Artykuł pt. “Serce podpowiada kupuj, ale rozum coraz częściej ostrzega” i komentarz Pawła Regulskiego

20.05.2024

Zapraszamy do dziennika Parkiet do komentarza Pawła Regulskiego ze Skarbiec TFI.

„…eksperci Skarbca TFI do polskich akcji nadal mają nastawienie pozytywne, podobnie zresztą jak do spółek zagranicznych. – Na krajowym podwórku oczekujemy znacznej poprawy dynamiki PKB, co powinno wspierać rynkowe wyceny, z naciskiem na małe i średnie spółki. Kolejnymi pozytywnymi aspektami są: wzrost sprzedaży detalicznej, znacząca poprawa realnych wynagrodzeń oraz systematyczne napływy środków do PPK – wymienia Paweł Regulski. Według zarządzającego Skarbca TFI przewidywane wcześniejsze obniżki stóp procentowych Fedu i EBC versus RPP oraz napływy środków unijnych mogą powodować dalsze umacnianie się polskiej waluty, co zwiększy stopę zwrotu z inwestycji na GPW dla inwestorów zagranicznych. – Realizacja takiego scenariusza wraz z utrzymywaniem się nadwyżki na rachunku obrotów bieżących powinna przyciągać zagraniczny kapitał portfelowy i wspierać wyceny polskich blue chips – twierdzi Regulski…”

Cały artykuł dostępny jest na parkiet.com

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij