywatna, podlegająca dziedziczeniu

 • Można wskazać osoby, które po śmierci oszczędzającego staną się uprawnione do tych środków.
 • Osoby dziedziczące oszczędności nie płacą podatku od spadków i darowizn.
 • Otrzymujący spadek mogą z nich skorzystać: w gotówce (płacą wówczas 10%-owy zryczałtowany podatek na rzecz Skarbu Państwa) lub przenosząc je w formie wypłaty transferowej na swój rachunek IKZE – wtedy dzieje się to bez żadnych opłat.
W jaki sposób są inwestowane środki w ramach IKZE?
 • Masz do dyspozycji 16 funduszy z parasola Skarbiec FIO.
  Możesz wybrać aż do 5 interesujących Cię funduszy. Wpłacasz oszczędności na jedno konto, a my przekazujemy do wybranych przez Ciebie rozwiązań według proponowanego przez Ciebie podziału procentowego. Wejdź w notowania isSprawdź kategorię D naszych subfunduszy w Skarbiec FIO, dedykowane IKE i IKZE.
  Jeśli nie czujesz się na siłach, by dokonać samodzielnego wyboru, to możesz korzystać z gotowych i sprawdzonych rozwiązań. Wpłacasz oszczędności na jedno konto, a my dzielimy je w odpowiednich proporcjach między funduszami wchodzącymi w skład portfela.
  #
#

Portfel konserwatywny

Portfel oparty o dłużne fundusze
inwestycyjne z parasola Skarbiec FIO.
Dedykowany osobom, które chcą
oszczędzać w oparciu o możliwie
niskie ryzyko inwestycyjne.

Składowe portfela to:
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 35%
Skarbiec Krótkoterminowy kat. D – 30%
Skarbiec Obligacja kat. D – 35%

Portfel zrównoważony

Portfel oparty o fundusz dłużny, fundusz mieszany oraz fundusz akcyjny
znajdujące się w parasolu Skarbiec FIO.
Dedykowany osobom, które chcą
oszczędzać w oparciu o możliwie
umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Składowe portfela to:
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 25%
Skarbiec III Filar kat. D – 50%
Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D – 25%

#
#

Portfel akcji polskich

Portfel oparty o fundusz akcji polskich
i akcji polskich małych i średnich spółek
znajdujące się w parasolu Skarbiec FIO.
Dedykowany osobom, które chcą
oszczędzać w oparciu o możliwie
wysokie ryzyko inwestycyjne.

Składowe portfela to:
Skarbiec Akcja kat. D – 60%
Skarbiec Małych i Średnich Spółek kat. D – 40%

Portfel akcji zagranicznych

Portfel oparty o fundusze inwestujące w spółki mające swoje siedziby po za granicami naszego kraju. Fundusze
znajdują się w parasolu Skarbiec FIO.
Dedykowany osobom, które chcą
oszczędzać w oparciu o możliwie
wysokie ryzyko inwestycyjne.

Składowe portfela to:
Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D – 25%
Skarbiec Nowej Generacji kat. D – 25%
Skarbiec Value kat. D – 25%
Skarbiec Top Brands kat. D – 25%

#
#

Portfel cyklu życia

Skład portfela i ryzyko będzie automatycznie dopasowywać się do aktualnego wieku Oszczędzającego

Do 40 roku życia
Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D – 25%
Skarbiec Małych i Średnich Spółek kat. D – 25%
Skarbiec Nowej Generacji kat. D – 25%
Skarbiec Value kat. D – 25%

Pomiędzy 40 a 50 rokiem życia
Skarbiec III Filar kat. D – 50%
Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D – 25%
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 25%

Pomiędzy 50 a 55 rokiem życia
Skarbiec III Filar kat. D – 50%
Skarbiec Krótkoterminowy kat. D – 25%
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 25%

Pomiędzy 55 a 60 rokiem życia
Skarbiec Konserwatywny kat. D – 20%
Skarbiec Krótkoterminowy kat. D – 20%
Skarbiec Obligacja kat. D – 30%
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 30%

Po 60 roku życia
Skarbiec Konserwatywny kat. D – 100%

W każdej chwili bez żadnych opłat możesz zmienić swą decyzję i wybrać inny portfel czy inny fundusz!
Korzyści podatkowe w pierwszym roku inwestowania w IKZE*
Wysokość rocznej wpłaty na IKZE I próg podatkowy 12% II próg podatkowy 32%Podatek liniowy 19%****
1 000 zł120 zł320 zł190 zł
3 000 zł360 zł960 zł570 zł
5 000 zł600 zł1 600 zł950 zł
8 322 zł**998,64 zł2 663,04 zł1 581,18 zł
12 483 zł***1 497,96 zł3 994,56 zł2 371,77 zł

* Jest to możliwa do uzyskania wartość do odliczenia z podatku dochodowego należnego za 2023 rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji i precyzyjnych obliczeń ulg podatkowych należy zasięgną opinii wykwalifikowanego doradcy podatkowego. Podstawą dokonania odliczenia jest otrzymane przez Oszczędzającego zestawienie wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym.

** Maksymalny limit wpłat dla osoby zatrudnionej.

*** Maksymalny limit wpłat dla osób prowadzących działalność gospodarczą (np. osób samozatrudnionych).

**** Dotyczy wyłącznie osób prowadzących  pozarolniczą działalność gospodarczą objętą podatkiem liniowym.

Często zadawane pytania

Jak działa IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalne to sprawdzona i solidna forma inwestycji Twoich oszczędności na poczet przyszłej emerytury. Zespół naszych doradców inwestuje wpłacone środki w starannie dobrane i sprawdzone fundusze. Co ważne, oszczędności do momentu wypłaty nie są obciążane żądnymi podatkami. Twój kapitał będzie rósł systematycznie i pracował na Twoją spokojną przyszłość. Wypłata środków po spełnieniu warunków ustawowych podlega zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10% wypłacanej kwoty.

Kto może otworzyć IKZE?

IKZE może założyć każda osoba już od 16 roku życia. Jednak małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób osiągających dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem PIT. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to także dodatkowa forma zabezpieczenia środków finansowych na przyszłość.

Jaki jest aktualny limit wpłat do IKZE?

W 2022 r. maksymalny limit roczny wpłat do IKZE to: 7 106,40 zł, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można wykorzystać zwiększony limit wpłat aż do 10 659,60 zł.

Na jakie korzyści podatkowe można liczyć dokonując wpłat do IKZE?

Wpłata do IKZE uprawnia do skorzystania z możliwości odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania dochodów osiągniętych w danym roku podatkiem PIT. Uzyskane zwolnienie jest uzależnione od kwoty wpłaty, jak i stawki podatku PIT. W trakcie oszczędzania, jak i wypłaty (niezależnie od formy) nie jest naliczany podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki.

Co się stanie ze zgromadzonymi środkami w wypadku mojej śmierci?

Podpisując umowę o prowadzenie IKZE będziesz miał możliwość wskazania osób, które odziedziczą kapitał zgromadzony na Twoim Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Jeżeli nie określisz spadkobierców, środki te będą dziedziczone przez członków najbliższej rodziny. Osoby dziedziczące oszczędności nie płacą podatku od spadków i darowizn. Otrzymujący spadek mogą z nich skorzystać z tych środków w gotówce (płacą wówczas 10% zryczałtowany podatek na rzecz Skarbu Państwa) lub przenosząc w formie wypłaty transferowej środki na swój rachunek IKZE – wtedy dzieje się to bez żadnych opłat.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij