Skarbiec Value

Subfundusz oparty na selekcji zgodnie z wewnętrzną koncepcją inwestowania w firmy typu Value. Polega ona na doborze firm o mocnych fundamentach, wyselekcjonowanych pod kątem dostarczania rosnącego całkowitego dochodu dla akcjonariusza.

Dla tych, którzy widzą wartość także w „starej ekonomii”

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Value

Subfundusz Skarbiec Value czerpie zyski z inwestycji w akcje spółek o mocnych podstawach fundamentalnych prowadzących odpowiedzialną politykę redystrybucji zysków akcjonariuszom. Poszukuje przedsiębiorstw z różnych branż
i krajów, które dzięki swojej pozycji fundamentalnej są w stanie potencjalnie podwyższać wypłacane dywidendy lub zwiększać programy skupu akcji własnych. Odpowiednia kondycja finansowa jest podstawowym czynnikiem oceny składników do portfela.
#
Dla inwestorów poszukujących zdywersyfikowanej alokacji sektorowej z przewagą branż ze „starej ekonomii”.

#
Walory spółek oceniane są przez pryzmat całkowitego dochodu dla akcjonariusza, który uwzględnia zarówno potencjalne skupy akcji własnych jak i wypłacane dywidendy.

#
Dla inwestora oczekującego wysokiego zysku z inwestycji i akceptującego wyższe ryzyko, mającego co najmniej
3 letni okres inwestycyjny.

Wyniki historyczne

142.99 PLN
+31.52 (28.28%)
2021-09-23

Stopy zwrotu

na 23.09.2021

Okres Relatywne
Dzień 1%
Miesiąc -0.29%
3 miesiące 3.5%
Pół roku 9.68%
Rok 28.28%
3 lata
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 17.42%
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Od początku 42.99%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Value
Relatywne:
Dzień: 1%, Miesiąc: -0.29%, 3 miesiące: 3.5%, Pół roku: 9.68%, Rok: 28.28%, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –
1% -0.29% 3.5% 9.68% 28.28%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Value
Pełne okresy:
W tym roku: 17.42%, 2020: -, 2019: -, 2018: -, 2017: -, 2016: -, 2015: -, Od początku: 42.99%
17.42% 42.99%
Początek działalności 06.04.2020
Benchmark 100% MSCI World Value Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 04.2020), Michał Cichosz (od 04.2020), Tomasz Piotrowski (od 04.2020), Paulina Brandstätter (od 04.2020)
Wielkość funduszu 135 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Opłata stała za zarządzanie 2,5%
Rachunek nabyć 23 1140 1010 0000 5538 0900 3002
Dane z dnia 2021-08-31

Akcje

95%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

5%

Dane z dnia 2021-08-31

USA

78%

Wielka Brytania

5%

Francja

4%

Holandia

4%

Polska

3%

Dania

2%

Szwajcaria

2%

Niemcy

2%

Dane z dnia 2021-08-31

Przemysł

24%

IT

18%

Finanse

16%

Surowce & Wydobycie

15%

Ochrona zdrowia

11%

Dobra dyskrecjonalne

9%

Energetyka & Paliwa

4%

Dobra podstawowe

3%

Bartosz Szymański Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Michał Cichosz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Tomasz Piotrowski Zarządzający Funduszami

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse i Bankowość i programu Master Studies in Finance. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) – początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami / Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający.. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca Funduszami

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami.

  • PDF 08.09.2021 Skarbiec Value karta funduszu pobierz
  • PDF 08.09.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 08.09.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 06.09.2021 Skarbiec Value komentarz do wyników pobierz
  • PDF 13.08.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Value kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
6 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij