Skarbiec Spółek Wzrostowych z najwyższą stopą zwrotu w styczniu 2023 roku w grupie akcji globalnych rynków rozwiniętych.

08.02.2023

Skarbiec Spółek Wzrostowych subfunduszem z najwyższą stopą zwrotu w styczniu 2023 roku w grupie akcji globalnych rynków rozwiniętych.

Zapraszamy do dziennika Parkiet do komentarza zarządzającego z Zespołu Rynków Zagranicznych Michała Cichosza.

„Styczeń przyniósł spore pozytywne stopy zwrotu spółek wzrostowych zarówno w ujęciu nominalnym, jak i relatywnym do głównych indeksów. Taki efekt był wynikiem superniedźwiedziego pozycjonowania funduszy na początku roku, które oczekując recesji, miały istotne niedoważenie w branżach szufladkowanych jako te o wysokiej zmienności, w szczególności w sektorze technologicznym, którego indeks Nasdaq wzrósł w styczniu o ponad 10 proc.

W funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych największym komponentem są spółki z branży technologii chmurowych. W nadchodzących miesiącach decydująca dla zachowania kursów firm w sektorze będzie trajektoria spowolnienia biznesowego na tle tego pozycjonowania inwestorów, o którym wspominamy wyżej, gdyż obecnie większość oczekuje bardzo ostrożnych prognoz ze spółek na rok 2023, poniżej „pisanej” mediany prognoz. Z kolei drugim istotnym czynnikiem zewnętrznym w ogóle dla wszystkich spółek zaliczanych jako koszyk growth będzie narracja Fedu wokół inflacji i ścieżki stóp procentowych”

Cały artykuł dostępny jest na parkiet.com

Powiązane komentarze
05.04.2023, 08:21
Zapraszamy do dziennika Rzeczpospolita do komentarza Michała Cichosza naszego zarządzającego z zespołu akcji zagranicznych. „Jaki główny wniosek…
29.03.2023, 09:29
Zapraszamy do Pulsu Biznesu do komentarza Michała Cichosza naszego zarządzającego z zespołu akcji zagranicznych. „Michał Cichosz, współzarządzający…
23.02.2023, 08:17
Zapraszamy do dziennika Parkiet do komentarza Michała Cichosza zarządzającego z Zespół Rynków Zagranicznych w Skarbiec TFI. „…Warto…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij