Komentarz Dariusza Świniarskiego w dzienniku Parkiet

12.10.2021

„Odłożony popyt, spowodowany lockdownem, spowodował skokowy wzrost sprzedaży spółek z segmentu dóbr trwałego użytku oraz podstawowych dóbr konsumenckich, co przy wysokiej dźwigni operacyjnej umożliwiło znaczącą poprawę zysków netto. Pandemia przyspieszyła również procesy digitalizacji. Spółki poniosły wysiłek optymalizacji kosztowej, poprawiając efektywność i wydajność. Te działania umożliwią spółkom poprawę marż w dłuższym horyzoncie. Dla wielu spółek kluczowym czynnikiem pozostaje bieżące otoczenie inflacyjne, pozwalające przenosić wzrost bazy kosztowej na końcowego klienta. Od wysokiej inflacji ważniejszy jest wzrost oczekiwań inflacyjnych w krajowej gospodarce, który jest wynikiem niewłaściwej komunikacji banku centralnego z uczestnikami życia gospodarczego. Niefortunne wypowiedzi, że inflacja nie jest zjawiskiem niepokojącym, dopóki płace rosną od niej szybciej, umożliwiły odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych konsumentów. W takim środowisku spółkom dużo łatwiej jest podnosić cenniki, gdyż konsumenci akceptują wzrosty cen, nabywając towary i usługi, gdyż w ich percepcji dynamika wzrostu cen przyspieszy.”

Zapraszamy do komentarza na www.parkiet.com

Powiązane komentarze
07.10.2021, 09:11
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO we wrześniu 2021 roku. Miłej lektury Komentarze…
13.09.2021, 08:08
Zapraszamy do komentarza naszego stratega i zarządzającego Kamila Sobolewskiego w Comparic Portfel inwestycyjny klienta na obecne czasy…
07.09.2021, 09:47
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w sierpniu 2021 roku. Miłej lektury Komentarze…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij