Mirosław Tarczoń w Gazecie Ubezpieczeniowej “Oszczędzanie finansowe przez pracodawcę – co poza PPK?”

11.04.2023

Zapraszamy do Gazety Ubezpieczeniowej do artykułu pt. „Oszczędzanie finansowe przez pracodawcę – co poza PPK?” autorstwa Mirosława Tarczonia naszego dyrektora ds. komunikacji inwestycyjnej.

„Powoli, ale jednak rosnące wśród pracowników zainteresowanie uczestnictwem w pracowniczych planach kapitałowych spowodowało, że znaczna część pracodawców, którzy do tej pory nie musieli uruchamiać programu, wdrożyła je w swoich firmach w ramach tegorocznego, przewidzianego ustawą mechanizmu autozapisu.

W otoczeniu znacznej presji płacowej wynikającej z wysokiej inflacji pracownicy coraz częściej zaczynają doceniać dostępne w miejscu pracy dodatkowe możliwości oszczędzania. Do takich niewątpliwie należą pracownicze plany kapitałowe, w ramach których pracodawca co miesiąc przekazuje pracownikom w nich uczestniczącym kwoty odpowiadające 1,5% wynagrodzenia brutto.

Czy PPK można traktować jako benefit?

Pracowniczy plan kapitałowy jest programem obowiązkowym do wdrożenia (z drobnymi wyjątkami wskazanymi ustawą) przez pracodawcę z obowiązkiem zapisania do takiego programu pracowników w wieku między 18. a 55. rokiem życia. Z tej perspektywy trudno uznać PPK za benefit.

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę, że oprócz obowiązkowej wpłaty finansowanej przez pracodawcę może on finansować wpłatę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia brutto, a zyski osiągnięte z inwestycji w ramach PPK zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych, to już tak „rozszerzony” program śmiało można zaliczyć do benefitów, jakie pracodawca oferuje swoim pracownikom.

Dodatkowo, o ile wpłata obowiązkowa pracodawcy zawsze wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto, o tyle wpłata dodatkowa może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń, co czynić może pracownicze plany kapitałowe benefitem precyzyjnie kierowanym do określonych grup osób zatrudnionych.

Jeśli nie PPK, to co?

Na polskim rynku od wielu lat dostępne są inne formy zorganizowanego oszczędzania, do których wpłaty finansuje swoim pracownikom pracodawca.

Cały artykuł dostępny jest w najnowszym wydaniu Gazety Ubezpieczeniowej.

Powiązane komentarze
25.05.2023, 08:16
Zapraszamy do Analiz Online do komentarza naszego członka zarządu Krzysztofa Fabrykiewicza. - W funduszach PPK w dużym stopniu…
19.04.2023, 09:48
Zapraszamy do Gazeta Ubezpieczeniowa do artykułu pt. „Oszczędzanie finansowe przez pracodawcę – co poza PPK?” autorstwa Mirosława…
09.03.2023, 09:56
Zapraszamy do inwestycje.pl do komentarza Krzysztof Cesarza pt. "Wzrost partycypacji w PPK przysłuży się najmocniej spółkom z…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij