Komentarz Krzysztofa Fabrykiewicza w Analizach Online

25.05.2023

Zapraszamy do Analiz Online do komentarza naszego członka zarządu Krzysztofa Fabrykiewicza.

– W funduszach PPK w dużym stopniu ograniczone są koszty funkcjonowania PPK, a ich nadwyżka pokrywana jest przez towarzystwa. Ograniczenie kosztów w największym stopniu dotyka towarzystwa o niskim poziomie aktywów w ramach funduszy PPK, bowiem część kosztów rośnie mniej niż proporcjonalnie w relacji do aktywów i w przypadku niskiego poziomu tychże aktywów udział kosztów jest większy. Są to m.in. koszty związane z depozytariuszem i usługami agenta transferowego. Osiągnięcie rentowności tej linii biznesowej wymaga zgromadzenia odpowiedniego poziomu aktywów, co w przypadku mniejszych podmiotów, wymaga czasu. Korzystny wpływ miałby również wzrost wskaźnika partycypacji – tłumaczy Krzysztof Fabrykiewicz, członek Zarządu Skarbiec TFI.

Cały artykuł dostępny jest na analizy.pl

Powiązane komentarze
25.05.2023, 09:11
Zapraszamy do dziennika Parkiet do komentarza pt. „Małe i średnie firmy beneficjentami popandemicznego odbicia w gospodarce” Dariusza…
18.05.2023, 08:00
Zapraszamy do ISBiznes do komentarza Dariusza Świniarskiego zarządzającego z zespołu zarządzania portfelami. „Zdaniem Dariusza Świniarskiego, zarządzającego Portfelami…
16.05.2023, 10:37
Zapraszamy do Pulsu Biznesu do komentarza Grzegorza Zatryba naszego głównego stratega, dyrektora Departamentu Zarządzania Funduszami Rynków Kapitałowych…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij