Pracowniczy Program Emerytalny

PPE to grupowe oszczędzania na emeryturę, niezależne od składek ZUS. To korzystne rozwiązanie dla pracowników oraz atut dla pracodawcy, świadczący o jego trosce o przyszłość pracowników.

Dodatkowe pieniądze na Twoją emeryturę

 • #
  Efektywność
  PPE to korzyści podatkowe dla pracowników (brak „podatku Belki”), ulgi w składkach na ZUS (tak dla pracodawcy jak i dla pracownika) oraz relatywnie niskie koszty uczestnictwa. PPE ze Skarbiec TFI to możliwość współpracy z najlepszym polskim towarzystwem funduszy inwestycyjnych, oferującym szerokie spektrum rozwiązań dostosowanych do potrzeb pracodawcy oraz nieodpłatną pomoc na każdym etapie funkcjonowania Programu.
 • Bezpieczeństwo
  PPE jest rejestrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), która nie tylko weryfikuje poprawność umów składających się na Program, ale także nadzoruje instytucje finansowe zarządzające środkami. Dodatkowo – PPE w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego to rozwiązanie, w którym aktywa uczestników są odseparowane od aktywów zarządzającego funduszem TFI (fundusze inwestycyjne mają osobowość prawną).
  #
Elastyczność
 • W trakcie trwania PPE jego warunki mogą być w razie potrzeby modyfikowane przez pracodawcę i reprezentację pracowników – tak, aby jak najpełniej dostosować Program do zmieniającej się rzeczywistości.
 • Pracodawca może okresowo zawiesić odprowadzanie składek do Programu lub obniżyć ich wysokość.
 • Program można zlikwidować.
Oszczędność
 • Finansowana przez pracodawcę Składka Podstawowa (w odróżnieniu np. od podwyżki czy premii) jest zwolniona z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.
 • Koszty prowadzenia Programu stanowią koszty uzyskania przychodu.
Silniejsza pozycja rynkowa
 • Uczestnictwo w Programie świadczy o społecznej odpowiedzialności Pracodawcy. To także ważny benefit dla potencjalnych pracowników i element wyróżniający Twoją firmę na rynku pracy.
Wszechstronne wsparcie
 • Na każdym etapie prowadzenia Programu towarzyszy Ci gotowy do pomocy zespół. Zapewniamy niezbędne szkolenia, wsparcie w komunikacji wewnętrznej, pomoc w rejestracji w KNF, aplikację do obsługi programu oraz wygodny dostęp uczestników do zgromadzonych środków.

Poczucie bezpieczeństwa
 • Przejrzyste kryteria uczestnictwa w PPE (tylko staż pracy).
 • Prywatna własność zgromadzonych środków.
 • Możliwość zadysponowania środkami przez uczestnika na wypadek śmierci. W przypadku śmierci uczestnika który nie wskazał uposażonych – dziedziczą je spadkobiercy.
Wygoda
 • Formalności związane z przystąpieniem do PPE ograniczają się do złożenia stosownej deklaracji pracodawcy, który administruje Programem.
 • W celu złożenia jakichkolwiek oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w PPE wystarczy złożyć je u pracodawcy.
 • Składki do PPE nalicza i odprowadza pracodawca.
Dodatkowe oszczędności
 • Niezależne od OFE i ZUS środki na przyszłą, dodatkową emeryturę.
 • Możliwość zwiększenia przyszłego kapitału emerytalnego poprzez zadeklarowanie Składki Dodatkowej – dobrowolnie finansowanej przez Uczestnika, w zależności od jego indywidualnych chęci i możliwości finansowych.
Korzyści fiskalne
 • Zwolnienie wypłaty z PPE z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • W przypadku śmierci Uczestnika, wypłata z PPE na rzecz osób uprawnionych do tych środków nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Zespół produktów emerytalnych

IKE/IKZE, PPE, PPK

Przemysław Jaworski Dyrektor Departamentu Produktów Emerytalnych

przemyslaw.jaworski@skarbiec.com.pl 665 940 097

Krzysztof Głombik Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej

krzysztof.glombik@skarbiec.com.pl 665 940 096

Mirosław Tarczoń Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej

miroslaw.tarczon@skarbiec.com.pl 697 900 967

Dorota Zasłonka-Bartnicka Menager ds. Produktów Emerytalnych

dorota.zaslonka-bartnicka@skarbiec.com.pl 665 740 014

Nasze referencje

Związek Banków PolskichMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji – Wrocław
Iuslaboris

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij