Skarbiec PPK SFIO 2050

Subfundusz utworzony jako fundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK. Polityka inwestycyjna Subfunduszu uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się do jego zdefiniowanej daty. Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest rok 2050 rok.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec PPK SFIO 2050

Jako Fundusz Zdefiniowanej Daty w rozumieniu Ustawy
o PPK, Subfundusz dąży do ograniczania ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się do daty 1 stycznia 2050 roku. Dzieje się to przez zwiększanie części dłużnej
i zmniejszanie części udziałowej.

W latach 2020 – 2029, część udziałowa będzie stanowiła nie mniej niż 60% i nie więcej niż 80% aktywów Subfunduszu. Od roku 2050, co najmniej 85% wartości Aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.

#
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów urodzonych w latach 1988-1992, którzy oszczędzają z przeznaczeniem środków na cele emerytalne.

Wyniki historyczne

18.14 PLN
+3.55 (24.33%)
2024-05-23

Stopy zwrotu

na 23.05.2024

Okres Relatywne
Dzień -0.06%
Miesiąc 4.73%
3 miesiące 6.21%
Pół roku 16.43%
Rok 24.33%
3 lata 26.68%
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 10.34%
202328.84%
2022-14.71%
202112.31%
202030.08%
2019
2018
Od początku 81.4%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec PPK SFIO 2050
Relatywne:
Dzień: -0.06%, Miesiąc: 4.73%, 3 miesiące: 6.21%, Pół roku: 16.43%, Rok: 24.33%, 3 lata: 26.68%, 5 lat: -, 10 lat: –
-0.06% 4.73% 6.21% 16.43% 24.33% 26.68%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec PPK SFIO 2050
Pełne okresy:
W tym roku: 10.34%, 2023: 28.84%, 2022: -14.71%, 2021: 12.31%, 2020: 30.08%, 2019: -, 2018: -, Od początku: 81.4%
10.34% 28.84%-14.71%12.31%30.08% 81.4%
Początek działalności 17.12.2019
Informacje o zarządzającym Krzysztof Cesarz (od 01.2022), Agnieszka Cieszkowska (10.2021), Michał Stawicki (06.2022)
Opłata stała za zarządzanie 0,4%
Opłata zmienna za zarządzanie Maksymalnie 0,1% w skali roku. Do końca 2021 roku, opłata nie będzie naliczana.

Krzysztof Cesarz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Agnieszka Cieszkowska Zarządzająca Funduszami

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość w SGH oraz Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH. Stypendystka programu Erasmus w Jönköping International Business School w Szwecji. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 654, zdała egzaminy CFA. Z rynkiem finansowym związana jest od niemal dwudziestu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Societe Generale, Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., a w latach 2018-2020 zajmowała się zarządzaniem inwestycjami i płynnością w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Michał Stawicki Zarządzający Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

  • PDF 09.05.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 30.04.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 18.04.2024 Skarbiec PPK SFIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2050 historyczne wyniki pobierz
  • PDF 04.08.2023 Skarbiec PPK SFIO informacja okresowa dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2050 prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2050 dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij