Skarbiec Market Neutral

Subfundusz wykorzystuje alternatywną strategię inwestycyjną market neutral. Ma na celu eliminację ryzyka rynkowego i w konsekwencji osiąganie zysków niezależnie od zachowania indeksów giełdowych.

Ryzykuj na poszczególnych akcjach, nie na całym rynku

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Market Neutral

Akcje w Funduszu zabezpieczane są kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe na których te akcje są notowane, a inwestor zarabia gdy stopa zwrotu
z akcji jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu. Zaangażowanie netto na rynku akcji jest bliskie zeru. Do portfela trafiają starannie wyselekcjonowane walory najlepszych spółek. Ryzyko specyficzne każdej spółki, a nie szerokiego rynku jest kluczowe dla zachowania się Funduszu.
#
Dla zainteresowanego skorzystaniem z możliwości redukowania ryzyka poprzez globalną dywersyfikację
i stosowanie rozwiązań neutralnych rynkowo.

#
Inwestycje w akcje wybranych spółek, przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji na indeksie dla danej spółki.

#
Dla inwestora akceptującego umiarkowane ryzyko inwestycyjne
i mającego co najmniej trzyletni okres inwestycyjny.

Wyniki historyczne

136.48 PLN
-3.65 (-2.6%)
2021-09-23

Stopy zwrotu Skarbca Market Neutral

na 23.09.2021

Okres Relatywne
Dzień -0.11%
Miesiąc 1.91%
3 miesiące 1.08%
Pół roku -3.46%
Rok -2.6%
3 lata -3.65%
5 lat 3.18%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku -5.02%
202012.38%
2019-3.06%
2018-0.46%
20174.22%
2016-1.34%
201510.94%
Od początku 36.48%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Market Neutral
Relatywne:
Dzień: -0.11%, Miesiąc: 1.91%, 3 miesiące: 1.08%, Pół roku: -3.46%, Rok: -2.6%, 3 lata: -3.65%, 5 lat: 3.18%, 10 lat: –
-0.11% 1.91% 1.08% -3.46% -2.6% -3.65% 3.18%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Market Neutral
Pełne okresy:
W tym roku: -5.02%, 2020: 12.38%, 2019: -3.06%, 2018: -0.46%, 2017: 4.22%, 2016: -1.34%, 2015: 10.94%, Od początku: 36.48%
-5.02% 12.38%-3.06%-0.46%4.22%-1.34%10.94% 36.48%
Początek działalności 27.08.2012
Benchmark 10% w skali roku
Informacje o zarządzającym Krzysztof Cesarz (od 05.2021),
Wielkość funduszu 25 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Opłata stała za zarządzanie 2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Sunbfunduszu ponad stopę zwrotu na poziomie 10% w skali roku, pomniejszone o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Rachunek nabyć 84 1140 1010 0000 5413 1500 1003
Dane z dnia 2021-08-31

Akcje + Kwity Depozytowe

71%

Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

29%

Dane z dnia 2021-08-31

USA

68%

Polska

13%

Holandia

8%

Francja

5%

Niemcy

4%

Hong Kong

3%

Dane z dnia 2021-08-31

IT

50%

Dobra dyskrecjonalne

20%

Telekomunikacja

13%

Przemysł

6%

Ochrona zdrowia

6%

Surowce & Wydobycie

5%

Dobra podstawowe

2%

Krzysztof Cesarz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

  • PDF 08.09.2021 Skarbiec Market Neutral karta funduszu pobierz
  • PDF 08.09.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 08.09.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 06.09.2021 Skarbiec Market Neutral komentarz do wyników pobierz
  • PDF 13.08.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 21.07.2021 Skarbiec Market Neutral kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij