Komentarz Krzysztofa Fabrykiewicza w Analizach Online

25.05.2023

Zapraszamy do Analiz Online do komentarza naszego członka zarządu Krzysztofa Fabrykiewicza.

– W funduszach PPK w dużym stopniu ograniczone są koszty funkcjonowania PPK, a ich nadwyżka pokrywana jest przez towarzystwa. Ograniczenie kosztów w największym stopniu dotyka towarzystwa o niskim poziomie aktywów w ramach funduszy PPK, bowiem część kosztów rośnie mniej niż proporcjonalnie w relacji do aktywów i w przypadku niskiego poziomu tychże aktywów udział kosztów jest większy. Są to m.in. koszty związane z depozytariuszem i usługami agenta transferowego. Osiągnięcie rentowności tej linii biznesowej wymaga zgromadzenia odpowiedniego poziomu aktywów, co w przypadku mniejszych podmiotów, wymaga czasu. Korzystny wpływ miałby również wzrost wskaźnika partycypacji – tłumaczy Krzysztof Fabrykiewicz, członek Zarządu Skarbiec TFI.

Cały artykuł dostępny jest na analizy.pl

Powiązane komentarze
09.07.2024, 13:37
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w czerwcu 2024 roku. Miłej lektury Komentarze…
11.06.2024, 08:19
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w maju 2024 roku. Miłej lektury Komentarze…
10.05.2024, 11:01
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w kwietniu 2024 roku. Miłej lektury Komentarze…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij