Skarbiec PPK SFIO 2055

Subfundusz utworzony jako fundusz zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK. Polityka inwestycyjna Subfunduszu uwzględnia dążenie do ograniczania ryzyka inwestycyjnego w miarę zbliżania się do jego zdefiniowanej daty. Zdefiniowaną datą Subfunduszu jest rok 2055 rok.

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec PPK SFIO 2055

Jako Fundusz Zdefiniowanej Daty w rozumieniu Ustawy
o PPK, Subfundusz dąży do ograniczania ryzyka inwestycyjnego wraz ze zbliżaniem się do daty 1 stycznia 2055 roku. Dzieje się to przez zwiększanie części dłużnej
i zmniejszanie części udziałowej.

W latach 2020 – 2034, część udziałowa będzie stanowiła nie mniej niż 60% i nie więcej niż 80% aktywów Subfunduszu. Od roku 2055, co najmniej 85% wartości Aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna.

#
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów urodzonych w latach 1993-1997, którzy oszczędzają z przeznaczeniem środków na cele emerytalne.

Wyniki historyczne

15.32 PLN
+4.21 (37.89%)
2021-09-23

Stopy zwrotu

na 23.09.2021

Okres Relatywne
Dzień -0.26%
Miesiąc 0%
3 miesiące 5%
Pół roku 15.02%
Rok 37.89%
3 lata
5 lat
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku 15.27%
202029.79%
2019
2018
2017
2016
2015
Od początku 53.2%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec PPK SFIO 2055
Relatywne:
Dzień: -0.26%, Miesiąc: 0%, 3 miesiące: 5%, Pół roku: 15.02%, Rok: 37.89%, 3 lata: -, 5 lat: -, 10 lat: –
-0.26% 0% 5% 15.02% 37.89%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec PPK SFIO 2055
Pełne okresy:
W tym roku: 15.27%, 2020: 29.79%, 2019: -, 2018: -, 2017: -, 2016: -, 2015: -, Od początku: 53.2%
15.27% 29.79% 53.2%
Początek działalności 17.12.2019
Informacje o zarządzającym Kamil Sobolewski (12.2019), Michał Stalmach (od 12.2019), Michał Ficenes (od 12.2019)
Opłata stała za zarządzanie 0,4%
Opłata zmienna za zarządzanie Maksymalnie 0,1% w skali roku. Do końca 2021 roku, opłata nie będzie naliczana.

Michał Stalamch Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie z wyróżnieniem ukończył kierunek Finanse i Bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych, aktualnie uczestnik programu CFA. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w DM BOŚ, gdzie zajmował stanowisko analityka. W 2016 roku dołączył do Nationale-Nederlanden PTE jako Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji. Od października 2017 roku wzmocnił Skarbiec TFI, jako Zarządzający funduszem Skarbiec Małych i Średnich spółek oraz częścią akcyjną funduszu Skarbiec III Filar. Zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku subfundusz Skarbiec – Małych i Średnich Spółek Zarządzany przez Michała Stalmacha został nagrodzony nagrodą Alfa dla najlepszego funduszu akcji małych i średnich spółek.

Kamil Sobolewski Strateg i zarządzający funduszami

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

Michał Ficenes Zarządzający Funduszami

Doktorant na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w finansach. Absolwent UW na kierunkach Zarządzanie oraz Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych oraz certyfikaty Certified International Investment Analyst (CIIA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Karierę zawodową na rynkach kapitałowych rozpoczął w Citibank International PLC jako Analityk ds. Operacji Finansowych. W Skarbiec TFI od 2014 roku, gdzie obejmował stanowiska Analityka ds. Ryzyka inwestycyjnego, Analityka Akcji odpowiedzialnego za globalne sektory ochrony zdrowia i strategie absolute return oraz Młodszego Zarządzającego. Obecnie Zarządzający.

Mateusz Roda Zarządzający Funduszami

Absolwent Finansów i Rachunkowości na SGH. Jest doradcą inwestycyjnym (numer licencji 609) oraz maklerem papierów wartościowych (licencja numer 2899). Doświadczenie zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 pracuje jako zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

  • PDF 08.09.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec PPK 2055 SFIO kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 31.05.2021 Skarbiec PPK SFIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 10.03.2021 Skarbiec PPK SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij