Zarządzanie aktywami

Zarządzanie aktywami to usługa, w ramach której o rozwój Twojego kapitału dbają doświadczeni specjaliści towarzystwa funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI. Inwestujemy w Twoim imieniu, abyś mógł zająć się tym, co dla Ciebie ważne. Nasze towarzystwo funduszy inwestycyjnychSkarbiec TFI S.A. działa w zakresie usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie zezwolenia wydanego 08 maja 2006 r. (decyzja DFI/W/4030-6-2-1747/06) przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

Chcesz, aby Twoje aktywa inwestycyjne były zarządzane przez wykwalifikowanych ekspertów Skarbiec TFI? Zapraszamy do zapoznania się z usługą, jaką jest Zarządzanie Aktywami.

Nasze doświadczenie, Twoje inwestycje

Usługi inwestycyjne dla przedsiębiorstw

Jak działa usługa Zarządzania Aktywami?

Fundusze Twojej firmy zasługują na indywidualne traktowanie. Zarządzanie Aktywami to usługa, dzięki której zespół ekspertów pomoże Ci stworzyć plan inwestycyjny dostosowany do profilu działalności i strategii rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.


Nadwyżki finansowe mogą być inwestowane poprzez zarządzanie portfelem jednostek uczestnictwa według wybranych przez Ciebie strategii inwestycyjnych. Nabywane akcje i obligacje gromadzone są na Twoim indywidualnym rachunku maklerskim.

Portfel funduszy

Wybierz spośród 7 dostępnych strategii inwestycyjnych.

Dowiedz się więcej #

Indywidualny portfel funduszy

Nabywamy dla Ciebie jednostki uczestnictwa
w naszych funduszach oraz funduszach innych TFI
. Kryteria doboru funduszy dobieramy indywidualnie.

Dowiedz się więcej #

Strategia indywidualna

Obierz własną ścieżkę inwestowania z pomocą naszych ekspertów.

Dowiedz się więcej #

Usługi inwestycyjne dla sektora publicznego

Jak działa usługa Asset Management?

Nasi eksperci specjalizują się w opracowywaniu indywidualnych strategii inwestycyjnych m.in. dla jednostek samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych. Doskonale znamy przestrzeń prawną, w której funkcjonują jednostki z sektora publicznego. Działamy zgodnie z art. 48 ustawy o finansach publicznych – wolne środki alokowane są na rynku produktów dłużnych: obligacji skarbowych oraz komunalnych. Zarządzanie aktywami z rynku obligacji w ramach usługi Asset Management może stanowić atrakcyjną alternatywę dla depozytów bankowych.


Wybierając współpracę ze Skarbiec TFI, nie musisz martwić się organizacją czasochłonnego przetargu. Zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy o zamówieniach publicznych usługi związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych zwolnione są z obowiązku przetargowego.

Strategia indywidualna

Od lat budujemy relacje z inwestorami z sektora publicznego. Nasi eksperci w porozumieniu z Tobą opracują strategie inwestycyjne dopasowane do planów finansowych Twojej organizacji.

Dla aktywów od 5 mln zł.

Dowiedz się więcej #

Usługi inwestycyjne dla klienta indywidualnego

Skarbiec TFI od ponad 20 lat oferuje spersonalizowane plany inwestowania dedykowane klientom prywatnym. Zapewniamy fachowe wsparcie w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, dzięki czemu Twoje aktywa inwestycyjne będą rozwijać się pod okiem doświadczonych specjalistów. Twoje wolne środki będą lokowane na podstawie umowy pełnomocnictwa w zdywersyfikowane instrumenty i produkty finansowe.


W zależności od wysokości Twojego kapitału, możesz wybierać spośród siedmiu strategii inwestowania lub opracować własny plan pomnażania majątku. Swoim doświadczeniem będzie służył Ci nasz zespół ekspertów, biegłych w ocenie ryzyka finansowego i poszukiwaniu atrakcyjnych okazji inwestycyjnych na rynkach w kraju i za granicą.

Portfel funduszy

Wybierz spośród 7 dostępnych strategii inwestycyjnych.

Dowiedz się więcej #

Indywidualny portfel funduszy

Nabywamy dla Ciebie jednostki uczestnictwa
w naszych funduszach
. W grę wchodzą zarówno nasze fundusze inwestycyjne, jak i produkty inwestycyjne innych TFI. Kryteria doboru funduszy dobieramy indywidualnie.

Dowiedz się więcej #

Pobierz wybrane pliki

Dokumenty do pobrania

  • PDF 26.10.2023 Regulamin – portfel funduszy pobierz
  • PDF 28.10.2020 Informacja dla klientów dotycząca Skarbiec TFI oraz usługi zarządzania portfelami pobierz

Zarządzający z zespołu zarządzania portfelami

Paweł Regulski Zarządzający

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz selekcją funduszy w Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.

Dariusz Świniarski Zarządzający

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi. Od kwietnia 2021 rok w Skarbiec TFI na stanowisku zarządzającego w zespole zarządzania portfelami.

Docenili nas
poprzedni
następny
Maciej Jankowski Dyrektor Zespołu Klientów Prestiżowych

Od października 2017 w Skarbiec TFI odpowiada za opiekę nad Klientami, dla których firma ta świadczy usługę Asset Management oraz tworzy rozwiązania inwestycyjne dla Klientów korporacyjnych. Wykształcenie zdobywał w Wyższej szkole Managerskiej na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Z rynkiem kapitałowym związany od 1993 roku, gdy zaczął pracę w Inwestycyjnym Domu Maklerskim Kredyt Banku. W latach 1996-2003 współzarządzał funduszami dłużnymi Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Kredyt Banku jako dealer obligacji. Od 2004 do 2017 roku jako Zastępca Dyrektora Sprzedaży Detalicznej i Private Banking w grupie KBC odpowiedzialny był za tworzenie portfeli inwestycyjnych dla najzamożniejszych Klientów indywidualnych.

  • asset(at)skarbiec.pl
  • 665 940 011
Mariusz Dębski Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, AGH w Krakowie i SGH w Warszawie. Posiada również dyplom Maklera Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2011 roku. Wielokrotny ekspert w telewizji Money.pl, Polsat News oraz Polskim Radiu. W latach 2016-2018 zarządzał zespołem obsługi klienta oraz sprzedaży m.in. w TMS Brokers Dom Maklerski. W latach 2018-2020 zajmował się dystrybucją rozwiązań inwestycyjnych dla klientów korporacyjnych m.in. w gr. PEKAO SA . W Skarbiec TFI na stanowisku dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej od czerwca 2020 roku, gdzie zajmuje się dostarczaniem rozwiązań inwestycyjnych dla firm oraz fundacji/stowarzyszeń.

  • asset(at)skarbiec.pl
  • 665 850 324
Marcin Marchewka Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pasjonat piłki nożnej i rynków finansowych. Od września 2020 roku w Skarbcu, gdzie zajmuje się dopasowywaniem odpowiednich produktów dla Klientów firmy, badając ich wiedzę, cierpliwość, możliwości finansowe oraz apetyt na ryzyko. Oferowane rozwiązania są zawsze szyte na miarę. Wcześniej, przez ponad 11 lat, z powodzeniem zajmował się kompleksową obsługą Klientów Korporacyjnych w działających na polskim rynku bankach komercyjnych.

  • asset(at)skarbiec.pl
  • 723 992 956
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij