Jak oszczędzać pieniądze?

20.10.2022

Jak oszczędzać pieniądze? To pytanie zadaje sobie wiele osób, które chcą zatroszczyć się zarówno o swoje codzienne życie, jak i przyszłość. Każdy z nas staje przed wyzwaniem, jakim są bieżące i okazjonalne wydatki. W obliczu rosnących cen sprostanie mu jest jeszcze trudniejsze, dlatego rozsądne oszczędzanie pieniędzy staje się wyjątkowo istotne w kontekście utrzymania płynności finansowej. Regularne gromadzenie oszczędności jest ważne również z perspektywy dalszej przyszłości – pozwala m.in. na zebranie wymaganej kwoty do kupna wymarzonego mieszkania lub zbudowanie finansowego podłoża umożliwiającego spokojną emeryturę.

Oszczędzanie pieniędzy jest zagadnieniem, wokół którego pojawia się wiele pytań wymagających odpowiedzi. Z tego powodu w niniejszym tekście wyjaśniamy między innymi: jak zacząć oszczędzać pieniądze, w jaki sposób gromadzić oszczędności oraz czy inwestowanie może być formą oszczędzania.

Oszczędzanie pieniędzy – łatwo powiedzieć, trudniej zrobić

Temat oszczędzania pieniędzy niejednokrotnie przewija się w naszych codziennych rozmowach. Nie ma w tym nic dziwnego – chęć zabezpieczenia się na przyszłość w krótszej lub dłuższej perspektywie czy planowane większe wydatki są częścią naszego życia, stąd kwestia gromadzenia zasobów finansowych w naturalny sposób nabiera na znaczeniu. Nierzadko zdarza się jednak tak, że mimo szczerych chęci i deklaracji nie udaje się odłożyć takiej kwoty, jaką się zakładało. Z czego to może wynikać?

Oszczędzanie pieniędzy wymaga odpowiedniego podejścia i przemyślanego planu. Sama deklaracja o chęci odkładania odpowiednich kwot nie stanowi wyzwania, ale wytrwanie w tym postanowieniu jest znacznie trudniejsze. Kluczem do tego, jak zaoszczędzić pieniądze, jest systematyczność. Stanowi ona najczęściej brakujący element całego przedsięwzięcia, przez który wiele osób nie daje rady zgromadzić oczekiwanej sumy. Decydując się na oszczędzanie pieniędzy, należy więc pamiętać o regularności, bez której nawet bardzo dobry plan oszczędnościowy się nie powiedzie.

Metody na oszczędzanie pieniędzy

Gromadzenie oszczędności może okazać się całkiem łatwe i przyjemne, jeśli zna się skuteczne sposoby na oszczędzanie pieniędzy. Znalezienie odpowiedniej metody pozwala nie tylko zwiększyć efektywność oszczędzania, ale także utrzymać zapał i motywację, z którymi, jak wiadomo, czasem bywają niemałe problemy. Dzięki różnorodności, jaką charakteryzują się sposoby oszczędzania pieniędzy, można skutecznie dobrać metodę dopasowaną do naszych potrzeb, celów i sytuacji finansowej.

Jakie popularne sposoby na oszczędzanie można wyróżnić? Wśród nich znajdują się m.in.:

 • metoda 50/30/20,
 • metoda 70/20/10,
 • metoda zerowego budżetu,
 • metoda kopertowa,
 • metoda „najpierw płać sobie”.

Zanim zostanie podjęta decyzja na temat tego, który model oszczędzania wybrać, warto zapoznać się z tym, co cechuje powyższe sposoby oszczędzania pieniędzy.

Metoda 50/30/20

Jednym z popularnych sposobów na to, jak oszczędzać pieniądze, jest metoda 50/30/20. Osoby wykorzystujący ten model działania dla ułatwienia posługują się zwykle arkuszem kalkulacyjnym. Płyną z tego liczne korzyści, takie jak m.in.:

 • lepsza organizacja procesu oszczędzania,
 • łatwiejsze i szybsze obliczanie poszczególnych kwot,
 • większa przejrzystość,
 • minimalizacja ryzyka pominięcia jakiegoś przychodu lub wydatku.

Na czym polega oszczędzanie pieniędzy zgodnie z metodą 50/30/20? Opiera się ono na podziale całości budżetu na trzy składowe:

 • 50 proc. – pula pieniędzy przeznaczona na niezbędne wydatki, takie jak m.in. czynsz, koszty utrzymania samochodu, żywności czy ubezpieczenia i spłata zadłużeń,
 • 30 proc. – suma środków przeznaczonych na rozrywkę i przyjemności, do których można zaliczyć np. podróże czy wyjście do restauracji,
 • 20 proc. – kwota przeznaczona na oszczędności.

Komu można zarekomendować ten sposób oszczędzania pieniędzy? Jest to metoda sprzyjająca osobom o stałych dochodach, które potrafią z odpowiednim wyprzedzeniem przewidzieć czekające ich wydatki. Decydując się na skorzystanie z niej, nie trzeba mieć dużej wiedzy na temat tego, jak oszczędzać pieniądze – gromadzenie oszczędności zgodnie z założeniami metody 50/30/20 jest bardzo proste i nie wymaga skomplikowanych działań.

Poszczególne sposoby na oszczędzanie pieniędzy mają zarówno silniejsze, jak i słabsze strony. Nie inaczej jest w przypadku metody 50/30/20. Jakie są plusy i minusy tego sposobu oszczędzania?

Do największych zalet metody 50/30/20 zalicza się to, że umożliwia ona organizację finansów osobistych w taki sposób, aby dana osoba nie odczuwała zbyt mocno trudów związanych z oszczędzaniem. Przekłada się to na większą systematyczność i wytrwałość w postanowieniu. Na skuteczność metody 50/30/20 wpływa fakt, że nie zabrania ona małych wydatków, a skłania do znalezienia oszczędności w obszarze kosztów stałych. Brak przesadnej restrykcyjności, prostota obliczeń oraz realność założeń sprawia, że dzięki tej metodzie wielu osobom udaje się efektywnie oszczędzać.

Nie w każdym przypadku metoda 50/30/20 będzie optymalnym wyborem podczas podejmowania decyzji dotyczącej tego, jak oszczędzać pieniądze. Inne sposoby oszczędzania pieniędzy mogą być lepsze w sytuacji, gdy poszczególne składowe wydatków na przeżycie (np. koszty utrzymania mieszkania) sprawiają, że granica 50 proc. budżetu zostaje przekroczona i nie da się poniżej niej zejść z kosztami. Osoby decydujące się na oszczędzanie pieniędzy zgodnie z tą metodą muszą również mieć świadomość, że pozwala ona regularnie odkładać pewne sumy, ale w ten sposób nie zgromadzi się dużych oszczędności. Aby to osiągnąć, procent budżetu przeznaczany na ten cel musi być większy.

Metoda 70/20/10

Metoda 50/30/20 oraz metoda 70/20/10 to dość podobne sposoby na oszczędzanie pieniędzy. Jak zacząć oszczędzać pieniądze według reguł tego drugiego modelu? W tym przypadku należy dokonać podziału wydatków miesięcznych na trzy grupy:

 • 70 proc. – pula obejmująca wszystkie wydatki na zarówno te konieczne, jak i na potrzeby oszczędzającego,
 • 20 proc. – suma przeznaczona na oszczędności,
 • 10 proc. – pieniądze zagospodarowane na spłatę zobowiązań oraz ewentualne darowizny.

Charakterystyczną cechą tego sposobu budżetowania jest zbiorcze potraktowanie wszystkich wydatków na potrzeby. W razie konieczności osoba decydująca się na oszczędzanie pieniędzy zgodnie z tą metodą może wyodrębnić z tej puli środki przeznaczane na wydatki opcjonalne i część z nich przesunąć do składowej zawierającej pieniądze na oszczędności. To szczególnie korzystne rozwiązanie dla tych osób, u których kwoty wydawane na rozrywkę czy hobby są nieduże. Pozwala ono w łatwy sposób zabezpieczyć wystarczającą pulę na pokrycie niezbędnych zobowiązań, a znaczący procent pozostałej sumy odłożyć w ramach gromadzonych oszczędności. Ze względu na prostotę tego modelu, poleca się go osobom, które dopiero zastanawiają się, jak zacząć oszczędzać pieniądze.

Czy ta metoda na oszczędzanie pieniędzy jest idealna? Jak łatwo się domyślić, odpowiedź brzmi: nie. Odkładanie 30 proc. budżetu może sprawić niemałe trudności wielu osobom. Wskazana wcześniej prostota modelu niesie za sobą również pewne problemy – brak wyraźnego rozdzielenia kwot przeznaczanych na wydatki konieczne i opcjonalne może zamazywać prawdziwy obraz stanu finansów, a 10 proc. budżetu może okazać się niewystarczające na spłatę nieuregulowanych należności.

Metoda zerowego budżetu

Przedstawione do tej pory sposoby na oszczędzanie pieniędzy były do siebie dość podobne. Charakterystyka metody zerowego budżetu znacznie odbiega od reguł metod 50/30/20 i 70/20/10. Jak zacząć oszczędzać pieniądze za pomocą tej metody?

Na starcie niezbędne jest przeanalizowanie miesięcznych wydatków. Aby analiza była bardziej miarodajna, najlepiej oprzeć ją na średniej z ostatnich miesięcy. Po uzyskaniu ostatecznej kwoty można przejść do precyzyjnego planowania tego, jak ma wyglądać budżet. Na tym etapie wyjaśnia się nazwa omawianej metody – bilans musi wyjść na zero, czyli cała pensja zostaje przeznaczona na wydatki. Co istotne, do wydatków w tym przypadku zalicza się również sumę, która ma być zaoszczędzona.

Jakie są plusy tej metody? Przede wszystkim pozwala ona na pełną kontrolę nad budżetem. Sporym ułatwieniem jest wcześniejsze sklasyfikowanie wydatków pod względem ich istotności. Dzięki temu można uzyskać płynność budżetu i uniknąć sytuacji, w której zabraknie funduszy na priorytetowy wydatek. Jeśli okaże się, że jego koszt będzie wyższy niż zakładano, odrzucany zostaje wydatek, któremu nadano najniższy priorytet. W momencie, gdy to nie wystarczy, odrzuca się następny w kolejności, aż dojdzie do zbilansowania budżetu.

Metoda zerowego budżetu jest niezwykle drobiazgowa i precyzyjna, co jest jej największym atutem, ale jednocześnie bywa sporą wadą. Wraz z biegiem czasu coraz trudniej zmotywować się do rzetelnego zapisywania każdego wydatku, przez co można stracić zapał do oszczędzania i nie osiągnąć założonego celu.

Metoda kopertowa

Dotychczas prezentowane sposoby na oszczędzanie pieniędzy w dużym stopniu bazowały na arkuszu kalkulacyjnym. Metoda kopertowa to dla nich ciekawa alternatywa, z której chętnie korzystają zwolennicy papierowego pieniądza. Jej głównym założeniem jest odpowiednie posegregowanie wydatków. Całość budżetu dzieli się na pule pieniędzy przeznaczone na konkretne cele. Wydzielone kwoty umieszcza się w odpowiednich kopertach. Gdy w trakcie miesiąca nadejdzie czas, w którym trzeba będzie za coś zapłacić, wtedy wystarczy sięgnąć do właściwej koperty i odliczyć niezbędną sumę.

Oszczędzanie pieniędzy tą metodą jest rekomendowane osobom mającym problemy z impulsywnym wydawaniem pieniędzy. Zasada jest bowiem prosta – koniec pieniędzy w kopercie oznacza brak możliwości przeznaczenia ich na określony cel. Kwoty, które zostaną na koniec miesiąca w kopertach, można zsumować i odłożyć w ramach oszczędności. Trzeba jednak zaznaczyć, że metoda gotówki w kopercie należy do restrykcyjnych sposobów oszczędzania i wymaga dużego samozaparcia.

Metoda „najpierw płać sobie”

Jest to jeden z najprostszych sposobów na to, jak zaoszczędzić pieniądze. Wiele osób korzysta z niego na co dzień, nie zdając sobie z tego sprawy. Jak zacząć oszczędzać pieniądze według reguł metody „najpierw płać sobie”?

Pierwszym krokiem jest wydzielenie puli z miesięcznego budżetu, którą chcemy przeznaczyć na oszczędności. Określenie tego, ile procent całości będzie stanowić ta składowa, zależy od naszych celów i potrzeb. Wyznaczoną kwotę przelewa się zwykle na konto oszczędnościowe. Z pozostałej puli trzeba priorytetowo opłacić rachunki oraz wszelkie konieczne zobowiązania. Po realizacji opłat otrzymujemy kwotę, którą można przeznaczyć na bieżące wydatki. Jeśli na koniec miesiąca zostanie jakaś nadwyżka, to warto ją przesunąć na konto oszczędnościowe.

Ten prosty sposób na oszczędzanie pieniędzy odpowiednio zabezpiecza poszczególne składowe budżetu, a dodatkowo powstrzymuje przed wydawaniem środków z puli oszczędnościowej.

Jak zacząć oszczędzać pieniądze – plan działania

Wybór metody oszczędzania pieniędzy oraz motywacja do systematycznego i regularnego odkładania kwot nie wystarczy, aby cały proces gromadzenia oszczędności zakończył się sukcesem. Do osiągnięcia tego celu niezbędny jest przemyślany plan działania. Jak zacząć oszczędzać pieniądze krok po kroku?

Ustal cele

W wielu sferach życia wyznaczenie sobie konkretnych celów ma odgrywa bardzo znaczącą rolę. Analogicznie jest w przypadku oszczędzania pieniędzy. Pierwszym krokiem, który należy podjąć, jest ustalenie ściśle określonych celów oszczędzania. Mogą one mieć różny charakter i być wyznaczane w krótszej lub dłuższej perspektywie. Warto je podzielić na kilka kategorii, spriorytetyzować i zapisać. Dzięki precyzyjnemu ustaleniu celów zwiększa się motywacja do oszczędzania, która pozwala zachować niezbędną systematyczność działań i powstrzymuje przed niepotrzebnymi wydatkami. Wyznaczone cele oszczędzania mają również duże znaczenie przy opracowywaniu planu oszczędnościowego.

Analiza wydatków

Stanowi ona kluczowy etap w procesie oszczędzania. W jej ramach należy spisać wszystkie wydatki i odpowiednio je sklasyfikować. Dobrze w tym celu zastosować podział na wydatki niezbędne do życia oraz dodatkowe. Następnie należy przeanalizować obie grupy i wyszukać obszary, w których można dokonać redukcji kosztów. W przypadku pierwszej grupy może być to na przykład ograniczenie częstotliwości zakupów spożywczych, które przełoży się na mniejsze koszty w tym zakresie. Analiza wydatków z drugiej grupy jest prostszym zadaniem. W jej obrębie znajdują się bowiem pozycje, z których łatwiej zrezygnować, takie jak np. subskrypcje nieużywanych platform streamingowych, droższe zakupy czy wyjścia do restauracji. Dzięki dokładnemu przyjrzeniu się wydatkom można w widoczny sposób usprawnić proces oszczędzania pieniędzy.

Przygotuj plan

W kontekście skutecznego oszczędzania bardzo istotną rolę odgrywa stworzenie przemyślanego planu działania. Powinien on uwzględniać m.in.:

 • cele oszczędzania,
 • przeanalizowane wydatki,
 • spisane przychody,
 • wybraną metodę oszczędzania pieniędzy.

Kiedy wiemy, na jaki cel oszczędzamy oraz mamy wszelkie potrzebne dane, należy spisać budżet domowy. Najłatwiej zrobić to w arkuszu kalkulacyjnym, w którym uwzględnione zostaną zarówno wydatki, jak i przychody, a także ich bilans. Szczegółowy podział wydatków powinien zostać dostosowany do tego, jaką metodę oszczędzania wybraliśmy. Systematyczne i rzetelne uzupełnianie spisu wydatków ułatwi weryfikację realizacji planu i da szansę na wychwycenie obszarów, w których można byłoby dodatkowo zredukować koszty.

Istotną kwestią jest również decyzja dotycząca tego, co chcemy zrobić z pieniędzmi wyodrębnionymi w ramach oszczędności. Do najpopularniejszych rozwiązań zalicza się konta oszczędnościowe i lokaty. Nie jest to jednak jedyny sposób na zagospodarowanie oszczędności. Interesującymi metodami oszczędzania, na które warto zwrócić uwagę, są także fundusze inwestycyjne oraz produkty emerytalne proponowane przez renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI.

Cotygodniowa weryfikacja planu

Realizacja planu oszczędnościowego powinna być regularnie monitorowana. Odpowiednim podejściem jest cotygodniowa weryfikacja planu, która pozwala skontrolować, czy przebieg procesu oszczędzania jest zgodny z założeniami. Pozwala to również na wprowadzenie ewentualnych korekt, jeśli zachodziłaby obawa, że z jakiegoś powodu obrane cele mogą nie zostać zrealizowane.

Szybsza spłata długów – sposób na to, jak zaoszczędzić pieniądze

Wiele osób nie decyduje się na oszczędzanie pieniędzy przez to, że ma nieuregulowane zobowiązania. W takiej sytuacji można mieć przeświadczenie, że nie dysponuje się wystarczającymi środkami na to, aby odkładać co miesiąc pewną kwotę. Rozwiązaniem tego problemu jest szybsza spłata długów. Im sprawniej uregulujemy zaległości, tym mniej odsetek zapłacimy, co w konsekwencji pozwoli nam więcej pieniędzy zatrzymać w portfelu.

Jak zacząć oszczędzać pieniądze, gdy posiada się długi? Najlepiej tak zaplanować oszczędzanie pieniędzy, aby większą część wypracowanej nadwyżki przeznaczyć na szybszą spłatę zobowiązań. W ten sposób można w krótszym czasie uwolnić się od długów i wyższe kwoty gromadzić w charakterze oszczędności.

Czy inwestowanie może być sposobem na oszczędzanie?

Kwestią, o jakiej należy wspomnieć przy omawianiu tego, jak oszczędzać pieniądze, jest to, że jednym ze sposobów na gromadzenie oszczędności może stać się inwestowanie. Przeznaczając nasze środki finansowe na inwestycje, zapobiegamy ich nieprzemyślanemu wydaniu, a dodatkowo mamy szansę na wzrost ulokowanej w ten sposób kwoty. Dzięki temu nie tylko istnieje możliwość zachowania danej puli pieniędzy, ale również ewentualnego jej powiększenia.

Częstym wyborem osób pragnących oszczędzać poprzez inwestowanie są tzw. fundusze inwestycyjne. Jest to forma zbiorowego inwestowania, w ramach której środki uczestników funduszu są lokowane zgodnie z jego polityką inwestycyjną. Pieniędzmi inwestorów zarządzają doświadczeni specjaliści z towarzystw funduszy inwestycyjnych. Ich wiedza i umiejętności zwiększają szansę na wypracowanie zysków dla uczestników funduszu. Należy jednak przy tym pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem utraty środków. Oznacza to, że nawet bardzo konserwatywny fundusz inwestycyjny nie daje stuprocentowej gwarancji zysków.

Podsumowanie

Dylemat, jak oszczędzać pieniądze, towarzyszy na co dzień szerokiemu gronu osób. Wielu z nich wydaje się, że oszczędzanie pieniędzy jest bardzo trudne i nie wiedzą do końca, jak zacząć to robić. Okazuje się, że gromadzenie środków nie musi być wielkim wyzwaniem, gdy wiemy, jak zacząć oszczędzać pieniądze oraz jakie są skuteczne sposoby umożliwiające realizację tego zadania. Chcąc zaoszczędzić, musimy zadbać o systematyczność oraz właściwy plan działania, poprzedzony ustaleniem realnych celów oszczędnościowych. Co istotne, oszczędzanie pieniędzy nie musi ograniczać się wyłącznie do umieszczania pieniędzy na koncie oszczędnościowym czy lokacie. Ciekawym rozwiązaniem jest np. inwestycja w fundusze inwestycyjne, w ramach których obrotem środkami uczestników zajmują się wykwalifikowani specjaliści z towarzystw funduszy inwestycyjnych, takich jak np. Skarbiec TFI.

Jako Skarbiec TFI funkcjonujemy z sukcesami na rynku już od ponad 25 lat. Oferujemy fundusze inwestycyjne z różnych klas aktywów, dzięki czemu każdy inwestor znajdzie u nas właściwe rozwiązanie dla siebie. Profesjonalnie obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Osoby, które interesuje oszczędzanie pieniędzy na przyszłość, mogą skorzystać u nas m.in. z Planu Systematycznego Oszczędzania, a także różnego rodzaju produktów emerytalnych.

Zapraszamy do kontaktu.

Zaciekawił Cię ten artykuł? Zapoznaj się z innymi tekstami dostępnymi na naszej stronie internetowej. Poruszamy w nich wiele interesujących zagadnień, takich jak np.:

Powiązane aktualności
12.06.2023, 11:30
Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na…
05.06.2023, 07:46
Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy…
18.05.2023, 08:26
Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij