Skarbiec TFI przejmuje fundusz BPS FIO

21.12.2023

Skarbiec TFI przejmie fundusz parasolowy BPS FIO, w którego skład wchodzą cztery subfundusze: BPS FIO Konserwatywny, BPS FIO Obligacji, BPS FIO Stabilnego Wzrostu, BPS FIO Akcji. Według stanu na 30 listopada 2023 roku, w subfunduszach BPS FIO zgromadzone były aktywa o wartości ok. 140 mln zł.

Uchwała w sprawie przejęcia zarządzania funduszem BPS FIO przez Skarbiec TFI została podjęta 20 grudnia 2023 r. przez zgromadzenie uczestników funduszu. Sfinalizowanie całego procesu wymaga jeszcze stosownych decyzji KNF i UOKiK.

 – W Grupie Skarbiec, w tym w Skarbiec TFI, stawiamy nie tylko na rozwój organiczny, czy wprowadzanie własnych rozwiązań produktowych. Z uwagą obserwujemy rynek pod kątem udziału w możliwych procesach konsolidacyjnych. Przejęcie funduszu BPS FIO wpisuje się w deklarowane przez nas aktywności i zapowiedzi rozwoju skali działalności firmy – mówi Piotr Szulec, Prezes Skarbiec TFI i Skarbiec Holding.

– Przejmując fundusze budujemy potencjał rynkowy Skarbiec TFI. Jesteśmy świadomi zobowiązań i stojących przed nami wyzwań w zakresie obsługi klienta oraz dostarczania najwyższej jakości usług. Naszą siłą jest wieloletnie doświadczenie – Skarbiec TFI jest jednym z najstarszych, niezależnych Towarzystw na rynku. Nasi zarządzający byli wielokrotnie nagradzani za osiągane wyniki inwestycyjne, ale co równie ważne, jako – Przejmując fundusze budujemy potencjał rynkowy Skarbiec TFI. Jesteśmy świadomi zobowiązań i stojących przed nami wyzwań w zakresie obsługi klienta oraz dostarczania najwyższej jakości usług. Naszą siłą jest wieloletnie doświadczenie – Skarbiec TFI jest jednym z najstarszych, niezależnych Towarzystw na rynku. Nasi zarządzający byli wielokrotnie nagradzani za osiągane wyniki inwestycyjne, ale co równie ważne, jako jedno z bardziej doświadczonych towarzystw na polskim rynku, dysponujemy wysokiej klasy zespołem ekspertów zajmujących się od lat kwestiami operacyjnymi funduszy inwestycyjnych oraz dbaniem o relacje z klientami. Jest to szczególnie istotne w obliczu tego, że BPS FIO jest funduszem skierowanym w dużej mierze do klienta detalicznego, który wysoko ceni sobie jakość obsługi i podtrzymywanie relacji. Zdajemy sobie z tego sprawę i będziemy robić co w naszej mocy, aby obecni klienci BPS FIO nadal mogli cieszyć się wysokimi standardami obsługi świadczonymi dotychczas przez BPS TFI. Jesteśmy dumni, że to właśnie Skarbiec TFI znalazło uznanie w oczach uczestników funduszu BPS FIO i że BPS TFI zaufało nam i rekomendowało nas do przejęcia zarządzania funduszem – dodaje Prezes.

W skład przejmowanego przez Skarbiec TFI parasola BPS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wchodzą cztery subfundusze BPS FIO Konserwatywny, BPS FIO Obligacji, BPS FIO Stabilnego Wzrostu, BPS FIO Akcji, w ramach których funkcjonują takie produkty inwestycje jak:

  • Pracownicze Programy Emerytalne,
  • Pracownicze Programy Inwestycyjne,
  • Programy Systematycznego Inwestowania,
  • IKE,
  • IKZE.

– Poszerzenie naszej oferty o produkty PPE, IKE i IKZE zawarte w funduszu BPS FIO powiązane jest także z kontynuacją rozwoju produktów emerytalnych w Skarbiec TFI. Jednym z naszych wyróżników są wysokie standardy jakości obsługi – mówi Przemysław Jaworski, dyrektor Zespołu Sprzedaży Produktów Emerytalnych w Skarbiec TFI.

W przypadku produktów finansowych, w tym długoterminowych planów emerytalnych bardzo ważny jest stały kontakt z klientem. W Skarbiec TFI uczestnicy takich programów jak PPE, IKZE, IKE mogą liczyć na wsparcie dedykowanego eksperta. W procesie zarządzania środkami klientów bardzo ważne są wzajemne relacje, transparentność przekazu, kompleksowe informacje na temat dostarczanych rozwiązań. W Skarbiec TFI chcemy być przede wszystkim partnerem w procesie budowania długoterminowego portfela inwestycyjnego – dodaje Jaworski.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij