Skarbiec Market Neutral

Subfundusz Skarbiec Market Neutral bazuje na alternatywnej strategii inwestycyjnej market neutral. Jego celem jest eliminacja ryzyka rynkowego, a co za tym idzie wypracowywanie zysków niezależnie od tego, jak zachowują się indeksy giełdowe. W portfelu subfunduszu Skarbiec Market Neutral znajdują się walory najatrakcyjniejszych europejskich spółek, wyselekcjonowanych na podstawie wybranej metodologii. Uczestnictwo w tym subfunduszu rekomendujemy osobom, które poszukują sposobu na długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem potencjału wzrostowego rynku akcji. Inwestorzy powinni dysponować co najmniej trzyletnim okresem inwestycyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Market Neutral.

Polityka inwestycyjna

W jaki sposób działa subfundusz Skarbiec Market Neutral?

Subfundusz Skarbiec Market Neutral stawia sobie za cel osiągnięcie stabilnego oraz długoterminowego wzrostu wartości aktywów, a także dążenie do zapewnienia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od warunków rynkowych. Aby osiągnąć te założenia, stosowana jest strategia market neutral. Na czym ona polega? Strategia market neutral zakłada osiąganie zysków z selekcji spółek w sposób niezależny od zachowania indeksów giełdowych przy bliskiej zeru ekspozycji netto. Akcje w funduszu inwestycyjnym są zabezpieczane kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe, na których notowane są te akcje. Inwestorzy zarabiają, w przypadku gdy stopa zwrotu z akcji osiąga wyższy poziom od stopy zwrotu z indeksu.

Zarządzający proponowanym przez Skarbiec TFI subfunduszem Skarbiec Market Neutral dążą do zwiększenia wartości jego aktywów, przy jednoczesnej, możliwie maksymalnej redukcji ekspozycji na ryzyko rynkowe. W tym celu poszukują spółek, które będą lepiej się zachowywać aniżeli indeks. Warto przy tym podkreślić, że to ryzyko specyficzne każdej ze spółek, a nie szerokiego rynku, odgrywa kluczową rolę dla tego, jakie działania podejmie subfundusz Skarbiec Market Neutral.

Jacy inwestorzy mogą być zainteresowani subfunduszem Skarbiec Market Neutral?

Skarbiec TFI od lat funkcjonuje na rynku jako renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W jego ofercie dostępne są różnego rodzaju produkty inwestycyjne. Szczególną uwagę inwestorów przykuwają zróżnicowane fundusze inwestycyjne, wśród których znajdują się m.in. fundusze inwestycyjne akcyjne. Osoby zainteresowane inwestycjami mogą stać się uczestnikami np. subfunduszu Skarbiec Market Neutral. Polecamy go inwestorom, którzy szukają subfunduszu oferującego możliwość ograniczenia ryzyka poprzez globalną dywersyfikację, a także stosowanie neutralnych rynkowo rozwiązań. Muszą oni jednak akceptować ryzyko inwestycyjne, którego poziom to 3 na 7 w skali KIID.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane subfunduszem Skarbiec Market Neutral.

#
Dla zainteresowanego skorzystaniem z możliwości redukowania ryzyka poprzez dywersyfikację na rynku europejskim i stosowanie rozwiązań neutralnych rynkowo.

#
Inwestycje w akcje wybranych spółek, przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji na indeksie dla danej spółki.

#
Dla inwestora akceptującego umiarkowane ryzyko inwestycyjne
i mającego co najmniej trzyletni okres inwestycyjny.

Wyniki historyczne

117.12 PLN
+20.24 (20.89%)
2023-05-25

Stopy zwrotu Skarbca Market Neutral

na 25.05.2023

Okres Relatywne
Dzień -0.44%
Miesiąc 1.68%
3 miesiące 7.12%
Pół roku 10.21%
Rok 20.89%
3 lata -17.35%
5 lat -16.58%
10 lat 2.74%
Okres Pełne okresy
W tym roku 9.27%
2022-12.93%
2021-14.34%
202012.38%
2019-3.06%
2018-0.46%
20174.22%
Od początku 17.12%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Market Neutral
Relatywne:
Dzień: -0.44%, Miesiąc: 1.68%, 3 miesiące: 7.12%, Pół roku: 10.21%, Rok: 20.89%, 3 lata: -17.35%, 5 lat: -16.58%, 10 lat: 2.74%
-0.44% 1.68% 7.12% 10.21% 20.89% -17.35% -16.58% 2.74%
Pełne okresy W tym roku 202220212020201920182017 Od początku
Skarbiec Market Neutral
Pełne okresy:
W tym roku: 9.27%, 2022: -12.93%, 2021: -14.34%, 2020: 12.38%, 2019: -3.06%, 2018: -0.46%, 2017: 4.22%, Od początku: 17.12%
9.27% -12.93%-14.34%12.38%-3.06%-0.46%4.22% 17.12%
Początek działalności Kategoria A – 27.08.2012, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Krzysztof Cesarz (od 05.2021)
Wielkość funduszu 9 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,95%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie Opłata zmienna może zostać naliczona wyłącznie w sytuacji wzrostu wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa ponad najwyższą wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa osiągniętą po 30 grudnia 2021 roku. Opłata zmienna wynosi maksymalnie 20% takiej nadwyżki.
Rachunek nabyć 84 1140 1010 0000 5413 1500 1003

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2023-04-28

Ekspozycja (uwzględnia wartość referencyjna wykorzystywanych instrumentów pochodnych) na rynek akcyjny z uwzględnieniem instrumentów pochodnych: 3,85%

Akcje + Kwity Depozytowe

77%

Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

23%

Dane z dnia 2023-04-28

Polska

93%

Holandia

3%

Niemcy

2%

Francja

2%

Dane z dnia 2023-04-28

Finanse

25%

Dobra dyskrecjonalne

21%

Przemysł

13%

IT

9%

Telekomunikacja

9%

Energetyka & Paliwa

7%

Dobra podstawowe

6%

Gaming

5%

Ochrona zdrowia

3%

Surowce & Wydobycie

2%

Dane z dnia 2023-04-28

PLN

97%

EUR

3%

Krzysztof Cesarz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

 • PDF 22.05.2023 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
 • PDF 12.05.2023 Skarbiec Market Neutral karta funduszu pobierz
 • PDF 10.05.2023 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
 • PDF 08.05.2023 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
 • PDF 05.05.2023 Skarbiec Market Neutral komentarz do wyników pobierz
 • PDF 28.04.2023 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
 • PDF 21.04.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
 • PDF 07.02.2023 Skarbiec Market Neutral prezentacja wyników scenariuszy pobierz
 • PDF 02.02.2023 Skarbiec Market Neutral historyczne wyniki pobierz
 • PDF 23.12.2022 Skarbiec Market Neutral dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
 • PDF 30.11.2022 Skarbiec Market Neutral kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 30.11.2022 Skarbiec Market Neutral kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
 • PDF 09.09.2022 Skarbiec Market Neutral kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz

Komentarz do wyniku w kwietniu 2023 roku

Fundusz wypracował w kwietniu stopę zwrotu +1,21%. Zarówno pozycje długie jak i krótkie funduszu skoncentrowane są obecnie na rynku europejskim z dużym udziałem pozycji na rynku polskim. W portfelu znajdują się 23 spółki (pozycja długa) w stosunku do kluczowych indeksów (pozycja krótka w kontraktach na WIG20, mWIG40 czy Stoxx600).

Miesięczne stopy zwrotu z wybranych indeksów giełdowych na koniec kwietnia 2022 r.

 Skarbiec Market NeutralS&P500 IndeksNASDAQ 100 IndeksDAX IndeksNIKKEI 225 IndeksHANG SENG IndeksWIG IndeksWIG 20 IndeksmWIG40 Indeks
kwi 231,21%1,46%0,49%1,88%2,91%-2,48%7,40%9,36%2,14%
mar 234,95%3,51%9,46%1,72%2,17%3,10%-2,61%-4,84%1,87%
lut 230,53%-2,61%-0,49%1,57%0,43%-9,41%-1,80%-2,86%0,22%
sty 231,34%6,18%10,62%8,65%4,72%10,42%6,65%6,15%6,20%
gru 220,70%-5,90%-9,06%-3,29%-6,70%6,37%2,51%3,21%1,11%
lis 220,85%5,38%5,48%8,63%1,38%26,62%11,15%13,02%7,45%
paź 223,17%7,99%3,96%9,41%6,36%-14,72%9,71%11,49%7,64%
wrz 22-2,63%-9,34%-10,60%-5,61%-7,67%-13,69%-8,38%-9,84%-7,45%
sie 223,54%-4,24%-5,22%-4,81%1,04%-1,00%-8,79%-11,21%-7,53%
lip 22-0,90%9,11%12,55%5,48%5,34%-7,79%2,68%1,48%2,01%
cze 222,92%-8,39%-9,00%-11,15%-3,25%2,08%-6,72%-7,97%-6,43%
maj 22-4,12%0,01%-1,65%2,06%1,61%1,54%-0,56%-0,82%-0,48%
kwi 22-6,41%-8,80%-13,37%-2,20%-3,50%-4,13%-11,01%-12,89%-8,54%
mar 22-3,98%3,58%4,22%-0,32%4,88%-3,15%6,15%6,66%4,11%

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie Bloomberg

Komentarz rynkowy

Kwiecień był całkiem udanym miesiącem dla globalnych rynków akcji. Grupujący największe amerykańskie spółki indeks S&P500 wzrósł w tym okresie o 1,6% podbijając tegoroczną stopę zwrotu do poziomu 9,6%. Podobnie zachowały się spółki europejskie, gdzie EURO STOXX 50 zanotował wzrost o 1,8% i 14,4% w horyzoncie YTD. Wspomniane zwyżki indeksów były pochodną kilku czynników. Pierwszy to realizacja wskazywanego przez nas w ostatnim komentarzu scenariusza odbudowy zaufania do sektora bankowego oraz jak dotąd brak tzw. wstrząsów wtórnych w sektorze. Kolejny składnik to efekt pozytywnych zaskoczeń co do wyników spółek za I kwartał 2023 r. Ostatni i niewykluczone, że najważniejszy związany był z opublikowanymi w USA odczytami powoli spadającej inflacji. Dają one nadzieję na koniec cyklu podwyżek stóp procentowych i w połączeniu z pozostałymi danymi o amerykańskiej gospodarce zwiększają nadzieję na „soft landing”.

Pozytywne nastroje zapanowały także na GPW. Na szczególne wyróżnienie zasługuje indeks polskich blue chipów, który w kwietniu zyskał aż 9,4% co uplasowało go na 2 miejscu w horyzoncie miesięcznym wśród 92 głównych indeksów na świecie, grupowanych przez Bloomberga. Największym kontrybutorem był sektor bankowy, który korzystał z globalnej poprawy sentymentu. Sam również dostarczał paliwa do wzrostów, publikując lepsze od oczekiwań rezultaty za I kwartał 2023 r. oraz przedstawiając optymistyczne oczekiwania co do perspektyw na cały rok. Pozytywnie wyróżniał się także segment odzieżowy. Udana emisja akcji podbiła notowania CCC, zaś lepsze od oczekiwań wyniki za IVQ 2022r oraz pozytywny outlook zarówno na pierwszy kwartał jak i cały obecny rok wywindowały akcje LPP o ponad 25% w tym miesiącu. Istotny wkład do całego rezultatu WIG20 wniosło także odbicie na akcjach, największego składnika indeksu, PKN Orlen. Po rekomendacji zarządu odnośnie podziału zysków wypracowanych w ostatnim roku, inwestorzy uwierzyli, że zapowiadana w strategii sowita dywidenda rzeczywiście ma szansę do nich trafić. Po ostatnim okresie lepszego zachowania mniejszych spółek, kwiecień przyniósł zmianę tej tendencji, nie znaczy to jednak, że inwestujący w tą klasę aktywów mają na co narzekać. Grupujący najmniejsze spółki sWig80 powiększył tegoroczne zyski o 4,4% do 20,8% od początku roku. Blisko dwukrotnie niższe stopy zwrotu zanotował mWig40, odpowiednio 2,1% w horyzoncie miesięcznym i 10,7% w 2023 roku.

Z lokalnych zdarzeń zwracamy uwagę na pozytywne efekty przeprowadzonego auto zapisu do funduszy PPK. Liczba uczestników pracowniczych planów kapitałowych wzrosła w ciągu dwóch miesięcy o 718 tys. osób do ponad 3,3 mln, a partycypacja wzrosła z ok. 35% do 43,7%. Według Polskiego Funduszu Rozwoju wzrost partycypacji o blisko 9% spowoduje zwiększenie miesięcznych napływów do funduszy PPK z kwoty 500 do 700 mln PLN miesięcznie. Z wyliczeń Domów Maklerskich wynika, że rocznie przełoży się to na ponad 3 mld PLN dodatkowego popytu na lokalne akcje, co stanowi obecnie ok. 1% free-floatu GPW.

Po mocnym zachowaniu w ostatnim okresie pojawiają się pytania czy rozpoczęty na jesieni 2022 r. trend wzrostowy na GPW może nadal trwać. Pamiętając o zbliżających się wyborach parlamentarnych i spodziewanej intensyfikacji obietnic wyborczych jak również o wciąż nierozwiązanej sprawie kredytów frankowych czy dużym optymizmie, który zapanował wśród inwestorów indywidualnych uważamy, że może pojawić się przejściowe schłodzenie nastojów. W średnio i długoterminowej perspektywie nadal pozostajemy optymistyczni co do relatywnej siły polskiego rynku akcji. Optymizm ten bazuje zarówno na analizie fundamentalnej jak i oczekiwanych napływach na GPW. W naszej ocenie w przypadku wielu spółek ich wyceny znajdują na atrakcyjnych poziomach, co potwierdzają ogłaszane przez inwestorów strategicznych wezwania, świadczące o tkwiącym w spółkach potencjale. Notowania wspierać powinny również napływy do funduszy PPK i pojawiające się nabycia na polskich funduszach akcji jak również poprawy sentymentu i powrotu inwestorów zagranicznych.

Pozycjonowanie

Inwestujemy w spółki (pozycja długa), których potencjał oceniamy jako atrakcyjniejszy w stosunku do indeksu do którego spółka jest zaliczana (pozycja krótka). Ocena emitenta dokonywana jest w oparciu o krótko i średnioterminowy potencjał do poprawy wyników finansowych, z uwzględnieniem ryzyk politycznych i prawnych oraz ryzyk wynikających ze struktury akcjonariatu.

Strategia Inwestycyjna

Inwestycja w akcje wyselekcjonowanych emitentów (pozycja długa) przy jednoczesnej sprzedaży kontraktów terminowych na odpowiednie indeksy (pozycji krótka) zapewnia eliminację ryzyka rynkowego. Skutecznie realizowana umożliwia zarabianie także podczas spadków indeksów rynkowych. Fundusz nie posiada benchmarku rynkowego.
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij