Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny jest dedykowany rynkowi dłużnych papierów wartościowych. Jego obszarem działania jest zarówno polski, jak i zagraniczny rynek dłużnych papierów wartościowych. Środki uczestników funduszu są aktywnie inwestowane w szerokie spektrum obligacji precyzyjnie wyselekcjonowanych emitentów, w kraju i za granicą. Charakterystyczną cechą subfunduszu Skarbiec Dłużny Uniwersalny ma stosunkowo niskiego poziom ryzyka (2 na 7) oraz wysoka płynność inwestycji. Rekomendujemy go inwestorom, którzy posiadają co najmniej roczny okres inwestycyjny i oczekują wyższych zysków od możliwych do osiągnięcia poprzez inwestycję w depozyt bankowy, a jednocześnie chcą większej dywersyfikacji ryzyka niż w tradycyjnych funduszach obligacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Dłużny Uniwersalny.

Globalny rynek obligacji w zasięgu ręki

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Dłużny Uniwersalny?

Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny stawia sobie za cel osiągnięcie stabilnego, długoterminowego wzrostu wartości aktywów. W jaki sposób dąży się do realizacji tego celu? Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny inwestuje na krajowym i zagranicznym rynku dłużnych papierów wartościowych. Podstawą procesu inwestycyjnego tego subfunduszu jest analiza top-down. Co się kryje pod tym pojęciem? Oznacza ono analizę globalnej gospodarki oraz polityki gospodarczej. Co istotne, w uzasadnionych sytuacjach, na konkretnych rynkach analiza top-down może być wzbogacona analizą bottom-up, czyli taką, która zawiera w sobie fundamentalną ocenę kraju, rynku bądź emitenta.

Cechą, która wyróżnia subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny, jest aktywne wykorzystywanie okazji rynkowych, a także dążenie do uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku klasycznych funduszy inwestycyjnych. Na uczestnictwo w nim chętnie decydują się inwestorzy zainteresowani korzystaniem z możliwości wzrostu wartości lokat polskich i zagranicznych emitentów oraz redukowania ryzyka poprzez globalną dywersyfikację.

Komu polecamy inwestycję w subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny?

Skarbiec TFI, jako cenione towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które wie, jak inwestować pieniądze, ma w swojej ofercie różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, w tym m.in. fundusze akcyjne i dłużne. Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny jest produktem inwestycyjnym skierowanym do osób, które interesuje fundusz inwestycyjny aktywnie poszukujący i wykorzystujący okazje rynkowe oraz stopa zwrotu przewyższająca tę, możliwą do osiągnięcia na rynku funduszy obligacji skarbowych. Stanowi on również dobry wybór dla inwestorów alokujących większość swoich środków w fundusze inwestycyjne akcyjne i zainteresowanych sprawdzonym funduszem dłużnym umożliwiającym inwestycję pozostałych zasobów finansowych.
Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowany inwestycją w subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny.

#
Inwestycje na polskich i zagranicznych rynkach dłużnych papierów wartościowych.

#
Szeroki zakres starannie wyselekcjonowanych obligacji zapewniających płynność inwestycji.

#
Dla inwestorów pragnących w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają rynki dłużne. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

34.85 PLN
2023-03-20

Stopy Zwrotu

na 20.03.2023

Okres Relatywne
Dzień 0.03%
Miesiąc 2.17%
3 miesiące 4.56%
Pół roku 5.64%
Rok -0.57%
3 lata -3.11%
5 lat -1.83%
10 lat 11.16%
Okres Pełne okresy
W tym roku 4.19%
2022-8.83%
2021-8.09%
20206.88%
20194.68%
20180.37%
20174.19%
Od początku 100.29%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Relatywne:
Dzień: 0.03%, Miesiąc: 2.17%, 3 miesiące: 4.56%, Pół roku: 5.64%, Rok: -0.57%, 3 lata: -3.11%, 5 lat: -1.83%, 10 lat: 11.16%
0.03% 2.17% 4.56% 5.64% -0.57% -3.11% -1.83% 11.16%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Pełne okresy:
W tym roku: 4.19%, 2022: -8.83%, 2021: -8.09%, 2020: 6.88%, 2019: 4.68%, 2018: 0.37%, 2017: 4.19%, Od początku: 100.29%
4.19% -8.83%-8.09%6.88%4.68%0.37%4.19% 100.29%
Początek działalności Kategoria A – 27.12.2002, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index, pomniejszony o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Informacje o zarządzającym Grzegorz Zatryb (od 10.2021), Mateusz Roda (od 10.2021)
Wielkość funduszu 119 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,6%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%,
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć Kategoria A – 30 1140 1010 0000 5858 7400 1003, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-02-28

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

83%

Obligacje Municypalne

4%

Obligacje Złotowe Bankowe

3%

Obligacje Złotowe Pozostałe

2%

Tytuły Uczestnictwa

1%

Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

6%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Zarządzający Funduszami

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Mateusz Roda Zarządzający Funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

 • PDF 21.03.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 13.03.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 09.03.2023 Skarbiec Dłużny Uniwersalny karta funduszu pobierz
 • PDF 08.03.2023 Skarbiec Dłużny Uniwersalny komentarz do wyników pobierz
 • PDF 07.03.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 08.02.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 07.02.2023 Skarbiec Dłużny Uniwersalny prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 02.02.2023 Skarbiec Dłużny Uniwersalny historyczne wyniki pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Dłużny Uniwersalny dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 16.11.2022 Skarbiec Dłużny Uniwersalny kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 16.11.2022 Skarbiec Dłużny Uniwersalny kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 16.11.2022 Skarbiec Dłużny Uniwersalny kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 20.10.2022 Skarbiec Dłużny Uniwersalny kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij