Skarbiec Market Neutral

Subfundusz wykorzystuje alternatywną strategię inwestycyjną market neutral. Ma na celu eliminację ryzyka rynkowego i w konsekwencji osiąganie zysków niezależnie od zachowania indeksów giełdowych.

Ryzykuj na poszczególnych akcjach, nie na całym rynku

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Market Neutral

Akcje w Funduszu zabezpieczane są kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe na których te akcje są notowane, a inwestor zarabia gdy stopa zwrotu
z akcji jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu. Zaangażowanie netto na rynku akcji jest bliskie zeru. Do portfela trafiają starannie wyselekcjonowane walory najlepszych spółek. Ryzyko specyficzne każdej spółki, a nie szerokiego rynku jest kluczowe dla zachowania się Funduszu.
#
Dla zainteresowanego skorzystaniem z możliwości redukowania ryzyka poprzez globalną dywersyfikację
i stosowanie rozwiązań neutralnych rynkowo.

#
Inwestycje w akcje wybranych spółek, przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji na indeksie dla danej spółki.

#
Dla inwestora akceptującego umiarkowane ryzyko inwestycyjne
i mającego co najmniej trzyletni okres inwestycyjny.

Wyniki historyczne

141.91 PLN
+4.07 (2.95%)
2021-04-15

Stopy zwrotu Skarbca Market Neutral

na 15.04.2021

Okres Relatywne
Dzień 0.13%
Miesiąc -0.1%
3 miesiące -2.21%
Pół roku -3.38%
Rok 2.95%
3 lata 3.84%
5 lat 15.08%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku -1.24%
202012.38%
2019-3.06%
2018-0.46%
20174.22%
2016-1.34%
201510.94%
Od początku 41.91%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Market Neutral
Relatywne:
Dzień: 0.13%, Miesiąc: -0.1%, 3 miesiące: -2.21%, Pół roku: -3.38%, Rok: 2.95%, 3 lata: 3.84%, 5 lat: 15.08%, 10 lat: –
0.13% -0.1% -2.21% -3.38% 2.95% 3.84% 15.08%
Pełne okresy W tym roku 202020192018201720162015 Od początku
Skarbiec Market Neutral
Pełne okresy:
W tym roku: -1.24%, 2020: 12.38%, 2019: -3.06%, 2018: -0.46%, 2017: 4.22%, 2016: -1.34%, 2015: 10.94%, Od początku: 41.91%
-1.24% 12.38%-3.06%-0.46%4.22%-1.34%10.94% 41.91%
Początek działalności 27.08.2012
Benchmark 10% w skali roku
Informacje o zarządzającym Bartosz Szymański (od 10.2015), Michał Cichosz (od 12.2018), Tomasz Piotrowski (od 12.2018), Paulina Brandstätter (od 01.2019)
Wielkość funduszu 75 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata 100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
Opłata stała za zarządzanie 2,5%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Sunbfunduszu ponad stopę zwrotu na poziomie 10% w skali roku, pomniejszone o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Rachunek nabyć 84 1140 1010 0000 5413 1500 1003
Dane z dnia 2021-03-31

Akcje

84%

Kwity Depozytowe

3%

Gotówka, Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

13%

Dane z dnia 2021-03-31

USA

67%

Francja

10%

Polska

8%

Holandia

8%

Niemcy

7%

Dane z dnia 2021-03-31

IT

55%

Dobra dyskrecjonalne

22%

Telekomunikacja

10%

Ochrona zdrowia

6%

Przemysł

3%

Surowce & Wydobycie

2%

Finanse

2%

Dobra podstawowe

1%

Bartosz Szymański Zarządzający Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe. Karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku.

Tomasz Piotrowski Zarządzający Funduszami

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse i Bankowość i programu Master Studies in Finance. Stypendysta programu Erasmus na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, w DWS Polska TFI S.A. (Grupa Deutsche Bank) – początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku Zarządzający Funduszami / Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk i Zarządzający.. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Michał Cichosz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 2011-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Paulina Brandstätter Zarządzająca Funduszami

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami.

  • PDF 13.04.2021 Skarbiec Market Neutral karta funduszu pobierz
  • PDF 13.04.2021 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 09.04.2021 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 08.04.2021 Skarbiec Market Neutral komentarz do wyników pobierz
  • PDF 02.04.2021 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 22.02.2021 Skarbiec Market Neutral kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 17.04.2020 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij