Jak systematycznie oszczędzać?

19.09.2023

Systematyczne oszczędzanie i ochrona swoich oszczędności przed inflacją powinny być celem osób, które strategicznie podchodzą do przyszłości finansowej. W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega program systematycznego oszczędzania i jakie opcje oferuje współczesny rynek produktów inwestycyjnych.

Systematyczne oszczędzanie – uchroń oszczędności przed inflacją

Plan systematycznego oszczędzania jest bezpiecznym sposobem na zbudowanie finansowej poduszki. Dzięki regularnym wpłatom oszczędności rosną i pomagają stopniowo gromadzić kapitał. Do rozwiązań, które uważane są za “odporne na inflację” zalicza się na przykład inwestowanie w różne aktywa, takie jak akcje, obligacje, nieruchomości czy surowce.Akcje są jedną z klas aktywów, które często zachowują się dobrze w warunkach inflacji. Dlaczego? Wzrost cen często idzie w parze ze zwiększonymi zyskami firm. W rezultacie, inwestycje w akcje mogą zaoferować realne zyski, które przewyższają tempo inflacji.

Jaki program systematycznego oszczędzania wybrać?

Wybór programu do systematycznego oszczędzania jest uzależniony przede wszystkim od celu gromadzonych środków i od kapitału jakim się planuje obracać. Popularne sposoby oszczędzania pieniędzy to między innymi:

 • bankowe produkty oszczędnościowe,
 • fundusze inwestycyjne,
 • programy emerytalne,
 • programy inwestycyjne,
 • Pracownicze Programy Kapitałowe (PPK),
 • Konta oszczędnościowe z automatycznymi transferami,
 • i wiele innych.

Każdy z wymienionych produktów umożliwia sukcesywne odkładanie oszczędności, część z nich bazuje na tzw. efekcie śnieżnej kuli. W kontekście finansów lub biznesu efekt kuli śnieżnej oznacza, że początkowe inwestycje prowadzą do stopniowego wzrostu kapitału, który z kolei umożliwia większe inwestycje lub działania, prowadzące do jeszcze większego wzrostu.

Jak odkładać pieniądze? Plan oszczędnościowy a czas

Kluczowym krokiem w tworzeniu planu oszczędnościowego jest uwzględnienie perspektywy czasowej. To podejście pozwala odpowiednio dostosować rodzaj inwestycji do własnych potrzeb. Sposób inwestowania będzie inny, jeśli zgromadzone oszczędności będą potrzebne w krótkim czasie w porównaniu do sytuacji, gdy cel oszczędzania jest oddalony o 5 lub 10 lat. Ogólna zasada jest jasna: im krótsza perspektywa, tym należy wybierać inwestycje o mniejszym ryzyku, a im dłuższa, tym można podjąć większe ryzyko inwestycyjne.

Nasza oferta

Zdefiniowanie celu oszczędzania oraz określenie spodziewanego czasu realizacji to kluczowe etapy systematycznego oszczędzania  Kiedy się to ustali, można wybrać odpowiednie miejsce, gdzie ulokuje się swoje środki. W ramach oferty  Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec proponuje różnorodne subfundusze, które odpowiadają różnym celom i preferencjom inwestycyjnym. To między innymi:

 • Skarbiec Krótkoterminowy – subfundusz dłużny o niskim poziomie ryzyka. Inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Średni okres wykupu instrumentów finansowych wynosi do 1 roku.
 • Skarbiec Dłużny Uniwersalny – subfundusz dłużny o bardziej wszechstronnym profilu inwestycyjnym. Inwestuje w różnego rodzaju dłużne papiery wartościowe, dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Skarbiec Konserwatywny – skupia się na inwestycjach dłużnych, ale w sposób bardziej konserwatywny. Odpowiedni dla osób preferujących niższe ryzyko inwestycyjne.
 • Skarbiec Obligacja – subfundusz inwestujący głównie w obligacje. Dobry dla tych, którzy poszukują stabilnych i regularnych dochodów z inwestycji.
 • Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu – subfundusz skupiający się na obligacjach o wyższym poziomie dochodu. Może zapewnić wyższe zyski, jednocześnie utrzymując ostrożne podejście do ryzyka.

To tylko kilka z przykładów rozwiązań oferowanych przez naszą firmę. Warto zaznaczyć, że wszystkie oferowane fundusze mają przypisaną wartość liczbową oceny ryzyka inwestycyjnego od 1 do 7. Skala ta pomaga określić stopień ryzyka związanego z danym funduszem. Ocena 1 oznacza najmniejsze ryzyko (niewielka zmienność wartości jednostek uczestnictwa, potencjalne niewielkie straty, umiarkowane zyski), natomiast 7 to największe ryzyko (duża zmienność, możliwość znacznych strat, ale i potencjalnie wysokie zyski).

Dobrowolne oszczędzanie, poparte programem systematycznego oszczędzania i  dobrze zaprojektowanym planem oszczędzania to efektywny sposób na pomnażanie kapitału. Zachęcamy do kontaktu! Podpowiemy, jakie są dostępne sposoby oszczędzania pieniędzy i jak zaoszczędzić pieniądze  z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego. Razem stworzymy odpowiedni plan oszczędzania.

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij