Skarbiec Nowej Generacji

Subfundusz dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi, to jest takich, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych) oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym). Subfundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych pozwalających na finansowanie dalszego wzrotu wyników finansowych.

trendy społeczne

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Nowej Generacji

Profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi, to jest takich, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych
#
Fundusz tematyczny oparty w 100% na selekcji zgodnie przewodnim tematem trendów społecznych i wszystkich spółek, które z tych przemian skorzystają

#
Fundusz z globalnym spektrum inwestycyjnym

#
Fundusz o cechach typowego produktu akcyjnego, permanentnie zainwestowanego

Wyniki historyczne

274.36 PLN
2021-04-15

Stopy zwrotu

na 15.04.2021

Okres Relatywne
Dzień 1.4%
Miesiąc 0.52%
3 miesiące -5.22%
Pół roku
Rok
3 lata
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku -1.5%
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Od początku 13.65%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Nowej Generacji
Relatywne:
Dzień: 1.4%, Miesiąc: 0.52%, 3 miesiące: -5.22%, Pół roku: -, Rok: -, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –
1.4% 0.52% -5.22%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Nowej Generacji
Pełne okresy:
W tym roku: -1.5%, 2020: -, 2019: -, 2018: -, 2017: -, 2016: -, 2015: -, Od początku: 13.65%
-1.5% 13.65%
Początek działalności 02.11.2020
Benchmark 100% MSCI World Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 10.2016), Michał Cichosz (od 12.2018), Tomasz Piotrowski (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019), Michał Ficenes (od 11.2020)
Wielkość funduszu 93 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Opłata stała za zarządzanie 2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Subfunduszu ponad 100% MSCI World Index (USD) pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Rachunek nabyć 38 1140 1010 0000 5206 3800 1002
Dane z dnia 2021-03-31

Akcje

90%

Kwity depozytowe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

9%

Dane z dnia 2021-03-31

USA

90%

Holandia

6%

Dania

3%

Szwajcaria

1%

Dane z dnia 2021-03-31

Ochrona zdrowia

50%

IT

40%

Przemysł

8%

Telekomunikacja

1%

Bartosz Szymański Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Tomasz Piotrowski Zarządzający Funduszami

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse i Bankowość i programu Master Studies in Finance. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) – początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami / Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający.. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Michał Cichosz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca Funduszami

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Michał Ficenes Zarządzający

Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w finansach. Absolwent UW na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych oraz certyfikaty Certified International Investment Analyst (CIIA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Karierę zawodową na rynkach kapitałowych rozpoczął w Citibank International PLC jako Analityk ds. Operacji Finansowych. W Skarbiec TFI od 2014 roku, gdzie obejmował stanowiska Analityka ds. Ryzyka inwestycyjnego, Analityka Akcji odpowiedzialnego za globalne sektory ochrony zdrowia i strategie absolute return oraz Młodszego Zarządzającego. Obecnie Zarządzający.

  • PDF 13.04.2021 Skarbiec Nowej Generacji karta funduszu pobierz
  • PDF 13.04.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 09.04.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 08.04.2021 Skarbiec Nowej Generacji komentarz do wyników pobierz
  • PDF 02.04.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 09.03.2021 Skarbiec Nowej Generacji kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 08.11.2020 Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Wyceny archiwalne pobierz
  • PDF 17.04.2020 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij