Komentarz Krzysztofa Cesarza “Wzrost partycypacji w PPK przysłuży się najmocniej spółkom z mWIG40 i sWIG80”

09.03.2023

Zapraszamy do inwestycje.pl do komentarza Krzysztof Cesarza pt. “Wzrost partycypacji w PPK przysłuży się najmocniej spółkom z mWIG40 i sWIG80”.

„Marcowy autozapis do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) powinien przynieść wzrost partycypacji w programie. Przy założeniu, że wyniesie on 5 pkt proc. (czyli do poziomu 40%), można oczekiwać zwiększenia zakupów akcji przez zarządzających PPK o ok. 250 mln zł miesięcznie. Gdyby tak się stało, największymi beneficjentami będą spółki z indeksów mWIG40 i sWIG80, gdyż w ich przypadku przyrost popytu na akcje będzie największy w relacji do bieżących obrotów rynkowych, uważa zarządzający funduszami w Skarbiec TFI Krzysztof Cesarz.

Naszym zdaniem, marzec będzie miesiącem rozmów o PPK. Dlaczego? Co 4 lata pracodawca jest zobowiązany ponowić autozapis do PPK. Pierwszy ponowny autozapis do programu ma miejsce w marcu 2023 roku, a kolejne: w 2027 roku, w 2031 roku itd. Na koniec stycznia ok. 2,9 mln pracowników korzystało z tego rozwiązania, co daję stopę partycypacji na poziomie 34,9%. Suma zgromadzonych aktywów wyniosła ok 13 mld zł. Powszechnie uważa się, że stopa partycypacji po autozapisie powinna wzrosnąć. Opracowania wskazują, że wzrost partycypacji o 5 punktów procentowych (czyli do 40%) spowoduje, że instytucje zarządzające PPK, zwiększą zakupy akcji na GPW o ok 250 mln zł miesięcznie. Gdyby tak się stało, największymi beneficjentami będą spółki z indeksów mWIG40 i sWIG80, gdyż w ich przypadku przyrost popytu na akcje będzie największy w relacji do bieżących obrotów rynkowych…”

Cały komentarz dostępny jest na inwestycje.pl

Powiązane komentarze
11.06.2024, 08:19
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w maju 2024 roku. Miłej lektury Komentarze…
10.05.2024, 11:01
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w kwietniu 2024 roku. Miłej lektury Komentarze…
09.04.2024, 10:00
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w marcu 2024 roku. Miłej lektury Komentarze…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij