Skarbiec Top Funduszy Akcji

Fundusz funduszy – nabywa jednostki innych otwartych funduszy inwestycyjnych krajowych
i zagranicznych. Strategia funduszu opiera się
na doborze najlepszych funduszy akcji w celu maksymalizacji szans na zysk.

Najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Top Funduszy Akcji

Strategia inwestycyjna funduszu opiera się o inwestycję w jednostki otwartych funduszy inwestycyjnych, krajowych i zagranicznych, które muszą stanowić co najmniej 75% portfela. Pozostałą część mogą stanowić akcje i instrumenty dłużne. Nie mniej niż 50% aktywów funduszu muszą stanowić aktywa o charakterze udziałowym. O udziale poszczególnych klas aktywów w funduszu decydują członkowie Komitetu Inwestycyjnego Portfeli Skarbiec TFI SA.
#
Fundusz funduszy – inwestuje głównie w jednostki funduszy akcji.

#
Najlepsze fundusze akcji w jednym miejscu.

#
Wysoka płynność oraz aktywna alokacja między częścią udziałową
i dłużną.

Wyniki historyczne

168.24 PLN
-43.33 (-20.48%)
2022-08-12

Stopy zwrotu

na 12.08.2022

Okres Relatywne
Dzień 0.72%
Miesiąc 4.69%
3 miesiące 3.6%
Pół roku -13.52%
Rok -20.48%
3 lata 5.86%
5 lat -0.21%
10 lat 33.76%
Okres Pełne okresy
W tym roku -17.7%
202110.9%
202015.76%
20194.93%
2018-11.57%
201716.18%
20169.63%
Od początku 68.24%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Relatywne:
Dzień: 0.72%, Miesiąc: 4.69%, 3 miesiące: 3.6%, Pół roku: -13.52%, Rok: -20.48%, 3 lata: 5.86%, 5 lat: -0.21%, 10 lat: 33.76%
0.72% 4.69% 3.6% -13.52% -20.48% 5.86% -0.21% 33.76%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Top Funduszy Akcji
Pełne okresy:
W tym roku: -17.7%, 2021: 10.9%, 2020: 15.76%, 2019: 4.93%, 2018: -11.57%, 2017: 16.18%, 2016: 9.63%, Od początku: 68.24%
-17.7% 10.9%15.76%4.93%-11.57%16.18%9.63% 68.24%
Początek działalności Kategoria A – 10.02.2005, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 70% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1)
Informacje o zarządzającym Odpowiada za alokację funduszy – Grzegorz Zatryb (od 10.2021), odpowiada za selekcję i alokację funduszy – Paweł Regulski (od 09.2018), odpowiada za selekcję i alokację funduszy – Dariusz Świniarski (od 05.2021), Adam Czornej (od 10.2021)
Wielkość funduszu 39 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 50 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,0%, Kategoria C – 1,0%
Opłata zmienna za zarządzanie 20% od wyniku Funduszu ponad benchmark (70% WIG (ticker Bloomberg: WIG) + 30% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index (ticker Bloomberg: BEPDG1))
Rachunek nabyć 98 1140 1010 0000 3516 4900 1006
Dane z dnia 2022-07-29

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy akcyjnych i mieszanych

87%

Gotówka i pozostałe aktywa

7%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy absolute return i surowcowych

4%

Tytuły i jednostki uczestnictwa otwartych funduszy dłużnych

3%

Dane z dnia 2022-07-29

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynku polskim

67%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach rozwiniętych

24%

Fundusze deklarujące inwestycje głównie na rynkach wschodzących

3%

Gotówka i pozostałe aktywa

7%

Grzegorz Zatryb Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych i Zarządzający Funduszami

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W instytucjach finansowych pracuje od 1991 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający w CAIB Securities, oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset Management, gdzie zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami. Współtworzył także WARTA TFI (obecnie KBC TFI). W latach 2002 -2008 pracował jako Wiceprezes Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. W Skarbiec TFI od 2010 roku.

Paweł Regulski Zarządzający – odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów

Jest absolwentem Akademii Finansów w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2150. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Pioneer TFI (obecne Pekao TFI). Od 2011 roku związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako menadżer ds. sprzedaży oraz wsparcia sprzedaży, a od 2018 r. pracuje jako Zarządzający. Zarządza Portfelami oraz selekcją funduszy w Skarbiec Top Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec Top Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec Global Funds SFIO.

Dariusz Świniarski Zarządzający – odpowiada za selekcję funduszy w ramach klas aktywów

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 546 oraz maklera papierów wartościowych nr 2863. Jest uczestnikiem programu CFA. Karierę na rynku finansowym rozpoczynał w Domu Maklerskim Banku PKO BP na stanowisku maklera papierów wartościowych. Następnie jako Analityk Akcji w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. odpowiadał za pokrycie analityczne spółek przemysłowych. Doświadczenie w zarządzaniu aktywami zdobywał na stanowisku Zarządzającego Portfelami w Departamencie Zarządzania Aktywami w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., gdzie zarządzał portfelami w ramach strategii TMS Balanced, TMS Stable Growth oraz TMS Globalnych Obligacji Korporacyjnych. Modelowe portfele TMS Balanced i TMS Stable Growth wypracowały najwyższe stopy zwrotu w interwale 12 miesięcznym po I kw. 2019 roku w zestawieniu Gazety Parkiet. Kolejnym etapem w karierze była praca na stanowisku Zarządzającego Funduszami w BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., gdzie zarządzał Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi.

Adam Czorniej Zarządzający

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 15 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Pekao Investment Banking. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ipopema Securities, Raiffeisen Bank oraz Vestor Dom Maklerski zajmując się obsługą podmiotów instytucjonalnych w zakresie transakcji na rynkach akcji i obligacji. Uczestniczył w wielu projektach pozyskiwania finansowania typu IPO, SPO, ABB, emisji obligacji korporacyjnych. W Skarbiec TFI odpowiada za zarządzaniem pozycją walutową i płynnością funduszy. Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych oraz maklerem nadzorującym. Po godzinach pasjonat kolarstwa.

 • PDF 11.08.2022 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO Prospekt informacyjny wraz ze statutem pobierz
 • PDF 10.08.2022 Skarbiec Top Funduszy Akcji karta funduszu pobierz
 • PDF 09.08.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 04.08.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 22.07.2022 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria X kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 22.07.2022 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria Multi kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 22.07.2022 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria mbank kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 22.07.2022 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria Bre kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 22.07.2022 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 22.07.2022 Skarbiec Top Funudszy Akcji kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 30.05.2022 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego pobierz
 • PDF 02.01.2018 Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO i Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO tabela opłat manipulacyjnych pobierz
5 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij