Skarbiec Market Neutral

Subfundusz wykorzystuje alternatywną strategię inwestycyjną market neutral. Ma na celu eliminację ryzyka rynkowego i w konsekwencji osiąganie zysków niezależnie od zachowania indeksów giełdowych.

Ryzykuj na poszczególnych akcjach, nie na całym rynku

Polityka inwestycyjna

Jak działa Skarbiec Market Neutral

Akcje w Funduszu zabezpieczane są kontraktami terminowymi na główne indeksy giełdowe na których te akcje są notowane, a inwestor zarabia gdy stopa zwrotu
z akcji jest wyższa niż stopa zwrotu z indeksu. Zaangażowanie netto na rynku akcji jest bliskie zeru. Do portfela trafiają starannie wyselekcjonowane walory najlepszych spółek. Ryzyko specyficzne każdej spółki, a nie szerokiego rynku jest kluczowe dla zachowania się Funduszu.
#
Dla zainteresowanego skorzystaniem z możliwości redukowania ryzyka poprzez globalną dywersyfikację
i stosowanie rozwiązań neutralnych rynkowo.

#
Inwestycje w akcje wybranych spółek, przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji na indeksie dla danej spółki.

#
Dla inwestora akceptującego umiarkowane ryzyko inwestycyjne
i mającego co najmniej trzyletni okres inwestycyjny.

Wyniki historyczne

99.43 PLN
-35.28 (-26.19%)
2022-05-13

Stopy zwrotu Skarbca Market Neutral

na 13.05.2022

Okres Relatywne
Dzień 2.59%
Miesiąc -8.11%
3 miesiące -16.08%
Pół roku -25.67%
Rok -26.19%
3 lata -27.98%
5 lat -22.37%
10 lat
Okres Pełne okresy
W tym roku -19.22%
2021-14.34%
202012.38%
2019-3.06%
2018-0.46%
20174.22%
2016-1.34%
Od początku -0.57%
Relatywne Dzień Miesiąc 3 miesiące Pół roku Rok 3 lata 5 lat 10 lat
Skarbiec Market Neutral
Relatywne:
Dzień: 2.59%, Miesiąc: -8.11%, 3 miesiące: -16.08%, Pół roku: -25.67%, Rok: -26.19%, 3 lata: -27.98%, 5 lat: -22.37%, 10 lat: –
2.59% -8.11% -16.08% -25.67% -26.19% -27.98% -22.37%
Pełne okresy W tym roku 202120202019201820172016 Od początku
Skarbiec Market Neutral
Pełne okresy:
W tym roku: -19.22%, 2021: -14.34%, 2020: 12.38%, 2019: -3.06%, 2018: -0.46%, 2017: 4.22%, 2016: -1.34%, Od początku: -0.57%
-19.22% -14.34%12.38%-3.06%-0.46%4.22%-1.34% -0.57%
Początek działalności Kategoria A – 27.08.2012, Kategoria D – 05.10.2021, Kategoria C – 28.10.2021
Benchmark 10% w skali roku, pomniejszone o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.
Informacje o zarządzającym Krzysztof Cesarz (od 05.2021)
Wielkość funduszu 8 mln PLN
Minimalna pierwsza wpłata Kategoria A – 1000 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata Kategoria A – 100 PLN, Kategoria D – 1 PLN, Kategoria C – 50 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna Kategoria A – 5,5%, Kategoria D – 0%
Opłata stała za zarządzanie Kategoria A – 2,5%, Kategoria D – 0,9%, Kategoria C – 0,9%
Opłata zmienna za zarządzanie 25% od wyniku Sunbfunduszu ponad stopę zwrotu na poziomie 10% w skali roku, pomniejszone o procentowo wyrażony koszt wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem
Rachunek nabyć 84 1140 1010 0000 5413 1500 1003
Dane z dnia 2022-04-30

Akcje + Kwity Depozytowe

73%

Gotówka,Depozyty oraz Ekwiwalenty środków pieniężnych

27%

Dane z dnia 2022-04-30

USA

70%

Polska

17%

Holandia

10%

Niemcy

3%

Dane z dnia 2022-04-30

IT

43%

Dobra dyskrecjonalne

24%

Ochrona zdrowia

18%

Telekomunikacja

9%

Finanse

3%

Energetyka & Paliwa

2%

Przemysł

0%

Krzysztof Cesarz Zarządzający Funduszami

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi, technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014 roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst (CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).

  • PDF 10.05.2022 Skarbiec Market Neutral karta funduszu pobierz
  • PDF 09.05.2022 Komentarz rynkowy miesięczny pobierz
  • PDF 06.05.2022 Napływy netto oraz aktywa netto funduszy Skarbiec TFI miesięcznie pobierz
  • PDF 04.05.2022 Skarbiec Market Neutral komentarz do wyników pobierz
  • PDF 12.04.2022 Skarbiec FIO Prospekt informacyjny wraz ze Statutem pobierz
  • PDF 18.02.2022 Skarbiec Market Neutral kategoria A kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 22.11.2021 Skarbiec Market Neutral kategoria C kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 31.10.2021 Skarbiec Market Neutral kategoria D kluczowe informacje dla inwestorów pobierz
  • PDF 28.04.2021 Skarbiec FIO z wydzielonymi Subfunduszami tabela opłat manipulacyjnych pobierz
4 na 7
Poziom ryzyka

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij