Skarbiec Top Funduszy Akcji

Fundusz funduszy – nabywa jednostki innych otwartych funduszy inwestycyjnych krajowych
i zagranicznych. Strategia funduszu opiera się
na doborze najlepszych funduszy akcji w celu maksymalizacji szans na zysk.

Najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Top Funduszy Akcji

Strategia inwestycyjna funduszu opiera się o inwestycję w jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych, które muszą stanowić co najmniej 75% portfela. Pozostałą część mogą stanowić akcje i instrumenty dłużne. Nie mniej niż 50% aktywów funduszu muszą stanowić aktywa o charakterze udziałowym. O udziale poszczególnych klas aktywów w funduszu decydują członkowie specjalnie powołanego Komitetu Alokacji.
#
Fundusz funduszy – inwestuje głównie w jednostki funduszy akcji.

#
Najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu.

#
Wysoka płynność oraz aktywna alokacja między częścią udziałową
i dłużną.

Wyniki historyczne

193.98 PLN
+46.45 (31.49%)
2021-04-15

Stopy zwrotu

na 15.04.2021

Okres Relatywne
Dzień 0.6%
Miesiąc 3.53%
3 miesiące 3.52%
Pół roku 13.15%
Rok 31.49%
3 lata 15.51%
5 lat 44.82%
10 lat 29.05%
Okres Pełne okresy
W tym roku 5.23%
202015.76%
20194.93%
2018-11.57%
201716.18%
20169.63%
2015-5.24%
Od początku 93.98%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Relatywne:
Dzień: 0.6%, Miesiąc: 3.53%, 3 miesiące: 3.52%, Pół roku: 13.15%, Rok: 31.49%, 3 lata: 15.51%, 5 lat: 44.82%, 10 lat: 29.05%
0.6% 3.53% 3.52% 13.15% 31.49% 15.51% 44.82% 29.05%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Pełne okresy:
W tym roku: 5.23%, 2020: 15.76%, 2019: 4.93%, 2018: -11.57%, 2017: 16.18%, 2016: 9.63%, 2015: -5.24%, Od początku: 93.98%
5.23% 15.76%4.93%-11.57%16.18%9.63%-5.24% 93.98%
Początek działalności 10.02.2005
Benchmark 30% WIBID 3M + 70% WIG20, pomniejszony o koszty wynagrodzenia stałego za zarządzanie Funduszem
Informacje o zarządzającym Odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów – Paweł Regulski (od 09.2018), Odpowiada za alokację na klasy aktywów – Kamil Sobolewski (od 01.2019)
Wielkość funduszu 34 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN
Minimalna kolejna wpłata 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Opłata stała za zarządzanie 2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Funduszu ponad benchmark
Rachunek nabyć 98 1140 1010 0000 3516 4900 1006
Dane z dnia 2021-03-31

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych

86%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych

6%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych

4%

Gotówka i pozostałe aktywa

4%

Dane z dnia 2021-03-31

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynku polskim

78%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych

20%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach wschodzących

2%

Paweł Regulski Odpowiada za selekcję funduszy

Jest absolwentem obecnej Akademii Finansów – kierunek finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Swoją karierę zawodowa rozpoczął w 2005 roku. Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży w Departamencie klienta prestiżowego oraz w Departamencie wsparcia sprzedaży a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza selekcją funduszy w 4 funduszach oraz Portfelami funduszowymi.

Kamil Sobolewski Odpowiada za alokację na klasy aktywów

jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na SGH, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Zdał egzaminy CFA, posiada tytuł Financial Risk Manager przyznany przez Global Association of Risk Professionals. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami funduszy i portfelami w różnych klasach aktywów. W latach 2009-2016 w Nationale-Nederlanden PTE SA jako zarządzający, dyrektor zespołu dłużnego, prokurent, zastępca przewodniczącego komitetu inwestycyjnego, osiągał corocznie dodatnie wyniki inwestycyjne na aktywach sięgających 40 mld zł. Był również związany z PKO/Handlowy PTE SA (później Bankowy PTE SA), Opera TFI SA i Altus TFI SA. Doświadczenie zdobywał także jako trader we francuskim banku Societe Generale oraz w DG Banku i Union Investment we Frankfurcie nad Menem.

 • PDF 13.04.2021 Skarbiec Top Funduszy Akcji – karta funduszu pobierz
 • PDF 13.04.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 09.04.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 01.04.2021 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
 • PDF 10.03.2021 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
 • PDF 09.03.2021 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria Top Akcyjny kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.03.2021 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria MultiBank kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.03.2021 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria mBank kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.03.2021 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria Bre kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.03.2021 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 02.01.2018 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO i Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO tabela opłat manipulacyjnych pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij