Fundusz inwestycyjny zamknięty – co to jest i jak działa?

31.01.2023

Osoby zainteresowane inwestowaniem pieniędzy mogą realizować ten cel na wiele różnych sposobów. Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) to jedna z takich możliwości, która podobnie jak inne fundusze inwestycyjne, jest formą zbiorowego inwestowania środków finansowych pozyskanych od swoich uczestników. W przypadku tego rodzaju funduszu mamy jednak do czynienia z ograniczoną liczbą inwestorów.

W niniejszym artykule wyjaśniamy między innymi: co to jest fundusz inwestycyjny zamknięty, jakie są zasady jego funkcjonowania, a także, w czym upatruje się plusy tego rozwiązania.

Co to jest fundusz inwestycyjny i jakie są jego rodzaje?

Zanim przejdziemy do dokładnego omówienia tego, czym jest FIZ, warto przypomnieć wcześniej, co to jest fundusz inwestycyjny w ogólnym ujęciu. W przypadku funduszy inwestycyjnych mamy do czynienia ze zbiorową formą inwestowania pieniędzy, w ramach której zebrane od inwestorów środki są lokowane nie tylko w różnorodne papiery wartościowe, ale także instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. Nie jest to rozwiązanie odpowiednie dla początkującego inwestora. Za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi odpowiadają doświadczeni specjaliści z towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI).

Jakie rodzaje funduszy inwestycyjnych możemy wyróżnić? Do podstawowych trzech typów tych produktów inwestycyjnych zaliczamy:

 • fundusze inwestycyjne otwarte (FIO),
 • fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ),
 • specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO).

Fundusz inwestycyjny zamknięty – co to jest?

Początkujący inwestorzy często nie zdają sobie sprawy z tego, co to jest fundusz inwestycyjny zamknięty oraz czym się on charakteryzuje. Zamknięte fundusze inwestycyjne wyróżnia to, że dotyczą ich ograniczenia związane ze wstępowaniem i występowaniem z inwestycji. Osoba, którą interesuje inwestycja w zamknięty fundusz inwestycyjny, powinna wiedzieć, że aby stać się jego uczestnikiem, należy nabyć certyfikaty inwestycyjne. W przeciwieństwie do jednostek uczestnictwa są one papierami wartościowymi.

Nabycie certyfikatów inwestycyjnych jest możliwe w ustalonym okresie subskrypcji. Ich liczba jest ograniczona, co wiąże się również z ograniczeniem liczby uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Inwestowanie pieniędzy w fundusz inwestycyjny zamknięty jest dozwolone także poprzez zakup certyfikatów na rynku wtórnym. Można tego dokonać jednak wyłącznie w momencie, gdy rozważamy fundusze zamknięte publiczne, których certyfikaty są notowane na GPW. Warto przy tym podkreślić, że niezbędny w tym przypadku inwestorowi będzie rachunek maklerski.

Omawiając to, czym jest zamknięty fundusz inwestycyjny, należy wspomnieć również o ograniczeniach związanych z wyjściem z inwestycji. Osoba zastanawiająca się, gdzie inwestować pieniądze i rozważająca uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, musi wiedzieć o tym, że sprzedaż certyfikatów jest możliwa wyłącznie w ustalonych okresach wykupu na warunkach wskazanych w statucie.

Jak działa i dla kogo jest fundusz inwestycyjny zamknięty?

Kiedy początkujący inwestor analizuje efektywne sposoby inwestowania pieniędzy, bardzo często bierze pod uwagę również fundusze zamknięte. Oszczędzanie pieniędzy poprzez ich inwestowanie wymaga zrozumienia sposobu funkcjonowania produktów inwestycyjnych, na które chcemy się zdecydować. Na jakiej zasadzie działa fundusz inwestycyjny zamknięty?

Jak opisywaliśmy wcześniej, fundusze zamknięte emitują w danych okresach subskrypcji certyfikaty inwestycyjne. Ich kupno sprawia, że inwestor staje się uczestnikiem FIZ. W co inwestują fundusze inwestycyjne zamknięte? Mogą one lokować zebrane środki finansowe między innymi w:

 • papiery wartościowe,
 • waluty,
 • tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
 • depozyty bankowe,
 • udziały w spółkach z o.o.

Istotną własnością zamkniętych funduszy inwestycyjnych jest możliwość ograniczenia liczby inwestorów uprawnionych do zakupu certyfikatów. Ich wycena oraz wycena aktywów odbywa się zwykle rzadziej niż w przypadku FIO, zgodnie z częstotliwością, którą określa statut. Należy jednak przy tym pamiętać, że tę kwestię regulują pewne ograniczenia, takie jak to, że wycena nie może być przeprowadzana rzadziej niż raz trzy miesiące.

Wiele osób zastanawiających się, gdzie oszczędzać pieniądze poprzez inwestowanie w fundusze inwestycyjne, zastanawia się, do kogo skierowane są FIZ. Odpowiedź na to pytanie zależy przede wszystkim od rodzaju funduszu – czy mamy do czynienia z funduszem zamkniętym publicznym, czy niepublicznym – i specyfiki konkretnego produktu inwestycyjnego. Warto podkreślić, że w przypadku niepublicznych funduszy inwestycyjnych istnieją duże ograniczenia, ponieważ może w nich uczestniczyć zaledwie 149 podmiotów, które spełniły warunek uczestnictwa, jakim jest minimalna wartość inwestycji wynosząca 40 tysięcy euro. Zamknięte fundusze inwestycyjne publiczne nie są obwarowane takimi ograniczeniami.

Zalety inwestowania w fundusze zamknięte

Rozważając różne sposoby oszczędzania pieniędzy poprzez ich inwestowanie, natrafiamy na różne dostępne rozwiązania. Jednym z nich jest fundusz inwestycyjny zamknięty, który zachęca do siebie inwestorów różnymi aspektami. Jakie najważniejsze zalety funduszy zamkniętych możemy wyróżnić?

 • FIZ charakteryzuje się wyższymi limitami inwestycyjnymi oraz większą elastycznością w budowie portfela niż FIO.
 • Fundusze zamknięte wyróżnia wyższy niż w przypadku FIO poziom stabilizacji aktywów, co oznacza, że specjaliści zarządzający funduszem nie muszą liczyć się z dużą dynamiką zmian liczby jego uczestników.
 • FIZ może lokować swoje aktywa m.in. w nieruchomości czy udziały spółek z o.o.

Jak długo można inwestować w fundusze inwestycyjne zamknięte?

Nie ma ograniczeń związanych z maksymalnym inwestowania w FIZ. Długość okresu inwestycyjnego zależy od tego, jaką strategię działania obierze uczestnik funduszu zamkniętego.

Fundusze inwestycyjne zamknięte publiczne lub niepubliczne – różnice

Wyróżniamy dwa rodzaje funduszy zamkniętych: publiczne i niepubliczne. O tym, z jakim funduszem mamy do czynienia, możemy dowiedzieć się z jego statutu. Jakie są podstawowe różnice między nimi?

 • Fundusze zamknięte niepubliczne, w przeciwieństwie do publicznych, emitują certyfikaty niedopuszczone do obrotu publicznego.
 • Do działania niepublicznych funduszy zamkniętych nie jest potrzebna zgoda KNF. Możliwe jest przekształcenie funduszu niepublicznego w publiczny – wymaga to jednak zmiany statutu oraz wydania odpowiedniego zezwolenia przez KNF.
 • Fundusze inwestycyjne zamknięte niepubliczne mogą kierować ofertę nabycia certyfikatów jedynie do 149 podmiotów – w przypadku funduszy zamkniętych publicznych nie ma takiego ograniczenia.

Czym różni się fundusz inwestycyjny zamknięty od otwartego?

Ważną kwestią, którą należy poruszyć podczas omawiania funduszu inwestycyjnych zamkniętych, są różnice między nimi a funduszami inwestycyjnymi otwartymi. Jednym z najważniejszych aspektów z tej perspektywy jest rodzaj tytułu uczestnictwa. W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych mamy do czynienia z jednostkami uczestnictwa, które nie są papierami wartościowymi. Aby zainwestować w fundusze inwestycyjne zamknięte, należy natomiast nabyć papiery wartościowe, zwane certyfikatami identyfikacyjnymi.

Nie jest to oczywiście jedyna różnica między FIZ do FIO. Wśród innych aspektów, na które należy zwrócić uwagę, możemy wyróżnić m.in.:

 • możliwości inwestycyjne, które są większe w przypadku FIZ (może on inwestować np. w udziały spółek z o.o.),
 • wyższy stopień stabilizacji aktywów FIZ wynikający z ograniczeń dotyczących wchodzenia i wychodzenia z inwestycji,
 • rzadszą częstotliwość wycen w przypadku certyfikatów inwestycyjnych FIZ niż jednostek uczestnictwa FIO.

Kto tworzy i sprawuje kontrolę nad zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi?

Fundusze zamknięte są tworzone i zarządzany przez specjalne podmioty – towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Kontrolę nad publicznymi i niepublicznymi funduszami zamkniętymi sprawuje organ administracji państwowej, którym jest Komisja Nadzoru Finansowego, a także depozytariusz.

Bankructwo funduszu inwestycyjnego – czy to możliwe?

Czy fundusz inwestycyjny może zbankrutować? To pytanie zadaje sobie wielu inwestorów, zanim zdecyduje się przystąpić do funduszu. Okazuje się jednak, że nie ma możliwości, aby fundusz inwestycyjny zbankrutował, co wynika z faktu, że posiada on osobowość prawną. Konsekwencją tego jest rozdzielność majątkowa z towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Oznacza to, że w przypadku bankructwa TFI majątek funduszu nie zostanie włączony do masy upadłościowej zarządzającego nim do tej pory towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Podsumowanie

W co warto inwestować pieniądze? To częste pytanie zadawane przez osoby, które chcą zacząć świadomie zarządzać swoimi oszczędnościami. Wyróżnić możemy bardzo różne sposoby na inwestowanie pieniędzy – jedną z ciekawszych możliwości są fundusze inwestycyjne. Wśród nich znajdują się m.in. fundusze zamknięte, które oferują dużą elastyczność inwestycyjną, a także wyższy niż w przypadku FIO stopień stabilizacji aktywów.

Zamknięte fundusze inwestycyjne – czy warto zostać ich uczestnikiem? Jeśli przekonują Cię zalety tego rozwiązania, to pamiętaj, aby wybierać spośród funduszy zarządzanych przez uznane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, takie jak Skarbiec TFI. Z czego wynika nasza renoma? Jako Skarbiec TFI funkcjonujemy na rynku już ponad 25 lat. Oferujemy różnorodne fundusze inwestycyjne w każdej klasie aktywów. W efekcie każdy inwestor może znaleźć u nas produkt dostosowany do swoich oczekiwań. Zapewniamy profesjonalną obsługę zarówno klientom instytucjonalnym, jak i indywidualnym. Warto dodać, że w naszej ofercie znajdują się nie tylko fundusze inwestycyjne – proponujemy także różnego rodzaju produkty emerytalne oraz usługę Asset Management.

Zachęcamy do kontaktu.

Zaciekawił Cię ten wpis? Na naszej stronie internetowej znajdziesz więcej interesujących artykułów, w których omawiamy m.in.:

Powiązane aktualności
12.06.2023, 11:30
Inwestowanie długoterminowe to strategia działania, która ma wielu zwolenników wśród inwestorów na całym świecie. Decydując się na…
05.06.2023, 07:46
Jednym z najczęstszych pomysłów na to, jak zwiększyć swoje oszczędności przez inwestycje, jest inwestowanie w akcje. Inwestorzy…
18.05.2023, 08:26
Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie nurtuje zarówno osoby zbliżające się do wieku uprawniającego do…
Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij