Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Możesz zwiększyć swoją emeryturę. Zacznij oszczędzać na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego, zwolnionym z opłat i podatków. Możesz zwiększyć swoją emeryturę. Zacznij oszczędzać na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Zmniejsz swe zobowiązania z tytułu podatku PIT. Dodatkowe pieniądze na Twoje plany! Zaoszczędzony podatek PIT do Twojej dyspozycji! Skorzystaj z obniżonych opłat za zarządzanie funduszami Skarbiec FIO.

Dodatkowe pieniądze na Twoje plany!

Co to jest IKZE?

III filar w systemie emerytalnym

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to jedna z form dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach tzw. III filaru emerytalnego.

Maksymalny limit roczny wpłat do IKZE w 2021 roku to: 6 310,80 zł, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można wykorzystać zwiększony limit wpłat aż do 9 466,20 zł.

Wpłata do IKZE uprawnia do skorzystania z możliwości odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania dochodów osiągniętych w danym roku podatkiem PIT.

Środki w IKZE to własność prywatna, podlegająca dziedziczeniu.

  • PDF 24.09.2020 IKE – Umowa pobierz
  • PDF 24.09.2020 IKE – Oświadczenie pobierz
  • PDF 24.09.2020 IKE – Regulamin pobierz

IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE – jak połączyć oszczędzanie z możliwością zmniejszenia podatku PIT?

Możliwości odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania dochodów

Wpłata do IKZE uprawnia do skorzystania z możliwości odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania dochodów osiągniętych w danym roku podatkiem PIT.

Limity roczne wpłat do IKZE

Maksymalny limit roczny wpłat do IKZE w 2021 roku to: 6 310,80 zł, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można wykorzystać zwiększony limit wpłat aż do 9 466,20 zł.

Dowolność wpłat

Można wpłacić jednorazowo cały limit, lub w dowolnych ratach

Samodzielny dobór

Samodzielny dobór struktury inwestycji, możliwość zmiany w każdej chwili.

Preferencyjne warunki wypłaty

Wypłata po 65 roku życia w dowolny sposób – jednorazowo lub w dowolnych ratach – pobranie opłaty w wysokości 10% wypłacanej kwoty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa, pod warunkiem wpłat co najmniej przez okres pięciu lat kalendarzowych (nie ma warunku ciągłości, czyli rok za rokiem To jedyna opłata w tej sytuacji.

” Zwrot, czyli wypłata na żądanie w każdej chwili, przed spełnieniem przez Oszczędzającego warunków ustawowych

Zgromadzone oszczędności można wypłacić wcześniej, jednak wtedy trzeba to zrobić dla całej zebranej kwoty, a zwrócone na rachunek środki zwiększą postawę opodatkowania podatkiem PIT w danym roku.

Środki w IKZE to własność prywatna, podlegająca dziedziczeniu

  • Można wskazać osoby, które po śmierci oszczędzającego staną się uprawnione do tych środków.
  • Osoby dziedziczące oszczędności nie płacą podatku od spadków i darowizn.
  • Otrzymujący spadek mogą z nich skorzystać: w gotówce (płacą wówczas 10% zryczałtowany podatek na rzecz Skarbu Państwa, przenosząc w formie wypłaty transferowej środki na swój rachunek IKZE – wtedy dzieje się to bez żadnych opłat.
Korzyści podatkowe w pierwszym roku inwestowania w IKZE*
Wysokość rocznej wpłaty na IKZE I próg podatkowy 17% II próg podatkowy 32%
1 000 zł170 zł320 zł
3000 zł510 zł900 zł
5000 zł850 zł1 600 zł
6 310,80 zł1 072,84 zł2 019,46 zł
9 466,20 zł**1 609,253 029,18 zł

*Jest to możliwa do uzyskania wartość do odliczenia z podatku dochodowego należnego za 2021 rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji i precyzyjnych obliczeń ulg podatkowych należy zasięgną opinii wykwalifikowanego doradcy podatkowego.

** Dotyczy wyłącznie osób prowadzących  działalność gospodarczą (np. jako osoba samozatrudniona).

Często zadawane pytania

Jak działa IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalne to sprawdzona i solidna forma inwestycji Twoich oszczędności na poczet przyszłej emerytury. Zespół naszych doradców inwestuje wpłacone środki w starannie dobrane i sprawdzone fundusze. Co ważne, oszczędności do momentu wypłaty nie są obciążane żądnymi podatkami. Twój kapitał będzie rósł systematycznie i pracował na Twoją spokojną przyszłość. Wypłata środków po spełnieniu warunków ustawowych podlega zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10% wypłacanej kwoty.

Kto może otworzyć IKZE?

IKZE może założyć każda osoba już od 16 roku życia. Jednak małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób osiągających dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem PIT. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to także dodatkowa forma zabezpieczenia środków finansowych na przyszłość.

Jaki jest aktualny limit wpłat do IKZE?

W 2021 r. maksymalny limit roczny wpłat do IKZE to: 6 310,80 zł, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można wykorzystać zwiększony limit wpłat aż do 9 466,20 zł.

Na jakie korzyści podatkowe można liczyć dokonując wpłat do IKZE?

Wpłata do IKZE uprawnia do skorzystania z możliwości odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania dochodów osiągniętych w danym roku podatkiem PIT. Uzyskane zwolnienie jest uzależnione od kwoty wpłaty, jak i stawki podatku PIT. /Tu można podpiąć tabelkę/. W trakcie oszczędzania, jak i wypłaty (niezależnie od formy) nie jest naliczany podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki.

Co się stanie ze zgromadzonymi środkami w wypadku mojej śmierci?

Podpisując umowę o prowadzenie IKZE będziesz miał możliwość wskazania osób, które odziedziczą kapitał zgromadzony na Twoim Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Jeżeli nie określisz spadkobierców, środki te będą dziedziczone przez członków najbliższej rodziny. Osoby dziedziczące oszczędności nie płacą podatku od spadków i darowizn. Otrzymujący spadek mogą z nich skorzystać z tych środków w gotówce (płacą wówczas 10% zryczałtowany podatek na rzecz Skarbu Państwa) lub przenosząc w formie wypłaty transferowej środki na swój rachunek IKZE – wtedy dzieje się to bez żadnych opłat.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij