Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny jest dedykowany rynkowi dłużnych papierów wartościowych. Jego obszarem działania jest zarówno polski, jak i zagraniczny rynek dłużnych papierów wartościowych. Środki uczestników funduszu są aktywnie inwestowane w szerokie spektrum obligacji precyzyjnie wyselekcjonowanych emitentów, w kraju i za granicą. Charakterystyczną cechą subfunduszu Skarbiec Dłużny Uniwersalny ma stosunkowo średniego poziom ryzyka (3 na 7) oraz wysoka płynność inwestycji. Rekomendujemy go inwestorom, którzy posiadają co najmniej 3-letni okres inwestycyjny i oczekują wyższych zysków od możliwych do osiągnięcia poprzez inwestycję w depozyt bankowy, a jednocześnie chcą większej dywersyfikacji ryzyka niż w tradycyjnych funduszach obligacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Dłużny Uniwersalny.

Globalny rynek obligacji w zasięgu ręki

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Dłużny Uniwersalny?

Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny stawia sobie za cel osiągnięcie stabilnego, długoterminowego wzrostu wartości aktywów. W jaki sposób dąży się do realizacji tego celu? Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny inwestuje na krajowym i zagranicznym rynku dłużnych papierów wartościowych. Podstawą procesu inwestycyjnego tego subfunduszu jest analiza top-down. Co się kryje pod tym pojęciem? Oznacza ono analizę globalnej gospodarki oraz polityki gospodarczej. Co istotne, w uzasadnionych sytuacjach, na konkretnych rynkach analiza top-down może być wzbogacona analizą bottom-up, czyli taką, która zawiera w sobie fundamentalną ocenę kraju, rynku bądź emitenta.

Cechą, która wyróżnia subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny, jest aktywne wykorzystywanie okazji rynkowych, a także dążenie do uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku klasycznych funduszy inwestycyjnych. Na uczestnictwo w nim chętnie decydują się inwestorzy zainteresowani korzystaniem z możliwości wzrostu wartości lokat polskich i zagranicznych emitentów oraz redukowania ryzyka poprzez globalną dywersyfikację.

Komu polecamy inwestycję w subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny?

Skarbiec TFI, jako cenione towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które wie, jak inwestować pieniądze, ma w swojej ofercie różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, w tym m.in. fundusze akcyjne i dłużne. Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny jest produktem inwestycyjnym skierowanym do osób, które interesuje fundusz inwestycyjny aktywnie poszukujący i wykorzystujący okazje rynkowe oraz stopa zwrotu przewyższająca tę, możliwą do osiągnięcia na rynku funduszy obligacji skarbowych. Stanowi on również dobry wybór dla inwestorów alokujących większość swoich środków w fundusze inwestycyjne akcyjne i zainteresowanych sprawdzonym funduszem dłużnym umożliwiającym inwestycję pozostałych zasobów finansowych.
Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowany inwestycją w subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny.

#
Inwestycje na polskich i zagranicznych rynkach dłużnych papierów wartościowych.

#
Szeroki zakres starannie wyselekcjonowanych obligacji zapewniających płynność inwestycji.

#
Dla inwestorów pragnących w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają rynki dłużne. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

37.12 PLN
+1.89 (5.36%)
2024-06-19

Stopy Zwrotu

na 19.06.2024

Okres Relatywne
Dzień 0%
Miesiąc -0.13%
3 miesiące 0.05%
Pół roku -1.22%
Rok 5.36%
3 lata -3.96%
5 lat 1.12%
10 lat 14.11%
Okres Pełne okresy
W tym roku -0.64%
202311.69%
2022-8.83%
2021-8.09%
20206.88%
20194.68%
20180.37%
Od początku 113.33%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Relatywne:
Dzień: 0%, Miesiąc: -0.13%, 3 miesiące: 0.05%, Pół roku: -1.22%, Rok: 5.36%, 3 lata: -3.96%, 5 lat: 1.12%, 10 lat: 14.11%
0% -0.13% 0.05% -1.22% 5.36% -3.96% 1.12% 14.11%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Pełne okresy:
W tym roku: -0.64%, 2023: 11.69%, 2022: -8.83%, 2021: -8.09%, 2020: 6.88%, 2019: 4.68%, 2018: 0.37%, Od początku: 113.33%
-0.64% 11.69%-8.83%-8.09%6.88%4.68%0.37% 113.33%
Początek działalności Kategoria A – 27.12.2002, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index
Informacje o zarządzającym Michał Stawicki (od 01.2024), Mateusz Roda (od 10.2021), Agnieszka Cieszkowska (od 01.2024)
Wielkość funduszu na 05.2024 125 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,6%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%,
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć Kategoria A – 30 1140 1010 0000 5858 7400 1003, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-05-31

Ekspozycja na rynek długu z uwzględnieniem instrumentów pochodnych: 89,31%

Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 5,60%

Duracja na koniec miesiąca: 5,12

Obligacje stałokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

70%

Obligacje UE lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska

12%

Obligacje Złotowe Bankowe

5%

Obligacje Municypalne

5%

Obligacje Złotowe Pozostałe

3%

Tytuły Uczestnictwa

1%

Obligacje Nieskarbowe Walutowe

1%

Obligacje zmiennokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

0%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

2%

Dane z dnia 2024-05-31

PLN

99%

USD

1%

EUR

1%

CZK

-0%

HUF

-0%

Michał Stawicki Zarządzający Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

Agnieszka Cieszkowska Zarządzająca funduszami

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość w SGH oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH. Stypendystka programu Erasmus w Jönköping International Business School w Szwecji. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 654, zdała egzaminy CFA. Z rynkiem finansowym związana jest od niemal dwudziestu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Societe Generale, Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., a w latach 2018-2020 zajmowała się zarządzaniem inwestycjami i płynnością w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Mateusz Roda Zarządzający Funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 13.06.2024 Skarbiec Dłużny Uniwersalny karta funduszu pobierz
  • PDF 10.06.2024 Skarbiec Dłużny Uniwersalny komentarz do wyników pobierz
  • PDF 06.06.2024 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
  • PDF 05.06.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 29.05.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 30.04.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 11.01.2024 Skarbiec Dłużny Uniwersalny historyczne wyniki pobierz
  • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF Skarbiec Dłużny Uniwersalny prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec Dłużny Uniwersalny dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij