Skarbiec Dłużny Uniwersalny

Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny jest dedykowany rynkowi dłużnych papierów wartościowych. Jego obszarem działania jest zarówno polski, jak i zagraniczny rynek dłużnych papierów wartościowych. Środki uczestników funduszu są aktywnie inwestowane w szerokie spektrum obligacji precyzyjnie wyselekcjonowanych emitentów, w kraju i za granicą. Charakterystyczną cechą subfunduszu Skarbiec Dłużny Uniwersalny ma stosunkowo umiarkowany poziom ryzyka (4 na 7) oraz wysoka płynność inwestycji. Rekomendujemy go inwestorom, którzy posiadają co najmniej roczny okres inwestycyjny i oczekują wyższych zysków od możliwych do osiągnięcia poprzez inwestycję w depozyt bankowy, a jednocześnie chcą większej dywersyfikacji ryzyka niż w tradycyjnych funduszach obligacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Dłużny Uniwersalny.

Globalny rynek obligacji w zasięgu ręki

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Dłużny Uniwersalny?

Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny stawia sobie za cel osiągnięcie stabilnego, długoterminowego wzrostu wartości aktywów. W jaki sposób dąży się do realizacji tego celu? Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny inwestuje na krajowym i zagranicznym rynku dłużnych papierów wartościowych. Podstawą procesu inwestycyjnego tego subfunduszu jest analiza top-down. Co się kryje pod tym pojęciem? Oznacza ono analizę globalnej gospodarki oraz polityki gospodarczej. Co istotne, w uzasadnionych sytuacjach, na konkretnych rynkach analiza top-down może być wzbogacona analizą bottom-up, czyli taką, która zawiera w sobie fundamentalną ocenę kraju, rynku bądź emitenta.

Cechą, która wyróżnia subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny, jest aktywne wykorzystywanie okazji rynkowych, a także dążenie do uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku klasycznych funduszy inwestycyjnych. Na uczestnictwo w nim chętnie decydują się inwestorzy zainteresowani korzystaniem z możliwości wzrostu wartości lokat polskich i zagranicznych emitentów oraz redukowania ryzyka poprzez globalną dywersyfikację.

Komu polecamy inwestycję w subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny?

Skarbiec TFI, jako cenione towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które wie, jak inwestować pieniądze, ma w swojej ofercie różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, w tym m.in. fundusze akcyjne i dłużne. Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny jest produktem inwestycyjnym skierowanym do osób, które interesuje fundusz inwestycyjny aktywnie poszukujący i wykorzystujący okazje rynkowe oraz stopa zwrotu przewyższająca tę, możliwą do osiągnięcia na rynku funduszy obligacji skarbowych. Stanowi on również dobry wybór dla inwestorów alokujących większość swoich środków w fundusze inwestycyjne akcyjne i zainteresowanych sprawdzonym funduszem dłużnym umożliwiającym inwestycję pozostałych zasobów finansowych.
Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowany inwestycją w subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny.

#
Inwestycje na polskich i zagranicznych rynkach dłużnych papierów wartościowych.

#
Szeroki zakres starannie wyselekcjonowanych obligacji zapewniających płynność inwestycji.

#
Dla inwestorów pragnących w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają rynki dłużne.

Wyniki historyczne

32.85 PLN
-3.63 (-9.95%)
2022-11-29

Stopy Zwrotu

na 29.11.2022

Okres Relatywne
Dzień 0.27%
Miesiąc 6.07%
3 miesiące 0.61%
Pół roku 0.71%
Rok -9.95%
3 lata -12.26%
5 lat -7.07%
10 lat 6.45%
Okres Pełne okresy
W tym roku -10.47%
2021-8.09%
20206.88%
20194.68%
20180.37%
20174.19%
20161.13%
Od początku 88.79%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Relatywne:
Dzień: 0.27%, Miesiąc: 6.07%, 3 miesiące: 0.61%, Pół roku: 0.71%, Rok: -9.95%, 3 lata: -12.26%, 5 lat: -7.07%, 10 lat: 6.45%
0.27% 6.07% 0.61% 0.71% -9.95% -12.26% -7.07% 6.45%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Pełne okresy:
W tym roku: -10.47%, 2021: -8.09%, 2020: 6.88%, 2019: 4.68%, 2018: 0.37%, 2017: 4.19%, 2016: 1.13%, Od początku: 88.79%
-10.47% -8.09%6.88%4.68%0.37%4.19%1.13% 88.79%
Początek działalności Kategoria A – 27.12.2002, Kategoria B – 03.08.2015, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark Bloomberg Series-E Poland Govt All > 1 Yr Bond Index
Informacje o zarządzającym Grzegorz Zatryb (od 10.2021), Mateusz Roda (od 10.2021)
Wielkość funduszu 113 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria B – 1000000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria B – 50 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 1,00%, Kategoria B – 0%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,55%, Kategoria B – 0,6%, Kategoria D – 0,6%, Kategoria C – 0,75%,
Opłata zmienna za zarządzanie Kategoria A – 20% od wyniku Subfunduszu ponad benchmark, Kategoria B – brak,
Rachunek nabyć Kategoria A – 30 1140 1010 0000 5858 7400 1003, Kategoria B – Przekazywany przez Skarbiec TFI po przyjęciu zlecenia

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2022-10-31

Obligacje emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa

79%

Obligacje UE lub obligacje skarbowe państw członkowskich innych niż Polska

9%

Obligacje Municypalne

4%

Obligacje Złotowe Bankowe

3%

Obligacje Złotowe Pozostałe

2%

Tytuły Uczestnictwa

1%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

2%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Zarządzający Funduszami

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Mateusz Roda Zarządzający Funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 16.11.2022 Skarbiec Dłużny Uniwersalny kategoria B kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 16.11.2022 Skarbiec Dłużny Uniwersalny kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 16.11.2022 Skarbiec Dłużny Uniwersalny kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 10.11.2022 Skarbiec Dłużny Uniwersalny karta funduszu pobierz
  • PDF 09.11.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 09.11.2022 Skarbiec Dłużny Uniwersalny komentarz do wyników pobierz
  • PDF 07.11.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 20.10.2022 Skarbiec Dłużny Uniwersalny kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 09.09.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij