Skarbiec Top Brands

Subfundusz inwestujący w akcje światowych spółek
o powszechnie rozpoznawalnej marce i ugruntowanej pozycji na rynku. Polecany jest inwestorom chcącym czerpać zysk z inwestycji w akcje spółek
o najlepszych fundamentach i globalnym zasięgu, jednocześnie otwartym na zmienność i ryzyko płynące z krótkoterminowego inwestowania w akcje.

Światowi liderzy w kreowaniu nowych trendów konsumenckich

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Top Brands

Subfundusz Skarbiec Top Brands inwestuje w akcje spółek, które dysponują powszechnie rozpoznawalną marką i osiągają istotną przewagę na tle konkurencji, kreując wartość dla akcjonariuszy poprzez jej budowanie i utrwalanie. Ich produkty i usługi adresują nowe trendy u nowoczesnego konsumenta. Charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne – takie jak patenty i prawa autorskie, technologie czy unikalne metody dystrybucji – konsekwentnie zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku.
#
Dla inwestora poszukującego aktywnie zarządzanego funduszu opartego na selektywnym doborze spółek o globalnym zasięgu w oparciu o analizę fundamentalną.

#
Dla inwestora zainteresowanego posiadaniem funduszu inwestującego
w liderów swoich branż, adresujących nowe trendy u nowoczesnego konsumenta.

#
Dla osoby akceptującej większą zmienność i ryzyka płynące
z krótkoterminowego inwestowania
w akcje oraz posiadającej co najmniej 3-4 letni okres inwestycyjny.

Wyniki historyczne

222.08 PLN
-42.77 (-16.15%)
2022-05-13

Stopy zwrotu

na 13.05.2022

Okres Relatywne
Dzień 3.44%
Miesiąc -10.01%
3 miesiące -10.91%
Pół roku -30.48%
Rok -16.15%
3 lata 18.21%
5 lat 45.11%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku -25.7%
20213.47%
202041.39%
201929.4%
2018-7.18%
201732.6%
20161.7%
Od początku 85.08%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Brands
Relatywne:
Dzień: 3.44%, Miesiąc: -10.01%, 3 miesiące: -10.91%, Pół roku: -30.48%, Rok: -16.15%, 3 lata: 18.21%, 5 lat: 45.11%, 10 lat: –
3.44% -10.01% -10.91% -30.48% -16.15% 18.21% 45.11%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Top Brands
Pełne okresy:
W tym roku: -25.7%, 2021: 3.47%, 2020: 41.39%, 2019: 29.4%, 2018: -7.18%, 2017: 32.6%, 2016: 1.7%, Od początku: 85.08%
-25.7% 3.47%41.39%29.4%-7.18%32.6%1.7% 85.08%
Początek działalności Kategoria A – 26.02.2014, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 100% MSCI World Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem, ustalonego proporcjonalnie do upływu czasu.
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 10.2015), Michał Cichosz (od 12.2018), Tomasz Piotrowski (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Wielkość funduszu 98 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 500 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria D – 1,2%, Kategoria C – 0,8%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od benchmarku (100% MSCI World Index (USD), pomniejszona o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem).
Rachunek nabyć 04 1140 1010 0000 5249 2500 1004
Dodatkowe informacje Z dniem 26 lutego 2014r. Subfundusz Skarbiec – Aktywnej Alokacji zmienił nazwę na Subfundusz Skarbiec – Top Brands. Z dniem 11 grudnia 2020 r. Subfundusz Skarbiec – Top Brands („Subfundusz przejmujący”) został połączony z Subfundusz Skarbiec – Rynków Rozwiniętych („Subfundusz przejmowany”).
Dane z dnia 2022-04-30

Akcje

95%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

5%

Dane z dnia 2022-04-30

USA

82%

Francja

16%

Niemcy

2%

Dane z dnia 2022-04-30

Dobra dyskrecjonalne

37%

Dobra podstawowe

22%

IT

16%

Telekomunikacja

9%

Przemysł

8%

Ochrona zdrowia

8%

Bartosz Szymański Zarządzający

W Skarbiec TFI od 2011 roku. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI.

Tomasz Piotrowski Zarządzający

Ze Skarbiec TFI związany od 2018 r. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) – początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami/Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI.

Michał Cichosz Zarządzający

Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca

Karierę zawodową rozpoczynała w 2011 roku w Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 r. na stanowisku Młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem.

 • PDF 10.05.2022 Skarbiec Top Brands karta funduszu pobierz
 • PDF 09.05.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 06.05.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 06.05.2022 Skarbiec Top Brands komentarz do wyników pobierz
 • PDF 12.04.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 18.02.2022 Skarbiec Top Brands kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 10.02.2022 Skarbiec Top Brands kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 10.02.2022 Skarbiec Top Brands kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 11.12.2020 Wyceny historyczne Skarbiec Rynków Rozwiniętych w USD pobierz
 • PDF 11.12.2020 Wyceny historyczne Skarbiec Rynków Rozwiniętych w PLN pobierz
6 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij