Komentarz Adama Czornieja w Pulsie Biznesu pt. “Może czas na surowce w portfelu?”

18.03.2022

Zapraszamy do Pulsu Biznesu do komentarza naszego zarządzającego Adama Czornieja.

„Po kilkunastu latach strukturalnej bessy rynki surowcowe odrodziły się bardzo szybko. W ciągu niespełna dwóch lat powróciły w rejony wieloletnich szczytów, a wiele kategorii surowców wycenianych jest aktualnie najwyżej w swojej historii. Od początku tego roku indeksy surowcowe zyskały średnio ponad 20 proc., wzrosty te następują po równie mocnym poprzednim roku, kiedy zwyżki sięgnęły około 40 proc. Czy po tak gwałtownym odbiciu rynki czeka kontynuacja hossy? Rynki surowcowe przez długie lata mierzyły się z szeregiem strukturalnych problemów, co skutkowało słabnącym popytem i w konsekwencji spadającymi cenami. Silne tendencje globalizacyjne, niski poziom inwestycji, przeniesienie dużej części handlu do sieci i co za tym idzie spadek kosztów na wielu poziomach oraz duża konkurencja cenowa z jednej strony, a z drugiej sukcesywne odchodzenie od surowców konwencjonalnych na rzecz poszukiwania efektywności energetycznej z wykorzystaniem źródeł proekologicznych niejako wymuszały po stronie podażowej ograniczanie produkcji wielu kategorii surowców. Do odwrócenia negatywnych tendencji doszło dwa lata temu w pierwszym etapie pandemii koronawirusa. Odłożony w czasie popyt konsumpcyjny i śmielszy inwestycyjny z doładowaniem w postaci wsparcia banków centralnych wywołał potężną nierównowagę, która w efekcie zapoczątkowała okres zwyżek na rynkach surowcowych…”

Cały komentarz dostępny jest na pb.pl

Powiązane komentarze
09.07.2024, 13:37
Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w czerwcu 2024 roku. Miłej lektury Komentarze…
08.07.2024, 12:18
Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia 20240708-skarbiec-przeglad-rynkowPobierz
01.07.2024, 09:01
Indeksy światowe, indeksy polskie, surowce, stopy procentowe, PKB, inflacja, sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, stopa bezrobocia 20240701-skarbiec-przeglad-rynkowPobierz
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij