Skarbiec Value

Skarbiec Value to subfundusz, który opiera się na selekcji realizowanej w sposób zgodny z wewnętrzną koncepcją inwestowania w firmy typu Value. Jakie są założenia tej koncepcji? Jej podstawą jest dobór firm o mocnych fundamentach. Spółki te selekcjonuje się pod kątem dostarczania rosnącego całkowitego dochodu dla akcjonariusza. Subfundusz Skarbiec Value polecamy inwestorom, którzy nie planują wycofywać swoich środków w ciągu trzech lat od rozpoczęcia inwestycji.

Dla tych, którzy widzą wartość także w „starej ekonomii”

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Value?

Celem, jaki stawia sobie subfundusz Skarbiec Value, jest długoterminowy wzrost wartości aktywów wynikający ze wzrostu wartości lokat. W jaki sposób ten cel jest realizowany? Subfundusz Skarbiec Value inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe – są to głównie akcje spółek charakteryzujących się mocnymi podstawami fundamentalnymi. Ważnym kryterium doboru tych spółek jest odpowiedzialna polityka redystrybucji zysków akcjonariuszom.

Istotną cechą subfunduszu Skarbiec Value jest to, że minimum 66% swoich aktywów inwestuje on w akcje i inne papiery udziałowe spółek, mogących wygenerować relatywnie wysoki zwrot na zainwestowanym kapitale, a także przepływy pieniężne umożliwiające finansowanie zrównoważonej polityki wzrostu. W portfelu funduszu można znaleźć walory kilkudziesięciu spółek. Jakich podmiotów poszukuje ten subfundusz? Środki subfunduszu Skarbiec Value są inwestowane w przedsiębiorstwa, które mają potencjał do podwyższania wypłacanych dywidend bądź zwiększania programów skupu akcji własnych.

Podczas selekcji spółek brana pod uwagę jest ich kondycja finansowa, natomiast zarządzający tym funduszem inwestycyjnym nie kierują się kryterium wielkości przedsiębiorstwa czy regionu, z którego ono pochodzi. Prowadzona jest zdywersyfikowana alokacja sektorowa, w przypadku której widoczna jest przewaga branż z tzw. starej ekonomii.

Kto może być zainteresowany subfunduszem Skarbiec Value?

Skarbiec TFI to renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych proponujące klientom różnorodne fundusze inwestycyjne. Klienci mają do wyboru zróżnicowane produkty inwestycyjne, wśród których znajdują się m.in. fundusze inwestycyjne akcyjne. W ofercie Skarbiec TFI znajduje się subfundusz Skarbiec Value rekomendowany osobom planującym długoterminowe inwestycje, które oczekują wysokich zysków, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego 4 na 7 w skali KIID.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane subfunduszem Skarbiec Value.

#
Dla inwestorów poszukujących zdywersyfikowanej alokacji sektorowej z przewagą branż ze „starej ekonomii”.

#
Walory spółek oceniane są przez pryzmat całkowitego dochodu dla akcjonariusza, który uwzględnia zarówno potencjalne skupy akcji własnych jak i wypłacane dywidendy.

#
Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

135.96 PLN
+9.18 (7.24%)
2023-09-21

Stopy zwrotu

na 21.09.2023

Okres Relatywne
Dzień -1.71%
Miesiąc -1.66%
3 miesiące -2.45%
Pół roku 0.47%
Rok 7.24%
3 lata 21.17%
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku -2.88%
2022-7.21%
202123.89%
2020
2019
2018
2017
Od początku 35.96%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Value
Relatywne:
Dzień: -1.71%, Miesiąc: -1.66%, 3 miesiące: -2.45%, Pół roku: 0.47%, Rok: 7.24%, 3 lata: 21.17%, 5 lat: -, 10 lat: –
-1.71% -1.66% -2.45% 0.47% 7.24% 21.17%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Value
Pełne okresy:
W tym roku: -2.88%, 2022: -7.21%, 2021: 23.89%, 2020: -, 2019: -, 2018: -, 2017: -, Od początku: 35.96%
-2.88% -7.21%23.89% 35.96%
Początek działalności Kategoria A – 06.04.2020, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% MSCI World Value Index (USD).
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 04.2020), Michał Cichosz (od 04.2020), Paulina Brandstätter (od 04.2020)
Wielkość funduszu 109 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%,Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 0,2%
Rachunek nabyć 23 1140 1010 0000 5538 0900 3002

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-08-31

Akcje

94%

Papiery dłużne

0%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

6%

Dane z dnia 2023-08-31

USA

96%

Francja

4%

Dane z dnia 2023-08-31

IT

41%

Przemysł

18%

Dobra dyskrecjonalne

16%

Ochrona zdrowia

8%

Surowce & Wydobycie

7%

Energetyka & Paliwa

5%

Dobra podstawowe

3%

Finanse

2%

Dane z dnia 2023-08-31

PLN

97%

USD

3%

EUR

0%

Bartosz Szymański Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Michał Cichosz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca Funduszami

Absolwentka Finansów i Bankowości – specjalność analityka finansowa i zarządzanie ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W 2010 roku wygrała CFA Research Challenge w Polsce. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 roku jako Analityk w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego w Skarbiec TFI SA. Od 2014 roku w Departamencie Zarządzania Aktywami również w Skarbiec TFI SA początkowo była Analitykiem odpowiedzialnym za prace badawcze, przygotowywanie wycen i rekomendacji inwestycyjnych dotyczących spółek działających w sektorze konsumenckim, luksusowym, ecommerce i przemysłowym. Była również odpowiedzialna za rekomendacje inwestycyjne na ETF. Od 2016 roku jest Zarządzającym Portfelem zaangażowanym w zarządzanie funduszami akcji zagranicznych.

  • PDF 12.09.2023 Skarbiec Value karta funduszu pobierz
  • PDF 11.09.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 07.09.2023 Skarbiec Value komentarz do wyników pobierz
  • PDF 06.09.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 16.08.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 31.07.2023 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 07.02.2023 Skarbiec Value prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF 02.02.2023 Skarbiec Value historyczne wyniki pobierz
  • PDF 23.12.2022 Skarbiec Value dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij