Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Szukasz sposobu na zwiększenie swojej emerytury? Poznaj IKZE i zacznij na nim oszczędzać. Decydując się na to, aby skorzystać z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, masz szansę na zmniejszenie swoich zobowiązań z tytułu podatku PIT. Pozwoli Ci to zgromadzić dodatkowe środki finansowe na Twoje plany, a zaoszczędzony podatek PIT pozostanie do Twojej dyspozycji! Wybierz konto IKZE i skorzystaj z obniżonych opłat za zarządzanie funduszami Skarbiec FIO.

Dodatkowe pieniądze na Twoje plany!

3 Kroki do założenia IKZE

KROK 1 Kliknij i Załóż IKZE.

 • Zrób to szybko i wygodnie przez internet. Bez zbędnej papierologii. Po prostu kliknij Załóż IKZE.

KROK 2 Zaloguj się lub załóż konto.

 • Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem Skarbiec TFI, w pierwszej kolejności załóż konto klikając przycisk „Zarejestruj się”. Po jego założeniu wybierz IKE i postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Jeśli jesteś już klientem Skarbiec TFI i korzystasz z tej platformy, po zalogowaniu się wybierz IKZE i postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.

KROK 3 Dokonaj pierwszej wpłaty

 • Wpłać minimum 500 zł na rachunek, który otrzymasz po otwarciu IKZE, jednak nie więcej, niż przewidziany na dany rok limit wpłat.

Co to jest IKZE?

III filar w systemie emerytalnym

Czym jest IKZE? Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to jedna z form dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach tzw. III filaru emerytalnego.

Osoba, która chce zaoszczędzić dodatkową sumę na emeryturę za pośrednictwem IKZE powinna pamiętać, że maksymalny limit roczny wpłat do IKZE w 2023 roku to: 8 322 zł, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np. w przypadku samozatrudnienia) można wykorzystać zwiększony limit wpłat aż do 12 483 zł.

Co bardzo ważne, środki wpłacone do IKZE odliczasz od podstawy opodatkowania dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Pieniądze zebrane na koncie IKZE są własnością prywatną i podlegają dziedziczeniu.

 • PDF 06.03.2023 Oferta IKE oraz IKZE Skarbiec Emerytura pobierz
 • PDF 06.03.2023 Ulotka 4 strony IKZE Skarbiec Emerytura pobierz
 • PDF 13.09.2022 Regulamin IKZE Skarbiec Emerytura pobierz
 • PDF 13.09.2022 Oświadczenie IKZE Skarbiec Emerytura pobierz
 • PDF 13.09.2022 Formularz IKZE Skarbiec Emerytura pobierz

IKZE

Odkładanie na emeryturę

IKE

Jak Dzięki Długoterminowemu Oszczędzaniu Zmniejszyć Podatki


3 Kroki do założenia IKZE z Transferem

Jak korzystając z usług Skarbiec TFI, zacząć oszczędzać przez IKZE? Możesz to zrobić w trzech prostych krokach!

KROK 1 Kliknij i Załóż IKZE

 • Posiadasz już IKZE prowadzone przez inną instytucję finansową i planujesz przeniesienie zgromadzonych oszczędności do Skarbiec TFI? Możesz to zrobić szybko i wygodnie przez Internet. Bez zbędnej papierologii. Po prostu kliknij Załóż IKZE.

KROK 2 Zaloguj się lub załóż konto

 • Jeśli nie jesteś jeszcze Klientem towarzystwa funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI, to w pierwszej kolejności załóż u nas konto, korzystając z opcji Zarejestruj się z wideoweryfikacją. W przypadku, gdy jesteś Klientem Skarbiec TFI i korzystasz z tej platformy, musisz się zalogować. Po zalogowaniu kliknij zakładkę Produkty w górnej części ekranu. Następnie kliknij przycisk KUP w polu IKZE Skarbiec Emerytura. W okienku Sposób zawarcia umowy wybierz bezwzględnie (!!!) Umowa IKZE z wypłatą transferową. Następnie postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami. Po zakończeniu całej procedury, na podaną przez Ciebie pocztę email, zostaną przesłane dokumenty potwierdzające zawarcie umowy na prowadzenie IKZE w Skarbiec TFI.

KROK 3 Transfer oszczędności i pierwsza wpłata

 • W korespondencji otrzymanej po tym, jak w Skarbiec TFI założysz konto IKZE, otrzymasz potwierdzenie jego otwarcia oraz informację o numerze rachunku bankowego do wpłat. Wydrukuj te informacje i zwróć się z nimi do instytucji finansowej, gdzie wcześniej było otwarte IKZE oraz złóż zlecenie transferu aktywów zgodnie z procedurami obowiązującymi w tej instytucji. Dopiero po przeniesieniu zgromadzonych wcześniej oszczędności na nowo otwarte konto IKZE w Skarbiec TFI możesz dokonywać wpłat samodzielnie!

Jakie rozwiązanie wybrać: IKE czy IKZE w Skarbiec TFI? A może skorzystać z obu?

Jako Skarbiec TFI oferujemy naszym klientom możliwość skorzystania z IKE i IKZE, czyli z Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Zanim podejmiesz decyzję o wyborze któregoś z tych rozwiązań, zapoznaj się z zestawieniem, które zaprezentowaliśmy w poniższej tabeli.

 IKEIKZE
Korzyści podatkoweMożliwość skorzystania ze zwolnienia
z obowiązku płacenia 19% podatku
od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).
Odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania dochodów podatkiem PIT a także możliwość skorzystania ze zwolnienia
z obowiązku płacenia 19% podatku
od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).
Roczny limit wpłat w 2023 roku20 805,00 zł8 322 zł, a w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można wykorzystać zwiększony limit wpłat aż do 12 483 zł.
Sposób dokonywania wpłatJednorazowo lub w dowolnych ratach.Jednorazowo lub w dowolnych ratach.
Minimalna wartość pierwszej wpłaty500  zł500  zł
Minimalna wartość kolejnej wpłaty100 zł100 zł
Koszty zawarcia umowy, prowadzenia, prowizja od wpłatBrak w przypadku samodzielnego otwarcia w STI24.Brak w przypadku samodzielnego otwarcia w STI24.
Czy można umowę zawrzeć zdalnie?Tak, wszystkie czynności realizowane są za pośrednictwem internetu, bez konieczności fizycznego podpisywania dokumentów.Tak, wszystkie czynności realizowane są za pośrednictwem internetu, bez konieczności fizycznego podpisywania dokumentów.
Czy zgromadzone oszczędności podlegają dziedziczeniu?Tak, zgromadzone środki to własność prywatna, więc spadkobiercy mają do nich identyczna prawa jak do innych składników majątkowych osoby zmarłej.Tak, zgromadzone środki to własność prywatna, więc spadkobiercy mają do nich identyczna prawa jak do innych składników majątkowych osoby zmarłej.
Czy można wskazać osobę uposażoną?Tak, można wskazać jedną lub więcej osób uposażonych. Taka osoba otrzymuje oszczędności zmarłego jedynie na podstawie aktu zgonu, bez postępowania spadkowego.Tak, można wskazać jedną lub więcej osób uposażonych. Taka osoba otrzymuje oszczędności zmarłego jedynie na podstawie aktu zgonu, bez postępowania spadkowego.
Zwrot, czyli wypłata na żądanie, przed spełnieniem przez Oszczędzającego warunków ustawowych.Można to zrobić w każdej chwili, jednak wcześniejsza wypłata części lub całości oszczędności wiąże się z pobraniem podatku Belki od zysku, jak przy innych formach oszczędzania. Możliwość wypłaty części lub całości zgromadzonych oszczędności, podobnie jak w przypadku konta oszczędnościowego.Można to zrobić w każdej chwili, jednak wtedy trzeba to zrobić zawsze  dla całej zebranej kwoty, a zwrócone na rachunek środki zwiększą postawę opodatkowania podatkiem PIT w danym roku podatkowym.
Warunki ustawowe upoważniające do wypłaty  na preferencyjnych warunkachOsiągnięcie 60 roku życia lub po otrzymaniu wcześniejszych uprawnień emerytalnych ale nie wcześniej niż po 55 roku życia, pod warunkiem dokonywania wpłat na IKE przez okres co najmniej pięciu dowolnych lat kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. Wtedy  podatek Belki nie zostanie naliczony, a wypłata może być jednorazowa lub w dowolnych ratach. Brak innych opłat.Osiągnięcie  65 roku życia w dowolny sposób  –   pod warunkiem dokonywania  wpłat przez co najmniej okres pięciu dowolnych lat kalendarzowych. Wypłata może być jednorazowo lub w dowolnych ratach. Od wypłacanej kwoty jest pobierana opłata w wysokości 10% uiszczana na rzecz Skarbu Państwa. To jedyna opłata w tej sytuacji. Nie jest też pobierany podatek od zysków kapitałowych, tzw. podatek Belki.
Czy można zawrzeć kilka umów?Nie. Każda osoba może posiadać tylko jedną umowę IKE.Nie. Każda osoba może posiadać tylko jedną umowę IKZE.
Czy mam wpływ na to, jak zarządzane są oszczędności ?Tak. Do wyboru są gotowe strategie opracowane przez specjalistów w TFI oraz istnieje możliwość samodzielnego wybrania aż 5 funduszy z oferty Skarbiec TFI.Tak. Do wyboru są gotowe strategie opracowane przez specjalistów w TFI oraz istnieje możliwość samodzielnego wybrania aż 5 funduszy z oferty Skarbiec TFI.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

jak połączyć oszczędzanie z możliwością zmniejszenia podatku PIT?

Nie ma przypadku w tym, że wiele osób rozważa rozwiązanie, jakim jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Dlaczego warto zainteresować się IKZE?

Możliwości odliczenia wpłaty od podstawy opodatkowania dochodów

Środki wpłacone do IKZE odliczasz od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym, zmniejszając tym samym wysokość podatku do zapłaty.

Limity roczne wpłat do IKZE

Maksymalny limit roczny wpłat do IKZE w 2023 roku to: 8 322 zł, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można wykorzystać limit wpłat zwiększony aż do 12 483 zł.

Dowolność wpłat

Na IKZE możesz wpłacić jednorazowo całą kwotę limitu obowiązującego w danym roku, lub w dowolnych ratach.

Swoboda decyzyjna

To od Ciebie zależy, jakie fundusze inwestycyjne wybierzesz do inwestycji w ramach IKZE. Warto przy tym podkreślić, że masz możliwość ich zmiany w każdej chwili.

Preferencyjne warunki wypłaty

W przypadku IKZE prawo do wypłaty na preferencyjnych warunkach uzyskujesz w wieku 65 lat. Wypłacić pieniądze z IKZE możesz w wybrany przez Ciebie sposób – jednorazowo lub w dowolnej liczbie rat. Jeśli dokonywałeś wpłat na IKZE przez 5 dowolnych lat, wypłata z IKZE obciążona będzie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynoszącym 10%. To jedyna opłata w tej sytuacji.

Zwrot z IKZE, czyli wycofanie środków na żądanie w każdej chwili, przed spełnieniem przez Oszczędzającego ustawowych warunków, które uprawniają do wypłaty

Z perspektywy inwestora istotne jest to, że zgromadzone w IKZE oszczędności możesz wypłacić wcześniej, jednak wtedy trzeba to zrobić dla całej zebranej kwoty. Zwrócone na Twój rachunek środki musisz uwzględnić jako dochód z innych źródeł (wskazując go w PIT-0) w rocznym zeznaniu podatkowym.

Charakter środków zebranych na IKZE

W kontekście zalet związanych z wpłacaniem na proponowane przez nas produkty emerytalne (IKE i IKZE) należy wspomnieć również o tym, że zebrane na nich środki stanowią własność prywatną, podlegającą dziedziczeniu.

Oznacza to, że właściciel konta może wskazać osoby, które po jego śmierci zyskają uprawnienia do zgromadzonych pieniędzy.

Co warte uwagi, osoby dziedziczące oszczędności nie płacą podatku od spadków i darowizn.

W jaki sposób spadkobiercy mogą skorzystać z oszczędności spadkodawcy?
Dostępne są dwie możliwości – w gotówce (płacą wówczas wynoszący 10%, zryczałtowany podatek na rzecz Skarbu Państwa) lub przenosząc je w formie wypłaty transferowej na swój rachunek IKZE. W drugim przypadku dzieje się to bez żadnych opłat.

W jaki sposób są inwestowane środki w ramach IKZE?
 • Wiele osób szukających interesującej formy oszczędzania na emeryturę decyduje się na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Na jakiej zasadzie odbywa się inwestowanie środków zgromadzonych na IKZE?

  Do Twojej dyspozycji pozostaje wiele produktów inwestycyjnych – oferujemy 16 funduszy z parasola Skarbiec FIO. Spośród nich możesz wybrać aż do 5 z nich. Wpłacane na IKZE oszczędności trafiają na jedno konto, a my przekazujemy środki do wybranych przez Ciebie rozwiązań według proponowanego przez Ciebie podziału procentowego. Zastanawiasz się, w jakie subfundusze mogą zostać zainwestowane pieniądze zgromadzone na IKZE? Wejdź w notowania i sprawdź kategorię D naszych subfunduszy w Skarbiec FIO, gdzie znajdziesz rozwiązania dedykowane IKE i IKZE.
  Nie czujesz się na siłach, by dokonać samodzielnego wyboru w tym zakresie? Nie ma problemu! Możesz skorzystać z gotowych i sprawdzonych rozwiązań. Wpłacasz oszczędności na jedno konto, a my dzielimy je w odpowiednich proporcjach między funduszami wchodzącymi w skład portfela.
  #
#

Portfel konserwatywny

Masz IKZE i chcesz inwestować w oparciu o możliwie niskie ryzyko inwestycyjne? Postaw na Portfel konserwatywny oparty o dłużne fundusze inwestycyjne z parasola Skarbiec FIO.

Skład tego portfela prezentuje się następująco:
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 35%
Skarbiec Krótkoterminowy kat. D – 30%
Skarbiec Obligacja kat. D – 35%

Portfel zrównoważony

IKZE to produkt, który umożliwia także oszczędzanie w oparciu o możliwie umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Oszczędzający chcąc gromadzić oszczędności w taki sposób, powinien zainteresować się Portfelem zrównoważonym. Bazuje ona na funduszu dłużnym, funduszu mieszanym, a także funduszu akcyjnym, które znajdują się w parasolu Skarbiec FIO.

W skład Portfela zrównoważonego wchodzą:
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 25%
Skarbiec III Filar kat. D – 50%
Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D – 25%

#
#

Portfel akcji polskich

Jesteś skłonny podjąć możliwie wysokie ryzyko inwestycyjne? W takim razie Portfel akcji polskich może być rozwiązaniem, które Cię zainteresuje. Jest on oparty o fundusz inwestycyjny akcji polskich oraz akcje polskich małych i średnich spółek, które znajdują się w parasolu Skarbiec FIO.

Portfel akcji polskich ma tylko dwie składowe:
Skarbiec Akcja kat. D – 60%
Skarbiec Małych i Średnich Spółek kat. D – 40%

Portfel akcji zagranicznych

Inny ciekawym wyborem dla osób skłonnych do akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego jest Portfel akcji zagranicznych. Portfel ten opiera się o fundusze inwestujące w spółki mające swoje siedziby poza granicami naszego kraju. Rzeczone fundusze znajdują się w parasolu Skarbiec FIO.

W skład Portfela akcji zagranicznych wchodzą:
Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D – 25%
Skarbiec Nowej Generacji kat. D – 25%
Skarbiec Value kat. D – 25%
Skarbiec Top Brands kat. D – 25%

#
#

Portfel cyklu życia

Dzięki IKZE można skorzystać również z interesującego rozwiązania, jakim jest Portfel cyklu życia, którego skład oraz ryzyko inwestycyjne będzie automatycznie dopasowywać się do aktualnego wieku Oszczędzającego.

Do 40 roku życia
Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D – 25%
Skarbiec Małych i Średnich Spółek kat. D – 25%
Skarbiec Nowej Generacji kat. D – 25%
Skarbiec Value kat. D – 25%

Pomiędzy 40 a 50 rokiem życia
Skarbiec III Filar kat. D – 50%
Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. D – 25%
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 25%

Pomiędzy 50 a 55 rokiem życia
Skarbiec III Filar kat. D – 50%
Skarbiec Krótkoterminowy kat. D – 25%
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 25%

Pomiędzy 55 a 60 rokiem życia
Skarbiec Konserwatywny kat. D – 20%
Skarbiec Krótkoterminowy kat. D – 20%
Skarbiec Obligacja kat. D – 30%
Skarbiec Dłużny Uniwersalny kat. D – 30%

Po 60 roku życia
Skarbiec Konserwatywny kat. D – 100%

Warto zaznaczyć, że decydując się na IKZE w Skarbiec TFI, możesz w każdej chwili, bez żadnych opłat, zmienić swoją decyzję i wybrać inny portfel czy inny fundusz!
Korzyści podatkowe w pierwszym roku inwestowania w IKZE*
Wysokość rocznej wpłaty na IKZE I próg podatkowy 12% II próg podatkowy 32%Podatek liniowy 19%****
1 000 zł120 zł320 zł190 zł
3 000 zł360 zł960 zł570 zł
5 000 zł600 zł1 600 zł950 zł
8 322 zł**998,64 zł2 663,04 zł1 581,18 zł
12 483 zł***1 497,96 zł3 994,56 zł2 371,77 zł

* Jest to możliwa do uzyskania wartość do odliczenia z podatku dochodowego należnego za 2023 rok. W celu uzyskania szczegółowych informacji i precyzyjnych obliczeń ulg podatkowych należy zasięgną opinii wykwalifikowanego doradcy podatkowego. Podstawą dokonania odliczenia jest otrzymane przez Oszczędzającego zestawienie wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym.

** Maksymalny limit wpłat dla osoby zatrudnionej.

*** Maksymalny limit wpłat dla osób prowadzących działalność gospodarczą (np. osób samozatrudnionych).

**** Dotyczy wyłącznie osób prowadzących  pozarolniczą działalność gospodarczą objętą podatkiem liniowym.

Często zadawane pytania

Jak działa IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalne to sprawdzona i solidna forma inwestycji Twoich oszczędności na poczet przyszłej emerytury. Zespół naszych doradców inwestuje wpłacone środki w starannie dobrane i zweryfikowane fundusze. Co ważne, oszczędności do momentu wypłaty nie są obciążane żadnymi podatkami. Twój kapitał będzie rósł systematycznie i pracował na Twoją spokojną przyszłość. Wypłata środków po spełnieniu warunków ustawowych podlega zryczałtowanemu podatkowi w wysokości 10% wypłacanej kwoty.

Kto może otworzyć IKZE?

IKZE można założyć bardzo wcześnie, ponieważ jest do tego uprawniona każda osoba już od 16 roku życia. Jednak małoletni ma prawo może wyłącznie dokonywać wpłat na IKZE w danym roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób osiągających dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem PIT. Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to także dodatkowa forma zabezpieczenia środków finansowych na przyszłość.

Jaki jest aktualny limit wpłat do IKZE?

W 2023 r. maksymalny limit roczny wpłat do IKZE wynosił: 8 322 zł, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np. jako osoba samozatrudniona) można wykorzystać zwiększony limit wpłat aż do 12 483 zł.

Na jakie korzyści podatkowe można liczyć dokonując wpłat do IKZE?

Wpłaty na IKZE możesz odliczyć od dochodu, a dokładnie od podstawy opodatkowania dochodów osiągniętych w danym roku podatkiem PIT. Uzyskane zwolnienie jest uzależnione od kwoty wpłaty, jak i stawki podatku PIT. W trakcie oszczędzania, jak i wypłaty (niezależnie od formy) nie jest naliczany podatek od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatek Belki.

Co się stanie ze zgromadzonymi środkami w wypadku mojej śmierci?

Osoby podpisujące umowę o prowadzenie IKZE mogą skorzystać z możliwości wskazania osób, które odziedziczą kapitał zgromadzony na ich Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego. Jeżeli spadkobiercy nie zostaną określeni, to środki te będą dziedziczone przez członków najbliższej rodziny. Osoby dziedziczące oszczędności nie płacą podatku od spadków i darowizn. Otrzymujący spadek mogą skorzystać z tych środków w formie gotówki, co wiąże się z tym, że muszą zapłacić wówczas wynoszący 10% zryczałtowany podatek na rzecz Skarbu Państwa. Mogą również przenieść je w formie wypłaty transferowej środki na swój rachunek IKZE – wtedy dzieje się to bez żadnych opłat.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij