Skarbiec Market Neutral

Subfundusz Skarbiec Market Neutral bazuje na alternatywnej strategii inwestycyjnej market neutral. Jego celem jest eliminacja ryzyka rynkowego, a co za tym idzie wypracowywanie zysków niezależnie od tego, jak zachowują się indeksy giełdowe. W portfelu subfunduszu Skarbiec Market Neutral znajdują się walory najatrakcyjniejszych europejskich spółek, wyselekcjonowanych na podstawie wybranej metodologii. Uczestnictwo w tym subfunduszu rekomendujemy osobom, które poszukują sposobu na długoterminowe oszczędzanie z wykorzystaniem potencjału wzrostowego rynku akcji. Inwestorzy powinni dysponować co najmniej trzyletnim okresem inwestycyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą subfunduszu Skarbiec Market Neutral.

Polityka inwestycyjna

W jaki sposób działa subfundusz Skarbiec Market Neutral?

Subfundusz Skarbiec Market Neutral stawia sobie za cel osiągnięcie stabilnego oraz długoterminowego wzrostu wartości aktywów, a także dążenie do zapewnienia dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od warunków rynkowych. Aby osiągnąć te założenia, stosowana jest strategia market neutral. Na czym ona polega? Strategia market neutral zakłada osiąganie zysków z selekcji spółek w sposób niezależny od zachowania indeksów giełdowych przy bliskiej zeru ekspozycji netto. Akcje w funduszu inwestycyjnym są zabezpieczane kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe, na których notowane są te akcje. Inwestorzy zarabiają, w przypadku gdy stopa zwrotu z akcji osiąga wyższy poziom od stopy zwrotu z indeksu.

Zarządzający proponowanym przez Skarbiec TFI subfunduszem Skarbiec Market Neutral dążą do zwiększenia wartości jego aktywów, przy jednoczesnej, możliwie maksymalnej redukcji ekspozycji na ryzyko rynkowe. W tym celu poszukują spółek, które będą lepiej się zachowywać aniżeli indeks. Warto przy tym podkreślić, że to ryzyko specyficzne każdej ze spółek, a nie szerokiego rynku, odgrywa kluczową rolę dla tego, jakie działania podejmie subfundusz Skarbiec Market Neutral.

Jacy inwestorzy mogą być zainteresowani subfunduszem Skarbiec Market Neutral?

Skarbiec TFI od lat funkcjonuje na rynku jako renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W jego ofercie dostępne są różnego rodzaju produkty inwestycyjne. Szczególną uwagę inwestorów przykuwają zróżnicowane fundusze inwestycyjne, wśród których znajdują się m.in. fundusze inwestycyjne akcyjne. Osoby zainteresowane inwestycjami mogą stać się uczestnikami np. subfunduszu Skarbiec Market Neutral. Polecamy go inwestorom, którzy szukają subfunduszu oferującego możliwość ograniczenia ryzyka poprzez globalną dywersyfikację, a także stosowanie neutralnych rynkowo rozwiązań. Muszą oni jednak akceptować ryzyko inwestycyjne, którego poziom to 3 na 7 w skali KID.

Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane subfunduszem Skarbiec Market Neutral.

#
Dla zainteresowanego skorzystaniem z możliwości redukowania ryzyka poprzez dywersyfikację na rynku europejskim i stosowanie rozwiązań neutralnych rynkowo.

#
Inwestycje w akcje wybranych spółek, przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji na indeksie dla danej spółki.

#
Dla inwestora akceptującego umiarkowane ryzyko inwestycyjne
i mającego co najmniej trzyletni okres inwestycyjny.

Wyniki historyczne

121.47 PLN
+3.85 (3.27%)
2024-05-23

Stopy zwrotu Skarbca Market Neutral

na 23.05.2024

Okres Relatywne
Dzień -0.26%
Miesiąc 4.4%
3 miesiące 4.79%
Pół roku 7.22%
Rok 3.27%
3 lata -9.94%
5 lat -12.26%
10 lat 12.4%
Okres Pełne okresy
W tym roku 5.16%
20237.77%
2022-12.93%
2021-14.34%
202012.38%
2019-3.06%
2018-0.46%
Od początku 21.47%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Market Neutral
Relatywne:
Dzień: -0.26%, Miesiąc: 4.4%, 3 miesiące: 4.79%, Pół roku: 7.22%, Rok: 3.27%, 3 lata: -9.94%, 5 lat: -12.26%, 10 lat: 12.4%
-0.26% 4.4% 4.79% 7.22% 3.27% -9.94% -12.26% 12.4%
Pełne okresy W tym roku 202320222021202020192018 Od początku
Skarbiec Market Neutral
Pełne okresy:
W tym roku: 5.16%, 2023: 7.77%, 2022: -12.93%, 2021: -14.34%, 2020: 12.38%, 2019: -3.06%, 2018: -0.46%, Od początku: 21.47%
5.16% 7.77%-12.93%-14.34%12.38%-3.06%-0.46% 21.47%
Początek działalności Kategoria A – 27.08.2012, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark brak
Informacje o zarządzającym Krzysztof Cesarz (od 05.2021)
Wielkość funduszu na 04.2024 7 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 1,95%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie Opłata zmienna może zostać naliczona wyłącznie w sytuacji wzrostu wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa ponad najwyższą wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa osiągniętą po 30 grudnia 2021 roku. Opłata zmienna wynosi maksymalnie 20% takiej nadwyżki.
Rachunek nabyć 84 1140 1010 0000 5413 1500 1003

Udział w aktywach brutto

Dane z dnia 2024-04-30

Ekspozycja (uwzględnia wartość referencyjna wykorzystywanych instrumentów pochodnych) na rynek akcyjny z uwzględnieniem instrumentów pochodnych: 2,08%

Akcje + Kwity Depozytowe

83%

Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

17%

Dane z dnia 2024-04-30

Polska

100%

Dane z dnia 2024-04-30

Dobra dyskrecjonalne

21%

Finanse

18%

Przemysł

12%

Gaming

11%

Telekomunikacja

10%

Energetyka & Paliwa

8%

Surowce & Wydobycie

7%

Dobra podstawowe

5%

IT

4%

Ochrona zdrowia

4%

Dane z dnia 2024-04-30

PLN

98%

EUR

2%

Krzysztof Cesarz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

  • PDF 15.05.2024 Skarbiec Market Neutral karta funduszu pobierz
  • PDF 10.05.2024 Komentarz podsumowujący rynek akcji polskich miesięczny pobierz
  • PDF 09.05.2024 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 08.05.2024 Skarbiec Market Neutral komentarz do wyników pobierz
  • PDF 30.04.2024 Składy portfeli funduszy otwartych dane kwartalne pobierz
  • PDF 18.04.2024 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 09.01.2024 Skarbiec Market Neutral historyczne wyniki pobierz
  • PDF 01.08.2023 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
  • PDF Skarbiec Market Neutral prezentacja wyników scenariuszy pobierz
  • PDF Skarbiec Market Neutral dokument zawierający kluczowe informacje pobierz
3 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij