Artykuł pt. „Autozapis w PPK nie taki straszny, jak go malują!” Przemysława Jaworskiego

17.11.2022

Zapraszamy do Pisma Wspólnota do artykułu pt. „Autozapis w PPK nie taki straszny, jak go malują!” autorstwa Przemysław Jaworskiego dyrektora zespołu produktów emerytalnych w Skarbiec TFI.

„Autozapis to mechanizm zapisany w tekście ustawy o PPK, w intencji ustawodawcy wspomagający wzrost poziomu uczestnictwa w programie. Charakteryzuje się w największym skrócie tym, że raz złożone przez pracowników deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie są skuteczne bezterminowo, a wyłącznie do ostatniego dnia lutego roku, w którym będzie miał miejsce autozapis.

Od tej chwili dokumenty o rezygnacji z wpłat do PPK, niezależnie od daty złożenia, stracą swą ważność. Jako pierwszy termin wskazano ostatni dzień lutego 2023 roku, niezależnie od daty, kiedy pracodawca zawarł umowę o zarządzanie, a w efekcie umowy o prowadzenie PPK. Kolejne terminy będą przypadały w odstępach czteroletnich, chyba, że zmienią się zapisy w tym zakresie. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) są więc w szczególnej sytuacji, gdyż w ich przypadku te działania muszą podjęte po nieco ponad rocznym okresie, jaki upłynął od zawarcia dla pracowników pierwszych umów o prowadzenie PPK. Od strony organizacyjnej może się to okazać sporym wyzwaniem…”

Cały artykuł dostępny jest na wspolnota.org.pl

Powiązane komentarze
11.06.2024, 08:19
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w maju 2024 roku. Miłej lektury Komentarze…
10.05.2024, 11:01
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w kwietniu 2024 roku. Miłej lektury Komentarze…
09.04.2024, 10:00
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w marcu 2024 roku. Miłej lektury Komentarze…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij