Skarbiec PPK SFIO 2055

Subfundusz utworzony jako fundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK. Polityka inwestycyjna Subfunduszu uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się do jego zdefiniowanej daty. Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest rok 2055 rok.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec PPK SFIO 2055

Jako Fundusz Zdefiniowanej Daty w rozumieniu Ustawy
o PPK, Subfundusz dąży do ograniczania ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się do daty 1 stycznia 2055 roku. Dzieje się to przez zwiększanie części dłużnej
i zmniejszanie części udziałowej.

W latach 2020 – 2034, część udziałowa będzie stanowiła nie mniej niż 60% i nie więcej niż 80% aktywów Subfunduszu. Od roku 2055, co najmniej 85% wartości Aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.

#
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów urodzonych w latach 1993-1997, którzy oszczędzają z przeznaczeniem środków na cele emerytalne.

Wyniki historyczne

18.40 PLN
+2.35 (14.64%)
2024-07-18

Stopy zwrotu

na 18.07.2024

Okres Relatywne
Dzień 0.44%
Miesiąc -0.33%
3 miesiące 4.49%
Pół roku 11.31%
Rok 14.64%
3 lata 22.91%
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 8.81%
202328.89%
2022-12.3%
202112.57%
202029.79%
2019
2018
Od początku 84%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec PPK SFIO 2055
Relatywne:
Dzień: 0.44%, Miesiąc: -0.33%, 3 miesiące: 4.49%, Pół roku: 11.31%, Rok: 14.64%, 3 lata: 22.91%, 5 lat: -, 10 lat: –
0.44% -0.33% 4.49% 11.31% 14.64% 22.91%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec PPK SFIO 2055
Pełne okresy:
W tym roku: 8.81%, 2023: 28.89%, 2022: -12.3%, 2021: 12.57%, 2020: 29.79%, 2019: -, 2018: -, Od początku: 84%
8.81% 28.89%-12.3%12.57%29.79% 84%
Początek działalności 17.12.2019
Informacje o zarządzającym Krzysztof Cesarz (od 01.2022), Michał Stawicki (06.2022), Wiktor Daniłow (od 07.2024), Mateusz Roda (od 07.2024)
Opłata stała za zarządzanie 0,4%
Opłata zmienna za zarządzanie Maksymalnie 0,1% w skali roku. Do końca 2021 roku, opłata nie będzie naliczana.

Krzysztof Cesarz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

Wiktor Daniłow Zarządzający Funduszami

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). W latach 2005-2022 związany z Pekao TFI (wcześniej Pioneer Pekao Investment Management) na stanowiskach Equity Trader, Fixed Income & Equity Trader oraz Associate Portfolio Manager. W latach 2022 – 2024 w Noble Funds na stanowisku Trader/Zarządzający AM. W Skarbiec TFI od lipca 2024 roku na stanowisku zarządzającego.

Michał Stawicki Zarządzający Funduszami

Michał Stawicki ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości na kierunku Finanse i Bankowość. Studiował również w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania, uzyskując tytuł inżyniera. Jest także absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Posiada licencje maklera papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Michał Stawicki przez ponad 20 lat związany był z Grupą Pekao (Pekao TFI, Pioneer Pekao Investment Management, Centralny Dom Maklerski Pekao), gdzie pracował kolejno jako makler, trader i manager portfela, a finalnie jako Dyrektor Zespołu Zarządzania Instrumentami Dłużnymi – Zarządzający Portfelem w Pekao TFI. Następnie zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami w Alior TFI. W Skarbiec TFI od maja 2022 roku na stanowisku Dyrektora Zespołu Funduszy Dłużnych oraz zarządzającego.

Mateusz Roda Zarządzający Funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 09.07.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 29.05.2024 Skarbiec PPK SFIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 30.04.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2055 historyczne wyniki pobierz
  • PDF 04.08.2023 Skarbiec PPK SFIO informacja okresowa dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2055 prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec PPK SFIO 2055 dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij