Skarbiec Value

Subfundusz oparty na selekcji zgodnie z wewnętrzną koncepcją inwestowania w firmy typu Value. Polega ona na doborze firm o mocnych fundamentach, wyselekcjonowanych pod kątem dostarczania rosnącego całkowitego dochodu dla akcjonariusza.

Dla tych, którzy widzą wartość także w „starej ekonomii”

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Value

Subfundusz Skarbiec Value czerpie zyski z inwestycji w akcje spółek o mocnych podstawach fundamentalnych prowadzących odpowiedzialną politykę redystrybucji zysków akcjonariuszom. Poszukuje przedsiębiorstw z różnych branż
i krajów, które dzięki swojej pozycji fundamentalnej są w stanie potencjalnie podwyższać wypłacane dywidendy lub zwiększać programy skupu akcji własnych. Odpowiednia kondycja finansowa jest podstawowym czynnikiem oceny składników do portfela.
#
Dla inwestorów poszukujących zdywersyfikowanej alokacji sektorowej z przewagą branż ze „starej ekonomii”.

#
Walory spółek oceniane są przez pryzmat całkowitego dochodu dla akcjonariusza, który uwzględnia zarówno potencjalne skupy akcji własnych jak i wypłacane dywidendy.

#
Dla inwestora oczekującego wysokiego zysku z inwestycji i akceptującego wyższe ryzyko, mającego co najmniej
3 letni okres inwestycyjny.

Wyniki historyczne

136.47 PLN
-8.31 (-5.74%)
2022-08-12

Stopy zwrotu

na 12.08.2022

Okres Relatywne
Dzień 1.17%
Miesiąc 9.22%
3 miesiące -0.8%
Pół roku -7.92%
Rok -5.74%
3 lata
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku -9.54%
202123.89%
2020
2019
2018
2017
2016
Od początku 36.47%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Value
Relatywne:
Dzień: 1.17%, Miesiąc: 9.22%, 3 miesiące: -0.8%, Pół roku: -7.92%, Rok: -5.74%, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –
1.17% 9.22% -0.8% -7.92% -5.74%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Value
Pełne okresy:
W tym roku: -9.54%, 2021: 23.89%, 2020: -, 2019: -, 2018: -, 2017: -, 2016: -, Od początku: 36.47%
-9.54% 23.89% 36.47%
Początek działalności Kategoria A – 06.04.2020, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% MSCI World Value Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 04.2020), Michał Cichosz (od 04.2020), Tomasz Piotrowski (od 04.2020), Paulina Brandstätter (od 04.2020)
Wielkość funduszu 180 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%,Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 0,2%
Rachunek nabyć 23 1140 1010 0000 5538 0900 3002
Dane z dnia 2022-07-29

Akcje

94%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

6%

Papiery dłużne

0%

Dane z dnia 2022-07-29

USA

80%

Francja

7%

Japonia

4%

Australia

4%

Niemcy

3%

Wielka Brytania

3%

Dane z dnia 2022-07-29

Surowce & Wydobycie

18%

Finanse

17%

Ochrona zdrowia

15%

Energetyka & Paliwa

14%

Dobra dyskrecjonalne

11%

Przemysł

11%

Dobra podstawowe

8%

IT

4%

Telekomunikacja

3%

Bartosz Szymański Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Michał Cichosz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Tomasz Piotrowski Zarządzający Funduszami

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse i Bankowość i programu Master Studies in Finance. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) – początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami / Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający.. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca Funduszami

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami.

  • PDF 09.08.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 09.08.2022 Skarbiec Value karta funduszu pobierz
  • PDF 05.08.2022 Skarbiec Value komentarz do wyników pobierz
  • PDF 04.08.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 30.06.2022 Skarbiec Value kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 30.06.2022 Skarbiec Value kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 30.06.2022 Skarbiec Value kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 17.06.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
6 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij