Skarbiec Nowej Generacji

Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji to subfundusz wydzielony w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z globalnym spektrum inwestycyjnym. Cel inwestycyjny tego subfunduszu stanowi długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu będący efektem wzrostu wartości lokat środków pieniężnych. W jaki sposób dąży on do realizacji założonego celu inwestycyjnego? Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji robi to głównie poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym przede wszystkim akcje określonego typu spółek. Są to spółki, których profil biznesowy, a także wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi. Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji rekomendujemy inwestorom, którzy zainteresowani są lokowaniem swoich środków w spółkach oferujących potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale, przy jednoczesnej akceptacji wysokiego ryzyka. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

trendy społeczne

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Nowej Generacji?

Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji jest funduszem tematycznym, który w 100% bazuje na selekcji przeprowadzanej zgodnie z przewodnim tematem trendów społecznych oraz wszystkich spółek, które skorzystają z tych przemian. Przez spółki o profilu biznesowym oraz wynikach powiązanych z globalnymi trendami społecznymi należy rozumieć takie podmioty, których produkty i usługi stanowią odpowiedź na potrzeby tej części społeczeństwa o rosnącej liczebności oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych.

Cechą charakterystyczną dla subfunduszu Skarbiec Nowej Generacji jest stosowanie strategii alokacji aktywów. Zakłada ona, że udział części akcyjnej wynosi przynajmniej 66% wszystkich aktywów subfunduszu. Wiąże się to z tym, że akcje oraz inne instrumentu o wysokim ryzyku inwestycyjnym będą wchodzić w skład portfela inwestycyjnego subfunduszu nawet w okresach dekoniunktury na rynku. Warto zaznaczyć również, że subfundusz Skarbiec Nowej Generacji odznacza się cechami typowego produktu akcyjnego, permanentnie zainwestowanego.

Do 34% aktywów subfunduszu stanowić mogą instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i depozyty bankowe.

Komu rekomendowany jest subfundusz Skarbiec Nowej Generacji?

Skarbiec TFI to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które ma w swojej ofercie fundusze inwestycyjne o różnym poziomie ryzyka. Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji możemy zarekomendować inwestorom szukającym funduszu inwestującego przede wszystkim w akcje spółek o profilu biznesowym i wynikach powiązanych z globalnymi trendami społecznymi. Inwestorzy muszą przy tym zdawać sobie sprawę z wysokiego ryzyka wiążącego się z inwestycją w subfundusz.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu inwestorów zainteresowanych w subfunduszem Skarbiec Nowej Generacji.

#
Fundusz tematyczny oparty w 100% na selekcji zgodnie przewodnim tematem trendów społecznych i wszystkich spółek, które z tych przemian skorzystają.

#
Fundusz z globalnym spektrum inwestycyjnym. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

#
Fundusz o cechach typowego produktu akcyjnego, permanentnie zainwestowanego.

Wyniki historyczne

265.86 PLN
+45.99 (20.92%)
2024-06-13

Stopy zwrotu

na 13.06.2024

Okres Relatywne
Dzień 0.3%
Miesiąc 5.49%
3 miesiące -2.04%
Pół roku 15.73%
Rok 20.92%
3 lata -2.65%
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 15.84%
202317.54%
2022-31.12%
20211.77%
2020
2019
2018
Od początku 10.13%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Nowej Generacji
Relatywne:
Dzień: 0.3%, Miesiąc: 5.49%, 3 miesiące: -2.04%, Pół roku: 15.73%, Rok: 20.92%, 3 lata: -2.65%, 5 lat: -, 10 lat: –
0.3% 5.49% -2.04% 15.73% 20.92% -2.65%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Nowej Generacji
Pełne okresy:
W tym roku: 15.84%, 2023: 17.54%, 2022: -31.12%, 2021: 1.77%, 2020: -, 2019: -, 2018: -, Od początku: 10.13%
15.84% 17.54%-31.12%1.77% 10.13%
Początek działalności Kategoria A – 02.11.2020, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% MSCI World Index (USD)
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 10.2016), Michał Cichosz (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Wielkość funduszu na 05.2024 49 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Subfunduszu ponad 100% MSCI World Index (USD)
Rachunek nabyć 38 1140 1010 0000 5206 3800 1002

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-05-31

Akcje

98%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

2%

Dane z dnia 2024-05-31

USA

93%

Holandia

7%

Dane z dnia 2024-05-31

IT

74%

Przemysł

15%

Ochrona zdrowia

7%

Telekomunikacja

3%

Dane z dnia 2024-05-31

PLN

101%

EUR

0%

USD

-1%

Bartosz Szymański Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Michał Cichosz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca Funduszami

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 w Departamencie Zarządzania Aktywami.

 • PDF 13.06.2024 Skarbiec Nowej Generacji karta funduszu pobierz
 • PDF 07.06.2024 Skarbiec Nowej Generacji komentarz do wyników pobierz
 • PDF 06.06.2024 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
 • PDF 05.06.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 29.05.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 30.04.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
 • PDF 11.01.2024 Skarbiec Nowej Generacji historyczne wyniki pobierz
 • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF Skarbiec Nowej Generacji prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF Skarbiec Nowej Generacji dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 08.11.2020 Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek Wyceny archiwalne pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij