Jak działają fundusze inwestycyjne?

27.12.2022

Wiele osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem, nie zdaje sobie sprawy z tego, jak działają fundusze inwestycyjne. Dla części początkujących ta forma inwestowania może wydawać się na starcie dość skomplikowana. Jeśli jednak inwestor zapozna się z zasadami funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, to okaże się, że inwestowanie w nie jest stosunkowo proste i nie wymaga pogłębionej wiedzy czy wieloletniego doświadczenia. W niniejszym artykule wyjaśniamy między innymi: czym są i jak działają fundusze inwestycyjne, jakie wyróżniamy ich rodzaje, a także kto sprawuje nad nimi kontrolę.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Zastanawiając się, jak oszczędzać pieniądze poprzez inwestowanie, mamy do wyboru wiele różnych dróg. Jednym z najczęściej wybieranych w tym kontekście rozwiązań są fundusze inwestycyjne. Co dokładnie oznacza ten termin? Fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego inwestowania pieniędzy pozyskanych od inwestorów w:

 • papiery wartościowe,
 • instrumentu rynku pieniężnego,
 • inne prawa majątkowe.

Kiedy wiemy już, czym są fundusze inwestycyjne, możemy przeanalizować to, jak działają i co dzieje się z pieniędzmi wpłacanymi przez ich uczestników.

Jak działa fundusz inwestycyjny?

Zanim zdecydujesz się na inwestowanie w fundusze inwestycyjne, powinieneś najpierw zrozumieć model ich działania. Na czym on polega? Fundusz inwestycyjny łączy zasoby finansowe swoich uczestników, a następnie je wspólnie inwestuje. Zebrane środki są lokowane w różnorodne instrumenty finansowe. Inwestorom po wpłaceniu pieniędzy na rzecz funduszu zostają przydzielone tzw. tytuły uczestnictwa. W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) są nimi jednostki uczestnictwa. Osoby inwestujące w fundusze inwestycyjne zamknięte zapewniają sobie natomiast certyfikaty inwestycyjne. To, jaka liczba jednostek bądź certyfikatów zostanie przydzielona inwestorowi, zależy od tego, jaki jest jego udział w majątku funduszu.

W co inwestują fundusze inwestycyjne? Odpowiedź na to pytanie zależy od strategii inwestycyjnej danego funduszu. Właściwym lokowaniem zebranych środków zajmują się zarządzający funduszem specjaliści z towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Mają oni za zadanie inwestować zgromadzone zasoby finansowe zgodnie z tym, co zostało ustalone w ramach polityki inwestycyjnej ujętej w statucie funduszu. W ramach podejmowanych działań mogą np. nabywać prawa majątkowe czy papiery wartościowe, takie jak np. akcje i obligacje. Celem ekspertów zarządzających funduszami inwestycyjnymi jest obracanie powierzonymi im pieniędzmi tak, aby zapewnić inwestorom korzyści. Koniecznie trzeba jednak odnotować, że inwestowanie zawsze wiąże się z brakiem gwarancji zysku oraz ryzykiem straty zainwestowanych środków – analogicznie jest w przypadku funduszy inwestycyjnych.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Osoby zainteresowane uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym mają do wyboru kilka możliwości. W ogólnym ujęciu można wyróżnić trzy rodzaje funduszy inwestycyjnych:

 • fundusze inwestycyjne otwarte (FIO),
 • fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ),
 • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO).

Fundusze inwestycyjne otwarte

Funduszami inwestycyjnymi otwartymi określa się fundusze, w przypadku których inwestor wpłacający swoje środki na rzecz FIO, otrzymuje jednostkę uczestnictwa, pozwalającą mu na udział w aktywach funduszu. Otrzymane jednostki uczestnictwa podlegają dziedziczeniu i mogą być przedmiotem zastawu, natomiast nie da się ich sprzedać. W przypadku, gdy wartość jednostki uczestnictwa ulegnie wzrostowi, to wypracowywany jest dochód. Charakterystycznymi cechami funduszy inwestycyjnych otwartych są m.in.: niski próg wejścia i brak ograniczeń w obszarze stawania się uczestnikiem funduszu bądź rezygnacji z uczestnictwa oraz znaczna kontrola inwestorów nad swoimi zasobami.

Fundusze inwestycyjne zamknięte

W przypadku FIZ nie mamy do czynienia z jednostkami uczestnictwa, tylko z certyfikatami inwestycyjnymi, które są papierami wartościowymi. Aby stać się uczestnikiem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, trzeba przystąpić do niego w okresie subskrypcji certyfikatów lub nabyć certyfikaty na rynku wtórnym pod warunkiem, że fundusz działa jako fundusz publiczny i posiada certyfikaty notowane na GPW. Istotnymi cechami FIZ są także m.in. ograniczone możliwości wyjścia z funduszu czy większa swoboda inwestycyjna TFI zarządzających funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

SFIO łączą w sobie niektóre cechy FIO oraz FIZ. Kluczową kwestią w kontekście specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych jest to, że twórca tego rodzaju funduszu może zapisać w jego statucie, kto i na jakich warunkach ma prawo stać się uczestnikiem funduszu. Analogicznie mogą zostać określone również ustalenia dotyczące warunków, w których inwestor ma prawo żądać od funduszu odkupienia jednostki uczestnictwa.

Jakie są zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne?

Fundusze inwestycyjne – czy warto zdecydować się na to rozwiązanie? Przed tym dylematem staje wielu początkujących inwestorów. Nie ma przypadku w tym, że duża część z nich ostatecznie się na to decyduje. Popularność tej formy inwestowania wynika z tego, że charakteryzuje się ona wieloma zaletami. Wśród najistotniejszych z nich można wyróżnić m.in.:

 • możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów zarządzających tymi funduszami,
 • brak konieczności dużego zaangażowania czasowego,
 • możliwość osiągnięcia dużej dywersyfikacji portfela,
 • różnorodność funduszy inwestycyjnych pozwala osobom zainteresowanym inwestycjami na dobór rozwiązania dopasowanego do ich celów oraz potrzeb, a także poziomu akceptowalnego ryzyka,
 • możliwość regularnego inwestowania przy niewielkim kapitale.

Kto tworzy i sprawuje kontrolę nad funduszami inwestycyjnymi?

Nierzadko osoby planujące pierwsze inwestycje, zastanawiając się, czy fundusze inwestycyjne są bezpieczne, rozważają to, kto je tworzy i sprawuje nad nimi kontrolę. Za tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszy inwestycyjnych odpowiadają towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). O bezpieczeństwie funduszy inwestycyjnych jako instytucji świadczy to, że kontrolę nad nimi sprawuje organ administracji państwowej w postaci Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowym wsparciem dla KNF jest między innymi kontrola sprawowana przez biegłego rewidenta oraz depozytariusza. Należy przy tym pamiętać, że inwestowanie w fundusze nie daje gwarancji zysku i należy zawsze liczyć się z ryzykiem utraty zainwestowanych środków.

Podsumowanie

Jak działają fundusze inwestycyjne? Odpowiedź na to pytanie jest konieczna przed skorzystaniem z tego rodzaju rozwiązania. Fundusze inwestycyjne umożliwiają zbiorowe inwestowanie m.in. w papiery wartościowe. To interesujące rozwiązanie nie tylko dla doświadczonych inwestorów, ale także dla początkujących osób, ponieważ funduszami zarządzają doświadczeni specjaliści z towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wybór odpowiedniego TFI jest bardzo istotny, ponieważ to zatrudnieni przez takie towarzystwo eksperci inwestują pieniądze uczestników funduszu.

Jeśli szukasz renomowanego towarzystwa funduszy inwestycyjnych z bogatą historią, to skorzystaj z oferty Skarbiec TFI. Działamy na rynku od ponad 25 lat i przez ten czas zbudowaliśmy na nim bardzo silną pozycję. W naszej ofercie znajdują się fundusze inwestycyjne z różnych klas aktywów, co sprawia, że każdy inwestor może znaleźć u nas rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb i celów. Zapewniamy profesjonalną obsługę klientom instytucjonalnym oraz indywidualnym. Proponujemy także różnego rodzaju produkty emerytalne oraz usługę Asset Management.

Zapraszamy do kontaktu.

Uważasz, że ten wpis był interesujący? Zapoznaj się z innymi artykułami dostępnymi na naszej stronie internetowej, w których poruszamy interesujące kwestie, w tym m.in. wyjaśniamy, jak inwestować pieniądze.

Powiązane aktualności
12.06.2023, 11:30
Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na…
05.06.2023, 07:46
Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy…
18.05.2023, 08:26
Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij