Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Do 100% aktywów subfunduszu może być lokowane w jednostki uczestnictwa JP Morgan – Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących. Subfundusz może też lokować aktywa w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, w tym zagranicznych funduszy inwestycyjnych, a także bezpośrednio w akcje. Subfundusz zabezpiecza ryzyko kursowe portfela.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Emerging Markets Opportunities

Subfundusz nabywa jednostki uczestnictwa JPMorgan – Emerging Markets Opportunities Fund, którego celem inwestycyjnym jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w agresywnie zarządzany portfel spółek z rynków wschodzących.

Zarządzanie w funduszu JPMorgan – Emerging Markets Opportunities odbywa się w oparciu o wiedzę zarządzających działających na lokalnych rynkach. Subfundusz może również nabywać do portfela jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, w tym funduszy zagranicznych, a także akcje.

#
Akcje najlepszych spółek z rynków wschodzących.

#
Dynamicznie zarządzany portfel.

#
Lokalni zarządzający i analitycy.

Wyniki historyczne

Opcjonalnie jakiś podtytuł

181.70 PLN
+50.4 (38.39%)
2021-04-15

Stopy zwrotu

na 15.04.2021

Okres Relatywne
Dzień -0.02%
Miesiąc -0.18%
3 miesiące 0.04%
Pół roku 18.13%
Rok 38.39%
3 lata 37.15%
5 lat 79.16%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 6.89%
202011.24%
201922.36%
2018-9.47%
201719.45%
201615.8%
2015-10.94%
Od początku 81.7%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
Relatywne:
Dzień: -0.02%, Miesiąc: -0.18%, 3 miesiące: 0.04%, Pół roku: 18.13%, Rok: 38.39%, 3 lata: 37.15%, 5 lat: 79.16%, 10 lat: –
-0.02% -0.18% 0.04% 18.13% 38.39% 37.15% 79.16%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Emerging Markets Opportunities
Pełne okresy:
W tym roku: 6.89%, 2020: 11.24%, 2019: 22.36%, 2018: -9.47%, 2017: 19.45%, 2016: 15.8%, 2015: -10.94%, Od początku: 81.7%
6.89% 11.24%22.36%-9.47%19.45%15.8%-10.94% 81.7%
Początek działalności 02.12.2013
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Skarbiec TFI S.A.
Wielkość funduszu 40 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Opłata stała za zarządzanie 2,04%
Opłata zmienna za zarządzanie brak
Rachunek nabyć 91 1140 1010 0000 5475 8300 1003
Kamil Sobolewski Odpowiada za alokację ze względu na geografię lub klasy aktywów, a także za selekcję w przypadku inwestycji bezpośrednich w papiery wartościowe

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Paweł Regulski Odpowiada za selekcję funduszy w ramach geografii i klas aktywów

Jest absolwentem obecnej Akademii Finansów – kierunek finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Swoją karierę zawodowa rozpoczął w 2005 roku. Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży w Departamencie klienta prestiżowego oraz w Departamencie wsparcia sprzedaży a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza selekcją funduszy w 4 funduszach oraz Portfelami funduszowymi.

  • PDF 13.04.2021 Skarbiec Emerging Markets Opportunities karta funduszu pobierz
  • PDF 13.04.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 10.03.2021 Skarbiec Global Funds SFIO prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
  • PDF 10.03.2021 Skarbiec Global Funds Polska SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
  • PDF 22.02.2021 Skarbiec Emerging Markets Opportunities kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 02.11.2018 Skarbiec Global Funds SFIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij