FATCA

Informacja na temat zgodności Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act)

Zgodnie z wymogami FATCA, Skarbiec TFI S.A. oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez Skarbiec TFI S.A. zostały zarejestrowane na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych Ameryki (http://www.irs.gov/) pod następującymi danymi:

Nazwa: Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Model: IGA 1

Status FACTA
Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
REGISTERED DEEMED COMPLIANT FFI
Numer GIIN
(Global Intermediary Identification Number)
R90NNR.99999.SL.616
FunduszNumer GIIN
(Global Intermediary Identification Number)
SKARBIEC
Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Z0YIRU.99999.SL.616
Skarbiec Global Funds
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
KKL8RT.99999.SL.616
Skarbiec-TOP Funduszy Akcji
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
85GUHP.99999.SL.616
Skarbiec-TOP Funduszy Stabilnych
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
S89IJ0.99999.SL.616
Sezam XXVYTU9JB.99999.SL.616
Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
55FSNC.99999.SL.616
Skarbiec Absolute Return Akcji
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
B92LIF.99999.SL.616
CITY LIVING POLSKA
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
JXJUC5.99999.SL.616
CC94 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów NiepublicznychGFJNRE.99999.SL.616
SEZAM XVI
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
VGPVAN.99999.SL.616
Skarbiec PPK
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
62DKXG.99999.SL.616
Skarbiec Dochodowych Nieruchomości
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
0B24B8.99999.SL.616
EGB Podstawowy Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
IPS602.99999.SL.616
EGB-SKARBIEC Powiązany
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
XTF74V.99999.SL.616
EGB-SKARBIEC BIS
Powiązany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
MT0VF4.99999.SL.616
Gotowe Strategie
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
HU6CNS.99999.SL.616

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij