Czy fundusze stabilnego wzrostu są odpowiednie dla Ciebie?

07.02.2024

Fundusze stabilnego wzrostu – co to jest za rodzaj funduszy inwestycyjnych i czym się charakteryzuje? To pytanie zadaje sobie wielu inwestorów, którzy są na etapie poszukiwania kolejnych sposobów na odpowiednie ulokowanie swoich środków finansowych. Jeśli potencjalnie rozważasz inwestycję w fundusze stabilnego wzrostu, to powinieneś dokładnie zapoznać się z ich charakterystyką, aby móc zweryfikować, czy odpowiada ona Twoim oczekiwaniom inwestycyjnym. W niniejszym artykule wyjaśnimy między innymi: czym są fundusze stabilnego wzrostu, na jakie ich cechy warto zwrócić uwagę oraz kto może być zainteresowany tą formą inwestowania.

Fundusze stabilnego wzrostu – co to za typ funduszy inwestycyjnych?

W obrębie zainteresowań wielu osób znajdują się stabilne inwestycje, które nie będą wiązały się z bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Jednym z często rozważanych rozwiązań po przyjęciu takich założeń są fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu. Czym się charakteryzuje ten typ funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu zalicza się do funduszy mieszanych, wśród których wyróżnia się także m.in. fundusze zrównoważone oraz fundusze aktywnej alokacji. Mogą one lokować przykładowo środki pozyskane od swoich uczestników w różne instrumenty finansowe, w tym m.in. w obligacje i bony skarbowe, akcje spółek oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych Zazwyczaj główną część portfela inwestycyjnego w przypadku funduszy stabilnego wzrostu stanowią instrumenty dłużne, a mniejsza część środków jest ulokowana w akcjach.

Fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu – na co należy zwrócić uwagę w ich przypadku?

W kontekście rozwiązań, jakimi są fundusze stabilnego wzrostu, można wskazać kilka istotnych kwestii, które należy uwzględnić przed zainwestowaniem w nie swoich środków.

  • Celem tego rodzaju funduszy jest stabilne, długoterminowe zwiększanie wartości aktywów.
  • Osoba zarządzająca funduszem może zmieniać w określonych ramach zmieniać proporcje portfela w zależności od aktualnych i przewidywanych czynników rynkowych.
  • Fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu wiążą się często z umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Dokładny poziom tego ryzyka może się różnić w zależności od konkretnego funduszu.

Fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu – kto może być nimi zainteresowany?

Kiedy wiemy już, czym są fundusze stabilnego wzrostu, możemy przyjrzeć się bliżej temu, kogo mogą one zainteresować. Są one ciekawym rozwiązaniem dla osób, które interesują długoterminowe, stabilne inwestycje i nie chcą podejmować bardzo wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu mogą rozważyć także początkujący inwestorzy, którzy nie akceptują w pełni zmienności rynku akcji, ale są gotowi na podjęcie ryzyka większego niż w przypadku dużej części rozwiązań związanych z rynkiem długu.

Podsumowanie

Jedną z dostępnych możliwości w zakresie tego, jak inwestować pieniądze, są fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu. Należą one do grupy funduszy mieszanych, które inwestują środki pozyskane od swoich uczestników zarówno w obligacje i inne instrumenty dłużne, jak i w akcje. Niektóre fundusze inwestują również w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych. Charakterystyczną cechą funduszy stabilnego wzrostu jest to, że większą część portfela inwestycyjnego stanowią instrumenty dłużne,a mniejszą w akcje.Osoby, które rozważają inwestowanie w fundusze stabilnego wzrostu, powinny także wziąć pod uwagę to, że cechuje je najczęściej umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego. Warto także podkreślić, że ten rodzaj funduszy rekomendowany przede wszystkim jest dla inwestorów zakładających długoterminowy horyzont inwestycyjny.

Jeśli interesuje Cię inwestowanie w fundusze inwestycyjne, to zachęcamy do zapoznania się z ofertą Skarbiec TFI. Jesteśmy cenieni jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych z ponad 25-letnią historią działalności na rynku. W naszej ofercie znajdują się różnorodne fundusze inwestycyjne z różnych klas aktywów.

 Dzięki temu każdy inwestor ma szansę wybrać spośród nich rozwiązanie dostosowane do swoich potrzeb. W ofercie Skarbiec TFI dostępne są również różnego rodzaju produkty emerytalne i oszczędnościowe dla osób, które interesuje racjonalny plan oszczędzania oraz usługa Asset Management.

Zachęcamy do kontaktu.

Spodobał Ci się ten artykuł? Sprawdź inne wpisy opublikowane na naszej stronie internetowej. Poruszamy w nich różne interesujące zagadnienia, w tym m.in.:

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij