Fundusze inwestycyjne dla firm: jak wybrać optymalne rozwiązania dla biznesu?

15.04.2024

Jednym z wyzwań, z jakimi mierzy się wiele przedsiębiorstw, jest wybór dopasowanego do siebie sposobu na ulokowanie nadwyżek budżetowych. Fundusze inwestycyjne dla firm stanowią dla wielu organizacji interesującą opcję na zainwestowanie swoich środków i powierzenie zarządzania nimi doświadczonym specjalistom. Jakie czynniki powodują, że jest to z perspektywy przedsiębiorcy rozwiązanie warte uwagi? W niniejszym artykule wyjaśnimy m.in. czym właściwie są fundusze inwestycyjne, dlaczego firmy decydują się na inwestowanie w nie oraz na co przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji co do uczestnictwa w danym funduszu.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Zanim odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na inwestycję w fundusze inwestycyjne dla firm, warto sprecyzować, czym tak naprawdę są fundusze inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny można opisać jako zbiorowe inwestowanie środków zebranych od uczestników w różne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz inne prawa majątkowe. Tworzeniem funduszy inwestycyjnych oraz zarządzaniem nimi zajmują się specjalne podmioty, którymi są towarzystwa funduszy inwestycyjnych TFI. Zadaniem specjalistów zarządzających danym funduszem jest inwestowanie zasobów kapitałowych zebranych od inwestorów w sposób zgodny z polityką inwestycyjną, która została opisana w statucie funduszu.

Dlaczego fundusze inwestycyjne dla firm są wartym uwagi rozwiązaniem?

Rosnąca inflacja, niezbyt korzystne warunki oferowane przez lokaty bankowe, a także wiele innych czynników składa się na to, że wiele firm rozważa inwestowanie w fundusze inwestycyjne. Wynika to również z tego, że przedsiębiorcy szukają sposobów nie tylko na to, jak oszczędzać pieniądze, ale również w jaki sposób lokować swoje środki, aby mogły potencjalnie przynieść firmie zyski. Co jednak wpływa na to, że fundusze inwestycyjne okazują się dla firm interesującym rozwiązaniem?

Przyczyna atrakcyjności tego rodzaju produktów finansowych z perspektywy przedsiębiorców tkwi w ich charakterystyce. Wśród najistotniejszych aspektów, które sprawiają, że fundusze stanowią wartościową opcję inwestycyjną dla przedsiębiorców, wyróżnia się m.in.:

  • możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego,
  • elastyczność, która odgrywa istotną rolę z punktu widzenia zarządzania płynnością finansową firmy,
  • różnorodność funduszy, która pozwala przedsiębiorcom na wybranie produktu finansowego charakteryzującego się m.in. akceptowalnym dla nich poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz rekomendowanym horyzontem inwestycyjnym,
  • możliwość oddelegowania zadania, jakim jest zarządzanie środkami przeznaczonymi na inwestycje, wykwalifikowanym specjalistom z towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Warto zauważyć również, że fundusze inwestycyjne prowadzone przez TFI pozwalają na inwestowanie zarówno niewielkim firmom, jak i dużym przedsiębiorstwom działającym na międzynarodową skalę.

Fundusze inwestycyjne dla firm – na co zwrócić uwagę przed wyborem funduszu?

Fundusz obligacji skarbowych, fundusz akcji, a może jeszcze na jeszcze inny typ funduszu się zdecydować? Jest to jedno z wielu częstych pytań, jakie zadają sobie przedsiębiorcy rozważający różne fundusze inwestycyjne dla firm. Aby móc podjąć odpowiednią decyzję, należy dogłębnie zastanowić się nad kilkoma kwestiami, które będą wpływały na to, jaki fundusz będzie w danej sytuacji optymalnym wyborem. Do zagadnień, jakie powinien przemyśleć przedsiębiorca, zanim przystąpi do selekcji odpowiadających mu funduszy, zaliczają się m.in.:

  • cele inwestycyjne,
  • horyzont inwestycyjny, czyli okres, przez jaki planuje inwestować środki,
  • poziom ryzyka inwestycyjnego, jakie jest w stanie podjąć – z innym ryzykiem będą wiązały się np. fundusze inwestycyjne obligacji, a z innym fundusze akcji,
  • oczekiwana stopa zwrotu.

Co istotne, należy pamiętać o tym, że zarówno inwestowanie w fundusze inwestycyjne dla firm, jak i inne formy inwestowania pieniędzy zawsze wiążą się z ryzykiem utraty środków.

Podsumowanie

Fundusze inwestycyjne dla firm stanowią jedną z opcji inwestycyjnych, na które mogą zdecydować się współczesne przedsiębiorstwa. Za wyborem tych produktów finansowych przemawia m.in. ich różnorodność, fakt bycia zarządzanym przez ekspertów z towarzystwa funduszy inwestycyjnych TFI oraz możliwość skutecznej dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Przed dokonaniem wyboru firma musi jednak dokładnie przeanalizować to, jakie przyświecają jej cele inwestycyjne, a także jaki horyzont i ryzyko inwestycyjne ją interesuje.

Jako renomowane towarzystwo funduszy inwestycyjnych Skarbiec TFI oferujemy szeroki wybór funduszy inwestycyjnych z różnych klas aktywów. Dzięki temu każdy Klient instytucjonalny oraz indywidualny może znaleźć u nas odpowiednie rozwiązanie dla siebie. Przedsiębiorcy, których interesują fundusze inwestycyjne dla firm, mogą skorzystać także ze specjalnej usługi Asset Management, w ramach której nasi doświadczeni eksperci pomagają opracować plan inwestycyjny optymalnie dopasowany do potrzeb Klienta. W naszej ofercie znajdują się również różnego rodzaju produkty emerytalne, takie jak np. Pracownicze Plany Emerytalne.

Zachęcamy do kontaktu.

Zainteresował Cię ten artykuł? Zapoznaj się z innymi wpisami opublikowanymi na naszej stronie internetowej. Poruszamy w nich wiele ciekawych tematów i zagadnień, w tym m.in.:

Back to top
Dziękujemy za wypełnienie formularza Nasz agent wkrótce się z Tobą skontaktuje. Zamknij