Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Subfundusz dedykowany rynkowi dłużnych papierów wartościowych. Aktywnie inwestuje w szerokie spektrum obligacji starannie wybranych emitentów,
w kraju i za granicą.

Globalny rynek obligacji w zasięgu ręki

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Subfundusz działa na polskim i zagranicznym rynku dłużnych papierów wartościowych, z możliwością istotnych odchyleń od swojego benchmarku. Proces inwestycyjny opiera się o analizę top-down, czyli analizę globalnej gospodarki
i polityki gospodarczej, która na wybranych rynkach, w uzasadnionych przypadkach, może być wzbogacona analizą bottom-up, obejmującą fundamentalną ocenę kraju, rynku lub emitenta. Fundusz aktywnie wykorzystuje okazje rynkowe oraz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej niż w klasycznych funduszach obligacyjnych. Dedykowany inwestorom zainteresowanym korzystaniem z możliwości wzrostu wartości lokat polskich i zagranicznych emitentów oraz redukowania ryzyka poprzez globalną dywersyfikację.
#
Inwestycje na polskich i zagranicznych rynkach dłużnych papierów wartościowych.

#
Szeroki zakres starannie wyselekcjonowanych obligacji zapewniających płynność inwestycji.

#
Dla inwestorów pragnących w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają rynki dłużne.

Wyniki historyczne

37.66 PLN
-1.98 (-4.99%)
2021-10-21

Stopy Zwrotu

na 21.10.2021

Okres Relatywne
Dzień 0.08%
Miesiąc -1.7%
3 miesiące -1.15%
Pół roku -4.39%
Rok -4.99%
3 lata 5.46%
5 lat 9.64%
10 lat 35.91%
Okres Pełne okresy
W tym roku -5.66%
20206.88%
20194.68%
20180.37%
20174.19%
20161.13%
20150.75%
Od początku 116.44%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Relatywne:
Dzień: 0.08%, Miesiąc: -1.7%, 3 miesiące: -1.15%, Pół roku: -4.39%, Rok: -4.99%, 3 lata: 5.46%, 5 lat: 9.64%, 10 lat: 35.91%
0.08% -1.7% -1.15% -4.39% -4.99% 5.46% 9.64% 35.91%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Pełne okresy:
W tym roku: -5.66%, 2020: 6.88%, 2019: 4.68%, 2018: 0.37%, 2017: 4.19%, 2016: 1.13%, 2015: 0.75%, Od początku: 116.44%
-5.66% 6.88%4.68%0.37%4.19%1.13%0.75% 116.44%
Początek działalności Kategoria A – 27.12.2002, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria D – 05.10.2021
Benchmark 90% FTSE Poland Government Bond Index + 10% 3M WIBID pomniejszony o koszty stałe ponoszone przez Subfundusz
Informacje o zarządzającym Grzegorz Zatryb (od 10.2021), Mateusz Roda (od 10.2021)
Wielkość funduszu 226 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,6%, Kategoria D – 0,6%
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 25% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć Kategoria A – 30 1140 1010 0000 5858 7400 1003, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Dane z dnia 2021-09-30

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

47%

Obligacje UE lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska

16%

Obligacje skarbowe pozostałe

14%

Obligacje Municypalne

1%

Obligacje Złotowe Bankowe

1%

Obligacje Złotowe Pozostałe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

19%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Zarządzający Funduszami

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie był zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Mateusz Roda Zarządzający Funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 15.10.2021 Skarbiec Dłużny Uniwersalny kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 12.10.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 12.10.2021 Skarbiec Dłużny Uniwersalny karta funduszu pobierz
  • PDF 12.10.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 07.10.2021 Skarbiec Dłużny Uniwersalny komentarz do wyników pobierz
  • PDF 07.10.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Dłużny Uniwersalny kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Dłużny Uniwersalny kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij