Co to są obligacje i czy warto w nie inwestować?

12.05.2023

Co to są obligacje? To pytanie zadaje sobie wiele osób na początku swojej drogi inwestorskiej. Stanowią one bowiem jedną z interesujących opcji inwestycyjnych, gdy zastanawiamy się, jak ulokować swoje oszczędności. W dzisiejszym artykule zajmiemy się tym tematem i wyjaśnimy między innymi: co to są obligacje, jakie wyróżniamy ich rodzaje, jak można w nie inwestować oraz jakie są ich plusy i minusy.

Obligacje – co to jest?

Na początku warto zdefiniować sobie, czym jest obligacja. Tym mianem określa się dłużny papier wartościowy, który emituje się w seriach. Co istotne, obligacje stanowią sposób zaciągnięcia przez emitenta wierzytelności, a ich emitent deklaruje się jako dłużnik obligatariusza, jednocześnie zobowiązując się do tego, że spełni określone świadczenie w ustalonym czasie.  Świadczenie ma charakter pieniężny.

Obligacje są odmianą instrumentu rynku kapitałowego i zalicza się je do dłużnych instrumentów finansowych. Celem emitenta obligacji jest pozyskanie kapitału od obligatariuszy, natomiast nabywca kupuje obligacje po to, aby otrzymać prawo do dochodu z odsetek oraz zwrotu kapitału w założonym terminie. Co istotne, inwestując w obligacje nie zyskujemy prawa do otrzymania dywidendy, czy współwłasności, w przeciwieństwie do tego, co zapewniają inwestorom akcje. Na uwagę natomiast zasługuje fakt, że w przypadku większości obligacji nabywca może je sprzedać kolejnemu zainteresowanemu inwestorowi.

Jakie są rodzaje obligacji?

Kiedy wiemy już, że istnieją obligacje oraz wiemy co to za papiery wartościowe, warto zapoznać się z tym, jak się je klasyfikuje. Jednym z najpopularniejszych sposobów podziału obligacji jest podział ze względu na emitenta.

 • Obligacje skarbowe – co to grupa papierów wartościowych? Są one emitowane przez rząd, który w ten sposób może finansować deficyt budżetowy. Obligacje Skarbu Państwa charakteryzują się niskim ryzykiem inwestycyjnym i terminem zapadalności dłuższym niż rok (te o krótszym terminie określa się mianem bonów skarbowych).
 • Obligacje korporacyjne – emitują je przedsiębiorstwa w sposób zgodny z ustawą o obligacjach. Częstym powodem emisji obligacji korporacyjnych przez firmę jest chęć podejmowania przez nią nowych inwestycji.
 • Obligacje komunalne – emitentem tych obligacji są jednostki samorządu terytorialnego, takie jak gminy czy powiaty.

Innym ważnym sposobem podziału obligacji jest podział z uwagi na termin wykupu. Zgodnie z nim wyróżniamy obligacje:

 • krótkoterminowe z terminem wykupu poniżej roku,
 • średnioterminowe, których termin wykupu mieści się w przedziale od roku do pięciu lat,
 • długoterminowe z terminem wykupu powyżej pięciu lat,
 • wieczyste, czyli takie, które nie mają określonego terminu wykupu (uprawniają do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony).

Co należy wiedzieć przed zainwestowaniem w obligacje?

Zanim zdecydujemy się na inwestowanie w obligacje, należy zapoznać się z kilkoma kluczowymi pojęciami związanymi z lokowaniem swoich środków w tych papierach dłużnych.

 • Termin wykupu obligacji – jest to ustalony moment, w którym następuje zwrot kwoty równej wartości nominalnej, a także narosłych odsetek dla obligatariusza (za wyjątkiem odsetek wypłacanych okresowo)
 • Cena nominalna – w ten sposób określa się wartość obligacji, jaką emitent musi zwrócić wraz z odsetkami obligatariuszowi przy wykupie obligacji.
 • Cena nabycia – nabywca płaci tę kwotę za obligację. Może być zarówno wyższa, jak i niższa od ceny nominalnej.
 • Oprocentowanie – jest to procent liczony od ceny nominalnej, który uzyska obligatariusz.
 • Okres odsetkowy – w tym czasie nalicza się odsetki od obligacji. Po jego upływie odsetki są wypłacane obligatariuszowi.

Inwestor powinien także znać odpowiedź na pytanie o to, co to jest rentowność obligacji. Pod tym pojęciem kryje się stopa zwrotu z inwestycji w obligacje. Determinują ją różne czynniki, takie jak m.in. oprocentowanie, cena nabycia czy podatek od dochodów kapitałowych.

Zalety i wady inwestycji w obligacje skarbowe i korporacyjne

Czy inwestować w obligacje skarbowe lub korporacyjne? Odpowiedź na to pytanie zależy w dużej mierze od celu i preferencji inwestora. Warto jednak przedtem zapoznać się z zaletami i wadami obu sposobów na inwestowanie.

Jakie zalety ma inwestowanie w obligacje skarbowe? Wśród najważniejszych plusów tego rozwiązania trzeba wymienić m.in.:

 • prostotę – inwestowanie w obligacje Skarbu Państwa nie należy do najbardziej skomplikowanych sposobów na lokowanie swoich oszczędności,
 • niskie ryzyko inwestycyjne,
 • brak konieczności obsługi inwestycji.

Czy inwestowanie w obligacje Skarbu Państwa ma wady? Tak, należą do nich m.in.:

 • konieczność zamrożenia kapitału w przypadku obligacji długoterminowych,
 • niskie potencjalne zyski z inwestycji.

Przejdźmy teraz do obligacji korporacyjnych. Jakie są ich najistotniejsze plusy? Wśród nich znajdują się m.in.:

 • atrakcyjniejsze oprocentowanie niż w przypadku obligacji skarbowych,
 • niska bariera wejścia – nie jest wymagany duży kapitał,
 • niskie koszty inwestycyjne.

Najważniejszą wadą inwestowania w obligacje korporacyjne jest natomiast wyższe ryzyko inwestycyjne niż w przypadku obligacji skarbowych.

Jak można inwestować w obligacje i czy warto to robić?

Wiedząc, co to obligacja, jakie mogą być jej rodzaje, a także znając „za i przeciw” dotyczące inwestowania w obligacje skarbowe i korporacyjne, warto zastanowić się, w jaki sposób można w nie inwestować.

Jeśli interesują nas obligacje Skarbu Państwa, to możemy je nabyć między innymi poprzez:

 • dedykowaną stronę Ministerstwa Finansów,
 • bank PKO Bank Polski,
 • uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym.

Jeżeli natomiast chcemy ulokować nasze oszczędności w obligacjach emitowanych przez przedsiębiorstwa, to możemy to zrobić między innymi:

 • na rynku pierwotnym, nabywając obligacje w sposób bezpośredni od emitenta,
 • na rynku wtórnym, np. w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych, ten sposób zakłada pośrednictwo domu lub biura maklerskiego,
 • poprzez fundusz inwestycyjny.

Czy warto inwestować w obligacje? To zależy od przede wszystkim od naszych oczekiwań względem inwestycji. Obligacje skarbowe są ciekawą alternatywą dla tradycyjnych lokat bankowych ze względu na wyższe oprocentowanie przy nadal niskim ryzyku inwestycyjnym. Inwestując w ten sposób, nie można jednak oczekiwać dużych zysków. Obligacje korporacyjne oferują zazwyczaj wyższe oprocentowanie, jednak wiąże się to jednocześnie z wyższym ryzykiem inwestycyjnym.

Podsumowanie

W dzisiejszym artykule odpowiedzieliśmy sobie na istotne dla wielu inwestorów pytanie: obligacje – co to jest? Wyróżniamy różne rodzaje tych dłużnych papierów wartościowych, przy czym szczególną uwagę warto zwrócić na obligacje skarbowe oraz korporacyjne. Istnieją różne sposoby na inwestowanie w obligacje, jednak za jeden z najbardziej interesujących uważa się uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym. Warto w tym celu skorzystać z usług sprawdzonego towarzystwa funduszy inwestycyjnych, takiego jak Skarbiec TFI.

W Skarbiec TFI od ponad 25 lat pracujemy na naszą renomę i obecnie jesteśmy postrzegani jako cenione towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W naszej ofercie dostępne są różnorodne fundusze inwestycyjne, w tym takie, które skupiają się na inwestycjach w obligacje, np. Skarbiec Obligacja czy Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu. Dzięki różnorodnym możliwościom proponowanym przez Skarbiec TFI każdy inwestor może u nas znaleźć coś dla siebie. Profesjonalnie obsługujemy zarówno klientów instytucjonalnych, jak i indywidualnych, zapewniając im pewność współpracy z doświadczonymi profesjonalistami. Warto dodać, że fundusze inwestycyjne nie są jedynym ciekawym rozwiązaniem znajdującym się w naszej ofercie. Proponujemy także usługę Asset Management oraz różne produkty emerytalne.

Zapraszamy do kontaktu.

Zaciekawił Cię ten wpis? Zapoznaj się z innymi artykułami dostępnymi na naszej stronie internetowej, z których dowiesz się m.in. o tym:

jakie są interesujące sposoby na inwestowanie pieniędzy dla początkujących.

Powiązane aktualności
12.06.2023, 11:30
Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na…
05.06.2023, 07:46
Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy…
18.05.2023, 08:26
Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij