Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny jest dedykowany rynkowi dłużnych papierów wartościowych. Jego obszarem działania jest zarówno polski, jak i zagraniczny rynek dłużnych papierów wartościowych. Środki uczestników funduszu są aktywnie inwestowane w szerokie spektrum obligacji precyzyjnie wyselekcjonowanych emitentów, w kraju i za granicą. Charakterystyczną cechą subfunduszu Skarbiec Dłużny Uniwersalny ma stosunkowo niskiego poziom ryzyka (2 na 7) oraz wysoka płynność inwestycji. Rekomendujemy go inwestorom, którzy posiadają co najmniej roczny okres inwestycyjny i oczekują wyższych zysków od możliwych do osiągnięcia poprzez inwestycję w depozyt bankowy, a jednocześnie chcą większej dywersyfikacji ryzyka niż w tradycyjnych funduszach obligacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Dłużny Uniwersalny.

Globalny rynek obligacji w zasięgu ręki

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Dłużny Uniwersalny?

Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny stawia sobie za cel osiągnięcie stabilnego, długoterminowego wzrostu wartości aktywów. W jaki sposób dąży się do realizacji tego celu? Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny inwestuje na krajowym i zagranicznym rynku dłużnych papierów wartościowych. Podstawą procesu inwestycyjnego tego subfunduszu jest analiza top-down. Co się kryje pod tym pojęciem? Oznacza ono analizę globalnej gospodarki oraz polityki gospodarczej. Co istotne, w uzasadnionych sytuacjach, na konkretnych rynkach analiza top-down może być wzbogacona analizą bottom-up, czyli taką, która zawiera w sobie fundamentalną ocenę kraju, rynku bądź emitenta.

Cechą, która wyróżnia subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny, jest aktywne wykorzystywanie okazji rynkowych, a także dążenie do uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku klasycznych funduszy inwestycyjnych. Na uczestnictwo w nim chętnie decydują się inwestorzy zainteresowani korzystaniem z możliwości wzrostu wartości lokat polskich i zagranicznych emitentów oraz redukowania ryzyka poprzez globalną dywersyfikację.

Komu polecamy inwestycję w subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny?

Skarbiec TFI, jako cenione towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które wie, jak inwestować pieniądze, ma w swojej ofercie różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, w tym m.in. fundusze akcyjne i dłużne. Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny jest produktem inwestycyjnym skierowanym do osób, które interesuje fundusz inwestycyjny aktywnie poszukujący i wykorzystujący okazje rynkowe oraz stopa zwrotu przewyższająca tę, możliwą do osiągnięcia na rynku funduszy obligacji skarbowych. Stanowi on również dobry wybór dla inwestorów alokujących większość swoich środków w fundusze inwestycyjne akcyjne i zainteresowanych sprawdzonym funduszem dłużnym umożliwiającym inwestycję pozostałych zasobów finansowych.
Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowany inwestycją w subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny.

#
Inwestycje na polskich i zagranicznych rynkach dłużnych papierów wartościowych.

#
Szeroki zakres starannie wyselekcjonowanych obligacji zapewniających płynność inwestycji.

#
Dla inwestorów pragnących w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają rynki dłużne. Rekomendowany osobom mającym co najmniej 3-letni horyzont inwestycyjny.

Wyniki historyczne

36.20 PLN
+3.17 (9.6%)
2023-09-21

Stopy Zwrotu

na 21.09.2023

Okres Relatywne
Dzień -0.52%
Miesiąc 1%
3 miesiące 2.58%
Pół roku 3.99%
Rok 9.6%
3 lata -8.15%
5 lat 1.69%
10 lat 15.25%
Okres Pełne okresy
W tym roku 8.22%
2022-8.83%
2021-8.09%
20206.88%
20194.68%
20180.37%
20174.19%
Od początku 108.05%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Relatywne:
Dzień: -0.52%, Miesiąc: 1%, 3 miesiące: 2.58%, Pół roku: 3.99%, Rok: 9.6%, 3 lata: -8.15%, 5 lat: 1.69%, 10 lat: 15.25%
-0.52% 1% 2.58% 3.99% 9.6% -8.15% 1.69% 15.25%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Pełne okresy:
W tym roku: 8.22%, 2022: -8.83%, 2021: -8.09%, 2020: 6.88%, 2019: 4.68%, 2018: 0.37%, 2017: 4.19%, Od początku: 108.05%
8.22% -8.83%-8.09%6.88%4.68%0.37%4.19% 108.05%
Początek działalności Kategoria A – 27.12.2002, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index
Informacje o zarządzającym Grzegorz Zatryb (od 10.2021), Mateusz Roda (od 10.2021)
Wielkość funduszu 151 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,6%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%,
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć Kategoria A – 30 1140 1010 0000 5858 7400 1003, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-08-31

Ekspozycja na rynek długu z uwzględnieniem instrumentów pochodnych: 107,48%

Rentowność portfela z uwzględnieniem fx hedge 7,25%

Duracja na koniec miesiąca: 5,17

Obligacje stałokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

67%

Obligacje zmiennokuponowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

13%

Obligacje skarbowe pozostałe

10%

Obligacje Municypalne

3%

Tytuły Uczestnictwa

3%

Obligacje Złotowe Bankowe

2%

Obligacje Złotowe Pozostałe

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

1%

Dane z dnia 2023-08-31

PLN

98%

USD

2%

EUR

0%

ILS

0%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Zarządzający Funduszami

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Mateusz Roda Zarządzający Funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 12.09.2023 Skarbiec Dłużny Uniwersalny karta funduszu pobierz
  • PDF 11.09.2023 Skarbiec Dłużny Uniwersalny komentarz do wyników pobierz
  • PDF 11.09.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 06.09.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 16.08.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 31.07.2023 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 07.02.2023 Skarbiec Dłużny Uniwersalny prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF 02.02.2023 Skarbiec Dłużny Uniwersalny historyczne wyniki pobierz
  • PDF 23.12.2022 Skarbiec Dłużny Uniwersalny dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
2 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij