Skarbiec TFI oraz trzy fundusze Towarzystwa z nominacjami do nagród Alfa 2020

18.03.2021

Skarbiec TFI, podobnie jak i w minionym roku, otrzymał nominację do nagrody Alfa w kategorii towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W rywalizacji Alfa 2020 uczestniczą też trzy fundusze Towarzystwa: Skarbiec Małych i Średnich Spółek, Skarbiec Konserwatywny oraz Skarbiec III Filar.

W najnowszej edycji nagród Alfa, przyznawanych przez specjalistyczny serwis Analizy Online, fundusze zarządzane przez Skarbiec TFI rywalizują w trzech kategoriach: akcji polskich małych i średnich spółek (Skarbiec Małych i Średnich Spółek), polskich papierów skarbowych (Skarbiec Konserwatywny) oraz funduszy stabilnego wzrostu (Skarbiec III Filar). Ponadto sam Skarbiec TFI jest jednym z trzech towarzystw funduszy inwestycyjnych nominowanych do najnowszej nagrody Alfa.

– Minione kilkanaście miesięcy stało pod znakiem niespotykanych wyzwań w całej gospodarce wywołanych epidemią koronawirusa. W tym trudnym okresie nominacje dla funduszy Skarbiec TFI w trzech różnych segmentach rynku – akcji polskich, papierów dłużnych oraz funduszy mieszanych – są potwierdzeniem wysokiej jakości pracy zespołu zarządzania aktywami Towarzystwa. Należy podkreślić, że są oni wspierani przez najwyższej klasy ekspertów. Podziękowania należą się wszystkim pracownikom – pozycję naszej firmy w równie istotnym stopniu budują także eksperci z tzw. obszaru back office, w tym sprzedaży i ryzyka – mówi Anna Milewska, Prezes Zarządu Skarbiec TFI.

W segmencie funduszy nagrody przyznawane przez Analizy Online mają na celu wyróżnienie tych produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają klientom ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Nominowane fundusze muszą spełnić szereg warunków, wśród których istotne są m.in. kwestie dostępności dla szerokiego grona klientów, odpowiedni poziom aktywów czy co najmniej 5-letni okres funkcjonowania na rynku w przypadku funduszy z segmentu akcyjnego i mieszanego lub co najmniej 3-letni w przypadku funduszy z segmentu dłużnego.

Alfę otrzymuje również towarzystwo funduszy inwestycyjnych. O nominacji TFI nie decyduje jednak liczba nominowanych funduszy, ale posiadanie wysoko ocenionych funduszy w niniejszych segmentach rynku: akcji polskich, polskich mieszanych, polskich papierów dłużnych z przewagą papierów skarbowych oraz dłużnych inwestujących szeroko. Więcej o nagrodach Alfa na stronach www.analizy.pl.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij