Ile wynosi najniższa emerytura?

18.05.2023

Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do skorzystania z tego świadczenia, jak i te, które chcą odpowiednio wcześnie zadbać o swoją przyszłość. Nasz system emerytalny charakteryzuje się dość wysokim poziomem skomplikowania, a częste zmiany zachodzące w jego ramach nie ułatwiają Polakom zrozumienia tego, co czeka ich za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.

W niniejszym artykule wyjaśniamy między innymi: ile obecnie wynosi najniższa emerytura, co dokładnie kryje się za tym pojęciem, jakie warunki należy spełnić, aby móc na nią liczyć oraz z jakich rozwiązań można skorzystać w celu zapewnienia sobie większego komfortu w przyszłości.

Emerytura minimalna – co to takiego?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie o to, ile wynosi minimalna emerytura, warto wcześniej przypomnieć, co oznacza ten termin. Jest to minimalne gwarantowane świadczenie emerytalne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które są do tego uprawnione. Jest ono realizowane w ramach powszechnego systemu emerytalnego – część grup zawodowych dotyczą inne regulacje, o których dziś nie będziemy mówić.

Wysokość najniższej emerytury podlega corocznej waloryzacji, która następuje 1 marca danego roku. Ta sama zwaloryzowana kwota obowiązuje nie tylko w przypadku świadczenia emerytalnego, ale także niektórych świadczeń rentowych, takich jak:

 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • renta socjalna,
 • renta rodzinna.

Na inne sumy mogą natomiast liczyć osoby ubiegające się np. o:

 • rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową,
 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i rentę rodzinną wypadkową.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby ZUS przyznał nam minimalną emeryturę? Warunki konieczne do uzyskania takiego świadczenia przedstawimy w kolejnej sekcji artykułu.

Komu przysługuje najniższa emerytura?

Przed omówieniem tego, ile wynosi najniższa emerytura z ZUS, wyjaśnijmy, kto może się ubiegać o tego rodzaju świadczenie. Należy zaznaczyć, że do uzyskania samego prawa do emerytury z systemu powszechnego wystarczy przepracowanie przynajmniej jednego dnia na oskładkowanej umowie oraz osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Jeśli jednak chcemy otrzymywać gwarantowaną minimalną emeryturę, to musimy spełnić wyższe wymagania. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, poza osiągnięciem odpowiedniego wieku emerytalnego, niezbędny jest również odpowiedni staż pracy. Ile lat musimy przepracować i płacić składki, aby móc liczyć na minimalną emeryturę? Podobnie jak wcześniej jest to rozróżniane ze względu na płeć:

 • w przypadku kobiet długość tego okresu wynosi 20 lat,
 • w przypadku mężczyzn długość tego okresu równa się 25 lat.

Co istotne, do stażu ubezpieczeniowego wlicza się nie tylko okresy składkowe, ale także nieskładkowe, które związane są choćby z czasem, gdy np. dana osoba choruje (od zasiłków chorobowych nie odprowadza się składek na ubezpieczenie emerytalne) lub wykorzystuje urlop bezpłatny do zajmowania się dziećmi. Okresy nieskładkowe nie mogą jednak wynosić więcej niż jedną trzecią całego stażu pracy.

Z jaką sytuacją mamy do czynienia w przypadku emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, ale doszło do niespełnienia warunku stażu ubezpieczeniowego? Mogą oni liczyć niestety tylko na to, że zostanie im przyznana emerytura „groszowa”, która zazwyczaj jest niewielką sumą pieniędzy, dalece niższą od obecnej wartości minimalnej emerytury. Zdarzają się sytuacje, gdy przyznawana emerytura wynosi zaledwie kilka groszy.

Ile wynosi najniższa emerytura w 2023 roku?

Wiedząc, czym jest najniższa emerytura wypłacana przez ZUS i jakie podstawowe warunki trzeba spełnić, aby ją otrzymać, możemy omówić kolejne bardzo istotne kwestie związane z tematem minimalnych gwarantowanych świadczeń zapewnianych przez system emerytalny w Polsce. Ile wynosi najniższa emerytura brutto, a jaka jest najniższa emerytura netto w naszym kraju?

Zacznijmy od przypomnienia tego, jak prezentowała się wysokość minimalnej emerytury wypłacanej przez ZUS w poprzednich latach.

 • W 2021 roku minimalna emerytura brutto wynosiła 1250,88 zł. Oznaczało to, że emeryt otrzymywał na rękę 1066,24 zł.
 • W 2022 roku doszło do podniesienia tej kwoty i najniższa emerytura brutto była równa 1338,44 zł. Osoba uprawniona do minimalnego świadczenia emerytalnego mogła więc liczyć na 1217,98 zł na rękę.

Do końca lutego, a właściwie pierwszego marca 2023 roku osoby uprawnione do otrzymywania emerytury minimalnej mogły zadawać sobie pytanie o to, ile będzie wynosić najniższa emerytura w 2023 roku. Sytuacja jest już klarowna i te kwoty prezentują się następująco: wysokość minimalnej emerytury brutto w 2023 roku wynosi 1588,44 zł, co daje kwotę netto równą 1445,48 zł.

To, na jaką sumę pieniędzy możemy liczyć na emeryturze, zależy w dużej mierze od wysokości płaconych przez nas składek oraz długości okresu pracy. Nasuwa się więc pytanie: ile wynosi emerytura osób, które spełniają oba warunki (staż pracy oraz osiągnięcie wieku emerytalnego), ale wysokość płaconych składek nie wystarczyła, aby wypracować świadczenie równe minimalnej emeryturze? W takiej sytuacji wysokość świadczenia emerytalnego jest podnoszona do obowiązującego aktualnie poziomu minimalnej emerytury.

Jak można dodatkowo zatroszczyć się o emeryturę?

Zdając sobie sprawę z tego, ile wynosi najniższa emerytura po 20 latach pracy dla kobiet i 25 latach pracy dla mężczyzn, nietrudno dojść do wniosku, że warto także na inne sposoby zadbać o odpowiednie zabezpieczenie na przyszłość. Jak oszczędzać pieniądze na emeryturę?

 • Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) – jedno z interesujących rozwiązań w kontekście oszczędzania na przyszłą emeryturę, stanowiące uzupełnienie polskiego systemu emerytalnego. PPE jest niezależny od składek ZUS i finansowany przez pracodawcę, który chce zatroszczyć się o przyszłość swoich pracowników. W ramach PPE istnieje możliwość inwestowania w fundusze inwestycyjne, które pobierają obniżone wynagrodzenie za zarządzanie. Dużą zaletą tej formy oszczędzania jest ustawowe zagwarantowane zwolnienie wypłat z PPE z podatku od zysków kapitałowych.
 • Pracowniczy Program Oszczędnościowy (PPO) – pod tym pojęciem kryje się pozaustawowy plan grupowego oszczędzania, który pracodawca organizuje i finansuje swoim pracownikom.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – jest to rozwiązanie umożliwiające długoterminowe oszczędzanie na emeryturę przeznaczone dla każdej osoby, która jest zatrudniona w Polsce. Obecnie każdy pracodawca jest zobowiązany do utworzenia PPK. W przypadku tego modelu oszczędzania wpłaty są finansowane zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę oraz Państwo. Środki, które udało się zgromadzić w PPK, są własnością prywatną pracownika. Co istotne, udział pracowników w PPK jest dobrowolny.
 • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) – w ramach IKE wpłacane środki są inwestowane w fundusze inwestycyjne, pracując na przyszłą emeryturę oszczędzającego. Pieniądze, które znajdują się na IKE są własnością prywatną właściciela konta i podlegają dziedziczeniu. Co istotne, korzystając z tego sposobu oszczędzania na emeryturę, można uniknąć tzw. podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych, przy wypłacie uzbieranych pieniędzy po ukończeniu 60 roku życia, niezależnie od tego czy chcemy wypłatę zrealizować jednorazowo czy w ratach.
 • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – jest to jedna z form dodatkowego oraz dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, która funkcjonuje w ramach tzw. III filaru. Podobnie jak w przypadku IKE środki pochodzące z wpłat są inwestowane w fundusze inwestycyjne. Podstawową zaletą IKZE jest to, że wpłacane do niego środki można odliczać od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. W ten sposób można zmniejszyć wysokość podatku do zapłaty.

Jeśli szczególnie interesuje Cię, któryś z wymienionych sposobów oszczędzania emeryturę, to zachęcamy do zapoznania się z poświęconymi im zakładkami znajdującymi się na naszej stronie internetowej.

Podsumowanie

Emerytura minimalna w Polsce jest świadczeniem gwarantowanym w powszechnym systemie emerytalnym, do którego uprawnione są osoby po osiągnięciu określonego wieku emerytalnego oraz spełnieniu warunków dotyczących stażu ubezpieczeniowego. Wysokość najniższego świadczenia emerytalnego podlega waloryzacji – następuje ona 1 marca danego roku. Ile wynosi najniższa emerytura netto w 2023 roku? Uprawnieni do niej emeryci mogą liczyć na to, że zostanie im wypłacone 1445,48 zł. Jak widać, nie jest to wysoka kwota, dlatego warto odpowiednio wcześniej zatroszczyć się o solidne oszczędności na przyszłą emeryturę. Wyróżnia się kilka wartych uwagi sposobów na gromadzenie dodatkowych środków, wśród których są m.in.: PPE, PPO, PPK, IKE, IKZE. W przypadku każdego z tych rozwiązań warto zdecydować się na współpracę z renomowanym towarzystwem funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI.

Jako Skarbiec TFI przez ponad 25 lat rzetelnej pracy wyrobiliśmy sobie silną pozycję na rynku i aktualnie jesteśmy uznawani za cenione towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Nasza oferta jest bogata w różnorodne fundusze inwestycyjne w każdej klasie aktywów. Za sprawą tego każdy inwestor znajdzie u nas coś dla siebie. Gwarantujemy fachową obsługę klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Oferujemy także usługę Asset Management oraz szereg produktów emerytalnych, które z pewnością zainteresują każdego, kto chce zatroszczyć się o odpowiednie zabezpieczenie przyszłości.

Zapraszamy do kontaktu.

Spodobał Ci się ten artykuł? Sprawdź inne wpisy opublikowane na naszej stronie internetowej, z których dowiesz się m.in. o tym:

Powiązane aktualności
12.06.2023, 11:30
Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na…
05.06.2023, 07:46
Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy…
12.05.2023, 08:43
Co to są obligacje? To pytanie zadaje sobie wiele osób na początku swojej drogi inwestorskiej. Stanowią one…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij