Skarbiec Top Brands

Subfundusz inwestujący w akcje światowych spółek
o powszechnie rozpoznawalnej marce i ugruntowanej pozycji na rynku. Polecany jest inwestorom chcącym czerpać zysk z inwestycji w akcje spółek
o najlepszych fundamentach i globalnym zasięgu, jednocześnie otwartym na zmienność i ryzyko płynące z krótkoterminowego inwestowania w akcje.

Światowi liderzy w kreowaniu nowych trendów konsumenckich

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Top Brands

Subfundusz Skarbiec Top Brands inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji, kreując wartość dla akcjonariuszy poprzez jej budowanie i utrwalanie. Ich produkty i usługi adresują nowe trendy u nowoczesnego konsumenta. Charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne – takie jak patenty i prawa autorskie, technologie czy unikalne metody dystrybucji – konsekwentnie zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku.
#
Dla inwestora poszukującego aktywnie zarządzanego funduszu opartego na selektywnym doborze spółek o globalnym zasięgu w oparciu o analizę fundamentalną

#
Dla inwestora zainteresowanego posiadaniem funduszu inwestującego
w liderów swoich branż, adresujących nowe trendy u nowoczesnego konsumenta.

#
Dla osoby akceptującej większą zmienność i ryzyka płynące
z krótkoterminowego inwestowania
w akcje oraz posiadającej co najmniej 3-4 letni okres inwestycyjny.

Wyniki historyczne

287.05 PLN
+82.75 (40.5%)
2021-06-16

Stopy zwrotu

na 16.06.2021

Okres Relatywne
Dzień -0.01%
Miesiąc 5.68%
3 miesiące 0.04%
Pół roku 0.68%
Rok 40.5%
3 lata 41.02%
5 lat 149.31%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku -0.63%
202041.39%
201929.4%
2018-7.18%
201732.6%
20161.7%
20157.88%
Od początku 139.23%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Brands
Relatywne:
Dzień: -0.01%, Miesiąc: 5.68%, 3 miesiące: 0.04%, Pół roku: 0.68%, Rok: 40.5%, 3 lata: 41.02%, 5 lat: 149.31%, 10 lat: –
-0.01% 5.68% 0.04% 0.68% 40.5% 41.02% 149.31%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Top Brands
Pełne okresy:
W tym roku: -0.63%, 2020: 41.39%, 2019: 29.4%, 2018: -7.18%, 2017: 32.6%, 2016: 1.7%, 2015: 7.88%, Od początku: 139.23%
-0.63% 41.39%29.4%-7.18%32.6%1.7%7.88% 139.23%
Początek działalności 26.02.2014
Benchmark 10% w skali roku
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 10.2015), Michał Cichosz (od 12.2018), Tomasz Piotrowski (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Wielkość funduszu 127 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 500 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Opłata stała za zarządzanie 2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od benchmarku (100% MSCI World Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem).
Rachunek nabyć 04 1140 1010 0000 5249 2500 1004
Dodatkowe informacje Z dniem 26 lutego 2014r. Subfundusz Skarbiec – Aktywnej Alokacji zmienił nazwę na Subfundusz Skarbiec – Top Brands. Z dniem 11 grudnia 2020 r. Subfundusz Skarbiec – Top Brands („Subfundusz przejmujący”) został połączony z Subfundusz Skarbiec – Rynków Rozwiniętych („Subfundusz przejmowany”).
Dane z dnia 2021-05-31

Akcje

92%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

8%

Dane z dnia 2021-05-31

USA

83%

Francja

12%

Niemcy

5%

Dane z dnia 2021-05-31

Dobra dyskrecjonalne

61%

Telekomunikacja

16%

IT

13%

Dobra podstawowe

7%

Surowce & Wydobycie

4%

Bartosz Szymański Zarządzający

W Skarbiec TFI od 2011 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI.

Tomasz Piotrowski Zarządzający

Ze Skarbiec TFI związany od 2018 r. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) – początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami/Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI.

Michał Cichosz Zarządzający

Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca

Karierę zawodową rozpoczynała w 2011 roku w Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 r. na stanowisku Młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem.

  • PDF 11.06.2021 Skarbiec Top Brands karta funduszu pobierz
  • PDF 10.06.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 08.06.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 07.06.2021 Skarbiec Top Brands komentarz do wyników pobierz
  • PDF 31.05.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF 01.03.2021 Skarbiec Top Brands kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 11.12.2020 Wyceny historyczne Skarbiec Rynków Rozwiniętych w USD pobierz
  • PDF 11.12.2020 Wyceny historyczne Skarbiec Rynków Rozwiniętych w PLN pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij