Jak inwestować w złoto?

04.08.2023

Inwestycja w złoto od lat cieszy się zainteresowaniem wielu inwestorów. Z czego to wynika? Lokowanie środków finansowych w złocie ma nie tylko bardzo długą historię, ale także cieszy się opinią stosunkowo mało ryzykownej inwestycji. Jak jest w rzeczywistości i czy inwestycje w złoto mogą się naprawdę opłacać? W dalszej części artykułu zajmiemy się tym tematem i wyjaśnimy m.in.: na czym polega inwestowanie w złoto, w jaki sposób można lokować swoje finanse w tym kruszcu oraz czy taka strategia działania jest opłacalna.

Inwestycyjna rola złota – dlaczego inwestorzy decydują się na zakup tego surowca?

Inwestowanie w surowce towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jednak nie na każdym etapie naszej historii cieszyło się takim samym zainteresowaniem. W ostatnich latach można zaobserwować tendencję wzrostową w tym obszarze, szczególnie w przypadku złota, które ma bardzo silną pozycję wśród metali szlachetnych pełniących funkcję aktywów inwestycyjnych. Jest to z pewnością uzasadnione historyczne, z uwagi na m.in. istnienie parytetu złota, będącego pierwszym międzynarodowym systemem walutowym.

Wróćmy jednak do teraźniejszości i obecnych realiów inwestycyjnych. Aktualnie złoto odgrywa istotną rolę jako obiekt zainteresowania osób, które chcą część swojego kapitału przeznaczać na inwestowanie w surowce. Śledząc działania na rynku można zaobserwować, że od kilku lat inwestycja w złoto przeżywa renesans popularności. Gdzie upatruje się przyczyn tego trendu?

 • Za jeden z podstawowych powodów tego, że wiele osób zastanawia się, jak inwestować w metale szlachetne, w tym złoto, uznaje się wzrost inflacji oraz stabilność i stosunkowo niskie ryzyko inwestycyjne charakteryzujące ten sposób lokowania środków finansowych.
 • Istotną kwestią sprzyjającą inwestowaniu w złoto jest jego prostota i stosunkowo niski próg wejścia. W przypadku najmniejszych jednostek złota fizycznego inwestor musi się liczyć z wydatkiem jedynie kilkuset złotych. Nabycie złota fizycznego (w przeciwieństwie do tzw. złota papierowego, o którym powiemy później) można porównać do procedury zakupowej w sklepie internetowym, co przekonuje do takiej decyzji część początkujących inwestorów. Co więcej, w odróżnieniu od np. samodzielnego inwestowania w akcje, nie wymaga to specjalistycznej wiedzy.
 • Złoto jako inwestycja jest rozważane często z uwagi na to, że długookresowo przechowuje siłę nabywczą. To istotna przewaga nad np. walutami fiducjarnymi, na które wpływ ma inflacja.
 • Jednym z powodów, dla których inwestycja w złoto okazuje się dla wielu osób atrakcyjnym rozwiązaniem, jest zauważalny wzrost nieufności inwestorów zarówno do działań organów państwowych, jak i banków centralnych.
 • Inwestycje w złoto stanowią nierzadko element strategii hedgingowej. Jest to związane z negatywną korelacją ceny złota z cenami dużej części innych aktywów rynkowych.
 • Niekiedy do inwestorów przemawiają także kwestie, które nie są związane bezpośrednio z ekonomią – zachętą do nabycia złota w formie fizycznej może być np. prestiż związany z taką inwestycją.

Jak inwestować w złoto?

Inwestowanie w surowce, w tym metale szlachetne, do których zalicza się złoto, jest jednym z wartych uwagi rozwiązań inwestycyjnych. W jaki sposób można rozpocząć inwestowanie w złoto? Do najpopularniejszych dróg inwestycyjnych związanych z tym kruszcem możemy zaliczyć m.in. inwestowanie w:

 • sztabki złota,
 • monety bulionowe,
 • fundusze inwestycyjne,
 • fundusze ETF,
 • akcje firm powiązanych ze złotem.

Inwestowanie w sztabki złota

Na pytanie o to, jak inwestować w surowce, nie każdy będzie potrafił udzielić odpowiedzi, ale gdy sformułujemy analogiczne pytanie dotyczące złota, to większość osób automatycznie wskaże inwestycję w sztabki tego kruszcu. Jak wejść w ich posiadanie? Można je nabyć np. w mennicach lub u innych dystrybutorów. Waga sztabek złota mieści się zazwyczaj w przedziale od 1 grama do 1 kilograma, a im cięższa sztabka, tym niższa jest cena za jeden gram. Należy przy tym podkreślić, że inwestycja w duże sztabki wiąże się z większą trudnością w zakresie ich późniejszego upłynnienia.

Inwestowanie w monety bulionowe

Monety bulionowe, określane także mianem inwestycyjnych, to monety charakteryzującymi się ustandaryzowanym wyglądem. Za ich wybijanie odpowiedzialne są renomowane mennice w różnych krajach świata. Co istotne, waga monet bulionowych wyrażana jest w uncjach, a inwestor może nabywać także monety o wadze wynoszącej ułamki uncji, np. 1/10. Z uwagi na specjalne domieszki monety inwestycyjne charakteryzują się wysoką trwałością.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

Po omówieniu złota w formie fizycznej możemy skupić się na tzw. złocie papierowym, czyli różnego rodzaju instrumentach finansowych związanych z rynkiem złota. Osoby, które interesuje inwestowanie w surowce, w tym złoto, często decydują się na uczestnictwo w odpowiednim funduszu inwestycyjnym. W tym celu nabywają jednostki uczestnictwa bądź certyfikaty inwestycyjne wybranego funduszu – w zależności od jego rodzaju. Wśród funduszy inwestycyjnych wybieranych przez osoby zainteresowane inwestowaniem w złoto, znajdują się np.:

 • fundusze prowadzące inwestycje w surowce, w tym także metale szlachetne, takie jak złoto, poprzez inwestowanie w papiery wartościowe związanych z nimi firm,
 • fundusze funduszy, których duża część portfela ulokowana jest w funduszach przyjmujących ekspozycję na złoto fizyczne.

Jakie są zalety inwestycji w surowce naturalne poprzez fundusze inwestycyjne? Można wyróżnić wiele plusów tego rozwiązania, ale do najistotniejszych zalicza się m.in. to, że:

 • za zarządzanie funduszem odpowiadają doświadczeni specjaliści z towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym nierzadko umożliwia realizowanie inwestycji bardzo trudnych do wykonania z perspektywy pojedynczego, samodzielnego inwestora,
 • decydując się na uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym, który zajmuje się inwestowaniem w surowce takie jak złoto, inwestor zna poziom ryzyka inwestycyjnego oraz inne istotne szczegóły niezbędne do świadomego gospodarowania swoimi środkami finansowymi.

Inwestowanie w fundusze ETF

Kolejnym sposobem na to, jak inwestować w metale szlachetne, w tym oczywiście złoto, są fundusze ETF. Inwestorzy zainteresowani tym rozwiązaniem mogą zdecydować się na m.in.:

 • nabycie jednostek funduszu ETF w pełni zabezpieczonego kruszcem – co istotne, w tym przypadku istnieje wysoki próg wejścia pod względem finansowym,
 • zakup jednostek funduszu ETF, który stara się odwzorowywać zmiany kursu rynkowego złota – w tym przypadku nie ma pełnego zabezpieczenia złotem, co przekłada się na wyższe ryzyko inwestycyjne i niższą opłatę za zarządzanie.

Inwestowanie w papiery wartościowe firm powiązanych ze złotem

Inwestycja w złoto jest również możliwa do zrealizowania poprzez ulokowanie środków finansowych w papierach wartościowych spółek działających na rynku złota. Przykładem takich firm są spółki wydobywające złoto. Inwestor może lokować swoje środki finansowe m.in. w akcje lub obligacje takich firm.

Inwestycja w złoto – czy się opłaca?

Pytanie o opłacalność inwestycji w złoto zadaje sobie wielu zarówno początkujących, jak i doświadczonych inwestorów. Ten sposób inwestowania oszczędności może zapewnić wybierającej go osobie wiele korzyści. Do najistotniejszych plusów inwestycji w złoto można zaliczyć między innymi to, że:

 • pozwala na lepszą dywersyfikację portfela inwestycyjnego,
 • może stanowić zabezpieczenie oszczędności przed inflacją,
 • w wielu przypadkach nie wymaga od inwestora bardzo okazałego kapitału,
 • złoto jest aktywem stosunkowo stabilnym.

Należy jednak pamiętać o tym, że każda inwestycja jest obarczona ryzykiem straty ulokowanych środków i nie ma stuprocentowej gwarancji zysku.

Podsumowanie

Złoto od wieków stanowi symbol bogactwa i tylko pozornie w czasach powszechnego, papierowego pieniądza może ono niektórym wydawać się przeżytkiem. Inwestowanie w surowce, w tym złoto, jest chętnie praktykowane przez sporą część inwestorów, którym zależy między innymi na dywersyfikacji portfela czy potencjalnym zysku w obliczu rosnącej inflacji. W jaki sposób można inwestować w złoto? Dostępne są różne opcje w zależności od tego, czy interesuje nas złoto fizyczne, czy też papierowe. W pierwszym przypadku inwestor może nabyć np. złote sztabki, monety bulionowe czy okazy kolekcjonerskie ze złota. Osoby zainteresowane inwestycją w złoto papierowe mogą zdecydować się m.in. na inwestycję w odpowiednie fundusze ETF, papiery wartościowe spółek związanych z rynkiem złota czy fundusze inwestycyjne. Na szczególną uwagę zasługuje ostatnia z tych możliwości – uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym zapewnia wsparcie doświadczonych specjalistów z towarzystwa funduszy inwestycyjnych, którzy zajmują się zarządzaniem funduszem.

Skarbiec TFI od wielu lat wypracowuje swoją pozycję na rynku jako renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Oferujemy różnego rodzaju fundusze inwestycyjne, wśród których każdy inwestor znajdzie odpowiednie rozwiązanie dla siebie. Osobom, które interesuje inwestycja w surowce, w tym metale szlachetne, możemy zaproponować m.in. subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych. Co istotne, z naszej oferty mogą korzystać zarówno klienci instytucjonalni, jak i indywidualni. Poza funduszami inwestycyjnymi oferujemy usługę Asset Management i różnorodne produkty emerytalne.

Zapraszamy do kontaktu.

Zaciekawił Cię ten artykuł? Zapoznaj się z innymi artykułami, które systematycznie zamieszczamy na naszej stronie internetowej. Poruszamy w nich wiele interesujących zagadnień, w tym m.in.:

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij