Skarbiec Małych i Średnich Spółek, z wynikiem +41,5%, wśród 10 najlepszych funduszy akcji polskich w 2023 roku – Analizy Online

10.01.2024

Skarbiec Małych i Średnich Spółek, z wynikiem +41,5%, wśród 10 najlepszych funduszy akcji polskich w 2023 roku – Analizy Online.

Zestawienie dostępne jest na analizy.pl

W co inwestuje subfundusz?

Skarbiec Małych i Średnich Spółek to subfundusz umożliwiający inwestowanie w polskie spółki, oceniane jako najlepiej rokujące pod kątem wzrostu. Komu rekomendujemy ten fundusz inwestycyjny akcyjny? To atrakcyjne rozwiązanie dla inwestorów zainteresowanych długoterminowym oszczędzaniem, którzy oczekują potencjalnie wysokiego zysku z inwestycji i akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.

Komentarz zarządzającego Łukasza Siwka z podsumowania dotyczącego wyników subfunduszu na koniec grudnia 2023 roku.

Rok 2023 należy uznać za bardzo udany. Fundusz w całym roku osiągnął stopę zwrotu równą +41,57% (pierwszy kwartyl, przy medianie w grupie porównawczej na poziomie 38,54% i wyniku benchmarku 43,22%). We wspomnianym okresie może się również pochwalić blisko dwukrotnym wzrostem aktywów z ok 163 mln zł do ok 319 mln zł. W roku 2024 nasza filozofia inwestycyjna będzie kontynuowana, uważamy, że pozwoli to efektywnie wykorzystać potencjał inwestycyjny jaki cały czas dostrzegamy w notowanych na GPW spółkach.

Podsumowując nadal uważamy, że polski rynek jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania, chodź po tak dobrym roku naturalnym zjawiskiem może być częściowa realizacja zysków. Zmiana postrzegania naszego rynku, poprawiająca się dynamika PKB czy odblokowanie pieniędzy z KPO to  czynniki, które mają wspierać Polską giełdę. Niskie wyceny w połączeniu ze zwiększonym zainteresowaniem polskim parkietem wśród inwestorów krajowych i zagranicznych są dobrym prognostykiem dla kontynuacji wzrostów w 2024 r.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij